EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:186:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 186, 25 ta' Ġunju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.186.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 186

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
25 ta' Ġunju 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 186/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 179, 18.6.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 186/02

Kawża C-249/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tartu Ringkonnakohus — ir-Repubblika tal-Estonja) — Novo Nordisk AS vs Ravimiamet (Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Direttiva 2001/83/KE — Reklamar — Ġurnal mediku — Informazzjoni li ma hijiex inkluża fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott)

2

2011/C 186/03

Kawża C-267/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 56 KE u 40 tal-Ftehim ŻEE — Restrizzjonijiet — Tassazzjoni diretta — Persuni taxxabbli mhux residenti — Obbligu li jinħatar rappreżentant tat-taxxa)

2

2011/C 186/04

Kawża C-305/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Inċentivi fiskali favur impriżi li jipparteċipaw f’fieri barra l-pajjiż — Rkupru”)

3

2011/C 186/05

Kawża C-316/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — MSD Sharp & Dohme GmbH vs Merckle GmbH (Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Direttiva 2001/83/KE — Projbizzjoni tar-reklamar lill-pubbliku fir-rigward ta’ prodotti mediċinali li huma disponibbli biss b’riċetta medika — Kunċett ta’ “reklamar” — Informazzjoni ppreżentata lill-awtorità kompetenti — Informazzjoni aċċessibbli fuq l-internet)

3

2011/C 186/06

Kawża C-375/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-3 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Sąd Najwyższy — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów vs Tele2 Polska sp. z o.o., li saret Netia S.A. (“Kompetizzjoni — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Artikolu 5 — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Kompetenza tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri sabiex jikkonstataw in-nuqqas ta’ ksur tal-Artikolu 102 TFUE”)

4

2011/C 186/07

Kawża C-384/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Paris — Franza) — Prunus SARL, Polonium SA vs Directeur des services fiscaux (“Tassazzjoni diretta — Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 64 TFUE — Persuni ġuridiċi stabbiliti fi Stat terz — Pussess ta’ immobbli li jinsabu fi Stat Membru — Taxxa fuq il-valur tas-suq ta’ dawn il-immobbli — Rifjut ta’ eżenzjoni — Evalwazzjoni fir-rigward tal-pajjiżi jew territorji lil hinn mill-baħar — Ġlieda kontra l-frodi fiskali — Responsabbiltà in solidum”)

4

2011/C 186/08

Kawża C-434/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court of the United Kingdom — ir-Renju Unit) — Shirley McCarthy vs Secretary of State for the Home Department (Moviment liberu tal-persuni — Artikolu 21 TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Kunċett ta’ “benefiċjarju” — Artikolu 3(1) — Ċittadin li qatt ma uża d-dritt ta’ moviment liberu tiegħu u li għex dejjem fl-Istat Membru taċ-ċittadinanza tiegħu — Impatt tal-fatt li jkollu ċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru ieħor — Sitwazzjoni purament interna)

5

2011/C 186/09

Kawża C-537/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Upper Tribunal — ir-Renju Unit) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor vs Secretary of State for Work and Pensions (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Element ta’ “mobbiltà” fl-allowance ta’ sussistenza għal persuni b’diżabbiltà (“disability living allowance”) — Benefiċċju separat — Benefiċċju speċjali mhux kontributorju — Nuqqas ta’ esportabbiltà)

5

2011/C 186/10

Kawża C-137/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Conseil d’État — il-Belġju) — Il-Komunitajiet Ewropej vs Région de Bruxelles-Capitale (Artikoli 207(2)KE u 282 KE — Rappreżentenza tal-Komunitajiet Ewropej quddiem il-qrati nazzjonali — Kompetenzi mogħtija lill-Kummissjoni — Delega tas-setgħa ta’ rappreżentenza lil istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni — Kundizzjonijiet)

6

2011/C 186/11

Kawża C-200/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt dwar sostenn finanzjarju Komunitarju allokat lil proġett fil-kuntest tal-programm “eContent” — Xoljiment tal-kuntratt mill-Kummissjoni — Rimbors tal-ispejjeż eliġibbli — Motivazzjoni tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali)

7

2011/C 186/12

Kawża C-206/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 4(1)(a) — Regolament (KEE) Nru 1612/68 — Artikolu 7(2) — Benefiċċji mogħtija mil-Länder Ġermaniżi lill-għomja, lill-persuni neqsin mis-smigħ u lill-persuni b’diżabbilità — Kundizzjoni ta’ residenza)

7

2011/C 186/13

Kawża C-265/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-5 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KE) Nru 1907/2006 — Sustanzi kimiċi — Reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni ta’ dawn is-sustanzi u restrizzjonijiet applikabbli għalihom — Regolament REACH — Artikolu 126 — Sistema ta’ sanzjonijiet fil-każ ta’ ksur ta’ dispożizzjonijiet tar-Regolament REACH — Nuqqas ta’ implementazzjoni fit-terminu previst)

8

2011/C 186/14

Kawża C-61/11 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ April 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte di Appello di Trento — l-Italja) — proċeduri kriminali kontra Hassen El Dridi alias Karim Soufi (Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja — Direttiva 2008/115/KE — Ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’residenza illegali — Artikoli 15 u 16 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi piena ta’ priġunerija għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’residenza illegali fil-każ ta’ rifjut li tiġi obduta ordni li jitħalla t-territorju ta’ Stat Membru — Kompatibbiltà)

8

2011/C 186/15

Kawża C-258/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-4 ta’ Marzu 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Dâmbovița — ir-Rumanija) — Nicușor Grigore vs Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Politika soċjali — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Kunċett ta’ “ħin tax-xogħol” — Kunċett ta’ “ħin tax-xogħol massimu fil-ġimgħa” — Issuġġettar ta’ persuna li tieħu ħsieb il-foresti, skont it-termini tal-kuntratt ta’ xogħol tagħha u tal-ftehim kollettiv applikabbli, għal ħin flessibbli ta’ xogħol ta’ 8 sigħat kuljum u ta’ 40 siegħa fil-ġimgħa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li żżommha responsabbli għal kull dannu li jkun seħħ fis-sezzjoni tal-foresta li tkun responsabbli minnha — Klassifikazzjoni — Effett tas-sahra fuq ir-remunerazzjoni u l-kumpens finanzjarju tal-persuna kkonċernata)

9

2011/C 186/16

Kawża C-273/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Marzu 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spanja) — David Montoya Medina vs Fondo de Garantia Salarial, Universidad de Alicante (Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Klawżola 4 tal-ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat — Kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat fil-qasam pubbliku — Dritt għall-allowances ta’ anzjanità ta’ kull tliet snin — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni)

10

2011/C 186/17

Kawża C-370/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-14 ta’ Marzu 2011 — Ravensburger AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Educa Borras SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva EDUCA Memory game — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità mressqa mill-proprjetarju tat-trade marks verbali nazzjonali u internazzjonali MEMORY — Rifjut tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità mill-Bord tal-Appell — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) u (5) — Raġunijiet relattivi għal rifjut)

10

2011/C 186/18

Kawża C-95/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Frar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka

11

2011/C 186/19

Kawża C-132/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Innsbruck (l-Awstrija) fit-18 ta’ Marzu 2011 — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH vs Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

11

2011/C 186/20

Kawża C-138/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fil-21 ta’ Marzu 2011 — Compass-Datenbank GmbH vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

12

2011/C 186/21

Kawża C-153/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad — Varna (il-Bulgarija) fit-28 ta’ Marzu 2011 — “Klub” OOD vs Direktor na direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

12

2011/C 186/22

Kawża C-164/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

13

2011/C 186/23

Kawża C-179/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-18 ta’ April 2011 — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) vs Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration

13

2011/C 186/24

Kawża C-181/11 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ April 2011 minn Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Frar 2011 fil-Kawża T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) vs Il-Kummissjoni Ewropea

14

2011/C 186/25

Kawża C-184/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

14

2011/C 186/26

Kawża C-186/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fl-20 ta’ April 2011 — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd u William Hill Plc vs Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon u Ypourgos Politismou

15

2011/C 186/27

Kawża C-189/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

16

2011/C 186/28

Kawża C-198/11: Appell ippreżentat fit-28 ta’ April 2011 minn Lan Airlines S.A. kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tat-8 ta’ Frar 2011 fil-Kawża T-194/09, Lan Airlines, S.A. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) u Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.

16

2011/C 186/29

Kawża C-408/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Marzu 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

17

2011/C 186/30

Kawża C-517/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Marzu 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal Superior de Justicia de Canarias — Spanja) — María Luisa Gómez Cueto vs Administración del Estado

17

2011/C 186/31

Kawża C-563/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Marzu 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — il-Ġermanja) — Kashayar Khavand vs Bundesrepublik Deutschland

17

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 186/32

Kawża T-1/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Buczek Automotive vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ristrutturazzjoni tal-industrija tal-azzar Pollakka — Irkupru ta’ krediti pubbliċi — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Kriterju tal-kreditur privat”)

18

2011/C 186/33

Kawża T-145/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Mejju 2011 — Atlas Transport vs UASI (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali ATLAS — Trade mark figurattiva preċedenti tal-Benelux Atlasair — Rekwiżiti proċedurali — Preżentata ta’ nota li tispjega r-raġunijiet tal-appell — Sospensjoni tal-proċedura amministrattiva — Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Regola 20(7) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

18

2011/C 186/34

Kawżi magħquda T-267/08 u T-279/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Mejju 2011 — Région Nord-Pas-de-Calais u Communauté d’agglomération du Douaisis vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Manifattura ta’ materjal tal-ferroviji — Ħlasijiet bil-quddiem rimborsabbli — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Aġġustament tat-talbiet — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni — Riżorsi tal-Istat — Imputabbiltà lill-Istat — Kriterju tal-investitur privat — Impriża fid-diffikultà”)

19

2011/C 186/35

Kawża T-299/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-klorat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni — Prinċipju ta’ individwalità tal-pieni u tas-sanzjonijiet — Prinċipju ta’ legalità tal-pieni — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Użu ħażin ta’ poter — Multi — Ċirkustanza aggravanti — Dissważjoni — Ċirkustanza attenwanti — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Valur miżjud sinjifikattiv”)

19

2011/C 186/36

Kawża T-343/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Arkema Franza vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-klorat tas-sodju — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi — Ċirkustanza aggravanti — Reċidiva — Ċirkustanza attenwanti — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Valur miżjud sinjifikattiv”)

20

2011/C 186/37

Kawża T-203/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — Olymp Bezner vs UASI — Bellido (Olymp) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invaldità — Trade mark Komunitarja verbali Olymp — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti OLIMPO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabblità ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

20

2011/C 186/38

Kawża T-204/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — Olymp Bezner vs UASI — Bellido (OLYMP) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali OLYMP — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti OLYMPO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

21

2011/C 186/39

Kawża T-341/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava et vs UASI (TXAKOLI) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja kollettiva verbali TXAKOLI — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 66(2) tar-Regolament Nru 207/2009 — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009”)

21

2011/C 186/40

Kawża T-460/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — CheapFlights International Ltd vs UASI — Cheapflights (Cheapflights) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Cheapflights — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti CheapFlights — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

22

2011/C 186/41

Kawża T-461/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — CheapFlights International Ltd vs UASI — Cheapflights (Cheapflights b’ajruplan iswed) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Cheapflights b’ajruplan iswed — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti CheapFlights — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

22

2011/C 186/42

Kawża T-464/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni vs New Acoustic Music u Hildibrandsdottir (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt għal għajnuna finanzjarja konkluż fil-kuntest tal-programm-qafas ‘Culture 2000’ — Implementazzjoni tal-proġett ‘European Music Roadwork’ — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt — Rimbors tas-sommom imħallsa bil-quddiem — Proċedura fil-kontumaċja — Għajnuna legali”)

23

2011/C 186/43

Kawża T-488/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Mejju 2011 — Jager & Polacek vs UASI (REDTUBE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali REDTUBE — Trade mark nazzjonali preċedenti mhux irreġistrata Redtube — Nuqqas ta’ ħlas tad-dritt tal-oppożizzjoni fit-terminu — Deċiżjoni li tiddikjara li l-oppożizzjoni titqies li ma saritx — Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 2869/95 — Protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Regola 17 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Proċedura ex parte — Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 216/96 — Regola 18 tar-Regolament Nru 2868/95 — Natura legali ta’ komunikazzjoni tal-UASI li tinforma li oppożizzjoni ġiet iddikkjarata ammissibbli — Regola tal-paralleliżmu tal-forom u tal-actus contrarius — Artikolu 80 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

23

2011/C 186/44

Kawża T-7/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Mejju 2011 — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia” vs UASI (υγεία) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali υγεία — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv u karattru deskrittiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

24

2011/C 186/45

Kawża T-41/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — SIMS — École de ski internationale vs UASI — SNMSF (esf école du ski français) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva esf école du ski français — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Emblema ta’ Stat — Artikolu 7(1)(h) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 6b tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi — Trademark tali li tqarraq lill-pubbliku — Artikolu 7(1)(g) tar-Regoplament Nru 207/2009)

24

2011/C 186/46

Kawża T-74/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Mejju 2011 — Flaco-Geräte vs UASI — Delgado Sánchez (FLACO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali FLACO — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti FLACO — Raġuni relattiva għal rifjut — Identità tal-prodotti — Artikolu 8(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Talba għall-prova tal-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti mressqa għall-ewwel darba quddiem il-Bord tal-Appell — Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009 u Regola 22 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

25

2011/C 186/47

Kawża T-187/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Mejju 2011 — Emram vs UASI — Guccio Gucci (G) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva G — Trade marks nazzjonali u Komunitarji figurattivi preċedenti G — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

25

2011/C 186/48

Kawża T-402/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Mejju 2011 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leġiżlazzjoni dwar il-kopertura tar-riskji ta’ inċidenti u ta’ mard ikkaġunat mix-xogħol tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej — Proċedura ta’ rikonoxximent tal-oriġini professjonali ta’ marda — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u pazjalment manifestament infondat)

26

2011/C 186/49

Kawża T-195/11 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Mejju 2011 — Cahier et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Talba għal miżuri provviżorji — Inammissibbiltà parzjali — Nuqqas ta’ urġenza”)

26

2011/C 186/50

Kawża T-197/11: Appell ippreżentat fl-1 ta’ April 2011 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fl-20 ta’ Jannar 2011 mit-Tribunal għas-Servizz Pubblika fil-Kawża F-121/07, Strack vs Il-Kummissjoni

26

2011/C 186/51

Kawża T-203/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2011 — Transports Schiocchet — Excursions vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

27

2011/C 186/52

Kawża T-205/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2011 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

28

2011/C 186/53

Kawża T-209/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2011 — MB System vs Il-Kummissjoni

28

2011/C 186/54

Kawża T-215/11: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ April 2011 — ADEDY et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

29

2011/C 186/55

Kawża T-222/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2011 — Rautenbach vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

29

2011/C 186/56

Kawża T-235/11: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ April 2011 — Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

30

2011/C 186/57

Kawża T-238/11 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2011 minn Luigi Marcuccio kontra s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ Frar 2011 fil-Kawża F-81/09, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

31

2011/C 186/58

Kawża T-338/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Mejju 2011 — Il-Kummissjoni vs Tornasol Films

32

2011/C 186/59

Kawża T-88/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2011 — BIA Separations vs Il-Kummissjoni

32

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 186/60

Kawża F-17/11: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummisssjoni

33

2011/C 186/61

Kawża F-27/11: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

33

2011/C 186/62

Kawża F-31/11: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2011 — ZZ vs CEDEFOP

33

2011/C 186/63

Kawża F-40/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

34

2011/C 186/64

Kawża F-42/11: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ April 2011 — Honnefelder vs Il-Kummissjoni

34

2011/C 186/65

Kawża F-44/11: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni Ewropea

34

2011/C 186/66

Kawża F-45/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2011 — ZZ vs BEI

35

2011/C 186/67

Kawża F-46/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

35

2011/C 186/68

Kawża F-49/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

36

2011/C 186/69

Kawża F-50/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Parlament

36

2011/C 186/70

Kawża F-52/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2011 — ZZ vs Bank Ewropew għall-Investiment

37

2011/C 186/71

Kawża F-53/11: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Mejju 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

37


MT

 

Top