Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:246:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 246, 11 ta' Settembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.246.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 246

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
11 ta' Settembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 246/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 234, 28.8.2010

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 246/02

Kawża C-271/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttivi 92/50/KEE u 2004/18/KE — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Assigurazzjoni għax-xjuħija fi ħdan impriża tal-impjegati tas-servizz pubbliku komunali — Għoti dirett ta’ kuntratti, mingħajr sejħa għal offerti fuq il-livell tal-Unjoni, lil korpi ta’ assigurazzjoni msemmija fi ftehim kollettiv konkluż bejn imsieħba soċjali”)

2

2010/C 246/03

Kawża C-573/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 79/409/KEE — Konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi — Miżuri ta’ traspożizzjoni)

3

2010/C 246/04

Kawża C-577/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeidshof te Antwerpen — il-Belġju) — Rijksdienst voor Pensioenen vs Elisabeth Brouwer (“Trattament ugwali bejn irġiel u nisa fil-qasam tas-sigurtà soċjali — Direttiva 79/7/KEE — Ħaddiema transkonfinali — Kalkolu tal-pensjonijiet”)

3

2010/C 246/05

Kawża C-582/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 169 sa 171 — It-Tlettax-il Direttiva 86/560/KEE — Artikolu 2 — Rifużjoni — Persuna taxxabbli li mhijiex stabbilita fl-Unjoni — Tranżazzjonijiet ta’ assigurazzjoni — Tranżazzjonijiet finanzjarji)

4

2010/C 246/06

Kawża C-40/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-VAT and Duties Tribunal, Manchester — Ir-Renju Unit) — Astra Zeneca UK Limited vs Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (Sitt Direttiva tal-VAT — Punt 1 tal-Artikolu 2 — Kunċett ta’ “provvista ta’ servizzi magħmula bi ħlas” — Vawċers mogħtija minn kumpannija lill-impjegati tagħha fil-kuntest tar-remunerazzjoni ta’ dawn tal-aħħar)

4

2010/C 246/07

Kawża C-54/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid — Għajnuna għar-ristrutturazzjoni u l-konverżjoni mill-ġdid ta’ għelieqi għad-dwieli — Regolament (KE) Nru 1493/1999 — Iffissar tal-allokazzjonijiet finanzjarji definittivi mogħtija lill-Istati Membri — Regolament (KE) Nru 1227/2000 — Artikolu 16(1) — Terminu — Natura perentorja)

5

2010/C 246/08

Kawża C-70/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser vs Landesregierung Vorarlberg (Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni — Kiri ta’ art għall-kaċċa — Taxxa reġjonali — Kunċett ta’ attività ekonomika — Prinċipju ta’ trattament ugwali)

5

2010/C 246/09

Kawża C-74/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — il-Belġju) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, li qabel kienet ThyssenKrupp Industrieservice GmbH vs Berlaymont 2000 SA (“Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Direttiva 93/37/KEE — Artikolu 24 — Kawżi ta’ esklużjoni — Obbligi relattivi għall-ħlas tal-kontribuzzjonijiet ta’ sigurtà soċjali u tat-taxxi — Obbligu ta’ reġistrazzjoni għall-offerernti, bil-piena ta’ esklużjoni — ‘Kummissjoni ta’ reġistrazzjoni’ u l-kompetenzi tagħha — Eżami tal-validità taċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta’ stabbiliment tal-offerenti barranin”)

6

2010/C 246/10

Kawża C-151/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanja) — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) vs Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe, Ministerio Fiscal (“Trasferiment ta’ impriżi — Direttiva 2001/23/KE — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Rappreżentanti tal-ħaddiema — Awtonomija tal-entità trasferita”)

6

2010/C 246/11

Kawża C-188/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tan-Naczelny Sąd Administracyjny — ir-Repubblika tal-Polonja) — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku vs Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski spółka jawna w Białymstoku, li qabel kienet Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — VAT — Dritt għal tnaqqis — Riduzzjoni tal-ammont tad-dritt għal tnaqqis fil-każ ta’ ksur tal-obbligu li jintuża cash register”)

7

2010/C 246/12

Kawża C-189/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/24/KE — Protezzjoni tal-ħajja privata — Żamma ta’ data ġġenerata jew ipproċessata fil-kuntest tal-provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

8

2010/C 246/13

Kawża C-214/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Anheuser-Busch, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Budějovický Budvar, národní podnik (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali BUDWEISER — Oppożizzjoni — Artikolu 8(1)(a) u (b) ta’ dan ir-regolament — Trade marks internazzjonali verbali u figurattivi preċedenti BUDWEISER u Budweiser Budvar — Użu ġenwin mit-trade mark preċedenti — Artikolu 43(2) u (3) tal-istess regolament — Produzzjoni ta’ provi “fil ħin preskritt” — Ċertifikat ta’ tiġdid tat-trade mark preċedenti — Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94)

8

2010/C 246/14

Kawża C-234/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret — id-Danimarka) — Skatteministeriet vs DSV Road A/S (“Kodiċi Doganali tal-Komunità — Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Artikolu 204(1)(a) — Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Artikolu 859 — Proċedura ta’ tranżitu estern — Kunsinnatur awtorizzat — Meta jiġi inkors dejn doganali — Dokument ta’ tranżitu għal merkanzija ineżistenti”)

9

2010/C 246/15

Kawża C-248/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts — Ir-Repubblika tal-Latvja) — SIA Pakora Pluss vs Valsts ieņēmumu dienests (“Att ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea — Unjoni doganali — Miżuri tranżitorji — Rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni libera ta’ merkanzija eżenti mid-dazji doganali — Merkanzija li fid-data tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Latvja kienet qegħda tiġi ttrasportata fi ħdan il-Komunità estiża — Formalitajiet tal-esportazzjoni — Dazji fuq l-importazzjoni — VAT”)

9

2010/C 246/16

Kawża C-256/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichts — Il-Ġermanja) — Bianca Purrucker vs Guillermo Vallés Pérez (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament Nru 2201/2003 — Miżuri provviżorji u kawtelatorji — Rikonoxximent u infurzar)

10

2010/C 246/17

Kawża C-354/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — l-Olanda) — Gaston Schul BV vs Staatssecretaris van Financiën (“Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 33 — Valur doganali tal-merkanzija — Inklużjoni tad-dazji doganali — Kundizzjoni tal-kunsinna ‘Delivered Duty Paid’ ”)

11

2010/C 246/18

Kawża C-368/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Baranya Megyei Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — Pannon Gép Centrum Kft vs APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály (Sitt Direttiva tal-VAT — Direttiva 2006/112/KE — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissanzjona indikazzjoni żbaljata ta’ dettall fuq il-fattura bit-telf tad-dritt għal tnaqqis)

11

2010/C 246/19

Kawża C-371/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division) — ir-Renju Unit) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs Isaac International Limited (“Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Kodiċi Doganali — Artikolu 212a — Regolament (KEE) Nru 2454/93 — Artikolu 292 — Regolament (KE) Nru 88/97 — Artikolu 14 — Dazju antidumping — Frejms ta’ roti”)

12

2010/C 246/20

Kawża C-377/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de commerce de Bruxelles — il-Belġju) — Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch (kuratur ta’ falliment ta’ Agenor SA) vs Il-Komunità Ewropea (“Artikolu 235 KE u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 288 KE — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tiddeċiedi dwar azzjoni għal responsabbiltà mhux kuntrattwali mressqa kontra l-Komunità Ewropea — Azzjoni sabiex jiġi kkumpensat it-telf fis-sens tal-Artikolu 530(1) tal-Kodiċi Belġjan dwar il-kumpanniji — Azzjoni mressqa minn kuratur fi proċedura ta’ falliment ta’ kumpannija b’responsabbiltà limitata kontra il-Komunità Ewropea — Ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali sabiex jiddeċiedu dwar tali azzjoni”)

13

2010/C 246/21

Kawża C-512/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta' Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/66/KE — Batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

13

2010/C 246/22

Kawża C-513/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/66/KE — Batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u akkumulaturi — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

14

2010/C 246/23

Kawża C-515/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/21/KE — Immaniġġar tal-iskart mill-industriji ta’ estrazzjoni — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

14

2010/C 246/24

Kawża C-6/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/46/KE — Dritt tal-kumpanniji — Kontijiet annwali u kontijiet konsolidati tal-kumpanniji — Nuqqas ta’ traspożizzjoni jew ta’ komunikazzjoni tal-miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni)

14

2010/C 246/25

Kawża C-8/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-15 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/46/KE — Kontijiet annwali u kontijiet konsolidati ta’ kumpanniji — Nuqqas ta’ traspożizzjoni kompleta fit-terminu previst)

15

2010/C 246/26

Kawża C-19/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolamenti (KE) Nri 273/2004 u 111/2005 — Perkursuri tad-droga — Kontroll u sorveljanza fi ħdan l-Unjoni — Sorveljanza tal-kummerċ bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi — Sanzjonijiet)

15

2010/C 246/27

Kawża C-35/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-29 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/21/KE — Protezzjoni tal-ambjent — Immaniġġar tal-iskart — Estrazzjoni minn minjieri — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

16

2010/C 246/28

Kawża C-254/10 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2010 mis-Centre de Coordination Carrefour SNC mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħtija fit-18 ta’ Marzu 2010 fil-Kawża T-94/08, Centre de Coordination Carrefour vs Il-Kummissjoni

16

2010/C 246/29

Kawża C-262/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-27 ta’ Mejju 2010 — Döhler Neuenkirchen GmbH vs Hauptzollamt Oldenburg

17

2010/C 246/30

Kawża C-275/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fit-2 ta’ Ġunju 2010 — Residex Capital IV CV vs Gemeente Rotterdam

18

2010/C 246/31

Kawża C-277/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fit-3 ta’ Ġunju 2010 — Martin Luksan vs Petrus van der Let

18

2010/C 246/32

Kawża C-284/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Telefónica de España S.A. vs Administración del Estado

19

2010/C 246/33

Kawża C-285/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A. vs Administración del Estado

20

2010/C 246/34

Kawża C-288/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Voorzitter der Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (il-Belġju) fit-2 ta’ Ġunju 2010 — Wamo BVBA vs JBC NV u Modemakers Fashion NV

20

2010/C 246/35

Kawża C-289/10 P: Appell ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2010 minn European Dynamics SA mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) mogħtija fid-19 ta’ Marzu 2010 fil-Kawża T-50/05, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea

20

2010/C 246/36

Kawża C-301/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropeja vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

21

2010/C 246/37

Kawża C-303/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fil-21 ta’ Ġunju 2010 — Administración General del Estado vs Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE)

22

2010/C 246/38

Kawża C-304/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

22

2010/C 246/39

Kawża C-307/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Queen’s Bench Division) (Ir-Renju Unit) fit-28 ta’ Ġunju 2010 — The Chartered Institute of Patent Attorneys vs Registrar of Trade Marks

23

2010/C 246/40

Kawża C-308/10 P: Appell ippreżentant fid-29 ta’ Ġunju 2010 minn Union Investment Privatfonds GmbH kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-27 ta’ April 2010 fil-Kawża T-392/06 — Union Investment Privatfonds GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni); parti oħra fil-proċeduri: Unicre-Cartão International De Crédito SA

23

2010/C 246/41

Kawża C-311/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

24

2010/C 246/42

Kawża C-314/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Liège (il-Belġju) fit-30 ta’ Ġunju 2010 — Hubert Pagnoul vs L-Istat tal-Belġju — SPF Finances

24

2010/C 246/43

Kawża C-317/10 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Lulju 2010 minn Union Investment Privatfonds GmbH mis-sentenza mogħtija fis-27 ta’ April 2010 mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fil-Kawżi magħquda T-303/06 u T-337/06, UniCredito Italiano SpA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) u Union Investment Privatfonds GmbH

25

2010/C 246/44

Kawża C-318/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Belġju) fit-2 ta’ Lulju 2010 — SIAT SA vs L-Istat tal-Belġju

26

2010/C 246/45

Kawża C-319/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Haarlem (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ Lulju 2010 — X vs Inspecteur van de Belastingdienst/Y

26

2010/C 246/46

Kawża C-320/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Haarlem (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ Lulju 2010 — X vs Inspecteur van de Belastingdienst P

27

2010/C 246/47

Kawża C-321/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

28

2010/C 246/48

Kawża C-322/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (Civil Division) (England & Wales) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Medeva BV vs Comptroller-General of Patents

28

2010/C 246/49

Kawża C-327/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Okresní Soud Cheb (Qorti tad-distrett ta’ Cheb, ir-Repubblika Ċeka) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Hypoteční banka, a.s. vs Udo Mike Lindner

29

2010/C 246/50

Kawża C-334/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fit-12 ta’ Lulju 2010 — X vs Staatssecretaris van Financiën

30

2010/C 246/51

Kawża C-340/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Ċipru

30

2010/C 246/52

Kawża C-346/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

31

2010/C 246/53

Kawża C-347/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank Amsterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-8 ta’ Lujlu 2010 — A. Salemink vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

32

2010/C 246/54

Kawża C-348/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (ir-Repubblika tal-Latvja) fid-9 ta’ Lulju 2010 — SIA Norma-A u SIA Dekom vs Ludzas novada dome

32

2010/C 246/55

Kawża C-350/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (Finlandja) fit-12 ta’ Lulju 2010 — Nordea Pankki Suomi Oyj vs Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

33

2010/C 246/56

Kawża C-353/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

33

2010/C 246/57

Kawża C-354/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummmissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

34

2010/C 246/58

Kawża C-355/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Lulju 2010 — Il-Parlament Ewropej vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropeja

34

2010/C 246/59

Kawża C-356/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

35

2010/C 246/60

Kawża C-374/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja

35

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 246/61

Kawża T-165/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2010 — Grupo Osborne vs UASI — Confecciones Sanfertús (TORO) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

36

2010/C 246/62

Kawża T-271/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Lulju 2010 — H vs Il-Kunsill et (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Uffiċjal nazzjonali kkollokat mal-missjoni tal-pulizija tal-Unjoni Ewropea fil-Bożnja u Ħerżegovina — Deċiżjoni ta’ assenjazzjoni mill-ġdid u ta’ tnaqqis fil-grad — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Ammissibbiltà — Nuqqas ta’ urġenza”)

36

2010/C 246/63

Kawża T-297/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Lulju 2010 — DBV vs Il-Kummissjoni

37

2010/C 246/64

Kawża T-300/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2010 — Internationaler Hilfsfonds vs Il-Kummissjoni

37

2010/C 246/65

Kawża T-303/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Lulju 2010 — Wam vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 246/66

Kawża T-440/07, T-465/07 u T-1/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta' Lulju 2010 — Huta Buczek et vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 246/67

Kawża T-499/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Lulju 2010 — Il-Bulgarija vs Il-Kummissjoni

39

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 246/68

Kawża F-126/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Magazzu vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Membri tal-persunal temporanju maħtura bħala uffiċjali — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva ta’ kompetiżżjoni ppubblikata qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Klassifikazzjoni fi grad bl-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda inqas favorevoli — Drittijiet kweżiti — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Artikoli 2, 5 u 12 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

40

2010/C 246/69

Kawża F-130/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Sotgia vs Il-Kummissjoni (“Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Membri tal-persunal temporanju maħtura uffiċjali — Kandidati mniżżla fuq lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Klassifikazzjoni fi grad bl-applikazzjoni tar-regolamenti l-ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5(4) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

40

2010/C 246/70

Kawża F-17/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ Lulju 2010 — Wybranowski vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Evalwazzjoni tal-eżami orali — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/60/06 — Motivazzjoni — Kompetenzi tal-Bord tal-Għażla — Evalwazzjoni tal-kandidati”)

41

2010/C 246/71

Kawża F-37/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2010 — Stratakis vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 246/72

Kawża F-46/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — AD vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 246/73

Kawża F-48/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2010 — Z vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

42

2010/C 246/74

Kawża F-51/10: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Lulju 2010 — Bermejo Garde vs KESE

42

2010/C 246/75

Kawża F-54/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2010 — Verheyden vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2010/C 246/76

Kawża F-55/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2010 — Moschonaki vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 246/77

Kawża F-56/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2010 — Hecq vs Il-Kummissjoni

43


MT

 

Top