EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 341, 16 ta' Diċembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.341.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 341

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
16 ta' Diċembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/02

Rata tal-kambju tal-euro

2

2010/C 341/03

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida dwar it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li jużaw denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPO) u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) bħala ingredjenti

3

2010/C 341/04

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni – Linji gwida tal-aqwa prattiki tal-UE għat-tħaddim ta’ skemi ta’ ċertifikazzjoni volontarji għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

5

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 341/05

Estratt mid-deċiżjoni dwar Landsbanki Íslands hf. skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

12

2010/C 341/06

Estratt mid-deċiżjoni dwar VEF banka skont id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

14

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2010/C 341/07

Sejħa biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 1(2) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati EFTA dwar it-twaqqif ta’ Awtorità ta' Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta’ għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpanija ta' assikurazzjoni Sjóvá fl-Islanda

15

 

Il-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

2010/C 341/08

Deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt ŻEE li dwarhom twettqu r-rekwiżiti kostituzzjonali skont l-Artikolu 103 tal-Ftehim ŻEE

26

2010/C 341/09

Lista ta' ilmijiet minerali naturali rikonoxxuti mill-Islanda u n-Norveġja (Tannulla u tieħu post it-test ippubblikat fil-ĠU C 28, 4.2.2010, p. 24 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 5, 4.2.2010, p. 1)

39


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/10

Sejħa għal proposti – EACEA/41/10 għall-implimentazzjoni ta’ Erasmus Mundus 2009-2013 għas-sena 2011

40

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2010/C 341/11

Avviż ta' kompetizzjonijiet ġenerali

46

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 341/12

Komunikazzjoni mill-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi (Avviż relatat mal-applikazzjoni għal permessi esklussivi għat-tiftix ta' depożiti tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta' gass, imsejħa “Permis de Dicy”)  (1)

47


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top