Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:328:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 328, 04 ta' Diċembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.328.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 328

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
4 ta' Diċembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 328/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 317, 20.11.2010

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 328/02

Kawża C-222/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Directtiva 2002/22/KE (Direttiva Servizz Universali) — Komunikazzjonijiet elettroniċi — Netwerks u serizzi — Artikolu 12 — Stima tal-ispiża tal-obbligi ta’ servizz universali — Komponiment soċjali tas-servizz universali — Artikolu 13 — Iffinanzjar ta’ obbligi ta’ servizz universali — Determinazzjoni tal- piż inġust)

2

2010/C 328/03

Kawża C-389/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Grondwettelijk Hof — Belġju) — Base NV, Euphony Benelux NV, Mobistar SA, Uninet International NV, T2 Belgium NV, KPN Belgium NV vs Ministerraad (Telekomunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/21/KE (direttiva “qafas”) — Artikoli 2(g), 3 u 4 — Awtorità regolatorja nazzjonali — Leġiżlatur nazzjonali li jaġixxi bħala awtorità regolatorja nazzjonali — Direttiva 2002/22/KE (direttiva “servizz universali”) — Netwerks u servizzi — Artikolu 12 — Kalkolu tal-ispiża tal-obbligi ta’ servizz universali — Komponent soċjali tas-servizz universali — Artikolu 13 — Finanzjament tal-obbligi ta’ servizz universali — Determinazzjoni tal-piż inġust)

2

2010/C 328/04

Kawża C-512/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-5 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 49 KE — Sigurtà soċjali — Trattamenti mediċi li jingħataw fi Stat Membru ieħor u li jeħtieġu r-rikors għal tagħmir mediku ta’ importanza ewlenija — Bżonn ta’ awtorizzazzjoni minn qabel — Trattamenti pprogrammati mogħtija fi Stat Membru ieħor — Differenza bejn il-livelli ta’ kopertura fis-seħħ, rispettivament fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni u fl-Istat Membru ospitanti — Dritt tal-persuna assigurata għal intervent tal-istituzzjoni kompetenti kumplementatri għal dik tal-istituzzjoni tal-Istat Membru ospitanti)

3

2010/C 328/05

Kawża C-515/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mir-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Il-Belġju) — proċeduri kriminali kontra Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (“Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Artikoli 56 TFUE u 57 TFUE — Kollokament ta’ ħaddiema — Restrizzjonijiet — Min iħaddem stabbilit fi Stat Membru ieħor — Reġistrazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ kollokament li ssir minn qabel — Dokumenti li jikkonċernaw il-ħaddiem jew tax-xogħol — Ekwivalenti għal dawk previsti mid dritt tal-Istat Membru ospitanti — Kopja — Żamma għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali”)

4

2010/C 328/06

Kawżi magħquda C-53/09 u C-55/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-House of Lords — ir-Renju Unit) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs Loyalty Management UK Limited (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09), (“Sitt Direttiva tal-VAT — Ammont taxxabbli — Sistema ta’ promozzjoni ta’ bejgħ — Skema ta’ premjijiet għal lealtà li tippermetti lill-klijenti jirċievu punti mingħand il-kummerċjanti u jsarrfuhom fi premjijiet għal lealtà — Ħlasijiet magħmula mill-amministratur tal-iskema lill-fornituri li jipprovdu l-premjijiet għal lealtà — Ħlasijiet magħmula mill-kummerċjant lill-amministratur tal-iskema li jipprovdi l-premjijiet għal lealtà”)

4

2010/C 328/07

Kawża C-154/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/22/KE — Komunikazzjonijiet elettroniċi — Netwerks u servizzi — Artikoli 3(2) u 8(2) — Ħatra tal-impriżi inkarigati mill-obbligi ta’ servizz universali — Traspożizzjoni inkorretta”)

5

2010/C 328/08

Kawża C-162/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (ir-Renju Unit) — Secretary of State for Work and pensions vs Taous Lassal (Rinviju preliminari — Moviment liberu tal-persuni — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 16 — Dritt ta’ residenza permanenti — Applikazzjoni ratione temporis — Perijodi li ġew fi tmiemhom qabel id-data ta’ traspożizzjoni)

5

2010/C 328/09

Kawża C-173/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tal-5 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Georgi Ivanov Elchinov vs Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (“Sigurtà soċjali — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Assigurazzjoni għall-mard — Kura fl-isptar mogħtija fi Stat Membru ieħor — Awtorizzazzjoni minn qabel — Kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 22 tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Modi ta’ rimbors lill-persuna assigurata ta’ spejjeż ta’ sptar inkorsi fi Stat Membru ieħor — Obbligu ta’ qorti inferjuri li tikkonforma mal-istruzzjonijiet ta’ qorti superjuri”)

6

2010/C 328/10

Kawża C-222/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari min-Naczelny Sąd Administracyjny — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Kronospan Mielec sp. z o.o. vs Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (“Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 9(2)(ċ) u (e) — Xogħlijiet ta’ riċerka u ta’ żvilupp magħmula minn inġiniera — Determinazzjoni tal-post tal-provvista ta’ servizzi”)

7

2010/C 328/11

Kawża C-224/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunale di Bolzano — l-Italja) — proċeduri kriminali vs Martha Nussbaumer (Talba għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 92/57/KEE — Ħtiġiet minimi ta' sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implementati f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli — Artikolu 3 — Obbligi li jinħatar koordinatur fil-qasam ta’ sigurtà u ta’ saħħa kif ukoll li jiġi stabbilit proġett ta’ sigurtà u ta’ saħħa)

8

2010/C 328/12

Kawża C-382/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Augstākās tiesas Senāts — Ir-Repubblika tal-Latvja) — Stils Met SIA vs Valsts ieņēmumu dienests (“Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Kapitolu 73 — Wajers bis-swiegli u kejbils tal-azzar — Intestatura 7312 — Kodiċi TARIC — Żball fil-klassifikazzjoni tariffarja — Ċirkulazzjoni libera tal-merkanziji — Regolament (KE) Nru 384/96 — Dazji antidumping — Multa daqs l-ammont totali tad-dazji antidumping”)

8

2010/C 328/13

Kawża C-49/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2008/1/KE — Prevenzjoni u kontroll integrati tat-tniġġis — Rekwiżiti għall-għoti ta’ permessi għal installazzjonijiet eżistenti — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

9

2010/C 328/14

Kawża C-127/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/42/KE dwar il-makkinarju — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

9

2010/C 328/15

Kawża C-400/10 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-5 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Supreme Court — l-Irlanda) — J. McB. vs L. E. (“Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Konvenzjoni ta’ Den Haag tal-25 ta’ Ottubru 1980 dwar l-aspetti ċivili tal-ħtif internazzjonali tal-minuri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Minuri li l-ġenituri tagħhom ma humiex miżżewġin — Dritt ta’ kustodja tal-missier — Interpretazzjoni tal-kunċett ta’ ‘drittijiet ta’ kustodja’ — Prinċipji ġenerali ta’ dritt u Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea”)

10

2010/C 328/16

Kawża C-142/10 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Marzu 2010 minn Francisco Pérez Guerra kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Frar 2010 fil-Kawża T-142/10, Pérez Guerra vs BNP Paribas u Spanja

10

2010/C 328/17

Kawża C-290/10: Appell ippreżentat fil-10 ta’ Ġunju 2010 minn Franssons Verkstäder AB mid-digriet tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħti fil-10 ta’ Mejju 2010 fil-Kawża T-98/10 — Franssons Verkstäder vs UASI u Lindner Recyclingtech (makkinarju li jaqta’ l-karfa)

10

2010/C 328/18

Kawża C-368/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi

10

2010/C 328/19

Kawża C-371/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-26 ta’ Lulju 2010 — National Grid Indus BV vs Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam

11

2010/C 328/20

Kawża C-387/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Awwissu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

12

2010/C 328/21

Kawża C-428/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awissu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

12

2010/C 328/22

Kawża C-436/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Mons (il-Belġju) fit-13 ta’ Settembru 2010 — L-Istat Belġjan — SPF Finances vs BLM SA

12

2010/C 328/23

Kawża C-438/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bacău (Ir-Rumanija) fit-13 ta’ Settembru 2010 — Lilia Druțu vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/24

Kawża C-439/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bacău (Ir-Rumanija) fit-13 ta’ Settembru 2010 — S.C. DRA SPEED S.R.L. vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

13

2010/C 328/25

Kawża C-440/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bacău (Ir-Rumanija) fit-13 ta’ Settembru 2010 — S.C. SEMTEX S.R.L. vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/26

Kawża C-441/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curtea de Apel Bacău (Ir-Rumanija) fit-13 ta’ Settembru 2010 — Ioan ANGHEL vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

14

2010/C 328/27

Kawża C-451/10 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 minn Télévision française 1 SA (TF1) mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2010 fil-Kawżi magħquda T-598/08 u T-573/08, M6 u TFI vs Il-Kummissjoni

15

2010/C 328/28

Kawża C-453/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Okresný súd Prešov fis-16 ta’ Settembru 2010 — Jana Pereničová, Vladislav Perenič vs S.O.S. financ, spol sro

15

2010/C 328/29

Kawża C-455/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raad van Beroep (il-Pajjiż l-Baxxi) fis-17 ta’ Settembru 2010 — G.A.P. Peeters-van Maasdijk vs Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

16

2010/C 328/30

Kawża C-456/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fis-17 ta’ Settembru 2010 — Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) vs Administración del Estado

16

2010/C 328/31

Kawża C-460/10 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2010 minn Luigi Marcuccio mis-sentenza mogħtija fis-6 ta’ Lulju 2010 mil-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) fil-Kawża T-401/10, Luigi Marcuccio vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

16

2010/C 328/32

Kawża C-463/10 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 minn Deutsche Post AG kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-570/08, Deutsche Post AG vs Il-Kummissjoni Ewropea

17

2010/C 328/33

Kawża C-467/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Gießen (Il-Ġermanja) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Strafverfahren vs Baris Akyüz

18

2010/C 328/34

Kawża C-470/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

19

2010/C 328/35

Kawża C-471/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Unabhängiger Verwaltungssenat Salzburg (l-Awstrija) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Martin Wohl u Ildiko Veres vs Magistrat der Stadt Salzburg, parti oħra: Finanzamt Salzburg-Stadt

19

2010/C 328/36

Kawża C-473/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Ungerija

19

2010/C 328/37

Kawża C-475/10 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ottubru 2010 mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-571/08, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2010/C 328/38

Kawża C-476/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Unabhängigen Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (l-Awstrija) fl-1 ta’ Ottubru 2010 — projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Eva Maria Pepic u Herbert Hilbe vs Grundverkehrs-Landeskommission Vorarlberg

22

2010/C 328/39

Kawża C-477/10 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 mill-Kummissjoni Ewropea kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-111/07, Agrofert Holding a.s. vs Il-Kummissjoni Ewropea

22

2010/C 328/40

Kawża C-479/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isveżja

24

2010/C 328/41

Kawża C-480/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja

24

2010/C 328/42

Kawża C-482/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (l-Italja) fis-6 ta’ Ottubru 2010 — Teresa Cicala vs Regione Siciliana

25

2010/C 328/43

Kawża C-483/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

25

2010/C 328/44

Kawża C-485/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

26

2010/C 328/45

Kawża C-497/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (ir-Renju Unit) fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Barbara Mercredi vs Richard Chaffe

26

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 328/46

Kawżi T-135/06 sa T-138/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2010 — Al-Faqih et vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Ġlieda kontra t-terroriżmu — Miżuri restrittivi diretti kontra persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban — Iffriżar ta’ fondi — Drittijiet fundamentali — Dritt għar-rispett tal-proprjetà, dritt għal smigħ u dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv”)

28

2010/C 328/47

Kawżi T-230/08 u T-231/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Ottubru 2010 — Asenbaum vs UASI (WIENER WERKSTÄTTE) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjonijiet għat-trade mark Komunitarja verbali WIENER WERKSTÄTTE — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

28

2010/C 328/48

Kawża T-439/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Ottubru 2010 — Agapiou Joséphidès vs Il-Kummissjoni u EACEA (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti dwar l-għoti ta’ Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet lill-Università ta’ Ċipru — Dokumenti li joriġinaw minn terz — Rifjut parzjali ta’ aċċess — Rikors għal annullament — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Inammissibbiltà — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-integrità tal-individwu — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni ta’ interessi kummerċjali — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

29

2010/C 328/49

Kawża T-474/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Ottubru 2010 — Umbach vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti li jikkonċernaw kuntratt konkluż fil-kuntest tal-programm TACIS — Talba għal aċċess relatata mal-kawża bejn ir-rikorrent u l-Kummissjoni quddiem qorti ċivili Belġjana — Rifjut parzjali għal aċċess — Talba għal aċċess ibbażata fuq prinċipji li jirriżultaw mit-Trattat KE — Interess pubbliku superjuri”)

29

2010/C 328/50

Kawża T-69/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2010 — Provincie Groningen u Provincie Drenthe vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — FEŻR — Deċiżjoni li tnaqqas l-għajnuna finanzjarja u li tordna r-rimbors parzjali tas-somom imħallsa — Entità reġjonali — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà”)

30

2010/C 328/51

Kawża T-415/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ottubru 2010 — Nexans France vs Impriża Konġunta Fusion for Energy (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Ċaħda ta’ offerta — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

30

2010/C 328/52

Kawża T-431/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Ottubru 2010 — Nencini vs Il-Parlament (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Membru tal-Parlament Ewropew — Irkupru ta’ kumpens imħallas bħala rimbors tal-ispejjeż ta’ assistenza parlamentari u tal-ivvjaġġar — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

30

2010/C 328/53

Kawża T-280/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Awwissu 2010 — Morte Navarro vs Il-Parlament

31

2010/C 328/54

Kawża T-403/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2010 — Brighton Collectibles vs UASI — Felmar (BRIGHTON)

31

2010/C 328/55

Kawża T-404/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Settembru 2010 — National Lottery Commission vs UASI — Mediatek Italia u De Gregorio (Rappreżentazzjoni ta’ id)

32

2010/C 328/56

Kawża T-416/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 — Yoshida Metal Industry vs UASI — Pi-Design et (wiċċ kopert bi ċrieki suwed)

32

2010/C 328/57

Kawża T-434/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Václav Hrbek li jopera bl-isem BODY-HF vs UASI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

33

2010/C 328/58

Kawża T-439/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Fulmen vs Il-Kunsill

34

2010/C 328/59

Kawża T-440/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Mahmoudian vs Il-Kunsill

34

2010/C 328/60

Kawża T-441/10 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 minn Christian Kurrer mis-sentenza mogħtija fit-8 ta’ Lulju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-139/06, Kurrer vs Il-Kummissjoni

35

2010/C 328/61

Kawża T-442/10 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 minn Salvatore Magazzu mis-sentenza mogħtija fit-8 ta’ Lulju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-126/06, Magazzu vs Il-Kumissjoni

36

2010/C 328/62

Kawża T-443/10 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 minn Stefano Sotgia mis-sentenza mogħtija fit-8 ta’ Lulju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-130/06, Sotgia vs Il-Kummissjoni

36

2010/C 328/63

Kawża T-448/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Settmbru 2010 — Apple vs UASI — Iphone Media (IPH IPHONE)

36

2010/C 328/64

Kawża T-452/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — ClientEarth vs Il-Kunsill

37

2010/C 328/65

Kawża T-453/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 328/66

Kawża T-454/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2010 — Anicav vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 328/67

Kawża T-458/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — McBride vs Il-Kummissjoni Ewropea

39

2010/C 328/68

Kawża T-459/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — McBride vs Il-Kummissjoni Ewropea

40

2010/C 328/69

Kawża T-460/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Mullglen vs Il-Kummissjoni Ewropea

41

2010/C 328/70

Kawża T-461/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Boyle vs Il-Kummissjoni Ewropea

42

2010/C 328/71

Kawża T-462/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Flaherty vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 328/72

Kawża T-463/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Ocean Trawlers vs Il-Kummissjoni

44

2010/C 328/73

Kawża T-464/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Fitzpatrick vs Il-Kummissjoni

45

2010/C 328/74

Kawża T-465/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — McHugh vs Il-Kummissjoni Ewropea

46

2010/C 328/75

Kawża T-466/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Hannigan vs Il-Kummissjoni Ewropea

47

2010/C 328/76

Kawża T-467/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Murphy vs Il-Kummissjoni Ewropea

48

2010/C 328/77

Kawża T-475/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 328/78

Kawża T-483/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — The Pukka Luggage Company vs UASI — Jesus Miguel Azpiroz Arruti (PUKKA)

50

2010/C 328/79

Kawża T-484/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2010 — Gas Natural Fenosa SDG vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 328/80

Kawża T-486/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2010 — Iberdrola vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 328/81

Kawża T-490/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2010 — Endesa u Endesa Generacion vs Il-Kummissjoni Ewropea

52

2010/C 328/82

Kawża T-492/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Melli Bank vs Il-Kunsill

53

2010/C 328/83

Kawża T-493/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Persia International Bank vs Il-Kunsill

54

2010/C 328/84

Kawża T-494/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Bank Saderat Iran vs Il-Kunsill

55

2010/C 328/85

Kawża T-495/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Bank Saderat vs Il-Kunsill

55

2010/C 328/86

Kawża T-496/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Bank Mellat vs Il-Kunsill

56

2010/C 328/87

Kawża T-497/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Divandari vs Il-Kunsill

56

2010/C 328/88

Kawża T-280/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Sepracor vs UASI — Laboratorios Ern (LEVENIA)

57

2010/C 328/89

Kawża T-441/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2010 — Ryanair vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 328/90

Kawża T-140/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Söns vs UASI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

57

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 328/91

Kawża F-29/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ Settembru 2010 — Vivier vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Klassifikazzjoni fil-grad — Gradi stabbiliti fis-sejħa għall-kandidaturi — Emenda tar-regoli ta’ klassifikazzjoni tal-membri tal-persunal — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Applikazzjoni b’analoġija”)

58

2010/C 328/92

Kawża F-36/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Gudrun Schulz vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fl-iskala — Artikolu 32 tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikoli 2, 5 u 12 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Diskriminazzjoni minħabba l-età — Remunerazzjoni ugwali għal xogħol ta’ valur ugwali — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Dmir ta’ premura”)

58

2010/C 328/93

Kawża F-41/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Jacobs vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

59

2010/C 328/94

Kawża F-76/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-TieniAwla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Torijano Montero vs Il-Kunsill (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva ta’ kompetizzjoni ppubblikata qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5 tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikolu 12 tal-Anness XIII tar-Regolament tal-Persunal — Prinċipju ta’ aspettattivi leġittimi — Dmir ta’ premura — Proporzjonalità”)

59

2010/C 328/95

Kawża F-107/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Toth vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membru tal-persunal temporanju — Klassifikazzjoni fil-grad — Gradi stabbiliti fis-sejħa għall-kandidaturi — Emenda tar-regoli ta’ klassifikazzjoni tal-membri tal-persunal temporanju li saret wara l-pubblikazzjoni tas-sejħa għall-kandidaturi — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Applikazzjoni b’analoġija — Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Proporzjonalità — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba”)

59

2010/C 328/96

Kawża F-20/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — de Luca vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Uffiċjali li jaċċedu għal grupp ta’ kariga superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali — Kandidat imniżżel f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5 tar-Regolamenti tal-Persunal u Artikolu 12 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

60

2010/C 328/97

Kawża F-29/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ Settembru 2010 — Lebedef u Jones vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal — L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(5) u l-Artikolu 9 tal-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal — Koeffiċjent ta’ korrezzjoni — Trattament ugwali”)

60

2010/C 328/98

Kawża F-86/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — W vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Remunerazzjoni — Allowances tal-familja — Koppja ta’ persuni tal-istess sess — Allowance tad-dar — Kundizzjonijiet għall-għoti — Aċċess għaż-żwieġ ċivili — Kunċett — Artikolu 1(2)(ċ)(iv) tal-Anness VII tar-Regolament tal-Persunal”)

61

2010/C 328/99

Kawża F-89/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2010 — Bovagnet vs Il-Kummissjoni Ewropea

61

2010/C 328/00

Kawża F-93/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Blessemaille vs Il-Parlament

61

2010/C 328/01

Kawża F-95/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — Eberhard Bömcke vs BEI

62


MT

 

Top