Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:317:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 317, 20 ta' Novembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.317.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 317

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
20 ta' Novembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 317/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 301, 6.11.2010

1

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 317/02

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja

2

2010/C 317/03

Elezzjoni tal-Presidenti tal-Awli

2

2010/C 317/04

Assenjazzjoni tal-Imħallfin

2

2010/C 317/05

Ħatra tal-Avukat Ġenerali Prinċipali

3

2010/C 317/06

Listi għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-kompożizzjoni tal-kulleġġi ġudikanti

3

2010/C 317/07

Ħatra tal-Awla inkarigata mill-kawżi previsti fl-Artikolu 104b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja

4

2010/C 317/08

Ħatra tar-Reġistratur

4

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 317/09

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

5

2010/C 317/10

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

5

2010/C 317/11

Assenjazzjoni ta’ D. Gratsias lill-Awli

5


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 317/12

Kawża C-514/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-21 ta’ Settembru 2010 — Ir-Renju tal-Isvezja vs Association de la presse internationale ASBL (API), Il-Kummissjoni Ewropea (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API) vs Il-Kummissjoni Ewropea (C-528/07), Il-Kummissjoni Ewropea vs Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) (“Appell — Dritt ta’ aċċess għad-dokumenti tal-istitutuzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — It-tieni u t-tielet inċiż tal-Artikolu 4(2) — Sottomissjonijiet ippreżentati mill-Kummissjoni fil-kuntest ta’ proċeduri ġudizzjarji quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti Ġenerali — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad l aċċess”)

6

2010/C 317/13

Kawża C-581/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-VAT and Duties Tribunal, London Tribunal centre — Ir-Renju Unit) — EMI Group Ltd vs The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (“Sitt Direttiva tal-VAT — It-tieni sentenza tal-Artikolu 5(6) — Kunċett ta’‘kampjuni’ — Kunċett ta’ ‘rigali ta’ valur żgħir’ — Mużika reġistrata — Distribuzzjoni bla ħlas għal skopijiet promozzjonali”)

7

2010/C 317/14

Kawża C-104/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanja) — Pedro Manuel Roca Álvarez vs Sesa Start España ETT SA (“Politika soċjali — Trattament ugwali tal-ħaddiema rġiel u tal-ħaddiema nisa — Direttiva 76/207/KEE — Articoli 2 u 5 — Dritt għal leave ta’ ommijiet impjegati — Possibbiltà ta’ użu mill-omm impjegata jew mill missier impjegat — Omm mhux impjegata — Esklużjoni tad-dritt għal leave għall-missier impjegat”)

8

2010/C 317/15

Kawża C-132/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Il- Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Statut tal-Iskejjel Ewropej — Ftehim dwar is-Sede tal-1962 — Konvenzjonijiet tal-1957 u tal-1994 — Klawżola ta’ arbitraġġ — Artikolu 10 KE — Finanzjament tal-Iskejjel Ewropej — Spejjeż ta’ tagħmir u materjal didattiku)

8

2010/C 317/16

Kawża C-133/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tat-30 ta' Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Fővárosi Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — József Uzonyi vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Agrikoltura — Politika Agrikola Komuni — Skemi diretti ta’ appoġġ — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Artikolu 143ba — Pagament separat għaz-zokkor — Għotja — Deċiżjoni tal-Istati Membri l-ġodda — Kundizzjonijiet — Kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji)

9

2010/C 317/17

Kawża C-314/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It Tielet Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Oberster Gerichtshof — l-Awstrija) — Stadt Graz vs Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Direttiva 89/665/KEE — Kuntratti pubbliċi — Proċeduri ta’ reviżjoni — Rikors għad-danni — Għoti ta’ kuntratt illegali — Regola nazzjonali ta’ responsabbilità bbażata fuq preżunzjoni ta’ ħtija tal-awtorità kontraenti)

9

2010/C 317/18

Kawża C-392/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Baranya Megyei Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungherija) — Uszodaépítő Kft vs APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (“Sitt Direttiva tal-VAT — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Leġiżlazzjoni nazzjonali ġdida — Rekwiżiti dwar il-kontenut tal-fattura — Applikazzjoni b’effett retroattiv — Telf tad-dritt għal tnaqqis”)

10

2010/C 317/19

Kawża C-395/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Oasis East sp z o.o. vs Minister Finansów (Sitt Direttiva tal-VAT — Direttiva 2006/112/KE — Adeżjoni ta’ Stat Membru ġdid — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi d-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa marbuta ma’ ċerti prestazzjonijiet ta’ servizzi — Sieħba kummerċjali stabbiliti f’territorju kkwalifikat bħala “tax haven” — Fakultà għall-Istati Membri li jżommu regoli ta’ esklużjoni tad-dritt għat-tnaqqis fil-mument tad-dħul fis-seħħ tas-Sitt Direttiva VAT)

10

2010/C 317/20

Kawża C-479/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Evets Corp. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (“Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali DANELECTRO — Trade mark figurattiva QWIK TUNE — Talba għal tiġdid tar-reġistrazzjoni tat-trade mark — Applikazzjoni għal restitutio in integrum — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata tat-talba għal tiġdid tar-reġistrazzjoni tat-trade mark”)

11

2010/C 317/21

Kawża C-481/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 2006/7/KE — Kwalità tal-ilma għall-għawm — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

11

2010/C 317/22

Kawża C-24/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-23 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/46/KE — Dritt tal-kumpanniji — Kontijiet annwali u kontijiet konsolidati tal-kumpanniji — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

12

2010/C 317/23

Kawża C-36/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttivi 96/82/KE u 2003/105/KE — Kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi — It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 12(1) — Traspożizzjoni inkorretta”)

12

2010/C 317/24

Kawża C-344/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Mora Kommun (l-Isvezja) fil-21 ta’ Awwissu 2009 — Dan Bengstsson vs Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, Telia Sonera Mobile Networks AB, Teracom

13

2010/C 317/25

Kawża C-378/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Legfelsőbb Bírósága (Magyar Köztársaság) fit-28 ta’ Lulju 2010 — VALE Építési Kft. cégbejegyzési ügye

13

2010/C 317/26

Kawża C-384/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van Cassatie van België fid-29 ta’ Lulju 2010 — Jan Voogsgeerd vs Navimer SA

14

2010/C 317/27

Kawża C-399/10 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2010 minn Bouygues SA u Bouygues Télécom kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla Estiża) tal-21 ta’ Mejju 2010 fil-Kawżi magħquda T-425/04, T-444/04, T-450/04 u T-456/04, Franza et vs Il-Kummissjoni

14

2010/C 317/28

Kawża C-401/10 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Awwissu 2010 mill-Kummissjoni Ewropea kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla Estiża) tal-21 ta’ Mejju 2010 fil-Kawżi magħquda T-425/04, T-444/04, T-450/04 u T-456/04, Franza et vs Il-Kummissjoni

15

2010/C 317/29

Kawża C-421/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-25 ta’ Awwissu 2010 — Finanzamt Deggendorf vs Markus Stoppelkamp bħala l-likwidatur li jamministra l-patrimonju ta’ Harald Raab

16

2010/C 317/30

Kawża C-423/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Awwissu 2010 — Delphi Deutschland GmbH vs Hauptzollamt Düsseldorf

16

2010/C 317/31

Kawża C-434/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fis-6 ta’ Settembru 2010 — Peter Veselinov Aladzhov vs Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

16

2010/C 317/32

Kawża C-435/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Centrale Raas van Beroep (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-13 ta’ Settembru 2010 — J.C. van Ardennen vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

18

2010/C 317/33

Kawża C-437/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Judicial de Vieira do Minho (il-Portugall) tat-13 ta’ Settembru 2010 — Manuel Afonso Esteves vs Axa — Seguros de Portugal SA

18

2010/C 317/34

Kawża C-443/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal administratif de Limoges (Franza) fl-14 ta’ Settembru 2010 — Philippe Bonnarde vs Agence de Services et de Paiement

19

2010/C 317/35

Kawża C-444/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Settembru 2010 — Finanzamt Lüdenscheid vs Christel Schriever

19

2010/C 317/36

Kawża C-448/10 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 minn ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fil-1 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2010/C 317/37

Kawża C-449/10 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 minn Cementir Italia Srl mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tal-1 ta’ Lulju fil-kawża T-63/08, Cementir Italia Srl vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2010/C 317/38

Kawża C-450/10 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 minn Nuova Terni Industrie Chimiche SpA kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA vs Il Kummissjoni Ewropea

21

2010/C 317/39

Kawża C-452/10 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2010 mill-BNP Paribas u mill-Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fl-1 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-335/08, BNP Paribas u BNL vs Il-Kummissjoni

22

2010/C 317/40

Kawża C-454/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Settembru 2010 — Oliver Jestel vs Hauptzollamt Aachen

22

2010/C 317/41

Kawża C-459/10 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 mill-Freistaat Sachsen u mil-Land Sachsen-Anhalt kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħtija fit-8 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-396/08, Freistaat Sachsen u Land Sachsen-Anhalt vs Il-Kummissjoni Ewropea

23

2010/C 317/42

Kawża C-461/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Högsta domstolen (l-Isvezja) fl-20 ta’ Settembru 2010 — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB vs Perfect Communication Sweden AB

24

2010/C 317/43

Kawża C-462/10 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 minn Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-8 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-331/06: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

24

2010/C 317/44

Kawża C-466/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

25

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 317/45

Kawża T-378/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2010 — CNH Global vs UASI (Tagħqid tal-kuluri aħmar, iswed u griż għal trakter) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tikkonsisti fi tagħqid tal-kuluri aħmar, iswed u griż applikati fuq il-wiċċ ta’ barra ta’ trakter — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub bl użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(3) tar Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

26

2010/C 317/46

Kawża T-200/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Settembru 2010 — Interflon vs UASI — Illinois Tool Works (FOODLUBE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali FOODLUBE — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) u l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 2007/2009)”)

26

2010/C 317/47

Kawża T-201/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2010 — Market Watch vs UASI — Ares Trading (Seroslim) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Seroslim — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti SEROSTIM — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

27

2010/C 317/48

Kawża T-247/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2010 — C-Content vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċeduri ta’ sejħiet għal offerti Komunitarji — Servizzi ta’ pubblikazzjoni elettronika — Irregolaritajiet u ksur tad-dritt Komunitarju allegatament imwettqa mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet — Termini ta’ preskrizzjoni — Rabta kawżali”)

27

2010/C 317/49

Kawża T-452/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — DHL Aviation u DHL Hub Leipzig vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Trasport tal-merkanzija bl-ajru — Garanziji fir-rigward tal-operat tal-bażi Ewropea ġdida tal-grupp DHL fl-ajruport ta’ Leipzig-Halle — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordona l-irkupru tagħha”)

28

2010/C 317/50

Kawża T-534/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2010 — Granuband vs UASI — Granuflex (GRANUflex) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva GRANUflex — Isem ta’ kumpannija u isem kummerjċali preċedenti GRANUFLEX — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(4) u Artikolu 52(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 53(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

28

2010/C 317/51

Kawża T-47/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch vs UASI (diegesellschafter.de) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali diegesellschafter.de — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

28

2010/C 317/52

Kawża T-85/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2010 — Kadi vs Il-Kummissjoni (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi kontra persuni u entitajiet marbuta ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al Qaida u t-Taliban — Regolament (KE) Nru 881/2002 — Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi ta’ persuna wara li din titniżżel f’lista stabbilita minn korp tan-Nazzjonijiet Uniti — Kumitat tas-sanzjonijiet — Inklużjoni sussegwenti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 — Rikors għal annullament — Drittijiet fundamentali — Dritt għal smigħ, dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv u dritt għar-rispett tal-proprjetà”)

29

2010/C 317/53

Kawża T-92/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Ottubru 2010 — Strategi Group vs UASI RBI (STRATEGI) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali STRATEGI — Trade mark verbali preċedenti Stratégies — Raġuni relattiva għal rifjut — Prova tal-użu tat-trade mark preċedenti — Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 42(2) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) u Regola 22 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

29

2010/C 317/54

Kawża T-136/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni vs Gal-Or (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt għal għajnuna finanzjarja konkluż fil-kuntest ta’ programm speċifiku ta’ riċerka u ta’ żvilupp teknoloġiku fil-qasam tal-enerġija mhux nukleari — Nuqqas ta’ osservanza tal-kuntratt — Rimbors ta’ somom imħallsa bil-quddiem — Proċedura fil-kontumaċja”)

30

2010/C 317/55

Kawża T-244/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 — Accenture Global Services vs UASI — Silver Creek Properties (acsensa) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva acsensa — Trade marks Komunitarji u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti ACCENTURE u accenture — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009)”)

30

2010/C 317/56

Kawża T-270/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 2010 — PVS vs UASI — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva medidata — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti MeDiTA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Xebh bejn is-servizzi — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

31

2010/C 317/57

Kawża T-388/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Settembru 2010 — Rosenruist vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ but b’żewġ kurvi fuqu) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurativa li tirrappreżenta but b’żewġ kurvi fuqu — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

31

2010/C 317/58

Kawża T-365/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Settembru 2010 — Hidalgo vs UASI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO) (“Trade mark Komunitarja — Annullament tar-reġistrazzjoni tat-trade mark nazzjonali insostenn tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

32

2010/C 317/59

Kawża T-498/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Settembru 2010 — Kerstens vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2005 — Għoti ta’ punti ta’ prijorità — Oneru tal-prova — Drittijiet tad-difiża — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat”)

32

2010/C 317/60

Kawża T-400/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Settembru 2010 — Hamas vs Il-Kunsill

32

2010/C 317/61

Kawża T-407/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2010 — Ir-Repubblika tal-Ungerija vs Il-Kummissjoni Ewropea

33

2010/C 317/62

Kawża T-413/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 — Socitrel vs Il-Kummissjoni

34

2010/C 317/63

Kawża T-414/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 — Companhia Previdente vs Il-Kummissjoni

35

2010/C 317/64

Kawża T-422/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 — Emme vs Il-Kummissjoni

35

2010/C 317/65

Kawża T-423/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2010 — Redaelli Tecna vs Il-Kummissjoni

36

2010/C 317/66

Kawża T-424/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2010 — Dosenbach-Ochsner vs UASI — Sisma (Rappreżentazzjoni ta’ rettangolu bi ljunfanti)

36

2010/C 317/67

Kawża T-425/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2010 — Häfele vs UASI (Mixfront)

37

2010/C 317/68

Kawża T-426/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2010 — Moreda-Riviere Trefilerías vs Il-Kummissjoni

37

2010/C 317/69

Kawża T-427/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2010 — Trefilerías Quijano vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 317/70

Kawża T-428/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2010 — Trenzas y Cables de Acero vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 317/71

Kawża T-430/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Magnesitas de Rubián et vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 317/72

Kawża T-431/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Nencini vs Il-Parlament

40

2010/C 317/73

Kawża T-432/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Vivendi vs Il-Kummissjoni

40

2010/C 317/74

Kawża T-433/10 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 minn Allen et mid-digriet mogħti mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea fit-13 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża F-103/09, Allen et vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 317/75

Kawża T-436/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Settembru 2010 — Hit Groep vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 317/76

Kawża T-437/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2010 — Gap SA granen & producten vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 317/77

Kawża T-438/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Forgital Italy vs Il-Kunsill

43

2010/C 317/78

Kawża T-444/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2010 — ESGE vs UASI — Kenwood Appliances Luxembourg (KMIX)

44

2010/C 317/79

Kawża T-445/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2010 — HerkuPlast Kubern vs UASI — How (eco-pack)

45

2010/C 317/80

Kawża T-450/10 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 mid-digriet mogħti fid-9 ta’ Lulju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-91/09, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

45

2010/C 317/81

Kawża T-451/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2010 — Fuchshuber Agrarhandel vs Il-Kummissjoni

46

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 317/82

Kawża F-43/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Settembru 2010 — van Heuckelom vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Artikolu 29 — Avvanz fl-iskala mogħti abbażi ta’ rapporti ta’ evalwazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità tad-deċiżjoni li tistabbilixxi l-politika ta’ determinazzjoni tal-gradi u tal-iskali — Kompetenzi rispettivi tad-Direttur u tal-Bord ta’ Amministrazzjoni tal-Europol — Setgħa diskrezzjonali tad-Direttur tal-Europol — Limiti”)

47

2010/C 317/83

Kawża F-52/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Settembru 2010 — Da Silva Pinto Branco vs Il-Qorti tal-Ġustizzja (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Uffiċjal bi prova — Tkeċċija wara l-perijodu ta’ prova — Drittijiet tad-difiża — Evalwazzjoni tal-abilitajiet — Stħarriġ ġudizzjarju)

47

2010/C 317/84

Kawża F-79/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Settembru 2010 — AE vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni għall-inċidenti u għall-mard ikkaġunat mix-xogħol — Artikolu 73 tar-Regolamenti tal-Persunal — Rifjut li tiġi rikonoxxuta l-oriġini professjonali ta’ marda — Sensittività eċċessiva għall-kampi elettromanjetiċi)

48

2010/C 317/85

Kawża F-85/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-14 ta’ Settembru 2010 — Rossi Ferreras vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2001/2002 — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Eżekuzzjoni ta’ sentenza ta’ annullament — Konsegwenzi tal-irtirar ta’ att — Iffissar ta’ għanijiet”)

48

2010/C 317/86

Kawża F-2/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni għall-mard — Talbiet għar-rimbors ta’ spejjeż mediċi — Nuqqas ta’ att li jikkawża preġudizzju — Rikors manifestament inammissibbli u manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura)

48

2010/C 317/87

Kawża F-71/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Awwissu 2010 — Cantisani vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 317/88

Kawża F-72/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2010 — da Silva Tenreiro vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 317/89

Kawża F-86/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2010 — Dubus vs Il-Parlament

49

2010/C 317/90

Kawża F-88/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Settembru 2010 — Van Asbroeck vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 317/91

Kawżi magħquda F-8/05 u F-10/05: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010 — Black et u Knaul et vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 317/92

Kawża F-45/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010 — Avendano et vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 317/93

Kawża F-70/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010 — Baele et vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 317/94

Kawża F-103/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010 — Blank et vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 317/95

Kawża F-90/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2010 — Ernotte vs Il-Kummissjoni

51


MT

 

Top