Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 288, 23 ta' Ottubru 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.288.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 288

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
23 ta' Ottubru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 288/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 274, 9.10.2010

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 288/02

Elezzjoni tal-President tal-Qorti Ġenerali

2

2010/C 288/03

Elezzjonijiet tal-Presidenti tal-awli

2

2010/C 288/04

Assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-awli

2

2010/C 288/05

Seduta Plenarja

4

2010/C 288/06

Kompożizzjoni tal-Awla Manja

4

2010/C 288/07

L-Awla tal-Appell

4

2010/C 288/08

Kriterji ta’ assenjazzjoni tal-kawżi lill-awli

5

2010/C 288/09

Nomina tal-Imħallef li jissostitwixxi l-President bħala Mħallef għal miżuri provviżorji

5


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 288/10

Kawża C-409/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Köln — il-Ġermanja) — Winner Wetten GmbH vs Burgermeisterin der Stadt Bergheim (“Artikoli 43 KE u 49 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Organizzazzjoni ta’ mħatri fuq il-kompetizzjonijiet sportivi li fil-livell ta’ Land huma suġġetti għal monopolju tal-Istat — Deċiżjoni tal-Bundesverfassungsgericht li tikkonstata l-inkompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni dwar tali monopolju mal-Kostituzzjoni Ġermaniża, iżda li żżommha fis-seħħ matul perijodu tranżitorju intiż sabiex tinġieb konformi mal-Kostituzzjoni — Prinċipju tas-supremazija tad-dritt tal-Unjoni — Ammissibbiltà u kundizzjonijiet eventwali għal perijodu tranżitorju ta’ dan it-tip meta l-leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata tikser ukoll l-Artikoli 43 KE u 49 KE”)

6

2010/C 288/11

Kawża C-290/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Scott SA, Département du Loiret, Ir-Repubblika Franċiza (“Appell — Għajnuna mill-Istat — Prezz preferenzjali għax-xiri ta’ art żviluppata — Determinazzjoni tal-valur tas-suq — Proċedura ta’ investigazzjoni formali — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Obbligu ta’ eżami diliġent u imparzjali — Portata tas-setgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni — Metodu tal-ispejjeż — Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju”)

6

2010/C 288/12

Kawżi magħquda C-316/07, C-358/07 sa C-360/07, C-409/07 u C-410/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Settembru 2010 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — il-Ġermanja) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07) vs Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Artikoli 43 KE u 49 KE — Libertà ta’ stabbiliment — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Organizzazzjoni ta’ mħatri fuq il-kompetizzjonijiet sportivi suġġetta għal monopolju pubbliku fuq livell reġjonali — Għan ta’ prevenzjoni tal-inċitament għal infiq eċċessiv marbut mal-logħob u ta’ ġlieda kontra l-vizzju tal-logħob — Proporzjonalità — Miżura restrittiva li għandha realment tkun intiża sabiex tnaqqas l-opportunitajiet tal-logħob u biex tillimita l-attivitajiet tal-logħob tal-ażżard b’mod koerenti u sistematiku — Riklamar magħmul minn detentur ta’ monopolju u li jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni fil-logħob tal-lotteriji — Logħob tal-ażżard ieħor li jista’ jkun propost minn operaturi privati — Espansjoni tal-offerta ta’ logħob tal-ażżard ieħor — Liċenzja maħruġa fi Stat Membru ieħor — Nuqqas ta’ obbligu ta’ rikonoxximent reċiproku)

7

2010/C 288/13

Kawża C-46/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — il-Ġermanja) — Carmen Media Group Ltd vs Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (“Artikolu 49 KE — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Detentur ta’ liċenzja mogħtija f’Ġibiltà li tawtorizza l-ġbir ta’ imħatri fuq il-kompetizzjonijiet sportivi esklużivament barra minn Ġibiltà — Organizzazzjoni ta’ imħatri fuq il-kompetizzjonijiet sportivi suġġetta għal monopolju pubbliku fuq livell ta’ Land — Għan ta’ prevenzjoni mill-inkoraġġiment għal infiq eċċessiv relatat mal-logħob u ta’ ġlieda kontra l-vizzju tal-logħob — Proporzjonalità — Miżura restrittiva li għandha tassew bħala għan li tnaqqas l-okkażjonijiet ta’ logħob u li tillimita l-attivitajiet ta’ logħob tal-ażżard b’mod koerenti u sistematiku — Logħob ieħor tal-ażżard li jista’ jiġi propost minn operaturi privati — Proċedura ta’ awtorizzazzjoni — Setgħa diskrezzjonali tal-awtorità kompetenti — Projbizzjoni ta’ offerta ta’ logħob tal-ażżard bl-internet — Miżuri tranżitorji li jawtorizzaw provviżorjament tali offerta minn ċerti operaturi”)

8

2010/C 288/14

Kawża C-64/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht Linz — l-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Ernst Engelmann (“Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Libertà ta’ stabbiliment — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tistabbilixxi sistema ta’ konċessjonijiet għall-operat ta’ logħob tal-ażżard fil-kasinos — Possibbiltà ta’ ksib ta’ konċessjoni miftuħa biss għall-kumpanniji b’responsabbiltà limitata stabbiliti fit-territorju nazzjonali — Għoti tal-konċessjonijiet kollha mingħajr ebda forma ta’ kompetizzjoni”)

9

2010/C 288/15

Kawża C-399/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Appell — Artikolu 87 KE — Għajnuna mogħtija mill-Istati Membri — Miżuri meħuda mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja favur Deutsche Post AG — Artikolu 86 KE — Servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali — Kumpens ta’ spejjeż addizzjonali ġġenerati minn politika ta’ bejgħ b’telf fis-settur tas-servizzi ta’ pakketti bieb bieb — Eżistenza ta’ vantaġġ — Metodu ta’ verifika użat mill-Kummissjoni — Oneru tal-prova — Artikolu 230 KE — Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju tal-Qorti Ġenerali”)

10

2010/C 288/16

Kawża C-453/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-2 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Symvoulio tis Epikrateias — il-Greċja) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas vs Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthisvs (“Politika komuni tas-sajd — Sajd fil-Mediterran — Regolament (KE) Nru 1626/94 — Artikolu 1(2) u (3) — Projbizzjoni tal-użu ta’ ċerti tipi ta’ xbieki tas-sajd — Miżuri supplimentari jew li jmorru lil hinn mill-ħtiġijiet minimi ta’ dan ir-regolament adottati qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament — Kundizzjonijiet ta’ validità”)

11

2010/C 288/17

Kawża C-66/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-2 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Ir-Repubblika tal-Litwanja) — Kirin Amgen, Inc. vs Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Dritt ta’ privattiva — Prodotti farmaċewtiċi — Regolament (KEE) Nru 1768/92 — Artikoli 7, 9 u 19a(e) — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari għal prodotti mediċinali — Terminu għall-preżentazzjoni tal-applikazzjoni ta’ tali ċertifikat)

11

2010/C 288/18

Kawża C-254/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Settembru 2010 — Calvin Klein Trademark Trust vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Zafra Marroquineros SL (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali CK CREACIONES KENNYA — Oppożizzjoni mill-proprjetarju b’mod partikolari tat-trade mark figurattiva Komunitarja CK Calvin Klein u tat-trade marks nazzjonali CK — Oppożizzjoni miċħuda)

12

2010/C 288/19

Kawża C-265/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Settembru 2010 — L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) vs BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (“Appell — Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tas-sinjal figurattiv ‘α’ — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru distintiv — Trade mark magħmula minn ittra waħda”)

13

2010/C 288/20

Kawża C-440/07 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Schneider Electric SA, Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Ir-Repubblika Franċiża (“Appell — Annullament parzjali tas-sentenza appellata — Kawża fi stat li tiġi deċiża — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Évalwazzjoni tad-dannu”)

13

2010/C 288/21

Kawżi magħquda C-286/09 u 287/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte d’appello di Roma — l-Italja) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) vs Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Uffiċjali — Pensjoni ta’ rtirar — Kumulu ta’ perijodi ta’ assigurazzjoni — Artikolu 11 tal-Anness VIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunsiderazzjoni tal-perijodi ta’ attività fi ħdan il-Komunitajiet Ewropej — Artikolu 10 KE”)

14

2010/C 288/22

Kawża C-298/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-16 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — ir-Repubblika tal-Ungerija) — RANI Slovakia s.r.o. vs Hankook Tire Magyarország Kft (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Direttiva 96/71/KE — Kollokament ta’ ħaddiema mwettaq fil-kuntest ta’ provvista ta’ servizzi — Impriża ta’ impjieg temporanju — Rekwiżit ta’ stabbiliment fit-territorju tal-Istat Membru li fih jingħata s-servizz”)

14

2010/C 288/23

Kawża C-312/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Anotato Dikastirio Kyprou — Ir-Repubblika ta’ Ċipru) — Giorgos Michalias vs Christina A. Ioannou-Michalia (It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Regolament (KE) Nru 1347/2000 — Artikoli 2, 42 u 46 — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni f’materji matrimonjali — Adeżjoni ta’ Stat mal-Unjoni Ewropea — Proċedura ta’ divorzju mibdija qabel l-adeżjoni — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis tar-Regolament (KE) Nru 1347/2000)

15

2010/C 288/24

Kawża C-350/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Mejju 2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Fond Soċjali Ewropew — Għajnuna finanzjarja — Kanċellament”)

15

2010/C 288/25

Kawża C-358/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Lulju 2010 — DSV Road NV vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Kodiċi Doganali — Importazzjoni ta’ disketti mit-Tajlandja — Irkupru a posteriori ta’ dazji fuq l-importazzjoni — Talba għal remissjoni ta’ dazji fuq l-importazzjoni”)

16

2010/C 288/26

Kawża C-381/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-7 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione — L-Italja) — Gennaro Curia vs Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (L-ewwel inċiż tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Sitt Direttiva tal-VAT — Kamp ta’ applikazzjoni — Eżenzjonijiet mill-VAT — Artkolu 13B(d)(1) — Għoti, negozjar u mmaniġġjar ta’ kreditu — Self b’użura — Attività illegali skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali)

16

2010/C 288/27

Kawża C-448/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Royal Appliance International GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark preċedenti ‘sensixx’ — Sinjal verbali ‘Centrixx’ — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbilta ta’ konfużjoni — Talba għar-revoka ta’ trade mark preċedenti — Kawża pendenti quddiem il-qrati nazzjonali — Talba għas-sospensjoni tal-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali”)

17

2010/C 288/28

Kawża C-498/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Ġunju 2010 — Thomson Sales Europe vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Kodiċi Doganali — Remissjoni ta’ dazju doganali — Nuqqas ta’ rkupru a posteriori — Dazji antidumping — Nuqqas ta’ negliġenza manifesta — Kumplessità tal-leġiżlazzjoni — Esperjenza professjonali — Diliġenza tal-operatur — Televiżjonijiet bil-kulur iffabbrikati fit-Tajlandja — Atti li jistgħu jiġu kkontestati”)

17

2010/C 288/29

Kawża C-352/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Audiencia Provincial de Oviedo fit-13 ta’ Lulju 2010 — Angel Lorenzo González Alonso vs Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Kawża C-360/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (il-Belġju) fid-19 ta’ Lulju 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) vs Netlog NV

18

2010/C 288/31

Kawża C-363/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Judicial de Póvoa de Lanoso (il-Portugall) fil-21 ta’ Lulju 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues vs Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Kawża C-365/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

19

2010/C 288/33

Kawża C-367/10 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2010 minn EMC Development AB mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tat-12 ta’ Mejju 2010 fil-Kawża T-432/05, EMC Development AB vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2010/C 288/34

Kawża C-372/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (il-Polonja) fis-26 ta' Lulju 2010 — Pak-Holdco sp. z o.o. vs Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Kawża C-386/10 P: Appell ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2010 minn Chalkor AE Epexergasias Metallon mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħtija fid-19 ta’ Mejju 2010 fil-Kawża T-21/05: Chalkor AE Epexergasias Metallon vs Il-Kummissjoni Ewropea

21

2010/C 288/36

Kawża C-392/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fl-4 ta’ Awwissu 2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Kawża C-402/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fis-6 ta’ Awwissu 2010 — Société Groupe Limagrain Holding vs FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Kawża C-405/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Amtsgericht Bruchsal (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Awissu 2010 — Proċeduri kriminali kontra Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Kawża C-410/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

23

2010/C 288/40

Kawża C-413/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Ordinario di Prato (l-Italja) fit-18 ta’ Awissu 2010 — Proċeduri kriminali kontra Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Kawża C-417/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione (l-Italja) fit-23 ta’ Awissu 2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate vs 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Kawża C-418/10 P: Appell ippreżentat minn Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH fit-23 ta’ Awwissu 2010 mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) mogħtija fis-7 ta’ Lulju 2010 fil-Kawża T-60/09 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Kawża C-420/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Hamburg (il-Ġermanja) fit-23 ta’ Awwissu 2010 — Söll GmbH vs Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Kawża C-427/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione (l-Italja) fil-31 ta’ Awissu 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, li tinkludi l-Banca Nazionale dell’Agricoltura spa vs Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Kawża C-461/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2010 — The Wellcome Foundation Ltd vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Serono Genetics Institute SA (“Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali FAMOXIN — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità tal-proprjetarju tat-trade mark verbali nazzjonali LANOXIN — Ċaħda tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità”)

26

2010/C 288/46

Kawża C-200/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

27

2010/C 288/47

Kawża C-190/09: Digriet tal-President tat-Tmien Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Ċipru

27

2010/C 288/48

Kawża C-299/09: Digriet tal-President tal-25 ta’ Mejju 2010 — (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Nejvyšší správní soud — Ir-Repubblika Ċeka) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH vs Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Kawża C-527/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

27

2010/C 288/50

Kawża C-88/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Lulju 2010 — (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Palermo — Italja) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale vs Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Kawża C-100/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

27

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 288/52

Kawża T-359/04: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — British Aggregates et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Taxxa ambjentali fuq il-granulat fir-Renju Unit — Eżenzjoni għall-Irlanda ta’ Fuq — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tqajjimx oġġezzjonijiet — Diffikultajiet serji — Linji gwidi Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent”)

28

2010/C 288/53

Kawża T-29/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Deltafina vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Spanjol tax-xiri u tal-ewwel ipproċessar ta’ tabakk mhux maħdum — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-suq — Qbil bejn id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u d-deċiżjoni kkontestata — Drittijiet tad-difiża — Definizzjoni tas-suq inkwistjoni — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi aggravanti — Rwol ta’ mexxej — Kooperazzjoni”)

28

2010/C 288/54

Kawża T-312/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni vs Alexiadou (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt li jikkonċerna proġett għal żvilupp ta’ teknoloġija għall-produzzjoni ta’ ġlud impermeabbli — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ kuntratt — Rimbors tal-ammonti mħallsa — Interessi moratorji — Rinviju lill-Qorti Ġenerali wara annullament — Proċedura fil-kontumaċja”)

29

2010/C 288/55

Kawża T-319/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — L-Isvizzera vs Il Kummissjoni Ewropea (“Relazzjonijiet barranin — Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar it-Trasport bl-Ajru — Miżuri Ġermaniżi dwar l-approċċi lejn l-ajruport ta’ Zurich — Regolament (KEE) Nru 2408/92 — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Prinċipju ta’ proporzjonalità”)

29

2010/C 288/56

Kawża T-63/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs EMCDDA (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti tal-EMCDDA — Provvista ta’ servizzi informatiċi ta’ programmazzjoni u ta’ konsulenza dwar softwer tal-kompjuterijiet — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Kriterji għall-għoti — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Trattament ugwali — Trasparenza — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

30

2010/C 288/57

Kawża T-119/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Usha Martin vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ kejbils tal-azzar li joriġinaw, b’mod partikolari, mill-Indja — Ksur ta’ impenn — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Artikolu 8(1), (7) u (9) tar-Regolament (KE) Nru 384/96 (li sar l-Artikolu 8(1), (7) u (9) tar-Regolament (KE) Nru 1225/2009)”)

30

2010/C 288/58

Kawża T-155/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Tomra Systems et vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq għal magni għall-ġbir ta’ kontenituri tax-xorb użati — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikoli 82 KE u 54 tal-Ftehim ŻEE — Ftehim ta’ esklużività, impenji dwar il-kwantità jew ribassi marbuta mal-lealtà li kienu jagħmlu parti minn strateġija ta’ esklużjoni tal-kompetituri tas-suq — Multa — Proporzjonalità)

31

2010/C 288/59

Kawża T-264/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — CSL Behring vs Il-Kummissjoni u EMA (“Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Proċedura għal denominazzjoni ta’ prodotti mediċinali orfni — Applikazzjoni għal denominazzjoni tal-fibrinoġen uman bħala prodott mediċinali orfni — Obbligu li tippreżenta l-applikazzjoni għal denominazzjoni qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tal-marketing — Deċiżjoni tal-EMA dwar il-validità tal-applikazzjoni”)

31

2010/C 288/60

Kawża T-300/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Provvista ta’ servizzi informatiċi relatati mal-ġestjoni u l-manutenzjoni ta’ portal tal-internet — Rifjut tal-offerta ta’ offerent — Kriterji tal-għoti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Trattament ugwali — Trasparenza”)

32

2010/C 288/61

Kawża T-348/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Al-Aqsa vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu — Iffriżar ta’ fondi — Pożizzjoni Komuni 2001/931/PBSK u Regolament (KE) Nru 2580/2001 — Rikors għal annullament — Aġġustament tat-talbiet — Stħarriġ ġudizzjarju — Kundizzjonijiet għall-implementazzjoni ta’ miżuri tal-Unjoni ta’ ffriżar ta’ fondi”)

32

2010/C 288/62

Kawża T-70/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Axis vs UASI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ETRAX — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti li fihom l-elementi verbali ETRA I+D — Raġuni relattiva għal rifjut — Ammissibbiltà tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell — Regola 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 u l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 60 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

33

2010/C 288/63

Kawża T-74/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Now Pharm AG vs Il-Kummissjoni (“Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Proċedura ta’ denominazzjoni tal-prodotti mediċinali orfni — Applikazzjoni għal denominazzjoni tal-prodott mediċinali ‘Estratt likwidu speċjali ta’ Chelidonii radix’ (‘Ukrain’) bħala prodott mediċinali orfni — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiċħad id-denominazzjoni bħala prodott mediċinali orfni”)

33

2010/C 288/64

Kawża T-152/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Kido vs UASI — Amberes (SCORPIONEXO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SCORPIONEXO — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti ESCORPION — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

34

2010/C 288/65

Kawża T-233/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Settembru 2010 — MPDV Mikrolab vs UASI (ROI ANALYZER) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ROI ANALYZER — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

34

2010/C 288/66

Kawża T-387/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti tal-Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet — Provvista ta’ servizzi tal-informatika — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Rikors għal annullament — Kriterji u subkriterji ta’ għoti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trattament ugwali — Transparenza — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Abbuż ta’ poter — Talba għad-danni”)

35

2010/C 288/67

Kawża T-458/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Wilfer vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ parti ta’ fuq ta’ kitarra) (“Trade mark Komunitarja — Talba għal trade mark figurattiva li tirrapreżenta parti ta’ fuq ta’ kitarra bil-kuluri fidda, griż u kannella — Raġuni assoluta ta’ rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — L-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li issa sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Eżami ex officio tal-fatti — L-Artikolu 74(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li issa sar l-Artikolu 76(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Obbligu ta’ motivazzjoni — L-ewwel sentenza tal-Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li issa saret l-ewwel sentenza tal-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Trattament ugwali”)

35

2010/C 288/68

Kawża T-472/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 3 ta’ Settembru 2010 — Companhia Muller de Bebidas vs UASI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva 61 A NOSSA ALEGRIA — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti CACHAÇA 51 u t-trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti CACHAÇA 51 u Pirassununga 51 — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

36

2010/C 288/69

Kawża T-505/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein vs UASI (Hunter) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Hunter — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Restrizzjoni tal-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal trade mark”)

36

2010/C 288/70

Kawża T-575/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — 4care vs UASI — Laboratorios Diafarm (Acumed) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Acumed — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti AQUAMED ACTIVE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Xebh tal-prodotti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

37

2010/C 288/71

Kawża T-582/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembru 2010 — Carpent Languages vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Organizzazzjoni ta’ laqgħat u konferenzi — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Għoti tal-kuntratt lil offerent ieħor — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Trattament ugwali”)

37

2010/C 288/72

Kawża T-64/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Micro Shaping vs UASI (packaging) (“Trade mark Komunitarja — Talba għal trade mark figurattiva packaging — Raġuni assoluta ta’ rifjut — Karattru deskrittiv — L-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li issa sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

38

2010/C 288/73

Kawża T-91/09 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Settembru 2010 — Skareby vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2005 — Rapport simplifikat stabbilit għall-perijodu bejn Jannar u Settembru 2005 — Riproduzzjoni kompleta tal-evalwazzjonijiet li jidhru fir-rapport tal-iżvilupp tal-karriera 2004, parzjalment annullat sussegwentement fis-sentenza kkontestata”)

38

2010/C 288/74

Kawża T-106/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Settembre 2010 — adp Gauselmann vs UASI — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Archer Maclean’s Mercury — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti Merkur — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009))

39

2010/C 288/75

Kawża T-112/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Icebreaker vs UASI — Gilmar (ICEBREAKER) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali ICEBREAKER — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti ICEBERG — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Reġistrazzjoni rrifjutata parzjalment — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

39

2010/C 288/76

Kawża T-369/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Quinta do Portal vs UASI — Vallegre (PORTO ALEGRE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali PORTO ALEGRE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VISTA ALEGRE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

40

2010/C 288/77

Kawża T-475/08 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Lulju 2010 — Duta vs Il-Qorti tal-Ġustizzja (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Reklutaġġ — Pożizzjoni ta’ référendaire — Appell maifestament inammissibbli”)

40

2010/C 288/78

Kawża T-58/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Settembru 2010 — Schemaventotto vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Konċentrazzjonijiet — Abbandun ta’ pjan ta’ konċentrazzjoni — Deċiżjoni li tingħalaq il-proċedura miftuħa abbażi tal-Artikolu 21(4) tar-Regolament (KE) Nru 139/2004 — Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati — Inammissibbiltà”)

41

2010/C 288/79

Kawża T-15/10 R II: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Settembru 2010 — Noko Ngele vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Talba għal miżuri provviżorji — Talba ġdida — Inammissibbiltà”)

41

2010/C 288/80

Kawża T-305/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Lulju 2010 — Hartmann-Lamboy vs UASI — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Kawża T-323/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Awwissu 2010 — Chabou vs UASI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Kawża T-325/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Awissu 2010 — Iliad et vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 288/83

Kawża T-326/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2010 — Fraas vs UASI (Disinn iċċangjat bil-kuluri griż ċar, griż skur, beige, aħmar skur u kannella)

43

2010/C 288/84

Kawża T-327/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2010 — Fraas vs UASI (Disinn iċċangjat bil-kuluri iswed, griż skur, griż ċar u aħmar skur)

44

2010/C 288/85

Kawża T-328/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2010 — Fraas vs UASI (Disinn iċċangjat bil-kuluri griż skur, griż ċar, beige u aħmar skur)

44

2010/C 288/86

Kawża T-329/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2010 — Fraas vs UASI (Disinn iċċangjat bil-kuluri iswed, griż, beige u aħmar skur)

45

2010/C 288/87

Kawża T-334/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2010 — Leifheit AG vs UASI — Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Kawża T-337/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Awissu 2010 — Seatech International et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

46

2010/C 288/89

Kawża T-338/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Tornasol Films, SA

47

2010/C 288/90

Kawża T-339/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Awwissu 2010 — Cosepuri vs EFSA

47

2010/C 288/91

Kawża T-340/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2010 — CTG Luxembourg PSF vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

48

2010/C 288/92

Kawża T-342/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Awwissu 2010 — Hartmann vs UASI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Kawża T-343/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2010 — Etimine u Etiproducts vs ECHA

49

2010/C 288/94

Kawża T-344/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2010 — UPS Europe u United Parcel Service Deutschland vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 288/95

Kawża T-346/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2010 — Borax Europe vs ECHA

51

2010/C 288/96

Kawża T-347/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2010 — Adelholzener Alpenquellen vs UASI (forma ta’ flixkun b’enfasi ta’ immaġni ta’ tliet quċċati ta’ muntanji)

52

2010/C 288/97

Kawża T-348/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Awwissu 2010 — Panzeri vs UASI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Kawża T-349/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Awwissu 2010 — Milux vs UASI (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Kawża T-350/10: Rikors ippreżentat fis- 26 ta’ Awwissu 2010 — Milux vs UASI (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Kawża T-351/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Awwissu 2010 — Milux vs UASI (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Kawża T-352/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Awwissu 2010 — Milux v UASI (RECTALCONTROL) Milux vs UASI

54

2010/C 288/02

Kawża T-353/10: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Awissu 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il-Kummissjoni Ewropea

55

2010/C 288/03

Kawża T-356/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Awwissu 2010 — Nike International vs UASI — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Kawża T-357/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2010 — Kraft Foods Schweiz vs UASI — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Kawża T-359/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Awwissu 2010 — Ecologistas en Acción-CODA vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 288/06

Kawża T-362/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Awwissu 2010 — Vtesse Networks vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 288/07

Kawża T-363/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2010 — Abbott Laboratories vs UASI (RESTORE)

58

2010/C 288/08

Kawża T-364/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2010 — Duravit et vs Il-Kummissjoni

59

2010/C 288/09

Kawża T-366/10 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Settembru 2010 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti fit-22 ta’ Ġunju 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-78/09, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

60

2010/C 288/10

Kawża T-368/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Settembru 2010 — Rubinetteria Cisal vs Il-Kummissjoni Ewropea

61

2010/C 288/11

Kawża T-370/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Awissu 2010 — Rubinetterie Teorema vs Il-Kummissjoni

62

2010/C 288/12

Kawża T-371/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2010 — Amor vs UASI — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Kawża T-376/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2010 — Mamoli Robinetteria vs Il-Kummissjoni

63

2010/C 288/14

Kawża T-380/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Settembru 2010 — Wabco Europe et vs Il-Kummissjoni

64

2010/C 288/15

Kawża T-384/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Settembru 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

64

2010/C 288/16

Kawża T-170/03: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Settembru 2010 — British American Tobacco (Investments) vs Il-Kummissjoni

65

2010/C 288/17

Kawża T-34/06: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Settembre 2010 — Universal vs Il-Kummissjoni

65

2010/C 288/18

Kawża T-88/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Settembru 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych vs Il-Kummissjoni

66

2010/C 288/19

Kawżi magħquda T-440/07 u T-1/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Settembru 2010 — Huta Buczek vs Il-Kummissjoni

66

2010/C 288/20

Kawża T-125/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Settembru 2010 — Gruener Janura vs UASI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Kawża T-505/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Settembru 2010 — Carlyle vs OHMI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Kawża T-506/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Settembru 2010 — Carlyle vs UASI — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Kawża T-49/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Awissu 2010 — Footwear vs UASI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 288/24

Kawża F-27/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Hanschmann vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża)

67

2010/C 288/25

Kawża F-28/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Kipp vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-persunal li japplikaw għall-impjegati tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet ta’ difiża”)

67

2010/C 288/26

Kawża F-34/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Sluiter vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal perijodu indeterminat — L-Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża”)

68

2010/C 288/27

Kawża F-35/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Visser-Fornt Raya vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża)

68

2010/C 288/28

Kawża F-36/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta' Ġunju 2010 — Armitage-Wilson vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (Servizz pubbliku — Persunal ta’ Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal perijodu indefinit — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża)

69

2010/C 288/29

Kawża F-37/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Doyle vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-persunal li japplikaw għall-impjegati tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet ta’ difiża”)

69

2010/C 288/30

Kawża F-38/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Martin vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-persunal li japplikaw għall-impjegati tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet ta’ difiża”)

70

2010/C 288/31

Kawża F-39/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Goddijn vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-persunal li japplikaw għall-impjegati tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet ta’ difiża”)

70

2010/C 288/32

Kawża F-41/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Roumimper vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża)

71

2010/C 288/33

Kawża F-42/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Esneau-Kappé vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizijia (Europol) (Servizz pubbliku — Perunsal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tal-Istatut tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża)

71

2010/C 288/34

Kawża F-44/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Knöll vs L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (“Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt — Kuntratt għal żmien indeterminat — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Prinċipju tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża”)

72

2010/C 288/35

Kawża F-91/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Terminu raġjonevoli għall-preżentata ta’ talba għad-danni — Dewmien”)

72

2010/C 288/36

Kawża F-103/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-13 ta’ Lulju 2010 — Allen et vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Persunal impjegat fil-kuntest tal-proġett JET — Rikors għad-danni — Terminu raġjonevoli — Dewmien)

72

2010/C 288/37

Kawża F-11/10: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Palou Martínez vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Inammissibbiltà manifesta — Dewmien — Nuqqas ta’ osservanza tal-proċedura prekontenzjuża — Artikolu 35(1)(e) tar-Regoli tal-Proċedura”)

73

2010/C 288/38

Kawża F-65/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Awissu 2010 — Mata Blanco vs Il-Kummissjoni

73

2010/C 288/39

Kawża F-66/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2010 — De Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni

74

2010/C 288/40

Kawża F-67/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

74

2010/C 288/41

Kawża F-68/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Awissu 2010 — Behnke vs Il-Kummissjoni

74

2010/C 288/42

Kawża F-69/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Awwissu 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

75

2010/C 288/43

Kawża F-70/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2010 — Hidalgo vs Il-Parlament Ewropew

75

2010/C 288/44

Kawża F-30/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Hanot vs Il-Kummissjoni

76

2010/C 288/45

Kawża F-86/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta’ Lulju 2010 — Vereecken vs Il-Kummissjoni

76

2010/C 288/46

Kawża F-26/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-9 ta’ Lulju 2010 — Potoms u Scillia vs Il-Parlament

76

2010/C 288/47

Kawża F-29/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-26 ta’ Lulju 2010 — Quadu vs Il-Parlament

76


MT

 

Top