EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:044:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 44, 11 ta' Frar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.044.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 44

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
11 ta' Frar 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-464 sessjoni plenarja fl-14 u l-15 ta' Lulju 2010

2011/C 044/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Kif jistgħu jitħeġġu sħubijiet effikaċi fil-ġestjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni, fuq il-bażi ta’ prattiki tajbin miċ-ċiklu 2007-2013” (Opinjoni esploratorja)

1

2011/C 044/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-konsegwenzi tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fuq is-sistemi soċjali u tas-saħħa” (Opinjoni esploratorja)

10

2011/C 044/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-valur miżjud ta’ sistema Ewropea komuni tal-asil kemm għall-persuni li jfittxu l-asil kif ukoll għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea” (Opinjoni esploratorja)

17

2011/C 044/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni u l-klawżola soċjali fil-kuntest tal-Ewropa 2020” (Opinjoni esploratorja)

23

2011/C 044/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-iżvilupp tal-benefiċċji soċjali”

28

2011/C 044/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-faqar fost it-tfal u l-benesseri tagħhom” (Opinjoni esploratorja)

34

2011/C 044/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-impatt tal-bidliet industrijali kkawżati mill-isfidi relatati mal-ekoloġija, l-enerġija u l-klima fuq l-impjiegi” (Opinjoni esploratorja)

40

2011/C 044/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Lejn użu aktar mifrux tal-vetturi elettriċi” (Opinjoni esploratorja mitluba mill-Presidenza Belġjana)

47

2011/C 044/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-faqar fl-enerġija fil-kuntest tal-liberalizzazzjoni u l-kriżi ekonomika” (opinjoni esploratorja)

53

2011/C 044/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Nibnu ekonomija sostenibbli billi nittrasformaw il-mudell tagħna ta’ konsum” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

57

2011/C 044/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Informazzjoni għall-konsumatur” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

62

2011/C 044/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-Trattat ta’ Lisbona u l-funzjonament tas-suq intern” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

68

2011/C 044/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-innovazzjoni fit-turiżmu: niddefinixxu strateġija għal żvilupp sostenibbli fil-gżejjer” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

75

2011/C 044/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

81

2011/C 044/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Id-dimensjoni soċjali tas-suq intern” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

90

2011/C 044/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Lejn politika tal-UE mmirata lejn ir-razzjonalizzazzjoni tas-settur tal-offset bir-rombli u l-fotoinċiżjoni fl-Ewropa” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

99

2011/C 044/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Bidliet u prospetti tas-sottosettur tas-servizzi tat-tessuti fl-Ewropa” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

105

2011/C 044/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-promozzjoni ta’ impjiegi ħodor u sostenibbli għall-pakkett tal-UE dwar l-enerġija u t-tibdil fil-klima” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

110

2011/C 044/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea favur l-SMEs u b’mod partikolari l-mikrointrapriżi” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

118

2011/C 044/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Strument ta’ Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) tal-Unjoni Ewropea: ir-rwol tas-soċjetà ċivili organizzata u l-imsieħba soċjali”

123

2011/C 044/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol u l-perspettivi tal-ekonomija soċjali tal-Afrika fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

129

2011/C 044/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Parks Ewropej tat-Teknoloġija, Industrijali u tax-Xjenza fil-ġestjoni tal-kriżi, it-tħejjija għall-perijodu wara l-kriżi u wara l-Istrateġija ta’ Lisbona”

136


 

III   Atti preparatorji

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

L-464 sessjoni plenarja fl-14 u l-15 ta' Lulju 2010

2011/C 044/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika”COM(2010) 179 finali – 2010/0095 (COD)

142

2011/C 044/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “ir-Rapport mill-Kummissjoni – Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni 2008”COM(2009) 374 finali

143

2011/C 044/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-atti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta’ ċertifikat Ewropew tas-suċċessjoni”COM(2009) 154 finali – 2009/0157 (COD)

148

2011/C 044/26

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES): l-Isfidi u l-Passi li Jmiss għall-Komponent Spazjali”COM(2009) 589 finali

153

2011/C 044/27

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta’ rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Komunità biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi għal użu ħafif”COM(2009) 593 finali – 2009/0173 (COD)

157

2011/C 044/28

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2007/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX)”COM(2010) 61 finali — 2010/0039 (COD)

162

2011/C 044/29

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill (UE) li jdaħħal fis-seħħ koperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-liġi applikabbli għad-divorzju u għas-separazzjoni legali”COM(2010) 105 finali/2 – 2010/0067 (CNS)

167

2011/C 044/30

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni”COM(2010) 204 finali – 2010/0110 (COD)

170

2011/C 044/31

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar”COM(2010) 145 finali – 2010/0080 (COD)

171

2011/C 044/32

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Lejn l-integrazzjoni tas-sorveljanza marittima: ambjent komuni għall-qsim tal-informazzjoni għad-dominju marittimu tal-UE”COM(2009) 538 finali

173

2011/C 044/33

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – It-trasformazzjoni tad-dividend diġitali f’benefiċċji soċjali u fi tkabbir ekonomiku”COM (2009) 586 finali

178

2011/C 044/34

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini”COM(2010) 119 finali – 2010/0074 (COD)

182


MT

 

Top