EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 80, 12 ta' Marzu 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.080.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 80

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
12 ta' Marzu 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 080/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 72, 5.3.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 080/02

Kawża C-382/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-25 ta’ Jannar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — l-Awstrija) — Michael Neukirchinger vs Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Trasport bl-ajru — Liċenzja għall-organizzazzjoni ta’ titjiriet kummerċjali bil-mongolfjera — Artikolu 12 KE — Kundizzjoni ta’ residenza jew ta’ uffiċċju rreġistrat — Miżuri amministrattivi)

2

2011/C 080/03

Kawża C-90/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-20 ta’ Jannar 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Settur tal-prodotti kimiċi għall-ipproċessar tal-lastku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Grupp ta’ impriżi — Responsabbiltà in solidum ta’ kumpannija parent għall-ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni mwettaq mis-sussidjarji tagħha — Imputazzjoni ta’ responsabbiltà lill-kumpannija parent kap tal-grupp)

2

2011/C 080/04

Kawża C-155/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-20 ta’ Jannar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 12 KE, 18 KE, 39 KE u 43 KE — Artikoli 4, 28 u 31 tal-Ftehim li jistabbilixxi ż-Żona Ekonomika Ewropea — Leġiżlazzjoni fiskali — Kundizzjonijiet ta’ eżenzjoni mit-taxxa fuq it-trasferiment mal-ewwel xiri ta’ proprjetà immobbli — Eżenzjoni rriżervata biss lir-residenti fit-territorju nazzjonali kif ukoll liċ-ċittadini ta’ oriġini Griega li ma humiex residenti fil-pajjiż fid-data tax-xiri)

3

2011/C 080/05

Kawża C-168/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Jannar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunale di Milano — l-Italja) — Flos SpA vs Semeraro Casa e Famiglia SpA (Proprjetà industrijali u kummerċjali — Direttiva 98/71/KE — Protezzjoni ġuridika tad-disinji — Artikolu 17 — Obbligu ta’ akkumulazzjoni tal-protezzjoni tad-disinji ma’ dik tad-dritt tal-awtur — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi jew trendi inapplikabbli għal ċertu perijodu l-protezzjoni permezz tad-dritt tal-awtur għad-disinji li jaqgħu fil-qasam pubbliku qabel id-dħul fis-seħħ tagħha — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi)

4

2011/C 080/06

Kawża C-463/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-20 ta’ Jannar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Spanja) — CLECE, S.A. vs María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (“Politika soċjali — Direttiva 2001/23/KE — Trasferiment ta’ impriżi — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Kunċett ta’ ‘trasferiment’ — Attivitajiet ta’ tindif — Attività żgurata direttament minn kunsill lokali bir-reklutaġġ ta’ persunal ġdid”)

4

2011/C 080/07

Kawża C-489/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Jannar 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Beroep te Gent — il-Belġju) — Vandoorne NV vs Belgische Staat (“Sitt Direttiva tal-VAT — Artikoli 11Ċ(1) u 27(1) u (5) — Ammont taxxabbli — Miżuri ta’ simplifikazzjoni — Tabakk immanifatturat — Timbri fiskali — Ġbir tal-VAT darba waħda biss f’ras il-għajn — Fornitur intermedjarju — Nuqqas ta’ ħlas totali jew parzjali tal-prezz — Rifjut li titħallas lura l-VAT”)

5

2011/C 080/08

Kawża C-490/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Jannar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 49 KE — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Nuqqas ta’ rimbors ta’ spejjeż relatati ma’ analiżijiet u ma’ eżamijiet tal-laboratorju mwettqa fi Stati Membri minbarra fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu — Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tipprevedix it-teħid ta’ responsabbilità għalihom fil-forma ta’ rimbors tal-ispejjeż magħmula għal tali analiżijiet u eżamijiet — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta t-teħid ta’ responsabbilità għal servizzi tal-kura tas-saħħa għall-osservanza tal-kundizzjonijiet previsti minn dik il-leġiżlazzjoni”)

5

2011/C 080/09

Kawża C-92/10 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (il-Ħames Awla) tat-13 ta’ Jannar 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Trade mark ikkostitwita minn slogan pubbliċitarju u komposta minn elementi li waħedhom ma għandhomx karattru distintiv — Sinjal figurattiv “BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Kawża C-559/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Settembru 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online) vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Artoz-Papier AG (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali ATOZ — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark internazzjonali verbali ARTOZ — Reġistrazzjoni rrifjutata)

6

2011/C 080/11

Kawża C-342/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, stabbilit f’Gallecs (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) u (5) — Trade mark figurattiva Gallecs — Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta’ trade marks figurattivi nazzjonali GALLO, GALLO AZEITE NOVO u Azeite Novo kif ukoll tat-trade mark figurattiva Komunitarja GALLO — Rifjut tal-oppożizzjoni — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

7

2011/C 080/12

Kawża C-459/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-16 ta’ Settembru 2010 — Dominio de la Vega, SL vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Ambrosio Velasco SA (Appell — Trade mark Kommunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva DOMINIO DE LA VEGA — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti PALACIO DE LA VEGA — Eżistenza ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni f’parti mit-territorju tal-Unjoni — Evalwazzjoni tax-xebh bejn trade marks — Element dominanti)

7

2011/C 080/13

Kawża C-487/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Immogolf SA vs Administración General del Estado (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 69/335/KEE — Taxxi indiretti — Ġbir tal-kapital — Trasferimenti ta’ titoli — Kapital azzjonarju fil-parti l-kbira kkostitwit minn proprjetà immobbli)

8

2011/C 080/14

Kawża C-532/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Ottubru 2010 — Vladimir Ivanov vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Rikors għal responsabbiltà mhux kuntrattwali — Telf ta’ opportunità ta’ reklutaġġ — Riżerva tal-abbuż ta’ proċedura — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment infondat)

8

2011/C 080/15

Kawżi magħquda C-74/10 P u C-75/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Settembru 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Artikolu 19 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja — Rappreżentazzjoni ta’ parti minn avukat li ma għandux il-kwalità ta’ terz — Inammissibbiltà manifesta)

9

2011/C 080/16

Kawża C-84/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2010 — Longevity Health Products, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Sinjal verbali “Kids Vits” — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja VITS4KIDS — Livell ta’ attenzjoni tal-pubbliku rilevanti — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Dritt għal smigħ)

9

2011/C 080/17

Kawża C-290/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Settembru 2010 — Franssons Verkstäder AB vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Lindner Recyclingtech GmbH (Appell — Rikors quddiem il-Qorti Ġenerali intiż għall-annullament ta’ deċiżjoni tat-Tielet Bord tal-Appell tal-UASI — Regolament (KE) Nru 6/2002 — Terminu għall-preżentata tar-rikors — Inammissibbiltà minħabba dewmien — Appell manifestament infondat)

9

2011/C 080/18

Kawża C-513/10 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2010 minn D. Platis kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża T-311/10, Dimitris Platis vs Il-Kunsill u Il-Greċja

10

2011/C 080/19

Kawża C-587/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Diċembru 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) vs Finanzamt Plauen, parti oħra fil-Kawża: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Kawża C-594/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-17 ta’ Diċembru 2010 — T.G. van Laarhoven vs Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Kawża C-600/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

11

2011/C 080/22

Kawża C-603/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Upravno sodišče (ir-Repubblika tas-Slovenja) fil-21 ta’ Diċembru 2010 — Pelati d.o.o. vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

12

2011/C 080/23

Kawża C-613/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Parma (l-Italja) fit-30 ta’ Diċembru 2010 — Danilo Debiasi vs Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Kawża C-622/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fit-22 ta’ Diċembru 2010 — Rémi Paquot vs État Belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Kawża C-623/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fit-22 ta’ Diċembru 2010 — Adrien Daxhelet vs L-Istat tal-Belġju — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Kawża C-7/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Palermo (l-Italja) fil-5 ta’ Jannar 2011 — Proċeduri kriminali kontra Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Kawża C-12/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Dublin Metropolitan District Court (l-Irlanda) fl-10 ta’ Jannar 2011 — Denise McDonagh vs Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Kawża C-14/11 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2011 mill-Kummissjoni Ewropea mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) mogħtija fis-27 ta’ Ottubru 2010 fil-Kawża T-24/05: Alliance One International, Inc. (li qabel kienet Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd vs Il-Kummissjoni Ewropea

15

2011/C 080/29

Kawża C-20/11: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Jannar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

15

2011/C 080/30

Kawża C-22/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fis-17 ta’ Jannar 2011 — Finnair Oyj vs Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Kawża C-37/11: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka

16

2011/C 080/32

Kawża C-455/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

17

2011/C 080/33

Kawża C-525/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) tat-28 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropej vs Ir-Repubblika Portughiża

17

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 080/34

Kawża T-437/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 2 ta’ Frar 2011 — Oyster Cosmetics vs UASI — Kadabell (Oyster cosmetics) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Oyster cosmetics — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti Kadus AUTO STOP PROTECTION — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

18

2011/C 080/35

Kawża T-54/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Jannar 2011 — Vtesse Networks vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Telekomunikazzjonijiet — Taxxa fuq beni immobbli tal-impriżi fir-Renju Unit — Deċiżjoni li tikkonstata li l-miżura inkwistjoni ma tikkostitwixxix għajnuna — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà)

18

2011/C 080/36

Kawża T-586/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001 vs UASI — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Kawża T-592/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2010 — El Corte Inglés vs UASI — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Kawża T-593/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Diċembru 2010 — El Corte Inglés vs UASI

20

2011/C 080/39

Kawża T-596/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2010 — Almunia Textil vs UASI — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Kawża T-597/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2010 — Biodes vs UASI — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Kawża T-598/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Diċembru 2010 — Biodes vs UASI — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Kawża T-14/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2011 — Timab Industries u CFPR vs Il-Kummissjoni

22

2011/C 080/43

Kawża T-23/11: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2011 — El Corte Inglés vs UASI — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Kawża T-24/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2011 — Bank Refah Kargaran vs Il-Kunsill

23

2011/C 080/45

Kawża T-25/11: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2011 — Germans Boada vs UASI (Forma ta’ magna għall-qtugħ taċ-ċeramika)

23

2011/C 080/46

Kawża T-29/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Jannar 2011 — Technische Universität Dresden vs Il-Kummissjoni

23

2011/C 080/47

Kawża T-33/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Peeters Landbouwmachines vs UASI — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Kawża T-34/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Canon Europa vs Il-Kummissjoni

24

2011/C 080/49

Kawża T-35/11: Rikors ippreżentat fil-24 ta’ Jannar 2011 — Kyocera Mita Europe vs Il-Kummissjoni

25

2011/C 080/50

Kawża T-36/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Japan Airlines vs Il-Kummissjoni

25

2011/C 080/51

Kawża T-39/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Cargolux Airlines vs Il-Kummissjoni

26

2011/C 080/52

Kawża T-40/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Lan Airlines u Lan Cargo vs Il-Kummissjoni

27

2011/C 080/53

Kawża T-42/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2011 — Universal vs Il-Kummissjoni

28

2011/C 080/54

Kawża T-44/11: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Jannar 2011 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

29

2011/C 080/55

Kawża T-45/11: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2011 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

30

2011/C 080/56

Kawża T-46/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — Deutsche Lufthansa et vs Il-Kummissjoni

31

2011/C 080/57

Kawża T-48/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Jannar 2011 — British Airways vs Il-Kummissjoni

32

2011/C 080/58

Kawża T-54/11: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2011 — Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni

33

2011/C 080/59

Kawża T-57/11: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2011 — Castelnou Energía vs Il-Kummissjoni

33

2011/C 080/60

Kawża T-399/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Jannar 2011 — Basell Polyolefine vs Il-Kummissjoni

34


MT

 

Top