Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 63, 26 ta' Frar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.063.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 63

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
26 ta' Frar 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 063/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 55, 19.2.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 063/02

Kawża C-120/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Bavaria NV vs Bayerischer Brauerbund eV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolamenti (KEE) Nru 2081/92 u (KE) Nru 510/2006 — Applikazzjoni ratione temporis — Artikolu 14 — Reġistrazzjoni skont il-proċedura semplifikata — Rabtiet bejn trade marks u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti)

2

2011/C 063/03

Kawża C-507/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Slovakka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Kanċellament parzjali ta’ dejn fiskali ta’ kumpannija fil-kuntest ta’ proċedura ta’ ftehim mal-kredituri — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata l-inkompatibbiltà ta’ din l-għajnuna mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni)

2

2011/C 063/04

Kawża C-77/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — l-Italja) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda vs Ministero della Salute (Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Direttiva 2006/134/KE — Validità — Restrizzjonijiet fl-użu tal-fenarimol bħala sustanza attiva)

3

2011/C 063/05

Kawża C-118/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — l-Awstrija) — proċedura mibdija minn Robert Koller (Kunċett ta’ “qorti nazzjonali” skont l-Artikolu 234 KE — Rikonoxximent tad-diplomi — Direttiva 89/48/KEE — Avukat — Reġistrazzjoni fl-elenku tal-ordni ta’ professjoni ta’ Stat Membru differenti minn dak li fih id-diploma ġiet approvata)

3

2011/C 063/06

Kawża C-208/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Verwaltungsgerichtshof — Awstrija) — Ilonka Sayn-Wittgenstein vs Landeshauptmann von Wien (“Ċittadinanza Ewropea — Dritt ta’ moviment liberu u dritt ta’ residenza libera fl-Istati Membri — Liġi ta’ Stat Membru li għandha status kostituzzjonali rigward l-abolizzjoni tan-nobbiltà f’dan il-pajjiż — Kunjom ta’ persuna maġġorenni, ċittadina tal-imsemmi Stat, miksub permezz ta’ adozzjoni fi Stat Membru ieħor, li fih hija tirrisjedi — Titolu ta’ nobbiltà u prefiss nobbli formanti parti mill-kunjom — Reġistrazzjoni mill-awtoritajiet tal-ewwel Stat Membru fir-reġistru tal-istat ċivili — Korrezzjoni ex officio tar-reġistrazzjoni — Irtirar tat-titolu u tal-prefiss nobbli”)

4

2011/C 063/07

Kawża C-215/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Markkinaoikeus — il-Finlandja) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, li kienet Suomen Terveystalo Oyj vs Oulun kaupunki (Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Direttiva 2004/18/CE — Kuntratt imħallat — Kuntratt konkluż bejn awtorità kontraenti u kumpannija privata indipendenti minnha — Stabbiliment, b’ishma ndaqs, ta’ impriża komuni li tipprovdi servizzi tas-saħħa — Impenn minn-naħa tas-soċji li jixtru mingħand l-impriża komuni, matul perijodu tranżitorju ta’ erba’ snin, is-servizzi tas-saħħa li huma għandhom jipprovdu lill-impjegati tagħhom)

4

2011/C 063/08

Kawża C-245/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeidshof te Brussel — il-Belġju) — Omalet NV vs Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Artikolu 49 KE — Imprenditur stabbilit fi Stat Membru — Talba lil partijiet kontraenti stabbiliti fl-istess Stat Membru — Sitwazzjoni purament interna — Inammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari)

5

2011/C 063/09

Kawża C-273/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Haarlem — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Premis Medical BV vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (Regolament (KE) Nru 729/2004 — Klassifikazzjoni tal-merkanzija ta’ “sostenn għall-mixi bir-roti” fin-nomenklatura magħquda — Intestatura 9021 — Intestatura 8716 — Rettifika — Validità)

5

2011/C 063/10

Kawża C-277/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Session (Scotland), Edinburgh — ir-Renju Unit) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs vs RBS Deutschland Holdings GmbH (Sitt Direttiva tal-VAT — Dritt għal tnaqqis — Akkwist ta’ karozzi u użu għal tranżazzjonijiet ta’ leasing — Diskrepanzi bejn is-sistemi fiskali ta’ żewġ Stati Membri — Projbizzjoni ta’ prattiki abbużivi)

6

2011/C 063/11

Kawża C-304/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna favur kumpanniji kkwotati fil-Borża reċentement — Irkupru”)

6

2011/C 063/12

Kawża C-338/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — l-Awstrija) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH vs Landeshauptmann von Wien (Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Libertà ta’ stabbiliment — Regoli tal-kompetizzjoni — Trasport bil-kabotaġġ — Trasport nazzjonali ta’ persuni permezz tax-xarabank — Applikazzjoni għal operazzjonijiet ta’ servizz — Liċenzja — Awtorizzazzjoni — Kundizzjonijiet — Dispożizzjoni ta’ sede jew ta’ stabbiliment permanenti fit-territorju nazzjonali — Tnaqqis tad-dħul li jikkomprometti l-profitti tal-operazzjonijiet ta’ servizz diġà konċess)

7

2011/C 063/13

Kawża C-351/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2000/60/KE — Artikoli 8 u 15 — Stat tal-ilmijiet tal-wiċċ interni — Stabbiliment u implementazzjoni ta’ programmi għall-monitoraġġ — Ommissjoni — Preżentazzjoni ta’ rapporti sommarji fuq il-programmi għall-monitoraġġ — Ommissjoni”)

7

2011/C 063/14

Kawża C-393/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Nejvyšší správní soud — Ir-Repubblika Ċeka) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany vs Ministerstvo kultury (“Proprjetà intellettwali — Direttiva 91/250/KEE — Protezzjoni legali ta’ programmi tal-kompjuter — Kunċett ta’ ‘kull forma ta’ espressjoni ta’ programm tal kompjuter’ — Inklużjoni jew nuqqas ta’ inklużjoni ta’ user interface grafiku ta’ programm tal-kompjuter — Drittijiet tal-awtur — Direttiva 2001/29/KE — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni — Xandir televiżiv ta’ user interface grafiku — Komunikazzjoni ta’ xogħol lill-pubbliku”)

8

2011/C 063/15

Kawża C-438/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblika tal-Polonja) — Bogusław Juliusz Dankowski vs Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (“Sitt Direttiva tal-VAT — Dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa — Servizzi pprovduti — Persuna li mhijiex inkluża fir-reġistru tal-VAT — Referenzi obbligatorji fuq il-fattura għall-finijiet tal-VAT — Leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali — Esklużjoni tad-dritt għal tnaqqis skont l-Artikolu 17(6) tas-Sitt Direttiva tal-VAT”)

8

2011/C 063/16

Kawża C-488/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) vs Administración General del Estado (“Konvenzjoni TIR — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Trasport li jsir taħt il-kopertura ta’ carnet TIR — Assoċjazzjoni garanti — Ħatt irregolari — Determinazzjoni tal-post fejn twettaq il-ksur — Irkupru tad-dazji fuq l-importazzjoni”)

9

2011/C 063/17

Kawża C-517/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — il-Belġju) — fil-proċedura RTL Belgium SA, li qabel kienet TVi SA (“Direttiva 89/552/KEE — Servizzi ta’ xandir televiżiv — Kulleġġ ta’ awtorizzazzjoni u ta’ kontroll tal-Kunsill superjuri tal-awdjoviżiv — Kunċett ta’ qorti nazzjonali fis-sens tal-Artikolu 267 TFUE — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja”)

9

2011/C 063/18

Kawża C-524/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif de Paris — Franza) — Ville de Lyon vs Caisse des dépôts et consignations (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Konvenzjoni ta’ Aarhus — Direttiva 2003/4/KE — Aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali — Direttiva 2003/87/KE — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjoni ta’gassijiet serra — Regolament (KE) Nru 2216/2004 — Sistema standardizzata u sikura ta’ reġistri — Aċċess għal data dwar tranżazzjonijiet fil-qasam tal-kwoti ta’ esmissjonijiet ta’ gassijiet serra — Rifjut ta’ komunikazzjoni — Amministratur Ċentrali — Amministraturi tar-reġistri nazzjonali — Natura kunfidenzjali tad-data miżmuma fir-reġistri — Derogi”)

10

2011/C 063/19

Kawża C-12/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — il-Ġermanja) — Lecson Elektromobile GmbH vs Hauptzollamt Dortmund (Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura magħquda — Sezzjoni XVII — Mezz ta’ trasport — Kapitolu 87 — Vetturi bil-mutur, tractors, roti u vetturi oħra li jintużaw fuq l-art, partijiet u aċċessorji tagħhom — Intestaturi 8703 u 8713 — Vetturi elettriċi bi tliet jew erba’ roti intiżi għat-trasport ta’ persuna u li jilħqu veloċità massima ta’ 6 sa 15 km fis-siegħa, mgħammra b’kolonna ta’ tmun distinta u aġġustabbli, imsejħa “vetturi elettriċi”)

11

2011/C 063/20

Kawża C-116/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu — il-Lussemburgu) — L-Istat tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, Administration de l’enregistrement et des domaines vs Pierre Feltgen (kuratur tal-proċedura ta’ falliment ta’ Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA (Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet — Artikolu 15, punti 4(a) u 5 — Eżenzjoni tal-operazzjonijiet ta’ kiri ta’ vapuri — Portata)

11

2011/C 063/21

Kawża C-276/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2006/118/KE — Protezzjoni tal-ilmijiet ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis u d-deterjorament — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

12

2011/C 063/22

Kawża C-287/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal administratif — il-Lussemburgu) — Tankreederei I SA vs Directeur de l'administration des contributions directes (“Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Moviment liberu tal-kapital — Kreditu tat-taxxa għall-investiment — Għoti marbut mat-tħaddim fiżiku tal-investiment fit-territorju nazzjonali — Tħaddim ta’ dgħajjes tax-xmara użati fi Stati Membri oħra”)

12

2011/C 063/23

Kawża C-491/10 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Celle — il-Ġermanja) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga vs Simone Pelz (“Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri — Responsabbbiltà tal-ġenituri — Dritt ta’ kustodja — Ħtif ta’ minuri — Artikolu 42 — Eżekuzzjoni ta’ sentenza ċċertifikata li tordna r-ritorn ta’ minuri mogħtija minn qorti li għandha ġurisdizzjoni (Spanjola) — Ġurisdizzjoni tal-qorti rikjesta (Ġermaniża) biex tirrifjuta l-eżekuzzjoni tal-imsemmija sentenza f’każ ta’ ksur serju tad-drittijiet tal-minuri”)

12

2011/C 063/24

Kawża C-336/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landessozialgericht Berlin — il-Ġermanja) — Christel Reinke vs AOK Berlin (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

13

2011/C 063/25

Kawża C-334/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Meiningen — il-Ġermanja) — Frank Scheffler vs Landkreis Wartburgkreis (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 91/439/KEE — Rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan — Rinunżja għal liċenzja nazzjonali tas-sewqan wara l-ksib tal-livell massimu ta’ punti għal diversi ksur — Liċenzja tas-sewqan mogħtija fi Stat Membru ieħor — Relazzjoni ta’ espert mediku-psikoloġiku negattiv li sar fl-Istat Membru ta’ residenza wara l-ksib ta’ liċenzja ġdida fi Stat Membru ieħor — Irtirar tad-dritt tas-sewqan fit-territorju tal-ewwel Stat Membru — Fakultà għall-Istat Membru ta’ residenza tal-possessur ta’ liċenzja mogħtija minn Stat Membru ieħor li japplika għall-imsemmija liċenzja d-dispożizzjonijiet nazzjonali tiegħu dwar ir-restrizzjoni, is-sospensjoni, l-irtitrar jew it-tħassir tad-dritt tas- sewqan — Kundizzjonijiet — Interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “aġir wara l-ksib ta” liċenzja tas-sewqan ġdida’)

13

2011/C 063/26

Kawża C-20/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Trani — l-Italja) — Vino Cosimo Damiano vs Poste Italiane SpA (“Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Klawżoli 3 u 8 tal-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien determinat — Kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat fis-settur pubbliku — L-ewwel jew l-uniku kuntratt — Obbligu li jiġu indikati r-raġunijiet oġġettivi — Tħassir — Tnaqqis tal-livell ġenerali ta’ protezzjoni mogħti lill-ħaddiema — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Artikoli 82 KE u 86 KE”)

14

2011/C 063/27

Kawża C-22/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2010 — REWE-Zentral AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Appell — Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark verbali Clina — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti CLINAIR — Reġistrazzjoni rrifjutata — Raġuni relattiva għal rifjut — Eżami tal-probabbiltà ta’ konfużjoni — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b))

15

2011/C 063/28

Kawża C-102/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Judecătoria Focșani — ir-Rumanija) — Frăsina Bejan vs Tudorel Mușat (Regoli tal-proċedura — Artikoli 92(1), 103(1) u l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 104(3) — Approssimazzjoni tal-liġijiet — Sistema ta’ assigurazzjoni obbligatorja kontra r-responsabbiltà ċivili tal-karozzi — Kuntrtatt ta’ assigurazzjoni fakultattiv — Inapplikabbiltà)

15

2011/C 063/29

Kawża C-193/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla), tad-9 ta’ Diċembru 2010, (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — il-Ġermanja) — KMB Europe BV vs Hauptzollamt Duisburg (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar Regoli tal-Proċedura — Tariffa Doganali Komuni — Nomenklatura Magħquda — Klassifikazzjoni tariffarja — MP3/multimedia player — Intestatura 8521 — Tagħmir ta’ reġistrazzjoni jew riproduzzjoni vidjo”)

16

2011/C 063/30

Kawża C-199/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Supremo Tribunal Administrativo — il-Portugall) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL vs Fazenda Pública (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Artikoli 56 KE u 58 KE — Taxxa fuq id-dividendi — Taxxa f’ras il-għajn — Leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali li tipprovdi għall-eżenzjoni tad-dividendi mħallsa lill-kumpanniji residenti)

16

2011/C 063/31

Kawża C-377/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunalul Dolj — ir-Rumanija) — Adrian Băilă vs Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Nuqqas ta’ rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża prinċipali — Inammissibbiltà”)

17

2011/C 063/32

Kawża C-439/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bacău — ir-Rumanija) — SC DRA SPEED SRL vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Nuqqas ta’ deskrizzjoni tal-kuntest fattwali — Inammissibbiltà)

17

2011/C 063/33

Kawża C-440/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bacău — ir-Rumanija) — SC SEMTEX SRL vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Nuqqas ta’ deskrizzjoni tal-kuntest fattwali — Inammissibbiltà)

18

2011/C 063/34

Kawża C-441/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Curtea de Apel Bacău — ir-Rumanija) — Ioan Anghel vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Nuqqas ta’ deskrizzjoni tal-kuntest fattwali — Inammissibbiltà)

18

2011/C 063/35

Kawża C-262/88 INT: Talba għall-interpretazzjoni tas-sentenza tas-17 ta’ Mejju 1990, Barber (C-262/88), immressqa fis-26 ta’ Mejju 2010 minn Manuel Enrique Peinado Guitart

18

2011/C 063/36

Kawża C-549/10 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 minn Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża T-155/06: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS vs Il-Kummissjoni Ewropea

18

2011/C 063/37

Kawża C-562/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

19

2011/C 063/38

Kawża C-566/10 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2010 mir-Repubblika Taljana mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit-13 ta’ Settembru 2010, fil-Kawżi magħquda T-166/07 u T-285/07, Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni

21

2011/C 063/39

Kawża C-567/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fit-3 ta’ Diċembru 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL vs Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

22

2011/C 063/40

Kawża C-570/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

22

2011/C 063/41

Kawża C-601/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

22

2011/C 063/42

Kawża C-6/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (ir-Renju Unit) fil-5 ta’ Jannar 2011 — Daiichi Sankyo Company vs Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Kawża C-16/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

24

2011/C 063/44

Kawża C-60/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — l-Italja) — Lucio Rubano vs Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Kawża C-116/09: Digriet tal-President tat-Tmien Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bezirksgericht Ried i.I. — l-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Antonio Formato, Lenka Rohackova, Torsten Kuntz, Gardel Jong Aten, Hubert Kanatschnig, Jarmila Szabova, Zdenka Powerova, Nousia Nettuno

24

2011/C 063/46

Kawża C-387/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiċjoni preliminari tal-Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spanja) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)vs Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Kawża C-33/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tad-Danimarka

25

2011/C 063/48

Kawża C-208/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropeja vs Ir-Repubblika Portugiża

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 063/49

Kawża T-382/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Jannar 2011 — Advance Magazine Publishers vs UASI — Capela & Irmãos (VOGUE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Aplikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali VOGUE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VOGUE Portugal — Nuqqas ta’ użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

26

2011/C 063/50

Kawża T-336/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Jannar 2011 — Häfele vs UASI — Topcom Europe (Topcom) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Topcom — Trade marks Komunitarji u tal-Benelux verbali preċedenti TOPCOM — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tal-prodotti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

26

2011/C 063/51

Kawża T-411/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Jannar 2011 — Terezakis vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Tibdil tal-att ikkontestat fil-mori tal-kawża — Rifjut li jinbidlu t-talbiet — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

26

2011/C 063/52

Kawża T-563/10 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Diċembru 2010 minn Patrizia De Luca mis-sentenza mogħtija fit-30 ta’ Setttembru 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-563/10, De Luca vs Il-Kummissjoni

27

2011/C 063/53

Kawża T-570/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2010 — Environmental Manufacturing vs UASI — Wolf (Rappreżentazzjoni ta’ ras ta’ lupu)

27

2011/C 063/54

Kawża T-571/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Diċembru 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik vs UASI — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Kawża T-580/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2010 — Wohlfahrt vs UASI — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Kawża T-581/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2010 — X Technology Swiss GmbH vs UASI

29

2011/C 063/57

Kawża T-585/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Diċembru 2010 — Aitic Penteo vs UASI– Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Kawża T-7/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2011 — Bank Melli Iran vs Il-Kunsill

30

2011/C 063/59

Kawża T-12/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2011 — Iran Insurance vs Il-Kunsill

31

2011/C 063/60

Kawża T-13/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2011 — Post Bank vs Il-Kunsill

32

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 063/61

Kawża F-118/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2010 — Psarras vs ENISA

34

2011/C 063/62

Kawża F-122/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2010 — Cocchi u Falcione vs Il-Kummissjoni

34

2011/C 063/63

Kawża F-124/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Labiri vs KESE

34

2011/C 063/64

Kawża F-128/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Diċembru 2010 — Mora Carrasco et vs Il-Parlament

35


MT

 

Top