Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:179:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 179, 18 ta' Ġunju 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.179.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 179

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
18 ta' Ġunju 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 179/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 683, 11.6.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 179/02

Kawża C-235/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tat-12 ta’ April 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Cour de cassation — Franza) — DHL Express France SAS, li qabel kienet DHL International SA vs Chronopost SA (Proprjetà intellettwali — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 98(1) — Projbizzjoni ta’ atti ta’ vjolazzjoni stabbilita minn qorti tat-trade marks Komunitarji — Portata territorjali — Miżuri koerċittivi li jakkumpanjaw tali projbizzjoni — Effett fuq it-territorju ta’ Stati Membri oħra għajr dak tal-qorti li quddiemu hemm il-kawża)

2

2011/C 179/03

Kawżi magħquda C-288/09 u C-289/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ April 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-First-tier Tribunal (Tax Chamber) — ir-Renju Unit) — British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09), Pace plc (C-289/09) vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Receivers u decoders tat-televiżjoni diġitali bis-satellita li għandhom funzjoni ta’ reġistrazzjoni — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 12(5)(a)(i) u (6) — Validità ratione temporis ta’ informazzjoni tariffarja li torbot)

3

2011/C 179/04

Kawża C-327/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ April 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — il-Ġermanja) — Mensch und Natur AG vs Freistaat Bayern (Ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 249 KE — Atti tal-istituzzjonijiet — Deċiżjoni tal-Kummissjoni indirizzata lil individwu — Regolament (KE) Nru 258/97 — Ikel ġdid jew ingredjent ġdid tal-ikel — Deċiżjoni 2000/196/KE — “Stevia rebaudiana Bertoni: pjanti u weraq imnixxfa” — Rifjut tal-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq — Effett fuq persuna li ma hijiex id-destinatarja)

4

2011/C 179/05

Kawża C-331/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna mogħtija mir-Repubblika tal-Polonja lit-Technologie Buczek Group — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata l-inkompatibbiltà ta’ din l-għajnuna mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Nuqqas ta’ implementazzjoni fit-terminu stabbilit)

4

2011/C 179/06

Kawża C-522/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Rumanija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 79/409/KEE — Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi — Żoni ta’ protezzjoni speċjali — Għażla insuffiċjenti fin-numru u fid-daqs — Irregolarità tal-proċedura prekontenzjuża — Inammissibbiltà tar rikors)

5

2011/C 179/07

Kawżi magħquda C-42/10, C-45/10 u C-57/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ April 2011 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State van België — il-Belġju) — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 u C-57/10), Marc Janssens (C-42/10 u C-45/10) vs Belgische Staat (Settur veterinarju u zootekniku — Regolament (KE) Nru 998/2003 — Ħtiġijiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi — Deċiżjoni 2003/803/KE — Mudell ta’ passaport għall-movimenti fil-Komunità ta’ klieb, qtates u nemes)

5

2011/C 179/08

Kawża C-343/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tas-Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/271/KEE — Tniġġiż u fastidji — Trattament tal-ilma urban mormi — Artikoli 3 u 4)

6

2011/C 179/09

Kawża C-390/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-14 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2007/36/KE — Eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

6

2011/C 179/10

Kawża C-80/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Baranya Megyei Biróság (l-Ungerija) fit-22 ta’ Frar 2011 — Mahagében Kft. vs Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

7

2011/C 179/11

Kawża C-130/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ir-Renju Unit) fis-16 ta’ Marzu 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd vs Comptroller-General of Patents

7

2011/C 179/12

Kawża C-131/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Marzu 2011 — Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft vs Hauptzollamt Aachen

8

2011/C 179/13

Kawża C-134/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hamburg (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Marzu 2011 — Jürgen Blödel-Pawlik vs HanseMerkur Reiserversicherung AG

8

2011/C 179/14

Kawża C-135/11 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2011 minn IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tat-13 ta’ Jannar 2011, fil-Kawża T-362/08 — IFAW vs Il-Kummissjoni Ewropea

8

2011/C 179/15

Kawża C-137/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour du travail de Bruxelles (il-Belġju) fil-21 ta’ Marzu 2011 — Partena ASBL vs Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

9

2011/C 179/16

Kawża C-139/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audencia Provincial de Barcelona (Spanja) fil-21 ta’ Marzu 2011 — Joan Cuandrench Moré vs Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM)

9

2011/C 179/17

Kawża C-142/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (l-Ungerija) fit-23 ta’ Marzu 2011 — Péter Dávid vs Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

10

2011/C 179/18

Kawża C-149/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-28 ta’ Marzu 2011 — Leno Merken BV vs Hagelkruis Beheer BV

10

2011/C 179/19

Kawża C-158/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fl-1 ta’ April 2011 — Auto 24 SARL vs Jaguar Land Rover France

11

2011/C 179/20

Kawża C-162/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundeskommunikationssenat (l-Awstrija) fl-4 ta’ April 2011 — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks vs Österreichischer Rundfunk

11

2011/C 179/21

Kawża C-163/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (il-Belġju) fl-4 ta’ April 2011 — Annex Customs BVBA vs Belgische Staat u KBC Bank NV

11

2011/C 179/22

Kawża C-170/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-7 ta’ April 2011 — Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et vs Hendrikus Cornelis Kortekaas et, parti oħra: Ageas NV, li qabel kienet Fortis NV

12

2011/C 179/23

Kawża C-178/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta

12

2011/C 179/24

Kawża C-195/11 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ April 2011 mill-Kummissjoni Ewropea kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) tas-17 ta’ Frar 2011 fil-Kawża T-122/09, Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

13

2011/C 179/25

Kawża C-196/11 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ April 2011 minn Formula One Licensing BV kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tas-17 ta’ Frar 2011 fil-Kawża T-10/09: Formula One Licensing BV vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni), Global Sports Media Ltd

13

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 179/26

Kawża T-129/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Mejju 2011 — Bongrain vs UASI — apetito (APETITO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali APETITO — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti apetito — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

15

2011/C 179/27

Kawża T-291/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ April 2011 — Martin vs il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Rifjut impliċitu għal aċċess — Deċiżjoni espliċita adottata wara l-preżentata ta’ rikors — Ma hemmx lok li tingħta deċiżjoni”)

15

2011/C 179/28

Kawża T-413/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ April 2011 — Socitrel vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kompetizzjoni — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li timponi multa — Garanzija bankarja — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Dannu finanzjarju — Nuqqas ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali — Nuqqas ta’ urġenza”)

16

2011/C 179/29

Kawża T-184/11 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Marzu 2011 minn Bart Nijs mis-sentenza mogħtija fit-13 ta’ Jannar 2011 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-77/09, Nijs vs Il-Qorti tal-Awdituri

16

2011/C 179/30

Kawża T-208/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ April 2011 — LTTE vs Il-Kunsill

17

2011/C 179/31

Kawża T-211/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ April 2011 — Timab Industries u CFPR vs Il-Kummissjoni

18

2011/C 179/32

Kawża T-214/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ April 2011 — ClientEarth u PAN Europe vs EFSA

18

2011/C 179/33

Kawża T-218/11: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ April 2011 — Dagher vs Il-Kunsill

19

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 179/34

Kawża F-4/11: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Marzu 2011 — AV vs Il-Kummissjoni

21

2011/C 179/35

Kawża F-26/11: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2011 — ZZ vs Il-Kunsill

21

2011/C 179/36

Kawża F-30/11: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2011 — ZZ vs Il-Kunsill

21

2011/C 179/37

Kawża F-36/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

22

2011/C 179/38

Kawża F-38/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ April 2011 — ZZ vs Il-Parlament

22


MT

 

Top