Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 278, 15 ta' Ottubru 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.278.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 278

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
15 ta' Ottubru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2010/C 278/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Ottubru 2010 dwar żewġ proposti għal Regolamenti dwar it-trasport professjonali transkonfini ta’ flus kontanti bis-sewqan bejn Stati Membri taż-żona euro (CON/2010/72)

1


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 278/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 278/03

Rata tal-kambju tal-euro

6

2010/C 278/04

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar prattiċi restrittivi u pożizzjonijiet dominanti fil-laqgħa tiegħu fil-15 ta’ April 2010 dwar abbozz ta' deċiżjoni dwar każ COMP/39.317 – E.ON Gas – Rapporteur: Il-Polonja

7

2010/C 278/05

Rapport Finali tal-Uffiċjal tas-Seduta fil-każ COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Sommarju tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta' Mejju 2010 dwar proċediment skont l-Artikolu 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 54 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/39.317 – E.ON Gas) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 2863 finali)  (1)

9

2010/C 278/07

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-ftehimiet restrittivi u l-pożizzjoni dominanti fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta' Lulju 2010 dwar abbozz ta' deċiżjoni li tirrigwarda l-Każ COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Rapporteur: L-Awstrija

11

2010/C 278/08

Rapport Finali tal-Uffiċjal tas-Smigħ fil-każ COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Lulju 2010 li jirrigwarda proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (notifikata bid-dokument numru C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Ħatra tal-Uffiċjal tas-Smigħ

16

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 278/11

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità – Sejħa għall-offerti fir-rigward tal-operat ta' servizzi tal-ajru skedati skont l-obbligi tas-servizz pubblilku (1)

17


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 278/12

Sejħa għall-proposti – EACEA/32/10 – Tempus IV – Riforma tal-edukazzjoni ogħla permezz ta’ kooperazzjoni internazzjonali bejn l-universitajiet

18

2010/C 278/13

Sejħa għall-Espressjoni ta' Interess għall-Programm Operattiv ESPON 2013

22

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 278/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

23

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 278/15

Pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-rikonoxximent ta' terminu tradizzjonali kif provdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009

24

2010/C 278/16

Pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-rikonoxximent ta' terminu tradizzjonali kif provdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009

25

2010/C 278/17

Pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-rikonoxximent ta' terminu tradizzjonali kif provdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009

26

2010/C 278/18

Pubblikazzjoni tal-applikazzjoni għar-rikonoxximent ta' terminu tradizzjonali kif provdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009

27

2010/C 278/19

Għajnuna mill-Istat – Repubblika Taljana – Għajnuna mill-Istat C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-TFUE (1)

28


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top