Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:148:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 148, 05 ta' Ġunju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.148.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 148

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
5 ta' Ġunju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 148/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 134, 22.5.2010

1

2010/C 148/02

Nomina tal-Imħallef li jissostitwixxi l-President bħala Mħallef għal miżuri provviżorji

1


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 148/03

Kawża C-433/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handens Tingsrätt — l-Isveżja) — proċedura kriminali kontra Lars Sandström (“Direttivi 94/25/KE u 2003/44/KE — Approssimazzjoni tal-liġijiet — Dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni — Projbizzjoni tal-użu ta’ dgħajjes personali bil-mutur barra mill-passaġġi tal-ilma pubbliċi — Artikoli 28 KE u 30 KE — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti — Aċċess għas-suq — Ostakolu — Protezzjoni tal-ambjent — Proporzjonalità — Direttiva 98/34/KE — Artikolu 8 — Emenda ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali — Obbligu ta’ notifika — Kundizzjonijiet”)

2

2010/C 148/04

Kawża C-73/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-13 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Cour constitutionnelle — Il-Belġju) — Nicolas Bressol, Anthony Wolf, Cédric Helie, Valérie Jabot, Claude Keusterickx, Denis Wilmet, Charlène Meurou, David Bacquart, Ayhar Gabriel Arslan, Yves Busegnies, Serge Clement, Sabine Gelaes, Etienne Dubuisson, Caroline Kinet, Dominique Peeters, Robert Lontie, Yannick Homerin, Isabelle Pochet, Walid Salem, Karin Van Loon, Olivier Leduc, Annick Van Wallendael, Dorothée Van Eecke, Olivier Ducruet, Céline Hinck, Nicole Arpigny, Eric De Gunsch, Thibaut De Mesmaeker, Mikel Ezquer, Constantino Balestra, Philippe Delince, Madeleine Merche, Jean-Pierre Saliez, Véronique de Mahieu, Muriel Alard, Danielle Collard, Pierre Castelein, Dominique De Crits, André Antoine, Christine Antierens, Brigitte Debert, Véronique Leloux, Patrick Parmentier, M. Simon, Céline Chaverot, Marine Guiet, Floriane Poirson, Laura Soumagne, Elodie Hamon, Benjamin Lombardet, Julie Mingant, Anne Simon, Anaïs Serrate, Sandrine Jadaud, Patricia Barbier, Laurence Coulon, Renée Hollestelle, Jacqueline Ghion, Pascale Schmitz, Sophie Thirion, Céline Vandeuren, Isabelle Compagnion vs Gouvernement de la Communauté française (Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikoli 18 u 21 TFUE — Direttiva 2004/38/KE — Artikolu 24(1) — Libertà ta’ residenza — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Aċċess għall-edukazzjoni terzjarja — Studenti ċittadini ta’ Stat Membru li jmorru fi Stat Membru ieħor sabiex isegwu edukazzjoni — Limitazzjoni tar-reġistrazzjonijiet ta’ studenti mhux residenti għal korsijiet universitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika — Ġustifikazzjoni — Proporzjonalità — Riskju għall-kwalità tal-edukazzjoni tas-suġġetti mediċi u paramediċi — Riskju ta’ nuqqas ta’ studenti li jiksbu diploma fis-setturi professjonisti tas-saħħa pubblika)

3

2010/C 148/05

Kawża C-91/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-13 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Frankfurt am Main — il-Ġermanja) — Wall AG vs Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (Konċessjonijiet ta’ servizzi — Proċedura għall-għoti — Obbligu ta’ trasparenza — Bidla sussegwenti ta’ subappaltatur)

4

2010/C 148/06

Kawża C-96/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Pest Megyei Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — CIBA Speciality Chemicals Central u Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi Kft. vs Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály (Libertà ta’ stabbiliment — Tassazzjoni diretta — Imposta fuq it-taħriġ professjonali — Bażi ta’ kalkolu tal-imposta dovuta mill-impriżi stabbiliti fit-territorju nazzjonali — Teħid inkunsiderazzjoni tal-ispejjeż tas-salarji tal-ħaddiema impjegati f’fergħa stabbilita fi Stat Membru ieħor — Taxxa doppja — Possibbiltà li jitnaqqas l-ammont gross tal-imposta)

5

2010/C 148/07

Kawża C-215/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — E. Friz GmbH vs Carsten von der Heyden (Ħarsien tal-konsumaturi — Kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju — Kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 85/577/KEE — Sħubija f’fond ta’ proprjetà immobbli magħluq ikkostitwit taħt il-forma ta’ soċjetà — Tħassir)

5

2010/C 148/08

Kawża C-485/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ April 2010 — Claudia Gualtieri vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Espert nazzjonali sekondat — Allowance ta’ residenza ta’ kuljum — Prinċipju ta’ trattament ugwali”)

6

2010/C 148/09

Kawża C-511/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV vs Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH (Direttiva 97/7/KE — Protezzjoni tal-konsumaturi — Kuntratti li jsiru mill-bogħod — Dritt ta’ rtirar mill-kuntratt — Allokazzjoni tal-ispejjeż tal-kunsinna tal-prodotti lill-konsumatur)

6

2010/C 148/10

Kawża C 518/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Paris - Franza) – Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos vs Société Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet (Approssimazzjoni tal-liġijiet — Proprjetà intellettwali — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Dritt ta’ bejgħ mill-ġdid favur l-awtur ta’ xogħol ta’ arti oriġinali — Direttiva 2001/84/KE — Benefiċjarji tad-dritt ta’ bejgħ mill-ġdid wara l-mewt tal-awtur tax-xogħol tal-arti — Kunċett ta’ “dawk intitolati” — Leġiżlazzjoni nazzjonali li żżomm, għal perijodu ta’ 70 sena, id-dritt ta’ bejgħ mill-ġdid favur il-werrieta tal-awtur biss, bl-esklużjoni ta’ legatarji u aventi kawża oħrajn — Kompatibbiltà mad-Direttiva 2001/84)

7

2010/C 148/11

Kawża C-538/08 u C-33/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — il-Pajjiżi l-Baxxi) — X Holding B.V.vs Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BVvs Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09), (Sitt Direttiva tal-VAT — Dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi d-dritt għat-tnaqqis għal ċerti kategoriji ta’ oġġetti u servizzi — Possibbiltà għall-Istati Membri li jżommu regoli li jeskludu d-dritt għat-tnaqqis eżistenti meta s-Sitt Direttiva tal-VAT daħlet fis-seħħ — Emenda wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-direttiva)

7

2010/C 148/12

Kawża C 542/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ April 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — l Awstrija) — Friedrich G. Barth vs Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Moviment liberu tal-persuni — Ħaddiema — Trattament ugwali — Allowance speċjali ta’ anzjanità tal-professuri universitarji prevista f’leġiżlazzjoni nazzjonali li l-inkompatibbiltà tagħha mad-dritt Komunitarju ġiet ikkonstatata b’sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja — Terminu ta’ preskrizzjoni — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

8

2010/C 148/13

Kawża C-38/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ April 2010 — Ralf Schräder vs L-Uffiċċju Komunitarju ta’ Varjetajiet tal-Pjanti (CPVO) (Appell — Stħarriġ mill-Qorti tal-Ġustizzja — Regolamenti (KE) Nru 2100/94 u Nru 1239/95 — Agrikoltura — Drittijiet Komunitarji ta’ varjetajiet ta’ pjanti — Karattru distintiv tal-varjetà li saret applikazzjoni għaliha — Popolarità tal-varjetà — Prova — Varjetà tal-pjanta SUMCOL 01)

9

2010/C 148/14

Kawża C-64/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ April 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/53/KE — L-Artikoli 5(3) u (4), 6(3) u 7(1) — Traspożizzjoni mhux konformi”)

9

2010/C 148/15

Kawża C-294/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta’ April 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/43/KE — Verifiki tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet ikkonsolidati — Nuqqas ta’ traspożizzjoni kompleta fit-terminu previst — Nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-miżuri ta’ traspożizzjoni”)

10

2010/C 148/16

Kawża C-80/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-5 ta’ Frar 2010 — Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 7(1)(ċ) — Reġistrazzjoni rrifjutata — Trade mark verbali Patentconsult — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat”)

10

2010/C 148/17

Kawża C-282/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (“Appell — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikoli 7(1)(b) u 7(1)(ċ) — Reġistrazzjoni rrifjutata — Evalwazzjoni globali rigward prodotti u servizzi kkonċernati mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni — Prodotti u servizzi li jikkostitwixxu gruppi omoġeni — Appell parzjalment infondat u parzjalment manifestament inammissibbli”)

11

2010/C 148/18

Kawża C-550/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fid-29 ta’ Diċembru 2009 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof vs E u F

11

2010/C 148/19

Kawża C-81/10 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2010 minn France Télécom SA mis-sentenza mogħtija fit-30 ta’ Novembru 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tielet Awla) fil-Kawżi magħquda T-427/04 u T-17/05, Ir-Repubblika Franċiża u France Télécom vs Il-Kummissjoni

12

2010/C 148/20

Kawża C-120/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (il-Belġju) fil-5 ta’ Marzu 2010 — European Air Transport SA vs Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

13

2010/C 148/21

Kawża C-123/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-8 ta’ Marzu 2010 — Waltraud Brachner vs Pensionsversicherungsanstalt

14

2010/C 148/22

Kawża C-131/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Bruxelles (il-Belġju) fit-12 ta’ Marzu 2010 — Corman SA vs Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB)

14

2010/C 148/23

Kawża C-133/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

15

2010/C 148/24

Kawża C-137/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (il-Belġju) fil-15 ta’ Marzu 2010 — Il-Komunitajiet Ewropej vs Région de Bruxelles-Capitale

15

2010/C 148/25

Kawża C-138/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen Sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fil-15 ta’ Marzu 2010 — DP grup EOOD vs Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

16

2010/C 148/26

Kawża C-144/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kammergericht Berlin (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Marzu 2010 — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts vs JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

17

2010/C 148/27

Kawża C-145/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgerichts Wien (l-Awstrija) fit-22 ta’ Marzu 2010 — Eva-Maria Painer vs Standard VerlagsGmbH et

17

2010/C 148/28

Kawża C-146/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

18

2010/C 148/29

Kawża C-147/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, fid-29 ta’ Marzu 2010 — British Sugar plc vs Rural Payments Agency, Aġenzija Eżekuttiva tad-Department for Environment, Food and Rural Affairs

19

2010/C 148/30

Kawża C-149/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (il-Greċja) fid-29 ta’ Marzu 2010 — Zoi Chatzi vs Ypourgos Oikonomikon

20

2010/C 148/31

Kawża C-152/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Højesteret (id-Danimarka) fil-31 ta’ Marzu 2010 — Unomedical A/S vs Skatteministeriet

20

2010/C 148/32

Kawża C-156/10 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ April 2010 minn Karen Goncharov kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Jannar 2010 fil-Kawża T-34/07 — Karen Goncharov vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: DSB

21

2010/C 148/33

Kawża C-161/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de grande instance de Paris (Franza) fis-6 ta’ April 2010 — Olivier Martinez, Robert Martinez vs Société MGN Ltd.

21

2010/C 148/34

Kawża C-307/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewoprea vs Ir-Renju tal-Belġju

22

2010/C 148/35

Kawża C-450/08: Digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landgericht Tübingen — il-Ġermanja) — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH vs Notar Gerhard Schwenkel, fil-preżenza ta’: Präsidentin des Landgericht Tübingen

22

2010/C 148/36

Kawża C-26/09: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Court of Appeal — ir-Renju Unit) — The Motor Insurers’ Bureau vs Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

22

2010/C 148/37

Kawża C-172/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

23

2010/C 148/38

Kawża C-223/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

23

2010/C 148/39

Kawża C-370/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

23

2010/C 148/40

Kawżi maqgħuda C-411/09 sa C-420/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Marzu 2010 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de grande instance de Nanterre — Franza) — Tereos, Vermandoise Industries SA, Sucreries de Toury et Usines annexes SA, Roquette Frères SA, Sucreries & Distilleries de Souppes — Ouvré Fils SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Sucrerie Bourdon, SAFBA, Sucreries du Marquenterre SA vs Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

23

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 148/41

Kawża T-446/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2010 — Amann & Söhne u Cousin Filterie vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ħajt industrijali — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Kunċett ta’ ksur uniku — Definizzjoni tas-suq — Multi — Limitu tal-multa — Gravità u tul tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Drittijiet tad-difiża — Linji gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi”)

24

2010/C 148/42

Kawża T-448/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2010 — Oxley Threads vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ħajt għall-industrija tal-karozzi — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Linji gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi”)

24

2010/C 148/43

Kawża T-452/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2010 — BST vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ħajt industrijali — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Żvelar ta’ informazzjoni ta’ natura kunfidenzjali — Dannu — Rabta kawżali”)

25

2010/C 148/44

Kawża T-456/05 u T-457/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2010 — Gütermann u Zwicky vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-ħajt industrijali — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal Ftehim ŻEE — Multi — Gravità tal-ksur — Impatt reali fuq is-suq — Tul tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Proporzjonalità — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi”)

25

2010/C 148/45

Kawża T-103/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ April 2010 — Esotrade vs UASI — Segura Sánchez (YoKaNa) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva YoKaNa — Trade marks Komunitarji u nazzjonali figurattivi preċedenti YOKONO — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

26

2010/C 148/46

Kawża T-488/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ April 2010 — Cabel Hall Citrus vs UASI — Casur (EGLÉFRUIT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali EGLÉFRUIT — Trade mark Kommunitarja verbali preċedenti UGLI u trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti UGLI Fruit — but the affliction is only skin deep — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 52(1)(a), tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009)”)

26

2010/C 148/47

Kawża T-187/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-20 ta’ April 2010 — Rodd & Gunn Australia vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ kelb) (“Trade mark Komunitarja — Trade mark Komunitarja figurattiva li tirrapreżenta kelb — Tħassir tat-trade mark meta r-reġistrazzjoni tiskadi — Applikazzjoni għat-tiġdid ta’ trade mark — Talba għal restitutio in integrum — Artikolu 78 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 81 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

27

2010/C 148/48

Kawża T-249/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ April 2010 — Coin vs UASI — Dynamiki Zoi (Fitcoin) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Fitcoin — Trade marks nazzjonali, internazzjonali u Komunitarji figurattivi preċedenti coin — Raġuni relattiva għal rifjut — Pubbliku rilevanti — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

27

2010/C 148/49

Kawża T-274/08 u T-275/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ April 2010 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“FAEG — Clearance tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-FAEG — Ammonti li għandhom jitħallsu lura mingħand ir-Repubblika Taljan fin-nuqqas ta’ rkupru fit-termini previsti — Kunċett ta’ konsegwenzi finanzjarji — Teħid inkunsiderazzjoni tal-interessi — Artikolu 32(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005”)

28

2010/C 148/50

Kawża T-361/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ April 2010 — Peek & Cloppenburg u van Graaf vs UASI — Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva Thai Silk — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti li tirrapreżenta għasfur — Ammissibbiltà tar-rikors — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

28

2010/C 148/51

Kawża T-514/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ April 2010 — Laboratorios Byly vs UASI — Ginis (BILLY’S Products) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva BILLY’S Products — Trade marks Komunitarji verbali preċedenti BYLY u byly — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

29

2010/C 148/52

Kawża T-7/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-21 ta’ April 2010 — Schunk vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ parti ta’ ċokk ta’ torn) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja li tirrappreżenta parti ta’ ċokk ta’ torn bi tliet gruvijiet — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub bl-użu — Artikoli 7(1)(b) u 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 7(1)(b) u 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

29

2010/C 148/53

Kawża T-225/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2010 — Claro vs UASI — Telefónica (Claro) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja tridimensjonali Claro — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti CLARO — Inammissibbiltà tal-appell ippreżentat quddiem il-Bord tal-Appell — Artikoli 59 u 62 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikoli 60 u 64 tar-Regolament (KE) Nru 2868/95)”)

30

2010/C 148/54

Kawża magħquda T-529/08 sa T-531/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ April 2010 — Diputación Foral de Álava et vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Vantaġġi fiskali — Irkupru ta’ għajnuna mill-Istat iddikjarata illegali — Applikazzjoni tas-sistema tal-interessi komposti — Att konfermattiv — Inammissibbiltà”)

30

2010/C 148/55

Kawża T-16/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Marzu 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Terminu raġonevoli sabiex tiġi ppreżentata talba għad-danni — Dewmien — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment infondat”)

31

2010/C 148/56

Kawża T-527/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ April 2010 — Ayadi vs Il-Kummissjoni

31

2010/C 148/57

Kawża T-117/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2010 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

32

2010/C 148/58

Kawża T-122/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Marzu 2010 — USFSPEI et vs Il-Kunsill

33

2010/C 148/59

Kawża T-125/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2010 — Amecke Fruchsaft vs UASI — Uhse (69 Sex up)

34

2010/C 148/60

Kawża T-131/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Marzu 2010 — Saupiquet vs Il-Kummissjoni

34

2010/C 148/61

Kawża T-132/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Marzu 2010 — Communauté de communes de Lacq vs Il-Kummissjoni

35

2010/C 148/62

Kawża T-134/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Marzu 2010 — FESI vs Il-Kunsill

36

2010/C 148/63

Kawża T-136/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Marzu 2010 — M vs EMEA

37

2010/C 148/64

Kawża T-137/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Marzu 2010 — CBI vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 148/65

Kawża T-139/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2010 — Milux vs OHIM (REFLUXCONTROL)

39

2010/C 148/66

Kawża T-140/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2010 — Hans Günter Söns vs UASI — Settimio (GREAT CHINA WALL)

39

2010/C 148/67

Kawża T-145/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Marzu 2010 — Solae vs UASI — Délitaste (alpha taste)

40

2010/C 148/68

Kawża T-147/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2010 — Meda Pharma vs UASI — Nycomed (ALLERNIL)

40

2010/C 148/69

Kawża T-148/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2010 — Hynix Semiconductor vs Il-Kummissjoni

41

2010/C 148/70

Kawża T-149/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Marzu 2010 — Hynix Semiconductor vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 148/71

Kawża T-150/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2010 — Telefónica O2 Germany vs UASI — Loopia (LOOPIA)

43

2010/C 148/72

Kawża T-151/10: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten NV vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2010/C 148/73

Kawża T-152/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2010 — El Corte Inglés vs UASI — Azzedine Alaïa (ALIA)

44

2010/C 148/74

Kawża T-153/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ April 2010 — Schneider España de Informática vs Il-Kummissjoni

45

2010/C 148/75

Kawża T-156/10: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ April 2010 — Confederación de Cooperativas Agrarias de España u CEPES vs Il-Kummissjoni

46

2010/C 148/76

Kawża T-157/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2010 — Barilla vs UASI — Brauerei Schlösser

47

2010/C 148/77

Kawża T-161/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ April 2010 — Longevity Health Products vs UASI — Tecnifar (E-PLEX)

47

2010/C 148/78

Kawża T-165/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ April 2010 — Grupo Osborne vs UASI — Confecciones Sanfertús (TORO)

48

2010/C 148/79

Kawża T-169/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ April 2010 — Grupo Osborne vs UASI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)

49

2010/C 148/80

Kawża T-171/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2010 — Slovak Telekom vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 148/81

Kawża T-279/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Marzu 2010 — Franza vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 148/82

Kawża T-289/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Marzu 2010 — Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 148/83

Kawża T-345/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Mejju 2010 — Banque Postale vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 148/84

Kawża T-431/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ April 2010 — Bulur Giyim Sanayi ve Ticaret Sirketi vs UASI — Denim (VIGOSS)

51

2010/C 148/85

Kawża T-527/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni vs TMT Pragma

51

2010/C 148/86

Kawża T-533/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2010 — Telekomunikacja Polska vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 148/87

Kawża T-45/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Marzu 2010 — Al Barakaat International Foundation vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 148/88

Kawża T-256/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ April 2010 — Aecops vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 148/89

Kawża T-257/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta' April 2010 — Aecops vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 148/90

Kawża T-26/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ April 2010 — Alibaba Group vs UASI — allpay.net (ALIPAY)

51

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 148/91

Kawża F-2/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ April 2010 — Matos Martins vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Sejħa għal turija ta’ interess — Proċess ta’ selezzjoni — Testijiet ta’ pre-selezzjoni — Aċċess għal dokumenti)

52

2010/C 148/92

Kawża F-104/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-15 ta’ April 2010 — Angelidis vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pożizzjoni vakanti — Eżekuzzjoni ta’ sentenza li tannunulla d-deċiżjoni ta’ ħatra — Avviż ġdid ta’ pożizzjoni vakanti — Aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ prospetti għall-karriera — Trattament ugwali — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Dmir ta’ premura — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Abbuż ta’ poter”)

52

2010/C 148/93

Kawża F-4/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ April 2010 — de Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Assenjazzjoni — Assenjazzjoni mill-ġdid — tas-servizz — Qbil bejn il-grad u l-pożizzjoni — Drittijiet tad-difiża — Drittijiet tad-difiża)

53

2010/C 148/94

Kawża F-102/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjal — Ġarr ta’ beni personali tar-rikorrent — Rikors għad-danni — Rikors manifestament inammissibbli — Rikors manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura)

53

2010/C 148/95

Kawża F-96/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Marzu 2010 — Cuallado Martorell vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 148/96

Kawża F-22/10: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ April 2010 — Bombin Bombin vs Il-Kummissjoni

54


MT

 

Top