Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:030:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 30, 29 ta' Jannar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.030.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 30

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
29ta' Jannar 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2011/C 030/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 13, 15.1.2011

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2011/C 030/02

Kawża C-47/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (“Approssimazzjoni tal-liġijiet — Prodotti mill-kawkaw u miċ-ċikkulata — Tikkettjar — Żieda tal-kelma ‘pura’ jew tal-espressjoni ‘ċikkulata pura’ fit-tikketti ta’ ċerti prodotti”)

2

2011/C 030/03

Kawża C-108/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Baranya Megyei Bíróság — Repubblika tal-Ungerija) — Ker-Optika Bt. vs ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete (“Moviment liberu tal-merkanzija — Saħħa pubblika — Kummerċjalizzazzjoni tal-lentijiet tal-kuntatt permezz tal-Internet — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tawtorizza l-bejgħ tal-lentijiet tal-kuntatt mill-ħwienet ta’ apparat mediku biss — Direttiva 2000/31/KE — Soċjetà tal-informazzjoni — Kummerċ elettroniku”)

2

2011/C 030/04

Kawża C-145/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — il-Ġermanja) — Land Baden-Württemberg vs Panagiotis Tsakouridis (Moviment liberu tal-persuni — Direttiva 2004/38/KE — Artikoli 16(4) u 28(3)(a) — Ċittadin tal-Unjoni li twieled u għex għal iktar minn 30 sena fl-Istat ospitanti — Assenzi mit-territorju tal-Istat Membru ospitanti — Kundanni kriminali — Deċiżjoni ta’ tkeċċija — Raġunijiet imperattivi ta’ sigurtà pubblika)

3

2011/C 030/05

Kawża C-153/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Schwerin — il-Ġermanja) — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG vs Amt für Landwirtschaft Bützow (“Politika agrikola komuni — Sistema integrata ta’ amministrazzjoni u ta’ kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skema ta’ pagament uniku — Drittijiet ta’ art imwarrba — Artikolu 54(6) — Regolament (KE) Nru 796/2004 — Artikolu 50(4) — Dikjarazzjoni taż-żona kollha disponibbli għall-finijiet tal-użu tad-drittijiet ta’ art imwarrba — Artikolu 51(1) — Sanzioni”)

4

2011/C 030/06

Kawża C-199/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts — Ir-Repubblika tal-Latvja) — Schenker SIA vs Valsts ieņēmumu dienests (Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 6(2) — Applikazzjoni għal informazzjoni tariffarja li torbot — Kunċett ta’ “tip wieħed biss ta’ merkanzija”)

4

2011/C 030/07

Kawża C-213/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Barsoum Chabo vs Hauptzollamt Hamburg-Hafen (“Unjoni doganali — Regolament (KE) Nru 1719/2005 — Tariffa doganali komuni — Irkupru ta’ dazji doganali fuq l-importazzjoni — Importazzjoni ta’ prodotti tal-ikel ipproċessati — Faqqiegħ ippreservat — Subintestatura NM 2003 10 30 — Ġbir ta’ ammont addizzjonali — Prinċipju ta’ proporzjonalità”)

5

2011/C 030/08

Kawża C-225/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Giudice di pace di Cortona — l-Italja) — Edyta Joanna Jakubowska vs Allessandro Manneggia (“Regoli tal-Unjoni dwar l-eżerċizzju tal-professjoni ta’ avukat — Direttiva 98/5/KE — Artikolu 8 — Prevenzjoni tal-kunflitti ta’ interess — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi l-eżerċizzju fl-istess ħin tal-professjoni ta’ avukat u ta’ xogħol bħala uffiċjal part-time — Tħassir tar-reġistrazzjoni fil-lista tal-kamra tal-avukati”)

5

2011/C 030/09

Kawża C-276/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) — Ir-Renju Unit) — Everything Everywhere Limited (li qabel kienet T-Mobile UK Limited) vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (“Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjoni — Punti 1 u 3 tal-Artikolu 13B(d) — Negozjar ta’ kreditu — Tranżazzjonijiet li jikkonċernaw ħlasijiet u trasferimenti — Eżistenza ta’ żewġ provvisti ta’ servizzi distinti jew ta’ provvista unika — Spejjeż supplementarji ffatturati waqt l-użu ta’ ċerti metodi ta’ ħlas għal servizzi ta’ telefonija mobbli”)

6

2011/C 030/10

Kawża C-422/09, C-425/09 u C-426/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Symvoulio tis Epikrateias — il-Greċja) — Vassiliki Stylianou Vandorou (C-422/09), Vassilios Alexandrou Giankoulis (C-425/09), Ioannis Georgiou Askoxilakis (C-426/09) vs Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton (“Artikoli 39 KE u 43 KE — Direttiva 89/48/KE — Rikonoxximent ta’ diplomi — Kunċett ta’ ‘esperjenza professjonali’ ”)

7

2011/C 030/11

Kawża C-429/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Halle — il-Ġermanja) — Günter Fuß vs Stadt Halle (Politika soċjali — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Direttivi 93/104/KE u 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Pompieri impjegati fis-settur pubbliku — Artikolu 6(b) tad-Direttiva 2003/88/KE — Ħin massimu ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa — Qbiż — Kumpens għad-danni kkawżati minħabba l-ksur tad-dritt tal-Unjoni — Kundizzjonijiet li għalihom hija suġġetta l-eżistenza ta’ dritt għal kumpens — Modalitajiet proċedurali — Obbligu li ssir talba minn qabel lil minn jimpjega — Forma u portata tal-kumpens — Ħin liberu supplimentari jew kumpens — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

7

2011/C 030/12

Kawża C-464/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 — Holland Malt BV vs Il-Kummissjoni Ewropea, Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Appell — Għajnuna mill-Istat — Linji gwida dwar l-għajnuna fis-settur agrikolu — Punt 4.2.5 — Suq tal-malt — Nuqqas ta’ ftuħ normali fis-suq — Miżura ta’ għajnuna ddikjarata inkompatibbli mas-suq komuni)

8

2011/C 030/13

Kawża C-526/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 91/271/KEE — Trattament tal-ilma urban mormi — Artikolu 11(1) u (2) — Ħruġ tal-ilma industrijali mormi fis-sistemi ta’ ġbir u fl-istazzjonijiet ta’ purifikazzjoni tal-ilma urban mormi — Issuġġettar għal leġiżlazzjoni diġà fis-seħħ u/jew għal awtorizzazzjonijiet speċifiċi — Nuqqas ta’ awtorizzazzjoni)

9

2011/C 030/14

Kawża C-534/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2008/1/KE — Prevenżjoni u tnaqqis tat-tniġġis — Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ permessi għal installazzjonijiet eżistenti”)

9

2011/C 030/15

Kawża C-40/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (“Rikors għal annullament — Regolament (UE, Euratom) Nru 1296/2009 — Adattament annwali tal-pagi u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-membri l-oħra tal-persunal tal-Unjoni Ewropea — Metodu ta’ adattament — Artikolu 65 — Artikoli 1 u 3 sa 7 tal-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal — Klawżola ta’ eċċezzjoni — Artikolu 10 tal-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal — Setgħa diskrezzjonali tal-Kunsill — Adattament differenti minn dak propost mill-Kummissjoni — Klawżola ta’ reviżjoni li tippermetti l-adattament intermedjarju tal-pagi”)

10

2011/C 030/16

Kawża C-563/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Granada — Spanja) — Carlos Sáez Sánchez, Patricia Rueda Vargas vs Junta de Andalucía, Manuel Jalón Morente et (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Artikolu 49 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Saħħa pubblika — Spiżeriji — Prossimità — Provvista ta’ prodotti mediċinali lill-popolazzjoni — Awtorizzazzjoni għall-użu — Tqassim territorjali tal-ispiżeriji — Limiti stabbiliti abbażi ta’ kriterju tad-densità demografika — Distanza minima bejn l-ispiżeriji)

10

2011/C 030/17

Kawża C-3/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Rossano — l-Italja) — Franco Affatato vs Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (“Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Klawżola 5 tal-ftehim qafas dwar ix-xogħol għal żmien determinat — Kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat fis-settur pubbliku — Kuntratti suċċessivi — Abbuż — Miżuri ta’ prevenzjoni — Sanzjonijiet — Trasformazzjoni ta’ kuntratti ta’ xogħol għal żmien determinat f’kuntratt għal żmien determinat — Projbizzjoni — Kumpens għad-dannu — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività”)

11

2011/C 030/18

Kawża C-76/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-16 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Krajský súd v Prešove — ir-Repubblika Slovakka) — Pohotovosť s.r.o. vs Iveta Korčkovská (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-konsumaturi — Direttiva 93/13/KEE — Klawżoli inġusti — Direttiva 2008/48/KE — Direttiva 87/102 — Kuntratt ta’ kreditu għall-konsum — Rata perċentwali annwali ta’ ħlas — Proċedura ta’ arbitraġġ — Sentenza ta’ arbitraġġ — Fakultà tal-qorti nazzjonali li tevalwa ex officio l-eventwali natura inġusta ta’ ċerti klawżoli”)

12

2011/C 030/19

Kawża C-91/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Breda — Il-Pajjizi l-Baxxi) — VAV-Autovermietung GmbH vs Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, kantoor Roosendaal (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Artikoli 49 KE sa 55 KE — Vetturi awtomobilistiċi — Użu fi Stat Membru ta’ vetturabil-mutur irreġistrata u mikrija fi Stat Membru ieħor — Taxxa fuq din il-vettura fl-ewwel Stat Membru meta ntużat għall-ewwel darba fin-netwerk nazzjonali tat-toroq”)

13

2011/C 030/20

Kawża C-494/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Essen (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ottubru 2010 — Dr. Biner Bähr, bħala amministratur ġudizzjarju tal-kumpannija Hertie GmbH vs HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1

13

2011/C 030/21

Kawża C-495/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fil-15 ta’ Ottubru 2010 — Centre hospitalier universitaire de Besançon vs Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

14

2011/C 030/22

Kawża C-506/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgerichts Waldshut-Tiengen — Landwirtschaftsgericht (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Ottubru 2010 — Rico Graf u Rudolf Engel vs Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt

14

2011/C 030/23

Kawża C-508/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

14

2011/C 030/24

Kawża C-509/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshofs (il-Ġermanja) fis-26 ta’ Ottubru 2010 — Josef Geistbeck und Thomas Geistbeck vs Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

15

2011/C 030/25

Kawża C-511/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Ottubru 2010 — Finanzamt Hildesheim vs BLC Baumarkt GmbH & Co. KG

16

2011/C 030/26

Kawża C-512/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

16

2011/C 030/27

Kawża C-515/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

17

2011/C 030/28

Kawża C-517/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanja) fit-2 ta’ Novembru 2010 — María Luisa Gómez Cueto vs Administración del Estado

17

2011/C 030/29

Kawża C-520/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (ir-Renju Unit) fit-8 ta’ Novembru 2010 — Lebara Ltd vs The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

18

2011/C 030/30

Kawża C-521/10 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2010 minn Grúas Abril Asistencia, S.L. mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) mogħtija fl-24 ta’ Awissu 2010 fil-Kawża T-386/09, Gruas Abril Asistencia, S.L. vs Il-Kummissjoni Ewropea

18

2011/C 030/31

Kawża C-522/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Würzburg (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Novembru 2010 — Doris Reichel-Albert vs Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

18

2011/C 030/32

Kawża C-523/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshof (l-Awstrija) fl-10 ta’ Novembru 2010 — Wintersteiger AG vs Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

19

2011/C 030/33

Kawża C-524/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

20

2011/C 030/34

Kawża C-527/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ir-Repubblika tal-Ungerija) fil-15 ta’ Novembru 2010 — ERSTE Bank Hungary Nyrt. vs Magyar Állam, B.C.L Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt.

20

2011/C 030/35

Kawża C-528/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

21

2011/C 030/36

Kawża C-529/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fis-16 ta’ Novembru 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate vs Safilo Spa

22

2011/C 030/37

Kawża C-531/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovakkja

22

2011/C 030/38

Kawża C-533/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal d'instance de Roubaix (Franza) fis-17 ta’ Novembru 2010 — CIVAD SA vs Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes

23

2011/C 030/39

Kawża C-535/10: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2010 minn 4care AG kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tat-8 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża T-575/08, 4care AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI)

23

2011/C 030/40

Kawża C-536/10: Appell ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2010 minn MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża T-233/08, Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

24

2011/C 030/41

Kawża C-542/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

25

2011/C 030/42

Kawża C-546/10 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2010 minn Hans-Peter Wilfer mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) mogħtija fit-8 ta’ Settembru 2010 fil-Kawża T-458/08 — Wilfer vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

25

2011/C 030/43

Kawża C-547/10 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2010 mill-Konfederazzjoni Svizzera mis-sentenza mogħtija fid-9 ta’ Settembru 2010 mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-Kawża T-319/05, Il-Konfederazzjoni Svizzera vs Il-Kummissjoni Ewropea (partijiet oħra fil-proċedura: ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u Landkreis Waldshut)

26

2011/C 030/44

Kawża C-548/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

27

2011/C 030/45

Kawża C-555/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

27

2011/C 030/46

Kawża C-565/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Europea vs Ir-Repubblika Taljana

28

2011/C 030/47

Kawża C-582/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

30

2011/C 030/48

Kawża C-383/08: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

30

2011/C 030/49

Kawża C-244/09: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

31

2011/C 030/50

Kawża C-528/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-25 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubbika tal-Estonja

31

2011/C 030/51

Kawża C-44/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

31

2011/C 030/52

Kawża C-103/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

31

2011/C 030/53

Kawża C-114/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Novembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — il-Belġju) — Belpolis Benelux SA vs Belgische Staat

31

2011/C 030/54

Kawża C-146/10: Digriet tal-President tal-11 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

31

2011/C 030/55

Kawża C-195/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Novembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

32

2011/C 030/56

Kawża T-231/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

32

 

Il-Qorti Ġenerali

2011/C 030/57

Kawża T-11/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2010 — Frucona Košice vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Rinunzja parzjali għal debitu fiskali fil-kuntest ta’ ftehim — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kriterju tal-kreditur privat f’ekonomija tas-suq”)

33

2011/C 030/58

Kawża T-49/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2010 — Sofiane Fahas vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Motivazzjoni — Rikors għad-danni”)

33

2011/C 030/59

Kawża T-59/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2010 — Nute Partecipazioni u La Perla vs UASI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti la PERLA — Raġuni relattiva għal rifjut — Ħsara għar-reputazzjoni — Artikolu 8(5), u Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(5) u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2007/2009)”)

34

2011/C 030/60

Kawża T-69/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Il-Polonja vs Il-Kummissjoni (“Approssimazzjoni tal-liġijiet — Direttiva 2001/18/KE — Dispożizzjonijiet nazzjonali li jiksru miżura ta’ armonizzazzjoni — Deċiżjoni ta’ rifjut tal-Kummissjoni — Nuqqas ta’ notifika fit-terminu ta’ sitt xhur previst fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 95(6) KE”)

34

2011/C 030/61

Kawża T-238/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni vs Commune de Valbonne (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt ta’ riċerka u ta’ taħriġ li jirrigwarda proġett ta’ tagħlim reċiproku bejn il-komun ta’ Valbonne (Franza) u l-provinċja ta’ Ascoli Piceno (l-Italja) — Talba għar-rimbors tas- somom imħallsa bil-quddiem ”)

35

2011/C 030/62

Kawża T-303/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Tresplain Investments vs UASI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva Golden Elephant Brand — Trade mark nazzjonali figurattiva mhux irreġistrata GOLDEN ELEPHANT — Raġuni relattiva għal rifjut — Riferiment għad-dritt nazzjonali li jirregola t-trade mark preċedenti — Azzjoni taħt il-common law kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (action for passing off) — Artikolu 74(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 76(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009) — Artikolu 8(4) u Artikolu 52(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 53(1)(c) tar-Regolament Nru 207/2009) — Motivi ġodda — Artikolu 48(2) tar-Regoli tal-Proċedura)

35

2011/C 030/63

Kawża T-494/08 sa T-500/08 u T-509/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Diċembru 2010 — Ryanair vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti relatati ma’ proċeduri ta’ verifika tal-għajnuna mill-Istat — Rifjut impliċitu ta’ aċċess — Rifjut espliċitu ta’ aċċess — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-iskop ta’ spezzjonijiet, investigazzjoni u verifiki — Obbligu li jsir eżami konkret u individwali”)

36

2011/C 030/64

Kawża T-526/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Il-Kummissjoni vs Strack (“Appell — Appell inċidentali — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Ċaħda ta’ kandidatura — Ħatra f’pożizzjoni ta’ kap ta’ diviżjoni — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Interess ġuridiku — Rikors għad-danni — Dannu morali”)

36

2011/C 030/65

Kawża T-169/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2010 — Vidieffe vs UASI — Ellis International Group (GOTHA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali GOTHA — Trade mark Komunitajra figurattiva preċedenti gotcha — Raġuni relattiva għal rifjut — Possibbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/90 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

37

2011/C 030/66

Kawżi T-253/09 u T-254/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Wilo vs UASI (Kaxxa tal-krank (crankcase) b’uċuħ ta’ mutur elettriku u rappreżentazzjoni ta’ uċuħ ħodor) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja tridimensjonali — Kaxxa tal-krank (crankcase) b’uċuħ ta’ mutur elettriku — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta uċuħ ħodor — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

37

2011/C 030/67

Kawża T-282/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Fédération internationale des logis vs UASI (Kwadru konvess aħdar) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta kwadru konvess aħdar — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

37

2011/C 030/68

Kawża T-307/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Earle Beauty vs UASI (NATURALLY ACTIVE) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali NATURALLY ACTIVE — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv intrinsiku — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub bl-użu — Artikolu 7(1)(b) u Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

38

2011/C 030/69

Kawża T-329/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Fédération internationale des logis vs UASI (Sfumatura kannella) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti fi sfumatura kannella — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

38

2011/C 030/70

Kawża T-95/09 R III: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Novembru 2010 — United Phosphorus vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Direttiva 91/414/KEE — Deċiżjoni li tirrigwarda n-nuqqas ta’ inklużjoni tan-napropamide fl-Anness I tad-Direttiva 91/414 — Estensjoni ta’ miżura ta’ sospensjoni ta’ eżekuzzjoni”)

39

2011/C 030/71

Kawża T-317/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Novembru 2010 — Concord Power Nordal vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Suq intern fil-gass naturali — Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/KE — Ittra tal-Kummissjoni li titlob lil awtorità regolatorja tibdel id-deċiżjoni tagħha rigward l-għoti ta’ eżenzjoni — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

39

2011/C 030/72

Kawża T-381/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Novembru 2010 — RWE Transgas vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Suq intern fil-gass naturali — Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/KE — Ittra tal-Kummissjoni li titlob lil awtorità regolatorja tibdel id-deċiżjoni tagħha rigward l-għoti ta’ eżenzjoni — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

39

2011/C 030/73

Kawża T-489/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines et vs Il-Kunsill

40

2011/C 030/74

Kawża T-521/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2010 — Confortel Gestión vs UASI — Homargrup (CONFORTEL AQUA 4)

41

2011/C 030/75

Kawża T-527/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Novembru 2010 — Google vs UASI — Giersch Ventures (GMail)

41

2011/C 030/76

Kawża T-528/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2010 — Truvo Belgium vs UASI — AOL (TRUVO)

42

2011/C 030/77

Kawża T-530/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2010 — Reber vs UASI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)

42

2011/C 030/78

Kawża T-531/10: Rikors ippreżentat fid-22 ta’ Novembru 2010 — Häfele vs UASI (Vorfront)

43

2011/C 030/79

Kawża T-532/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2010 — Cosepuri vs EFSA

43

2011/C 030/80

Kawża T-533/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2010 — DTS Distribuidora de Televisión Digital vs Il-Kummissjoni

44

2011/C 030/81

Kawża T-534/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias vs UASI — Garmo (HELLIM)

45

2011/C 030/82

Kawża T-535/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias vs UASI — Garmo (GAZI Hellim)

45

2011/C 030/83

Kawża T-536/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2010 — Kessel vs UASI — Janssen-Cilag (Premeno)

46

2011/C 030/84

Kawża T-537/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Adamowski vs UASI — Fagumit (FAGUMIT)

46

2011/C 030/85

Kawża T-538/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Adamowski vs UASI — Fagumit (Fagumit)

47

2011/C 030/86

Kawża T-539/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2010 — Acino Pharma vs Il-Kummissjoni

48

2011/C 030/87

Kawża T-540/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

48

2011/C 030/88

Kawża T-541/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 — ADEDY et vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

49

2011/C 030/89

Kawża T-542/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 — XXXLutz Marken vs UASI — Meyer Manufacturing (CIRCON)

50

2011/C 030/90

Kawża T-546/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2010 — Nordmilch vs UASI — Lactimilk (MILRAM)

50

2011/C 030/91

Kawża T-547/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2010 — Omya vs UASI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

51

2011/C 030/92

Kawża T-551/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Fri-El Acerra vs Il-Kummissjoni

52

2011/C 030/93

Kawża T-552/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2010 — riha Richard Hartinger Getränke vs UASI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT)

52

2011/C 030/94

Kawża T-553/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Novembru 2010 — Biodes vs UASI — Manasul International (FARMASUL)

53

2011/C 030/95

Kawża T-554/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Frontex

54

2011/C 030/96

Kawża T-555/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2010 — JBF RAK LLC vs Il-Kunsill

54

2011/C 030/97

Kawża T-556/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2010 — Novatex vs Il-Kunsill

55

2011/C 030/98

Kawża T-557/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2010 — H. Eich vs UASI — Arav (H.Eich)

56

2011/C 030/99

Kawżi magħquda T-394/08, T-408/08, T-436/08, T-453/08 u T-454/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Novembru 2010 — Regione autonoma della Sardegna et vs Il-Kummissjoni

56

2011/C 030/00

Kawża T-578/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2010 — DVB Project vs UASI — Eurotel (DVB)

56

2011/C 030/01

Kawża T-21/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2010 — Eurotel vs UASI — Proġett DVB (DVB)

57

2011/C 030/02

Kawża T-29/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal- 11 ta’ Novembru 2010 — Easycamp vs UASI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

57

2011/C 030/03

Kawża T-412/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Diċembru 2010 — CEA vs Il-Kummissjoni

57

2011/C 030/04

Kawża T-105/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2010 — BASF vs Il-Kummissjoni

57

2011/C 030/05

Kawża T-192/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2010 — Ferracci vs Il-Kummissjoni

57

2011/C 030/06

Kawża T-193/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Novembru 2010 — Scuola Elementare Maria Montessori vs Il-Kummissjoni

57

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2011/C 030/07

Kawża F-5/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Settembru 2010 Brune vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ iskrizzjoni fil-lista ta’ riżerva — Żvolġiment tal-eżami orali — Stabbiltà tal-Bord tal-Għażla)

58

2011/C 030/08

Kawża F-41/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Settembru 2010 — Honnefelder vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Żvolġiment tal-eżami orali — Natura stabbli tal-Bord tal-Għażla)

58

2011/C 030/09

Kawża F-50/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Novembru 2010 — Bartha vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Rappreżentanza bilanċjata bejn in-nisa u l-irġiel fil-Bordijiet tal-Għażla ta’ kompetizzjoni)

58

2011/C 030/10

Kawża F-87/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Schuerings vs Fondation européenne pour la formation (ETF) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Fondation européenne pour la Formation — Membru tal-persunal temporanju — Kuntratt għal żmien indeterminat — Tkeċċija — Rekwiżit ta’ motiv validu — Tneħħija tal-post vakanti — Dmir ta’ premura — Assenjazzjoni mill-ġdid”)

59

2011/C 030/11

Kawża F-88/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-9 ta’ Diċembru 2010 — Monique Vandeuren vs Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (Servizz pubbliku — Persunal tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ — Membru tal-persunal temporanju — Kuntratt għal żmien indeterminat — Tkeċċija — Rekwiżit ta’ raġuni valida — Kanċellament tal-pożizzjoni — Dmir ta’ premura — Assenjazzjoni mill-ġdid)

59

2011/C 030/12

Kawża F-6/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Fares vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Klassifikazzjoni fi grad — Teħid inkunsiderazzjoni tal-esperjenza professjonali)

59

2011/C 030/13

Kawża F-23/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Cerafogli vs Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (Servizz Pubbliku — Persunal tal-BĊE — Ħatra ad interim ta’ uffiċjal — Avviż ta’ pożizzjoni vakanti — Att li jakkawża preġudizzju — Konstatazzjoni ta’ invalidità — Interess ġuridiku)

60

2011/C 030/14

Kawża F-65/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Novembru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni għall-mard — Marda serja — Eċċezzjoni ta’ illegalità tal-kriterji stabbiliti mill-kunsill mediku — Ċaħda tat-talbiet għar-rimbors tal-ispejjeż mediċi)

60

2011/C 030/15

Kawża F-74/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2010 — Gowitzke vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Artikolu 4 tal-politika ta’ determinazzjoni tal-gradi u tal-iskali tal-persunal tal-Europol — Evalwazzjoni mill-ġdid ta’ pożizzjoni fi grad ogħla — Klassifikazzjoni fil-grad)

60

2011/C 030/16

Kawża F-75/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Novembru 2010 — Wenig vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba għal assistenza — Preġudizzju għall-integrità u l-preżunzjoni tal-innoċenza”)

61

2011/C 030/17

Kawża F-80/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Diċembru 2010 Lenz vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Ħlas ta’ spejjeż marbuta ma’ kura mogħtija minn “Heilpraktiker” — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni)

61

2011/C 030/18

Kawża F-82/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Diċembru 2010 — Nolin vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Tneħħija tal-punti tal-mertu u ta’ prijorità”)

61

2011/C 030/19

Kawża F-89/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Diċembru 2010 — Gagalis vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Sigurtà soċjali — Inċident fuq il-post tax-xogħol — Invalidità permanenti parzjali — Deċiżjoni li jitħallsu sa 75 % tal-ispejjeż ta’ kura termika — Rimbors ta’ servizzi mediċi skont l-Artikolu 72 tar-Regolamenti tal-Persunal u rimbors addizzjonali skont l-Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal — Esklużjoni tal-ispejjeż ta’ akkomodazzjoni — Rifjut ta’ rimbors addizzjonali — Interpretazzjoni tal-Artikolu 73(3) tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 9 tar-Regoli Komuni dwar l-assigurazzjoni kontra r-riskju ta’ inċident u ta’ mard minn fuq il-post tax-xogħol)

62

2011/C 030/20

Kawża F-97/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ Novembru 2010 — Taillard vs Il-Parlament (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave tal-mard suċċessiv — Arbitraġġ — Konklużjonijiet favur il-kapaċità għax-xogħol — Ċaħda ta’ ċertifikat mediku ġdid maħruġ b’mod regolari — Nuqqas ta’ kontroll mediku — Imputazzjoni tal-leave tal-mard fuq it-tul tal-leave annwali — Inammissibbiltà — Rikors għal annullament u għad-danni)

62

2011/C 030/21

Kawża F-1/10: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Imħallef uniku) tal-14 ta’ Diċembru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni għall-mard — Talbiet għal rimbors ta’ spejjeż mediċi — Nuqqas ta’ att li jikkawża preġudizzju — Inammissibbiltà — Nuqqas ta’ motivazzjoni)

62

2011/C 030/22

Kawża F-8/10: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Novembru 2010 — Gheysens vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Membru tal-persunal awżiljarju bil-kuntratt — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

63

2011/C 030/23

Kawża F-96/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2010 — Andrecs et vs Il-Kummissjoni

63

2011/C 030/24

Kawża F-101/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2010 — Massez et vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

63

2011/C 030/25

Kawża F-102/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Geradon vs Il-Kunsill

64

2011/C 030/26

Kawża F-103/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Stephan Jaeger vs FEACVT

64

2011/C 030/27

Kawża F-105/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — Bömcke vs BEI

65

2011/C 030/28

Kawża F-108/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2010 — Filice et vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

65

2011/C 030/29

Kawża F-111/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ottubru 2010 — Bernaldo de Quirós vs Il-Kummissjoni

65

2011/C 030/30

Kawża F-115/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2010 — Jacques Biwer et vs Il-Kummissjoni

66

2011/C 030/31

Kawża F-117/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Novembru 2010 — Van Soest vs Il-Kummissjoni

66

2011/C 030/32

Kawża F-119/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Novembru 2010 — Di Tullio vs Il-Kummissjoni

66

2011/C 030/33

Kawża F-121/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2010 — Heath vs BĊE

67

2011/C 030/34

Kawża F-123/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2010 — Bancale u Buccheri vs Il-Kummissjoni

67

2011/C 030/35

Kawża F-125/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2010 — Schuerewegen vs Il-Parlament

68

2011/C 030/36

Kawżi F-39/10 u F-39/10 R: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-28 ta’ Settembru 2010 De Roos-Le Large vs Il-Kummissjoni

68

2011/C 030/37

Kawża F-44/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-24 ta’ Novembru 2010 — Lebedef vs Il-Kummissjoni

69

2011/C 030/38

Kawża F-53/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-3 ta’ Settembru 2010 — Hecq vs Il-Kummissjoni

69

2011/C 030/39

Kawża F-77/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ Diċembru 2010 — Arroyo Redondo vs Il-Kummissjoni

69

2011/C 030/40

Kawża F-79/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ Diċembru 2010 — Dubus vs Il-Kummissjoni

69


MT

 

Top