Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:221:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 221, 14 ta' Awwissu 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.221.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 221

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
14 ta' Awwissu 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 221/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 209, 31.7.2010

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 221/02

Kawża C-105/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi u moviment liberu tal-kapital — Artikoli 49 KE u 56 KE kif ukoll Artikoli 36 u 40 tal-Ftehim ŻEE — Tassazzjoni diretta — Intaxxar tal-interessi miġbura — Diskriminazzjoni kontra persuni mhux residenti — Oneru tal-prova)

2

2010/C 221/03

Kawża C-211/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta' Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 49 KE — Sigurtà soċjali — Kura fi sptar neċessarja matul soġġorn temporanju fi Stat Membru ieħor — Nuqqas ta’ dritt għal intervent tal-instituzzjoni kompetenti supplimentari għal dik tal-istituzzjoni tal-Istat Membru ta’ soġġorn)

2

2010/C 221/04

Kawża C-262/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Østre Landsret — id-Danimarka) — Copy Gene A/S vs Skatteministeriet (“Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet — Artikolu 13A(1)(b) — Kura fl-isptar u kura medika — Attivitajiet relatati mill-viċin — Stabbilimenti debitament rikonoxxuti ta’ natura simili għal sptarijiet u ċentri tas-saħħa medika u ta’ dijanjosi — Bank privat ta’ ċelloli staminali — Servizzi ta’ ġbir, trasport, analiżi u ħażna tad-demm tal-kurdun taż-żokra tat-trabi tat-twelid — Użu possibbli awtoloġiku jew alloġeniku ta’ ċelloli staminali”)

3

2010/C 221/05

Kawżi magħquda C-338/08 u C-339/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Regionale di Torino — l-Italja) — P. Ferrero E C. SPA vs Agenzia delle Enrate — Ufficio Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV vs Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1(C-339/08) (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 90/435/KEE — Kunċett ta’ ‘taxxa mnaqqsa (taxxa f’ras il-għajn)’ — Applikazzjoni ta’ taxxa ta’ 5 % matul it-tqassim ta’ dividendi u ta’ ‘rimbors taż-żieda ta’ taxxa abbażi tal-eżerċizzju finali ta’ kontabbiltà’ ta’ sussidjarja Taljana lill-kumpannija parent tagħha stabbilita fil-Pajjiżi l-Baxxi skont ftehim bilaterali”)

4

2010/C 221/06

Kawża C-375/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Treviso — l-Italja) — proċeduri kriminali kontra Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C. (“Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Laħam taċ-ċanga u tal-vitella — Regolament (KE) Nru 1254/1999 — Għajnuna finanzjarja Komunitarja relatata mal-primjums speċjali għall-annimali tal-ifrat ta’ sess maskili u dwar il-ħlas dwar l-estensifikazzjoni — Kundizzjonijiet għall-għoti — Kalkolu tad-densità tal-annimali miżmuma fuq l-impriża — Kunċett ta’ ‘żona tal-mergħa disponibbli’ — Regolamenti (KEE) Nru 3887/92 u (KE) Nru 2419/2001 — Sistema integrata ta’ amministrazzjoni u ta’ kontroll għal ċerti skemi ta’ għajnuna Komunitarja — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tissuġġetta l-għoti ta’ għajnuna finanzjarja Komunitarja għall-produzzjoni ta’ titolu legali validu li jiġġustifika l-użu taż-żoni tal-mergħa użati”)

5

2010/C 221/07

Kawża C-413/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 — Lafarge SA vs Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (“Appell — Akkordju — Folji tal-ġibs — Żnaturament tal-provi — Oneru tal-prova — Nuqqas ta’ motivazzjoni — Regolament Nru 17 — Artikolu 15(2) — Sanzjoni — Reċidiva — L-istadju meta l-effett dissważiv tal-multa jiġi kkunsidrat”)

5

2010/C 221/08

Kawża C-423/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Riżorsi proprji — Proċeduri intiżi għall-ġbir tad-dazji fuq l-importazzjoni jew fuq l-esportazzjoni — Nuqqas ta’ osservanza tat-termini għall-inklużjoni tar-riżorsi proprji — Dewmien fil-ħlas tar-riżorsi proprji marbuta ma’ dawn id-dazji)

6

2010/C 221/09

Kawża C-492/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/112/KE — Taxxa fuq il-valur miżjud — Rata mnaqqsa — Artikoli 96 u 98(2) — Punt 15 tal-Anness III — Għajnuna legali — Servizzi ta’ avukati — Kumpens sħiħ jew parzjali mill-Istat)

6

2010/C 221/10

Kawża C-550/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Finanzgericht München — il-Ġermanja) — British American Tobacco (Germany) GmbH vs Hauptzollamt Schweinfurt (Direttiv 92/12/KEE — Prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa — Importazzjoni ta’ tabakk mhux ipproċessat, li ma huwiex suġġett għad-dazju tas-sisa, taħt il proċedura tal-ipproċessar attiv — Ipproċessar f’tabakk maqtugħ — Ċirkulazzjoni bejn l-Istati Membri — Dokument mehmuż)

7

2010/C 221/11

Kawża C-571/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 95/59/KE — Taxxi li mhumiex taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ li jaffettwaw il-konsum ta’ tabakk manifatturat — Artikolu 9(1) — Libertà li l-manifatturi u l-importaturi jstabbilixxu l-prezzijiet massimi ta’ bejgħ bl-imnut tas-sigaretti — Ġustifikazzjoni — Ħarsien tas-saħħa pubblika”)

7

2010/C 221/12

Kawża C-2/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Varhoven administrativen sad — il-Bulgarija) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv vs Petar Dimitrov Kalinchev (Dazji tas-sisa — Tassazzjoni tal-vetturi bil-mutur użati — Taxxa fuq il-vetturi bil-mutur użati li jiġu importati ogħla minn dik imposta fuq il-vetturi bil-mutur diġà f’ċirkulazzjoni fit-territorju nazzjonali — Taxxa skont is-sena ta’ manufatturazzjoni u n-numru ta’ kilometri fuq l-arloġġ tal-vetturi bil-mutur — Kunċett ta’ “prodotti simili nazzjonali”)

8

2010/C 221/13

Kawża C-31/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-17 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Fővárosi Bíróság — Repubblika taUngerija) — Nawras Bolbol vs Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Direttiva 2004/83/KE — Regoli minimi dwar il-kundizzjonijiet li ċittadini ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr Stat għandhom jissodisfaw sabiex ikunu jistgħu jitolbu l-istatus ta’ refuġjat — Persuna mingħajr Stat ta’ oriġini Palestinjana li ma talbitx il-protezzjoni jew l-għajnuna tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Assistenza u x-Xogħol għar-Refuġjati Palestinjani tal-Lvant Qarib (UNRWA) — Applikazzjoni għall-għoti tal-istatus ta’ refuġjat — Ċaħda minħabba li l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 1(A) tal-konvenzjoni dwar l-istatus ta’ refuġjati, iffirmata f’Genève fit-28 ta’ Lulju 1951, mhumiex sodisfatti — Dritt ta’ din il-persuna mingħajr Stat għar-rikonoxximent tal-istatus ta’ refuġjat abbażi tat-tieni sentenza tal-Artikolu 12(1)(a) tad-Direttiva 2004/83/KE)

9

2010/C 221/14

Kawża C-37/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Ġestjoni tal-iskart mormi illegalment — Direttiva 2006/12/KE — Direttiva 80/68/KEE)

9

2010/C 221/15

Kawża C-51/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 — Barbara Becker vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark verbali Barbara Becker — Oppożizzjoni mill-proprjetarju tat-trade marks verbali BECKER u BECKER ONLINE PRO — Evalwazzjoni tal-probabbiltà ta’ konfużjoni — Evalwazzjoni tax-xebh ta’ sinjali fuq il-livelli kunċettwali”)

10

2010/C 221/16

Kawża C-58/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Il-Ġermanja) — Leo-Libera GmbH vs Finanzamt Buchholz in der Nordheide (“Talba għal deċiżjoni preliminari — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 135(1)(i) — Eżenzjoni tal-imħatri, tal-lotteriji u logħob ieħor tal-azzard jew tal-flus — Kundizzjonijiet u limiti — Setgħa ta’ determinazzjoni tal-Istati Membri”)

10

2010/C 221/17

Kawża C-75/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — l-Italja) — Agra Srl vs Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (“Regolament (KEE) Nru 2913/92 — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 221(3) u (4) — Irkupru a posteriori ta’ dejn doganali — Preskrizzjoni — Att li jista’ jagħti lok għal proċeduri ġudizzjarji kriminali”)

11

2010/C 221/18

Kawża C-86/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-VAT and Duties Tribunal, Manchester — Renju Unit) — Future Health Technologies Ltd vs Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (“Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Eżenzjonijiet — Artikolu 132(1)(b) u (ċ) — Sptar u kura medika u l-attivitajiet relatati mill-viċin magħhom — Il-provvista tal-kura medika lill-persuna kkonċernata fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-professjonijet mediċi u paramediċi — Ġbir, analiżi u pproċessar ta’ demm mill-kurdun umbilikali — Ħażna taċ-ċelloli staminali — Possibbiltà ta’ użu terapewtiku fil-futur — Tranżazzjonijiet magħmulin minn sensiela ta’ elementi u azzjonijiet”)

11

2010/C 221/19

Kawża C-98/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale di Trani — l-Italja) — Francesca Sorge vs Poste Italiane SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Ftehim Qafas dwar xogħol għal żmien fiss — Klawżola 8 — Indikazzjonijiet li għandhom jissemmew f’kuntratt ta’ xogħol għal żmien fiss konkluż bil-għan li jiġi ssostitwit ħaddiem assenti — Tnaqqis tal-livell ġenerali ta’ protezzjoni mogħti lill-ħaddiema — Interpretazzjoni konformi)

12

2010/C 221/20

Kawżi maqgħuda C-105/09 u C-110/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Conseil d'État — Belgique) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) vs Région wallonne (Direttiva 2001/42/KE — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent — Direttiva 91/676/KEE — Protezzjoni tal-ilmijiet kontra t-tniġġis ikkważat min nitrati minn sorsi agrikoli — Programmi ta’ azzjoni li jirrigwardaw iż-żoni)

13

2010/C 221/21

Kawża C-169/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Rekwiżiti fil-qasam tal-eko-disinn applikabbli għal prodotti li jużaw l-enerġija — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst”)

13

2010/C 221/22

Kawża C-478/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-24 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Għaqda jew diviżjoni ta’ kumpanniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata — Rekwiżit ta’ rapport ta’ espert indipendenti — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

14

2010/C 221/23

Kawża C-188/10 u C-189/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — proċeduri kontra Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10), (“Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 267 TFUE — Eżami tal-konformità ta’ liġi nazzjonali kemm mad-dritt tal-Unjoni kif ukoll mal-Kostituzzjoni nazzjonali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għan-natura prijoritajra ta’ proċedura inċidentali ta’ kontroll ta’ kostituzzjonalità — Artikolu 67 TFUE — Moviment liberu tal-persuni — Twaqqif tal-kontroll fil-fruntieri interni — Regolament (KE) Nru 562/2006 — Artikoli 20 u 21 — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tawtorizza kontrolli tal-identità fiż-żona inkluża bejn il-funtiera terrestri ta’ Franza mal-Istati partijiet fil-Konvenzjoni li timplementa l-ftehim ta’ Schengen u linja mmarkata sa 20 kilometru lil hinn minn din il-fruntiera”)

14

2010/C 221/24

Kawża C-507/09 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Diċembru 2009 minn Goldman Management AD mid-digriet mogħti fis-16 ta’ Novembru 2009 mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-354/09.

15

2010/C 221/25

Kawża C-218/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg fis-6 ta’ Mejju 2010 — ADV Allround Vermittlungs AG in Liquidation vs Finanzamt Hamburg-Bergedorf

16

2010/C 221/26

Kawża C-224/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Baden-Baden (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Mejju 2010 — Staatsanwaltschaft Baden-Baden vs Leo Apelt

16

2010/C 221/27

Kawża C-225/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sozialgericht Nürnberg (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Mejju 2010 — Juan Perez Garcia, Jose Arias Neira, Fernando Barrera Castro, Dolores Verdun Espinosa bħala s-suċċessura ta’ Jose Bernal Fernandez vs Familienkasse Nürnberg

17

2010/C 221/28

Kawża C-234/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de grande instance de Nanterre fit-12 ta’ Mejju 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable vs Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

17

2010/C 221/29

Kawża C-240/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Baden-Württemberg (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Mejju 2010 — Cathy Schulz-Delzers, Pascal Schulz vs Finanzamt Stuttgart III

18

2010/C 221/30

Kawża C-241/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Unabhängiger Verwaltungssenats Salzburg (l-Awstrija) fis-17 ta’ Mejju 2010 — Harald Jung u Gerald Hellweger vs Magistrat der Stadt Salzburg, parti oħra: Finanzamt Salzburg-Stadt

18

2010/C 221/31

Kawża C-252/10 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2010 minn Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) mogħtija fit-2 ta’ Marzu 2010 fil-Kawża T-70/05: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

19

2010/C 221/32

Kawża C-256/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanja) fil-25 ta’ Mejju 2010 — David Barcenilla Fernández vs Gerardo García S.L.

20

2010/C 221/33

Kawża C-258/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Dâmbovița (Ir-Rumanija) fil-25 ta’ Mejju 2010 — Nicușor Grigore vs Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București

20

2010/C 221/34

Kawża C-261/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanja) fil-25 ta’ Mejju 2010 — Pedro Antonio Macedo Lozano vs Gerardo García S.L.

21

2010/C 221/35

Kawża C-265/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

21

2010/C 221/36

Kawża C-267/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fit-28 ta’ Mejju 2010 — André Rossius vs État belge — SPF Finances

22

2010/C 221/37

Kawża C-268/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Namur (il-Belġju) fit-28 ta’ Mejju 2010 — Marc Collard vs État belge — SPF Finances

23

2010/C 221/38

Kawża C-269/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif de Montreuil fit-28 ta’ Mejju 2010 — Société Accor Services France vs Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

24

2010/C 221/39

Kawża C-270/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein hallinto-oikeus (il-Finlandja) fil-31 ta’ Mejju 2010 — Lotta Gistö vs Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

25

2010/C 221/40

Kawża C-272/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mid-Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Il-Ġreċja) fil-31 ta’ Mejju 2010 — Souzana Berkizi-Nikolakaki vs Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou (A.S.E.P.) u Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

25

2010/C 221/41

Kawża C-273/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spanja) fl-1 ta’ Ġunju 2010 — David Montoya Medina vs Fondo de Garantia Salarial u Universidad de Alicante

26

2010/C 221/42

Kawża C-274/10: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Ungerija

26

2010/C 221/43

Kawża C-286/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

27

2010/C 221/44

Kawża C-287/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif (il-Lussemburgu) fl-10 ta’ Ġunju 2010 — Tankreederei I SA vs Directeur de l'administration des Contributions directes

28

2010/C 221/45

Kawża C-291/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

28

2010/C 221/46

Kawża C-294/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākas tiesa Senāts (il-Litwanja) fil-15 ta’ Ġunju 2010 — Andrejs Eglītis u Edvards Ratnieks vs Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

29

2010/C 221/47

Kawża C-295/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Il-Litwanja) fil-15 ta’ Ġunju 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, visuomeninė organizacija Lietuvos žialiųjų judėjimas, Petras Girinskis u Lauryinas Arimantas Lašas vs Pakruojo rajono savivaldybės taryba, Šiaulių visuomenės sveikatos centras u Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

29

2010/C 221/48

Kawża C-296/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Stuttgart (il-Ġermanja) fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Bianca Purrucker vs Guillermo Vallés Pérez

30

2010/C 221/49

Kawża C-302/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Højesteret (id-Danimarka) fit-18 ta’ Ġunju 2010 — Infopaq International A/S vs Danske Dagblades Forening

31

2010/C 221/50

Kawża C-306/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

32

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 221/51

Kawża T-66/01: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ġunju 2010 — Imperial Chemical Industries vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq tas-soda fir-Renju Unit — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 82 KE — Preskrizzjoni tas-setgħa tal Kummissjoni li timponi multi jew sanzjonijiet — Terminu raġonevoli — Forom proċedurali sostanzjali — Res judicata — Eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti — Abbuż minn pożizzjoni dominati — Effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri — Multa — Gravità u tul tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti”)

33

2010/C 221/52

Kawża T-321/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — AstraZeneca vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Suq ta’ mediċini antiulċerali — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 82 KE — Definizzjoni tas-suq — Restrizzjonijiet kompetittivi sinjifikattivi — Użu abbużiv ta’ proċeduri dwar ċertifikati ta’ protezzjoni supplementari għall-mediċini u ta’ proċeduri ta’ awtorizzazzjoni ta’ tqegħid fis-suq ta’ mediċini — Dikjarazzjonijiet li jiżgwidaw — Irtirar tal-awtorizzazzjonijiet ta’ tqegħid fis-suq — Ostakoli għat-tqegħid fis-suq ta’ mediċini ġeneriċi u għall-importazzjonijiet paralleli — Multi”)

33

2010/C 221/53

Kawża T-44/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni vs Hellenic Ventures et (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Azzjoni għall-ħolqien u għall-iżvilupp ta’ fondi ta’ kapital tal-bidu — Xoljiment tal-kuntratt — Rikors ippreżentat kontra l-azzjonisti ta’ kumpannija — Inammissibbiltà — Rimbors tal-ammonti mħallsa bil-quddiem — Interessi”)

34

2010/C 221/54

Kawża T-111/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — Agrofert Holding vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għad-dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti rigward proċedura ta’ konċentrazzjoni ta’ impriżi — Rifjut ta’ aċċess”)

35

2010/C 221/55

Kawża T-342/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2010 — Ryanair vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Konċentrazzjonijiet — Trasport bl-ajru — Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq komuni — Valutazzjoni tal-effetti ta’ konċentrazzjoni fuq il-kompetizzjoni — Ostakoli għad-dħul — Effiċjenzi — Impenji”)

35

2010/C 221/56

Kawża T-411/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Lulju 2010 — Aer Lingus Group vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Konċentrazzjonijiet — Deċiżjoni li tiddikjara konċentrazzjoni inkompatibbli mas-suq komuni — Kunċett ta’ konċentrazzjoni — Trasferiment tal-azzjonijiet kollha miksuba sabiex tiġi stabbilita mill-ġdid is-sitwazzjoni li tippreċedi t-twettieq tal-konċentrazzjoni — Rifjut milli jiġu ordnati miżuri approprjati — Nuqqas ta’ kompetenza tal-Kummissjoni”)

36

2010/C 221/57

Kawża T-53/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal esproprjazzjoni minħabba raġunijiet ta’ utilità pubblika — Estensjoni ta’ tariffa preferenzjali għall-provvista tal-elettriku — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni — Kunċett ta’ vantaġġ — Prinċipju ta’ kontradittorju”)

36

2010/C 221/58

Kawża T-62/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — ThyssenKrupp Acciali Speciali Terni vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal esproprjazzjoni minħabba raġunijiet ta’ utilità pubblika — Estensjoni ta’ tariffa preferenzjali għall-provvista tal-elettriku — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ vantaġġ — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Implementazzjoni tal-għajnuna”)

37

2010/C 221/59

Kawża T-63/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — Cementir Italia vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal esproprjazzjoni minħabba raġunijiet ta’ utilità pubblika — Estensjoni ta’ tariffa preferenzjali għall-provvista tal-elettriku — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ vantaġġ — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Implementazzjoni tal-għajnuna”)

37

2010/C 221/60

Kawża T-64/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — Nuova Terni Industrie Chimiche vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kumpens għal esproprjazzjoni minħabba raġunijiet ta’ utilità pubblika — Estensjoni ta’ tariffa preferenzjali għall-provvista tal-elettriku — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ vantaġġ — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Implementazzjoni tal-għajnuna”)

38

2010/C 221/61

Kawża T-266/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Lulju 2010 — Kerstens vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Bidla fl-assenjazzjoni — Artikolu 7 tar-Regolamenti tal-Persunal — Interessi tas-servizz — Żnaturament tal-fatti u tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Drittijiet tad-difiża”)

38

2010/C 221/62

Kawża T-335/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — BNP Paribas u BNL vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri meħuda mill-awtoritajiet Taljani fir-rigward ta’ ċerti banek ristrutturati — Skema ta’ riallinjament tal-valuri fiskali tal-assi — Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna bħala inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tal għajnuna — Rikors għal annullament — Interess individwali — Ammissibbiltà — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Vantaġġ — Natura selettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

39

2010/C 221/63

Kawża T-351/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Matratzen Concord vs UASI — Barranco Schnitzler u Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva MATRATZEN CONCORD — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti MATRATZEN — Raġuni relattiva għal rifjut — Prova tal-użu tat-trade mark preċedenti — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 75 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

39

2010/C 221/64

Kawża T-407/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ġunju 2010 — MIP Metro vs UASI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Metromeet — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti meeting metro — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b, tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

40

2010/C 221/65

Kawża T-485/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Lulju 2010 — Lafili vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ammissibbiltà — Kunċett ta’ parti li tilfet fl-ewwel istanza — Promozzjoni — Klassifikazzjoni fil-grad u skala — Fattur tal-moltiplikazzjoni ogħla minn wieħed — Konverżjoni tal-anzjanità fl-iskala — Artikolu 7 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal”)

40

2010/C 221/66

Kawża T-557/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — mPAY24 vs UASI — Ultra (M PAY) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva M PAY — Trade marks Komunitarji u nazzjonali verbali preċedenti MPAY24 — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

41

2010/C 221/67

Kawża T-568/08 u T-573/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Lulju 2010 — M6 u TF1 vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Servizz pubbliku tax-xandir — Għajnuna maħsuba mir-Repubblika Franċiża favur France Télévisions — Għoti ta’ kapital ta’ EUR 150 miljun — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali — Kriterju ta’ proporzjonalità — Nuqqas ta’ diffikultajiet gravi”)

41

2010/C 221/68

Kawża T-51/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni vs Antiche Terre (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Programm għall-promozzjoni ta’ teknoloġiji ta’ enerġija għall-Ewropa (Thermie) — Kuntratt għall-proġett ta’ kostruzzjoni f’Umbertide (l-Italja) ta’ impjant tal-ġenerazzjoni ta’ enerġija elettrika permezz ta’ teknoloġija ġdida ta’ ħruq tal-biomassa agroforestali — Tibdil sostanzjanali tal-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt — Xoljiment — Rimbors tas-somom imħallsa — Interessi”)

42

2010/C 221/69

Kawża T-60/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — Herhof vs UASI — Stabilator (stabilator) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva stabilator — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti STABILAT — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probbabiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh bejn il-prodotti u s-servizzi — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

42

2010/C 221/70

Kawża T-124/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Lulju 2010 — Valigeria Roncato vs UASI Roncato (CARLO RONCATO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali CARLO RONCATO — Trade marks nazzjonali figurattivi RV RONCATO u verbali RONCATO mhux reġistrati — Trade marks nazzjonali figurattivi preċedenti RV RONCATO u verbali preċedenti RONCATO — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ profitt indebitu minħabba l-karattru distintiv u r-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Eżistenza ta’ ġustifikazzjoni għall-użu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Artikolu 8(4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 8 (4) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

43

2010/C 221/71

Kawża T-293/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2010 — BASF Plant Science et vs Il-Kummissjoni (“Approssimazzjoni tal-liġijiet — Rilaxx intenzjonat ta’ organiżmi mmodifikati ġenetikament fl-ambjent — Proċedura ta’ awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq — Nuqqas ta’ adozzjoni ta’ deċiżjoni — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Nuqqas ta’ suġġett tal-kawża — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

43

2010/C 221/72

Kawża T-515/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Ġunju 2010 — Mauerhofer vs Il-Kummissjoni (“Kuntratt qafas multiplu ‘Commission 2007’ — Reklutaġġ ta’ esperti fil-kuntest tal-azzjonijiet marbuta mal-għajnuna mogħtija lil pajjiżi terzi — Kompiti ta’ kompetenza — Miżura tal-Kummissjoni dwar in-numru ta’ ġranet fatturabbli pprovduti — Rikors għal annullament — Nuqqas ta’ att li jista’ jiġi kkontestat — Inammissibbiltà — Rikors għad-danni — Rabta kawżali — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

44

2010/C 221/73

Kawża T-24/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2010 — Biocaps vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tordna spezzjoni — Artikolu 20(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 — Eżistenza tad-destinatarju tad-deċiżjoni — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

44

2010/C 221/74

Kawża T-284/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ Ġunju 2010 — Meister vs UASI (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Redazzjoni tardiva tar-rapporti ta’ evalwazzjoni — Suġġett tar-rikors fl-ewwel istanza — Risposta tardiva għall-ilmenti — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment infondat”)

45

2010/C 221/75

Kawża T-359/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ġunju 2010 — Jurašinović vs Il-Kunsill (“Rikors għal annullament — Aċċess għal dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Rapporti tal-osservaturi mibgħuta mill-Unjoni Ewropea fir-reġjun ta’ Knin (Kroazja) — Miżura intermedjarja — Inammissibbiltà — Rifjut impliċitu għal aċċess — Interess ġuridiku — Deċiżjoni espliċita adottata wara l-preżentata tar- rikors — Ma hemmx lok li tingħta deċiżjoni”)

45

2010/C 221/76

Kawża T-61/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Ġunju 2010 — Victoria Sánchez vs Il-Parlament u Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Talba għal miżuri provviżorji — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà”)

46

2010/C 221/77

Kawża T-493/09 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2010 minn Y mis-sentenza mogħtija fis-7 ta’ Ottubru 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-29/08, Y vs Il-Kummissjoni

46

2010/C 221/78

Kawża T-242/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2010 — Danzeisen vs Il-Kummissjoni

47

2010/C 221/79

Kawża T-244/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — Tsakíris-Mállas vs UASI — Seven (7 Seven Fashion Shoes)

49

2010/C 221/80

Kawża T-256/10 P: Appell ippreżentat minn Luigi Marcuccio fid-9 ta’ Ġunju 2010 mid-digriet mogħti fil-25 ta’ Marzu 2010 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-102/08, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 221/81

Kawża T-257/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2010 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 221/82

Kawża T-262/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Microban International u Microban (Europe) vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 221/83

Kawża T-263/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

52

2010/C 221/84

Kawża T-264/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni

53

2010/C 221/85

Kawża T-265/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

53

2010/C 221/86

Kawża T-266/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 221/87

Kawża T-270/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2010 — Conceria Kara vs UASI — Dima (Karra)

54

2010/C 221/88

Kawża T-271/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2010 — H vs Il-Kunsill u Oħrajn

55

2010/C 221/89

Kawża T-273/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2010 — Olive Line International vs UASI — O. International (O•LIVE)

56

2010/C 221/90

Kawża T-278/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ġunju 2010 — Wesergold Getränkeindustrie vs UASI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

56

2010/C 221/91

Kawża T-286/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Ġunju 2010 — Fondation de l'Institut de Recherche Idiap vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 221/92

Kawża T-452/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ġunju 2010 — Ecolean Research & Development vs UASI (CAPS)

58

2010/C 221/93

Kawża T-96/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ġunju 2010 — Global Digital Disc vs Il-Kummissjoni

59

2010/C 221/94

Kawża T-295/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2010 — CPS Color Group vs UASI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

59

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 221/95

Kawża F-56/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għad-danni — Aċċess tal-amministrazzjoni għar-residenza ta’ uffiċjal ipprovduta lilu minn min kien jimpjegah — Rispett tad-domiċilju u tal-ħajja privata)

60

2010/C 221/96

Kawża F-45/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2010 — Kaser vs Il-Kummissjoni

60

2010/C 221/97

Kawża F-47/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2010 — Hecq vs Il-Kummissjoni

61

2010/C 221/98

Kawża F-49/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2010 — De Nicola vs BEI

61

2010/C 221/99

Kawża F-52/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Lulju 2010 — Merhzaoui vs Il-Kunsill

61


MT

 

Top