Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:209:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 209, 31 ta' Lulju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.209.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 209

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
31 ta' Lulju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 209/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 195, 17.7.2010

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 209/02

Kontinwazzjoni tal-attività tal-Qorti Ġenerali bejn l-1 u t-13 ta’ Settembru 2007

2


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 209/03

Kawża C-570/07 u C-571/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tal-1 ta' Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Asturias — Spanja) — José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez vs Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (C-570/07), Principado de Asturias (C-571/07) (Artikolu 49 TFUE — Direttiva 2005/36/KE — Libertà ta’ stabbiliment — Saħħa pubblika — Spiżeriji — Prossimità — Provvista ta’ prodotti mediċinali lill-popolazzjoni — Awtorizzazzjoni għall-użu — Tqassim territorjali tal-ispiżeriji — Limiti stabbiliti abbażi ta’ kriterju tad-densità demografika — Distanza minima bejn l-ispiżeriji — Kandidati li eżerċitaw l-attività professjonali tagħhom fuq parti mit-territorju nazzjonali — Prijorità — Diskriminazzjoni)

3

2010/C 209/04

Kawża C-58/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court — ir-Renju Unit)) — The Queen, fuq talba ta’: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd vs Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Regolament (KE) Nru 717/2007 — Roaming fuq networks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità — Validità — Bażi legali — Artikolu 95 KE — Prinċipji ta’ proporzjonalità u ta’ sussidjarjetà)

4

2010/C 209/05

Kawża C-203/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State — il-Pajjiżi l-Baxxi) — The Sporting Exchange Ltd, li topera bl-isem Betfair vs Minister van Justitie (“Artikolu 49 KE — Restrizzjonijiet għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Operat ta’ logħob tal-ażżard permezz tal-internet — Leġiżlazzjoni li tirriżerva liċenzja lil operatur uniku — Tiġdid tal-liċenzja mingħajr sejħa għal offerti — Prinċipju ta’ trattament ugwali u obbligu ta’ trasparenza — Applikazzjoni fil-qasam tal-logħob tal-ażżard”)

4

2010/C 209/06

Kawża C-258/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd, Ladbrokes International Ltd. vs Stichting de Nationale Sporttotalisator (“Artikolu 49 KE — Restrizzjonijiet għal-libertà li jiġu pprovduti servizzi — Logħob tal-ażżard — Operat ta’ logħob tal-ażżard permezz tal-internet — Leġiżlazzjoni li tirriżerva liċenzja lil operatur uniku — Rifjut li tingħata liċenzja għall-operat lil operatur li għandu liċenzja fi Stati Membri oħrajn — Ġustifikazzjoni — Proporzjonalità — Verifika ta’ kull miżura konkreta li timplementa l-leġiżlazzjoni nazzjonali”)

5

2010/C 209/07

Kawża C-484/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid vs Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) (Direttiva 93/13/KEE — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Klawżoli li jfissru s-suġġett prinċipali tal-kuntratt — Stħarriġ ġudizzjarju tan-natura inġusta tagħhom — Esklużjoni — Dispożizzjonijiet nazzjonali iktar stretti sabiex jiġi żgurat livell ogħla ta’ protezzjoni għall-konsumatur)

6

2010/C 209/08

Kawża C-487/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 56 KE u 40 tal-Ftehim dwar iż-ŻEE — Differenza fit-trattament — Dividendi mħallsa lil kumpanniji residenti u lil kumpanniji mhux residenti)

6

2010/C 209/09

Kawża C-491/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 92/43/KEE — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Fawna u flora selvaġġa — Siti ta’ importanza Komunitarja — Sistema ta’ protezzjoni — Kumpless turistiku “Is Arenas”)

7

2010/C 209/10

Kawża C-569/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-3 ta' Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Oberster Gerichtshof — L-Awstrija) — Internetportal und Marketing GmbH vs Richard Schlicht (Internet — Dominju tal-ogħla livell.eu — Regolament (KE) Nru 874/2004 — Ismijiet ta’ dominju — Reġistrazzjoni f’fażijiet — Karatteristiċi speċjali — Reġistrazzjonijiet spekulattivi u abużivi — Kunċett ta’ “mala fide”)

7

2010/C 209/11

Kawża C-127/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Nürnberg — il-Ġermanja) — Coty Prestige Lancaster Group GmbH vs Simex Trading AG (“Dritt tat-trade marks — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 13(1) — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 7(1) — Eżawriment tad-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark — Kunċett ta’ ‘prodott li jkun tqiegħed fis-suq’ — Kunsens tal-proprjetarju — Fliexken ta’ fwieħa, imsemmija ‘testers’, li l-proprjetarju ta’ trade mark qiegħed għad-dispożizzjoni ta’ depożitarju li jagħmel parti min-netwerk ta’ distribuzzjoni selettiva”)

8

2010/C 209/12

Kawża C-140/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tal- 10 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Tribunale di Genova — L-Italja) — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA vs Presidenza del Consiglio dei Ministri (“Għajnuna mill-Istat — Sussidji mħallsa lil impriża ta’ trasport marittimu li għandha obbligi ta’ servizz pubbliku — Liġi nazzjonali li tipprovdi għall-possibbiltà li jingħata ħlas akkont qabel l-approvazzjoni ta’ ftehim”)

9

2010/C 209/13

Kawża C-237/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — il-Belġju) — État belge vs Nathalie De Fruytier (“Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 13A(1)(d) — Eżenzjonijiet favur attivitajiet ta’ interess ġenerali — Provvista ta’ organi, demm u ħalib umani — Attività ta’ trasport ta’ organi u ta’ kampjuni umani lil sptarijiet u laboratorji, li l-persuna kkonċernata twettaq bħala persuna li taħdem għal rasha — Kunċetti ta’ ‘provvista ta’ oġġetti’ u ta’ ‘provvista ta’ servizzi’ — Kriterji ta’ distinzjoni”)

10

2010/C 209/14

Kawża C-378/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 85/337/KEE — L-ewwel u t-tieni paragrafi tal-Artikolu 10a — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita d-dritt ta’ stħarriġ ta’ deċijonijiet dwar l-ambjent — Nuqqas ta’ traspożizzjoni tal-imsemmija dispożizzjoni fit-terminu previst)

10

2010/C 209/15

Kawża C-26/10 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Jannar 2010 minn Paul Inge Hansen mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) fis-17 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża T-295/09, Paul Inge Hansen vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

11

2010/C 209/16

Kawża C-185/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ April 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

11

2010/C 209/17

Kawża C-193/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-19 ta’ April 2010 — KMB Europe BV vs Hauptzollamt Duisburg

11

2010/C 209/18

Kawża C-201/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-26 ta’ April 2010 — Ze Fu Fleischhandel GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/19

Kawża C-202/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fis-26 ta’ April 2010 — Vion Trading GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas

12

2010/C 209/20

Kawża C-212/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (ir-Repubblika tal-Polonja) fit-3 ta’ Mejju 2010 — Logstor ROR Polska Sp. z o.o. vs Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach

13

2010/C 209/21

Kawża C-215/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ir-Renju Unit) fl-4 ta’ Mejju 2010 — Pacific World Limited, FDD International vs Commissioners for her Majesty's Revenue u Customs

13

2010/C 209/22

Kawża C-220/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

14

2010/C 209/23

Kawża C-226/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Köln (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Mejju 2010 — Hannelore Adams vs Germanwings GmbH

15

2010/C 209/24

Kawża C-227/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

16

2010/C 209/25

Kawża C-228/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (ir-Renju Unit) fl-10 ta’ Mejju 2010 — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd vs Euroview Sport Ltd

16

2010/C 209/26

Kawża C-230/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Contencioso Administrativo no 3 de Almería (Spanja) fil-11 ta’ Mejju 2010 — Agueda María Saenz Morales vs Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

21

2010/C 209/27

Kawża C-232/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

21

2010/C 209/28

Kawża C-235/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Lussemburgu) fit-12 ta’ Mejju 2010 — David Claes vs Landsbanki Luxembourg SA, fi stralċ

22

2010/C 209/29

Kawża C-236/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Lussemburgu) fit-12 ta’ Mejju 2010 — Sophie Jeanjean vs Landsbanki Luxembourg SA, fi stralċ

22

2010/C 209/30

Kawża C-237/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Lussemburgu) fit-12 ta’ Mejju 2010 — Miguel Remy vs Landsbanki Luxembourg SA, fi stralċ

23

2010/C 209/31

Kawża C-238/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Lussemburgu) fit-12 ta’ Mejju 2010 — Volker Schneider vs Landsbanki Luxembourg SA, fi stralċ

23

2010/C 209/32

Kawża C-239/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (il-Lussemburgu) fit-12 ta’ Mejju 2010 — Xuan-Mai Tran vs Landsbanki Luxembourg SA, fi stralċ

24

2010/C 209/33

Kawża C-242/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fis-17 ta’ Mejju 2010 — ENEL Produzione SpA vs Autorità per l’energia elettrica e il gas

24

2010/C 209/34

Kawża C-243/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

24

2010/C 209/35

Kawża C-247/10 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2010 minn Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd mis-sentenza mogħtija fl-4 ta' Marzu 2010 mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fil-Kawżi magħquda T-407/09, Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd u T-408/06, Wenzhou Taima Shoes Co. LTD vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

25

2010/C 209/36

Kawża C-248/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Griega

26

2010/C 209/37

Kawża C-249/10 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2010 minn Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd u Risen Footwear (HK) Co. Ltd mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fl-4 ta’ Marzu 2010 fil-Kawża T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Co. Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

26

2010/C 209/38

Kawża C-255/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Roma (l-Italja) fit-23 ta’ Marzu 2010 — proċeduri kriminali kontra Alessandro Sacchi

27

2010/C 209/39

Kawża C-259/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Qorti tal-Appell (Diviżjoni Ċivili) fis-26 ta’ Mejju 2010 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs The Rank Group PLC

28

2010/C 209/40

Kawża C-260/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (Ir-Renju Unit) fis-26 ta’ Mejju 2010 — Commissioners for her Majesty’s Revenue u Customs vs The Rank Group PLC

29

2010/C 209/41

Kawża C-264/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Înalta Curte de Casație și Justiție (Ir-Rumanija) fit-28 ta’ Mejju 2010 — Proċeduri kriminali kontra Gheorghe Kita

30

2010/C 209/42

Kawża C-276/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka

30

2010/C 209/43

Kawża C-278/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

31

2010/C 209/44

Kawża C-279/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale del Riesame di Verbania (l-Italja) fl-4 ta’ Ġunju 2010 — Proċeduri kriminali kontra Matteo Minesi

31

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 209/45

Kawża T-237/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Éditions Jacob vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti rigward proċedura ta’ konċentrazzjoni ta’ impriżi — Regolament (KE) Nru 4064/89 — Regolament (KE) Nru 139/2004 — Regolament (KE) Nru 802/2004 — Rifjut ta’ aċċess — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni ta’ attivitajiet ta’ investigazzjoni u ta’ verifiki — Eċċezzjoni dwar il-ħarsien ta’ interessi kummerċjali — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-proċess deċiżjonali — Eċċezzjoni dwar il-protezzjoni tal-pariri legali”)

32

2010/C 209/46

Kawża T-177/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ġunju 2010 — Mediaset vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Telekomunikazzjonijiet — Sussidji għax-xiri ta’ dekoders diġitali — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Esklużjoni tad dekoders li jippermettu r-riċezzjoni ta’ programmi televiżivi mxandra bis-satellita — Vantaġġ — Natura selettiva — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

32

2010/C 209/47

Kawża T-428/07 u T-455/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-17 ta’ Ġunju 2010 — CEVA vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratti konklużi fil-kuntest tal-programm speċifiku ta’ riċerka, żvilupp teknoloġiku u dimostrazzjoni fis-settur ‘Kwalità tal-ħajja u ġestjoni tar-riżorsi ħajjin (1998-2002)’ — Proġetti Seahealth u Biopal — Noti ta’ debitu — Talbiet għal annullament — Rikwalifikazzjoni tar-rikorsi — Ammissibbiltà — Prinċipju tal-kontradittorju u tad-drittijiet tad-difiża — Irkupru tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji kollha mħallsa mill-Unjoni Ewropea — Irregolaritajiet finanzjarji serji”)

33

2010/C 209/48

Kawża T-118/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ġunju 2010 — Actega Terra vs UASI (TERRAEFFEKT matt & gloss) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TERRAEFFEKT matt & gloss — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

33

2010/C 209/49

Kawża T-153/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Shenzhen Taiden vs UASI — Bosch Security Systems (Apparat għall-komunikazzjoni) (“Disinn Komunitarju — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Disinn Komunitarju rreġistrat li jirrappreżenta apparat ta’ komunikazzjoni — Disinn internazzjonali preċedenti — Raġuni ta’ invalidità — Nuqqas ta’ karattru individwali — Nuqqas ta’ impressjoni globali differenti — Utent informat — Grad tal-libertà tad-disinjatur — Prova tal-iżvelar lill-pubbliku tad-disinn preċedenti — Artikolu 4(1), Artikolu 6(1)(b) u (2), Artikolu 7(1) u Artikolu 25(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002”)

34

2010/C 209/50

Kawża T-255/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Montero Padilla vs UASI — Padilla Requena (JOSE PADILLA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali JOSE PADILLA — Trade marks u sinjali preċedenti JOSE PADILLA — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta’ trade mark magħrufa sew fis-sens tal Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta’ Pariġi u ta’ trade mark li għandha reputazzjoni — Artikolu 8(2)(ċ) u Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(2)(c) u l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Nuqqas ta’ sinjal preċedenti użat fil-kors tan-negozju — Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

34

2010/C 209/51

Kawża T-482/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Ġunju 2010 — Atlas Transport vs UASI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali ATLAS TRANSPORT — Użu ġenwin mit-trade mark — Artikoli 15 u 50(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 15 u 51(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

35

2010/C 209/52

Kawża T-487/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Ġunju 2010 — Kureha vs UASI — Sanofi-Aventis (KREMEZIN) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali KREMEZIN — Trade mark internazzjonali verbali preċedenti KRENOSIN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Xebh tal-prodotti — Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Prova tal-eżistenza tat-trade mark preċedenti — Terminu — Regoli 19 u 20 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95 — Prova tal-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti — Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

35

2010/C 209/53

Kawża T-490/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ġunju 2010 — CM Capital Markets vs UASI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance — Trade marks Komunitarji u nazzjonali figurattivi preċedenti CM Capital Markets — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

36

2010/C 209/54

Kawża T-547/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ġunju 2010 — X Technology Swiss vs UASI (Għoti tal-kulur oranġjo lill-ponta ta’ kalzetta) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja — Għoti tal-kulur oranġjo lill-ponta ta’ kalzetta — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

36

2010/C 209/55

Kawża T-549/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ġunju 2010 — Il-Lussemburgu vs Il-Kummissjoni (“FSE — Sospensjoni ta’ għajnuna finanzjarja — Ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-inugwaljanzi relatati mas-suq tax-xogħol — Nuqqasijiet serji fis-sistemi ta’ amministrazzjoni jew ta’ kontroll li jistgħu jwasslu għal irregolaritajiet sistematiċi — Artikolu 39(2)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 — Aspettattivi leġittimi”)

37

2010/C 209/56

Kawża T-563/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali 22 ta’ Ġunju 2010 — CM Capital Markets vs UASI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva CARBON CAPITAL MARKETS — Trade marks Komunitarji u nazzjonali figurattivi preċedenti CM Capital Markets — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

37

2010/C 209/57

Kawża T-138/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Muñoz Arraiza vs UASI Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali RIOJAVINA — Trade mark Komunitarja kollettiva figurattiva preċedenti RIOJA — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

38

2010/C 209/58

Kawża T-315/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Hoelzer vs UASI (SAFELOAD) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva SAFELOAD — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

38

2010/C 209/59

Kawża T-173/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Ġunju 2010 — Z vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għad-dokumenti — Inammissibbiltà — Ordni”)

38

2010/C 209/60

Kawża T-79/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad- 9 ta’ Ġunju 2010 — COLT Télécommunications France vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Użu ta’ netwerk ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi b’veloċità qawwija — Kumpens għal spejjeż ta’ servizz pubbliku — Deċiżjoni li tikkonstata li l-miżura nnotifikata ma tikkostitwixxix għajnuna mill-Istat — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

39

2010/C 209/61

Kawża T-166/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ April 2010 — Samskip Multimodal Container Logistics vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 209/62

Kawża T-220/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Mejju 2010 — Il-Kummissjoni vs EU Research Projects

40

2010/C 209/63

Kawża T-224/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Mejju 2010 — Association Belge des Consommateurs Tests-Achats vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 209/64

Kawża T-226/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2010 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 209/65

Kawża T-230/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 209/66

Kawża T-231/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2010 — Merlin et vs UASI — Dusyma (Spiele)

43

2010/C 209/67

Kawża T-235/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Mejju 2010 — Timehouse vs UASI (Forma ta’ arloġġ)

44

2010/C 209/68

Kawża T-237/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — Vuitton Malletier vs UASI — Friis Group International (Rappreżentazzjoni ta’ mekkaniżmu ta’ sokra)

44

2010/C 209/69

Kawża T-238/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2010 — Scatizza vs UASI — Jacinto (HORSE COUTURE)

45

2010/C 209/70

Kawża T-240/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2010 — Ir-Repubblika tal-Ungerija vs Il-Kummissjoni

46

2010/C 209/71

Kawża T-241/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Mejju 2010 — Il-Polonja vs Il-Kummissjoni

47

2010/C 209/72

Kawża T-247/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2010 — medi vs UASI — Deutsche Medi Präventions (deutschemedi.de)

48

2010/C 209/73

Kawża T-248/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — L-Italja vs Il-Kummissjoni Ewropea u EPSO

49

2010/C 209/74

Kawża T-249/10: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2010 — Kitzinger vs UASI — Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

49

2010/C 209/75

Kawża T-250/10: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2010 — KNUT IP Management vs UASI — Zoologischer Garten Berlin (KNUT — DER EISBÄR)

50

2010/C 209/76

Kawża T-252/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Mejju 2010 — Croos Czech vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 209/77

Kawża T-500/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ġunju 2010 — Il-Bulgarija vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 209/78

Kawża T-65/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Ġunju 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

51

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 209/79

Kawża F-30/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Mejju 2010 — Nanopoulos vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ġurisdizzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Ammissibbiltà — Att li jikkawża preġudizzju — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Kxif ta’ informazzjoni lill-istampa — Prinċipju ta’ preżunzjoni tal-innoċenza — Dannu morali — Deċiżjoni li jinbdew proċeduri dixxiplinari — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ assistenza — Artikolu 24 tar-Regolamenti tal-Persunal)

52

2010/C 209/80

Kawża F-100/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-4 ta’ Mejju 2010 — Petrilli vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Kunċett ta’ residenza — Residenza prinċipali — Dokumenti ta’ sostenn)

52

2010/C 209/81

Kawża F-13/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-12 ta’ Mejju 2010 — Peláez Jimeno vs Il-Parlament (“Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Ilment imressaq qabel — Terminu għal-preżentazzjoni ta’ lment — Dewmien — Prova — Ex membru tal-persunal temporanju — Ħatra bħala uffiċjal — Artikolu 5(4) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Trattament ugwali”)

53

2010/C 209/82

Kawża F-45/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Ġunju 2010 — Lebedef-Caponi vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2007 — Rikors għal annullament — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Rappreżentanti tal-persunal — Opinjoni tal-grupp ad hoc”)

53

2010/C 209/83

Kawża F-33/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2010 — Lebedef vs Il-Kummissjoni

53

2010/C 209/84

Kawża F-35/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2010 — Adriaansen vs BEI

54

2010/C 209/85

Kawża F-36/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2010 — Rapone vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 209/86

Kawża F-38/10: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Mejju 2010 — Vakalis vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 209/87

Kawża F-40/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Lebedef vs Il-Kummissjoni

55

2010/C 209/88

Kawża F-41/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Ġunju 2010 — Bermejo Garde vs KESE

55

2010/C 209/89

Kawża F-42/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ġunju 2010 — Skareby vs Il-Kummissjoni

55

2010/C 209/90

Kawża F-43/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2010 — Cerafogli vs BĊE

56

2010/C 209/91

Kawża F-44/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ġunju 2010 — Lebedef vs Il-Kummissjoni

56

2010/C 209/92

Kawża F-51/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Ġunju 2010 — Petrilli vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 209/93

Kawża F-70/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta’ Mejju 2010 — Nikolchov vs Il-Kummissjoni

57

2010/C 209/94

Kawża F-94/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-5 ta’ Mejju 2010 Nikolchov vs Il-Kummissjoni

57


MT

 

Top