Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 234, 28 ta' Awwissu 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.234.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 234

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
28 ta' Awwissu 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 234/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 221, 14.8.2010

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 234/02

Kawża C-139/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Technische Glaswerke Ilmenau GMBH, Ir-Repubblika tal-Finlandja, Ir-Renju tal-Isvezja (“Appell — Aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti relatati ma’ proċeduri ta’ verifika tal-għajnuna mill-Istat — Eċċezzjoni dwar il-ħarsien tal-iskop ta’ investigazzjoni — Obbligu tal-istituzzjoni kkonċernata li jsir eżami konkret u individwali tal-kontenut tad-dokumenti msemmija fl-applikazzjoni għal aċċess”)

2

2010/C 234/03

Kawża C-441/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Alrosa Company Ltd (“Appell — Pożizzjoni dominanti — Regolament (KE) Nru 1/2003 — Suq dinji tad-djamanti mhux maħduma — Impenji individwali offruti minn kumpannija li jirrigwardaw it-terminazzjoni tax-xiri tagħha ta’ djamanti mhux maħduma minn kumpannija oħra — Deċiżjoni li tagħmel l-impenji individwali offruti minn kumpannija vinkolanti u li ttemm il-proċedura”)

3

2010/C 234/04

Kawża C-28/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tad-29 ta' Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs The Bavarian Lager Co. Ltd, Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (Appell — Aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet — Dokument li jirrigwarda laqgħa li saret fil-kuntest ta’ proċeduri għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Protezzjoni tad-data personali — Regolament (KE) Nru 45/2001 — Regolament (KE) Nru 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Kawża C-171/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 56 KE u 43 KE — Moviment liberu tal-kapital — Azzjonijiet preferenzjali (“golden shares”) tal-Istat Portugiż f’Portugal Telecom SGPS SA — Restrizzjonijiet fuq l-akkwist ta’ holdings u fuq il-ġestjoni ta’ kumpannija privatizzata — Miżura tal-Istat)

4

2010/C 234/06

Kawża C-194/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — l-Awstrija) — Susanne Gassmayr vs Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (“Politika soċjali — Direttiva 92/85/KEE — Implementazzjoni ta’ mizuri sabiex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal, li welldu reċentement jew li qed ireddgħu — Artikoli 5(3) u 11(1) sa (3) — Effett dirett — Ħaddiema tqila li ngħatat leave matul it-tqala tagħha — Ħaddiema bil-leave tal-maternità — Dritt għall-ħlas ta’ allowance għal xogħol ta’ għassa”)

4

2010/C 234/07

Kawża C-334/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Riżorsi proprji tal-Unjoni — Rifjut li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Unjoni riżorsi proprji li jikkorrispondu għal ċerti awtorizzazzjonijiet doganali illegali — Forza maġġuri — Aġir frawdolenti tal-awtoritajiet doganali — Responsabbiltà tal-Istati Membri — Regolarità tad-dħul tal-intitolamenti stabbiliti f’kont separat)

5

2010/C 234/08

Kawża C-393/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (l-Italja)) — Emanuela Sbarigia vs Azienda USL RM/A,Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-ħinijiet ta’ ftuħ u l-ġranet ta’ għeluq tal-ispiżeriji — Eżenzjoni — Setgħa deċiżjonali tal-awtoritajiet kompetenti)

6

2010/C 234/09

Kawża C-407/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 — Knauf Gips KG, li kienet Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Akkordji — Folji tal-ġibs — Aċċess għall-fajl — Provi inkriminanti u provi li jiskaġunaw — Kunċett ta’ ‘impriża’ — Unità ekonomika — Kumpannija responsabbli għall-azzjoni tal-unità ekonomika — Argument imqajjem għall-ewwel darba matul il-proċedura ġudizzjarja”)

6

2010/C 234/10

Kawża C-428/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank ’s-Gravenhage — il-Pajjizi l-Baxxi) — Monsanto Technology LLC vs Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Proprjetà industrijali u kummerċjali — Protezzjoni legali ta’ invenzjonijiet bijoteknoloġiċi — Direttiva 98/44/KE — Artikolu 9 — Privattiva li tipproteġi prodott li fih tagħrif ġenetiku jew li jikkonsisti f’tagħrif ġenetiku — Materjal li jinkorpora fih il-prodott — Protezzjoni — Kundizzjonijiet)

7

2010/C 234/11

Kawża C-442/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Ungerija — Kontroll a posteriori — Nuqqas ta’ osservanza tar-regoli ta’ oriġini — Deċiżjoni tal-awtoritajiet tal-Istat ta’ esportazzjoni — Rikors ġuridiku — Missjoni ta’ kontroll tal-Kummissjoni — Dazji — Irkupru a posteriori — Riżorsi proprji — Tqegħid għad-dispożizzjoni — Interessi moratorji)

8

2010/C 234/12

Kawżi magħquda C-447/08 u C-448/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Svea hovrätt — l-Isveżja) — proċeduri kriminali kontra Otto Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (“Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Operat tal-logħob tal-ażżard permezz tal-internet — Promozzjoni tal-logħob organizzat fi Stati Membri oħra — Attivitajiet riżervati lill-korpi pubbliċi jew mingħajr skop ta’ lukru — Sanzjonijiet kriminali”)

8

2010/C 234/13

Kawża C-471/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Helsingin käräjäoikeus — il-Finlandja) — Sanna Maria Parviainen vs Finnair Oyj (“Politika soċjali — Direttiva 92/85/KEE — Protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu — Artikoli 5(2) u 11(1) — Ħaddiema ttrasferita provviżorjament lejn post tax-xogħol ieħor matul it-tqala tagħha — Trasferiment minħabba riskju għas-sigurtà tagħha jew għal saħħitha u għal dik tat-tarbija tagħha — Ħlas inferjuri għall-ħlas medju rċevut qabel dan it-trasferiment — Ħlas preċedenti kompost minn salarju bażiku u minn varji allowances — Kalkolu tas-salarju li għalih għandha dritt il-ħaddiema tqila matul il-perijodu tat-trasferiment provviżorju tagħha”)

9

2010/C 234/14

Kawża C-526/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ammissibbiltà — Ne bis in idem — Res judicata — Artikoli 226 KE u 228 KE — Artikolu 29 tar-Regoli tal-Proċedura — Lingwa tal-kawża — Direttiva 91/676/KEE — Protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli — Nuqqas ta’ konformità tal-miżuri nazzjonali mar-regoli dwar il-perijodi, il-kundizzjonijiet u t-teknika ta’ applikazzjoni tal-fertilizzant fuq l-art — Kapaċità ta’ ħażna minima ta’ demel — Projbizzjoni ta’ applikazzjoni fuq artijiet b’xaqliba wieqfa — Teknika li tippermetti li tiġi żgurata applikazzjoni uniformi u effettiva tal-fertilizzant)

10

2010/C 234/15

Kawża C-558/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi)) — Portakabin Ltd, Portakabin BV vs Primakabin B.V. (“Trade marks — Reklamar fuq l-internet abbażi ta’ kliem prinċipali (‘keyword advertising’) — Direttiva 89/104/KEE — Artikoli 5 sa 7 — Wiri ta’ reklami abbażi ta’ kelma prinċipali identika għal trade mark — Wiri ta’ reklami abbażi ta’ kliem prinċipali li jirriproduċu trade mark li jkollha ‘żbalji żgħar’ — Reklamar għal prodotti użati — Prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq mill-proprjetarju tat-trade mark — Eżawriment tad-dritt mogħti minn trade mark — Tqegħid ta’ tikketti b’isem il-bejjiegħ mill-ġdid u tneħħija tat-tikketti b’isem il-propretarju tat-trade mark — Reklamar, abbażi ta’ trade mark ta’ ħaddieħor, għal prodotti użati li jinkludu, minbarra l-prodotti mmanifatturati mill-proprjetarju tat-trade mark, prodotti li għandhom oriġini oħra”)

10

2010/C 234/16

Kawża C-35/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione — l-Italja) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate vs Paolo Speranza (“Taxxi indiretti — Taxxa fuq iż-żieda tal-kapital azzjonarju — Artikolu 4(1)(ċ) tad-Direttiva 69/335/KEE — Leġiżlazzjoni nazzjonali li timponi r-reġistrazzjoni tal-att ta’ żieda tal-kapital azzjonarju ta’ kumpannija — Intaxxar in solidum fuq il-kumpannija benefiċjarja u fuq in-nutar — Nuqqas ta’ kontribuzzjoni effettiva ta’ kapital — Limitazzjoni tal-metodi ta’ prova”)

11

2010/C 234/17

Kawża C-99/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Sąd Najwyższy — ir-Repubblika tal-Polonja) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. vs Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (“Servizzi ta’ telekomunikazzjonijiet — Direttiva 220/22/KE — Artikolu 30(2) — Portabbiltà tan-numri tat-telefon — Setgħa tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali — Ħlas mitlub lill-abbonati — Natura dissważiva — Teħid inkunsiderazzjoni tal-ispejjeż”)

12

2010/C 234/18

Kawża C-233/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen — il-Belġju) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije vs Belgische Staat (Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Moviment liberu tal-kapital — Tassazzjoni diretta — Trattament differenti skont il-post ta’ investiment jew ta’ depożitu)

13

2010/C 234/19

Kawża C-246/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesarbeitsgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Susanne Bulicke vs Deutsche Büro Service GmbH (Direttiva 2000/78/KE — Artikoli 8 u 9 — Proċedura nazzjonali intiża sabiex jiġu osservati l-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva — Terminu ta’ preskrizzjoni — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività — Prinċipju ta’ projbizzjoni ta’ tnaqqis fil-livell ta’ protezzjoni preċedenti)

13

2010/C 234/20

Kawża C-343/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — (Ir-Renju Unit)) — Afton Chemical Limited vs Secretary of State for Transport (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Validità — Direttiva 2009/30/KE — Artikolu 1(8) — Direttiva 98/70/KE — Artikolu 8a — Tniġġis atmosferiku — Karburanti — Użu ta’ addittivi metalliċi fil-karburanti — Kontenut massimu ta’ methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT) — Ittikkettjar — Studju tal-impatt — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Prinċipju ta’ prekawzjoni — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Ċertezza legali — Ammissibbiltà”)

14

2010/C 234/21

Kawża C-363/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 91/414/KEE — Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq — Protezzjoni tad-data”)

15

2010/C 234/22

Kawża C-550/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-29 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf — Il-Ġermanja) — Proċedura kriminali kontra E, F (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu — Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK — Regolament (KE) Nru 2580/2001 — Artikoli 2 u 3 — Inklużjoni ta’ organizzazzjoni fil-lista ta’ persuni, ta’ gruppi u ta’ entitajiet involuti f’atti terroristiċi — Trasferiment, minn membri ta’ din l-organizzazzjoni lil din tal-aħħar, ta’ fondi li ġejjin minn attivitajiet ta’ ġbir ta’ donazzjonijiet u ta’ bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet”)

15

2010/C 234/23

Kawża C-211/10 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-1 ta’ Lulju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof — L-Awstrija) — Doris Povse vs Mauro Alpago (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Tneħħija illegali tal-minuri — Miżuri provviżorji dwar is-“setgħa ta’ deċiżjoni tal-ġenituri” — Dritt ta’ kustodja — Deċiżjoni li tordna r-ritorn tal-minuri — Infurzar — Ġurisdizzjoni — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari)

16

2010/C 234/24

Kawża C-517/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ April 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA vs Il-Kummissjoni Ewropea, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Ir-Renju ta’ Spanja (Appell — Direttiva 91/414/KEE — Nuqqas ta’ inklużjoni tal-endosulfan fl-Anness I tal-imsemmija direttiva — Irtirar tal-awtoriazzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq — Appell manifestament infondat)

17

2010/C 234/25

Kawża C-39/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Marzu 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropej, Il-Kummissjoni Ewropeja (Appell — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur tal-banana — Sistema ta’ importazzjoni fil-Komunità ta’ banana li toriġina minn pajjiżi AKP — Dannu allegatament imġarrab minn produttur indipendenti — Nuqqas ta’ osservanza tar-regoli tal-kompetizzjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni — Ksur tal-prinċipji ġenerali tad-dritt, b’mod partikolari tal-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Appell manifestament inammissibbli jew manifestament infondat)

17

2010/C 234/26

Kawża C-91/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-26 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Eis.de GmbH vs BBY Vertriebsgesellschaft mbH (“L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Trade marks — Internet — Reklamar fuq il-bażi ta’ kliem prinċipali (‘keyword advertising’) — Wiri, fuq il-bażi ta’ kelma prinċipali identika għal trade mark, ta’ kompetitur ta’ proprjetarju ta’ din it-trade mark — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 5(1)(a)”)

18

2010/C 234/27

Kawża C-193/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-4 ta’ Marzu 2010 — Kaul GmbH vs l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Bayer AG (Appell — Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali Komunitarja ARCOL — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark verbali Komunitarja CAPOL — Eżekuzzjoni mill-UASI ta’ sentenza li t annulla deċiżjoni tal-Bordijiet tal-Appell tagħha — Dritt għal smigħ — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Livell ta’ xebħ minimu tat-trade marks li għalihom saret l-applikazzjoni — Ċaħda minħabba nuqqas manifest ta’ rilevanza ta’ provi ġodda ppreżentati quddiem il-Bord tal-Appell — Artikolu 8(1)(b), Artikolu 61(2), Artikolu 63(6), it-tieni sentenza tal-Artikolu 73 u Artikolu 74(2) tar-Regolament Nru 40/94)

18

2010/C 234/28

Kawża C-332/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ April 2010 — L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) vs Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Trade mark Komunitarja verbali FLUGBÖRSE — Procedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Data rilevanti għall-eżami ta’ raġuni assoluta ta’ invalidità”)

19

2010/C 234/29

Kawża C-451/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Mejju 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Prova tal-oriġini Komunitarja ta’ prodotti li nqabdu minn bastiment li huwa proprjetà ta’ kumpannija tad-dritt Grieg — Nuqqas ta’ adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet li jippermettu lill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri jaċċettaw dokumenti maħruġa minn Stat terz, minbarra d-dokument T2M”)

19

2010/C 234/30

Kawża C-514/09 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Diċembru 2009 minn Hubert Ségaud mid-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) tad-29 ta’ Ottubru 2009 fil-Kawża T-249/09, Ségaud vs Il-Kummissjoni

20

2010/C 234/31

Kawża C-214/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesarbeitsgericht Hamm fl-4 ta’ Mejju 2010 — KHS AG vs Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Kawża C-244/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Mejju 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

20

2010/C 234/33

Kawża C-245/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Mejju 2010 — ROJ TV A/S vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

21

2010/C 234/34

Kawża C-250/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fl-20 ta’ Mejju 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR vs Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Kawża C-263/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Gorj (ir-Rumanija) fis-27 ta’ Mejju 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Tîrgu Cărbunești u Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Kawża C-271/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Belġju) fil-31 ta’ Mejju 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) vs Ir-Renju tal-Belġju

22

2010/C 234/37

Kawża C-280/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (Il-Polonja) fl-4 ta’ Ġunju 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna vs Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Kawża C-281/10 P: Appell ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2010 minn PepsiCo, Inc. kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010, fil-Kawża T-9/07: Grupo Promer Mon Graphic SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Kawża C-282/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Maribel Dominguez vs Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Kawża C-283/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Înalta Curte de Casație și Justiție (ir-Rumanija) fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București vs Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A.

25

2010/C 234/41

Kawża C-299/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Judicial de Amares fis-17 ta’ Ġunju 2010 — Cristiano Marques Vieira vs Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Kawża C-300/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal da Relação de Guimarães (il-Portugal) fis-17 ta’ Ġunju 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida vs Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Kawża C-305/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

26

2010/C 234/44

Kawża C-310/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Curte de Apel Bacău (ir-Rumanija) fid-29 ta’ Ġunju 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești vs Ștefan Agafiței et

27

2010/C 234/45

Kawża C-316/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (id-Danimarka) fil-1 ta’ Lulju 2010 — Danske Svineproducenter vs Justitministeriet

28

2010/C 234/46

Kawża C-342/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Finlandja

28

2010/C 234/47

Kawża C-343/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

29

2010/C 234/48

Kawża C-349/10 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2010 kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ April 2010 fil-Kawża T-225/09, Claro SA vs UASI u Telefónica SA

29

2010/C 234/49

Kawża C-566/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Frar 2010 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

30

2010/C 234/50

Kawża C-572/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

30

2010/C 234/51

Kawża C-147/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Oberlandesgericht Wien — L-Awstrija) — Ronald Seunig vs Maria Hölzel

30

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 234/52

Kawża T-331/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Evropaïki Dynamiki vs AEE (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura għal sejħa għal offerti tal-AEE — Provvista ta’ servizzi ta’ konsulenza tat-teknoloġija tal-informatika — Ċaħda tal-offerta — Rikors għal annullament — Ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali — Kriterji tal-għoti stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt — Sottokriterji — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

31

2010/C 234/53

Kawża T-12/08 P-RENV-RX: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — M vs EMA (“Appell — Servizz pubbliku — Eżami mill-ġdid tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali — Kawża fi stat li tiġi deċiża”)

31

2010/C 234/54

Kawża T-85/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2010 — Exalation vs UASI (Vektor-Lycopin) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Vektor-Lycopin — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

32

2010/C 234/55

Kawża T-160/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni vs Putterie-De-Beukelaer (“Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Annullament fl-ewwel istanza tar-rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2005 — Leġiżlazzjoni applikabbli — Taqsima ‘Potenzjali’ — Proċedura ta’ evalwazzjoni — Proċedura ta’ ċertifikazzjoni”)

32

2010/C 234/56

Kawża T-385/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Trautwein vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ kelb) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta kelb — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

32

2010/C 234/57

Kawża T-386/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Trautwein vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ żiemel) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta żiemel — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

33

2010/C 234/58

Kawża T-396/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Freistaat Sachsen u Land Sachsen-Anhalt vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna għat-taħriġ — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna parzjalment kompatibbli u parzjalment inkompatibbli mas-suq komuni — Neċessità tal-għajnuna — Effetti pożittivi — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

33

2010/C 234/59

Kawża T-430/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 9 ta’ Lulju 2010 — Grain Millers vs UASI — Grain Millers (GRAIN MILLERS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali GRAIN MILLERS — Isem kummerċjali nazzjonali preċedenti Grain Millers u r-rappreżentazzjoni figurattiva tiegħu — Ċaħda parzjali ta’ reġistrazzjoni — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

34

2010/C 234/60

Kawża T-510/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2010 — Toqueville vs UASI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali TOCQUEVILLE 13 — Nuqqas ta’ osservanza tat-terminu għall-preżentata ta’ rikors kontra deċiżjoni ta’ revoka — Applikazzjoni għal restitutio in integrum — Artikolu 78 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 81 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

34

2010/C 234/61

Kawża T-30/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Engelhorn vs UASI — The Outdoor Group (peerstorm) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat- trade mark Komunitarja verbali peerstorm — Trade marks Komunitarja u nazzjonali verbali preċedenti PETER STORM — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Użu ġenwin mit trade marks preċedenti — Artikoli 15 u 43(2) tar-Regolament Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 15 u 42(2) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

35

2010/C 234/62

Kawża T-368/09 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Sevenier vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Riżenja — Rifjut tal-Kummissjoni li taċċetta l-irtirar tar-riżenja u li tirreferi lill-Kumitat tal-Invalidità — Terminu għall-preżentata ta’ ilment — Dewmien — Nuqqas ta’ żball skużabbli”)

35

2010/C 234/63

Kawża T-570/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2010 — Deutsche Post vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Ordni li tipprovdi informazzjoni — Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati — Inammissibbiltà”)

35

2010/C 234/64

Kawża T-571/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Lulju 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Ordni li tipprovdi informazzjoni — Atti li ma jistgħux jiġu kkontestati — Inammissibbiltà”)

36

2010/C 234/65

Kawża T-166/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Digriet tar-rinviju — Deċiżjoni li ma tistax tkun is-suġġett ta’ appell — Rikors għad-danni — Proċedura prekontenzjuża — Difetti proċedurali — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment infondat”)

36

2010/C 234/66

Kawża T-349/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2010 — PAGO International vs UASI — Tirol Milch (Pago) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell — Tmiem tas-suġġett tal-kawża — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

37

2010/C 234/67

Kawża T-401/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2010 — Marcuccio vs Il-Qorti tal-Ġustizzja (“Rikors għal annullament — Caħda mill-Qorti tal-Ġustizzja ta’ talba għad-danni — Rikors għad-danni — Notifika ta’ appell lir-rappreżentant preċedenti tar-rikorrent — Nuqqas ta’ dannu — Rikors parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

37

2010/C 234/68

Kawża T-84/10 R u T-223/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ġunju 2010 — Regione Puglia vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Deċiżjoni ta’ tnaqqis ta’ għajnuna finazjarja Komunitarja — Nota ta’ debitu — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

38

2010/C 234/69

Kawża T-177/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2010 — Alcoa Transformazioni vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Tariffi preferenzjali ta’ provvista ta’ elettriku — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

38

2010/C 234/70

Kawża T-211/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Strålfors vs UASI (ID SOLUTIONS) (“Rikors għal annullament — Rikors promotur — Rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà manifesta”)

38

2010/C 234/71

Kawża T-212/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Lulju 2010 — Strålfors vs UASI (IDENTIFICATION SOLUTIONS) (“Rikors għal annullament — Rikors promotur — Rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà manifesta”)

39

2010/C 234/72

Kawża T-210/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2010 — Condé vs Il-Kunsill

39

2010/C 234/73

Kawża T-243/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — Rungis express vs UASI — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Kawża T-258/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Ġunju 2010 — France Télécom vs Il-Kummissjoni

40

2010/C 234/75

Kawża T-259/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2010 — Thomas Ax vs Il-Kunsill

41

2010/C 234/76

Kawża T-267/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Land Wien vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 234/77

Kawża T-269/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ġunju 2010 — LIS vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 234/78

Kawża T-274/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2010 — Suez Environnement u Lyonnaise des eaux France vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 234/79

Kawża T-275/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2010 — mPAY24 GmbH vs UASI — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Kawża T-276/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ġunju 2010 — El Coto De Rioja vs UASI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Kawża T-279/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2010 — K-Mail Order vs UASI — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Kawża T-280/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Kawża T-281/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Kawża T-282/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Kawża T-283/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Kawża T-284/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Kawża T-285/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Milux vs UASI (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Kawża T-287/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Unilever España and Unilever vs UASI — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Kawża T-290/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2010 — Sports Warehouse GmbH vs UASI (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Kawża T-291/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2010 — Martin vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 234/91

Kawża T-295/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2010 — Camara vs Il-Kunsill

51

2010/C 234/92

Kawża T-299/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Lulju 2010 — Babcock Noell vs L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

52

2010/C 234/93

Kawża T-178/06: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Bavaria vs Il-Kunsill

53

2010/C 234/94

Kawża T-286/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Torres vs UASI — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Kawża T-115/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Gourmet Burger Kitchen vs UASI (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Kawża T-121/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Lulju 2010 — Al Shanfari vs Il-Kunsill u l-Kummissjoni

54

2010/C 234/97

Kawża T-361/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Centraal bureau voor de statistiek vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 234/98

Kawża T-112/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Lulju 2010 — Prionics vs Il-Kummissjoni u EFSA

54

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 234/99

Kawża F-64/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Bergström vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Ħatra — Membri tal-persunal temporanju maħtura bħala uffiċjali — Kandidati mniżżla fuq lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fil-grad skont ir-regoli l-ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5(4) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

55

2010/C 234/00

Kawża F-67/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-8 ta’ Lulju 2010 — Lesniak vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Membri tal-persunal temporanju maħtura uffiċjali — Kandidati inklużi fuq lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti l-ġodda tal-Persunal — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fi grad meta jsir ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fi grad skont ir-regoli l-ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5(4) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

55

2010/C 234/01

Kawża F-139/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta’ Lulju 2010 — Kurrer vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Membri tal-persunal temporanju maħtura uffiċjali — Kandidati inklużi f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fil-grad skont ir-regoli l-ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5(4) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

56

2010/C 234/02

Kawża F-53/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (qorti plenarja) tal-5 ta’ Mejju 2010 — Bouillez et vs Il-Kunsill (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2007 — Interess ġuridiku — Deċiżjoni ta’ promozzjoni — Lista ta’ uffiċjali promossi — Eżami komparattiv tal-merti — Kriterju tal-livell tar-responsabbilitajiet eżerċitati — Talba għall-annullament tad-deċiżjonijiet ta’ promozzjoni — Bilanċ ta’ interessi)

56

2010/C 234/03

Kawża F-89/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-24 ta' Frar 2010 — P vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Parlament Ewropew — Tkeċċija — Telf ta’ kunfidenza”)

57

2010/C 234/04

Kawża F-2/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-24 ta’ Frar 2010 — Menghi vs ENISA (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Tkeċċija wara t-tmiem tal-perijodu ta’ prova — Fastidju psikoloġiku)

57

2010/C 234/05

Kawża F-55/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-11 ta’ Mejju 2010 — Maxwell vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Kollokament fl-interess tas-servizz — Leave għal raġunijiet personali — Spejjeż ta’ akkomodazzjoni u ta’ edukazzjoni — Rikors għad-danni — Responsabbiltà għal ħtija — Arrikkiment indebitu)

57

2010/C 234/06

Kawża F-78/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għad-danni — Rimbors tal-ispejjeż — Eċċezzjoni ta’ rimedju parallel — Inammissibbiltà manifesta)

58

2010/C 234/07

Kawża F-34/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — Arango Jaramillo et vs BEI

58


MT

 

Top