Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 100, 17 ta' April 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.100.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 100

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
17 ta' April 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 100/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 80, 27.3.2010

1


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 100/02

Kawża C-172/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Commissione tributaria provinciale di Roma — l-Italja) — Pontina Ambiente Srl vs Regione Lazio (Ambjent — Direttiva 1999/31/KE — Artikolu 10 — Taxxa speċjali għar-rimi ta’ skart solidu f’landfill — Issuġġettar tal-operatur ta’ landfill għal din it-taxxa — Spejjeż operattivi ta’ landfill — Direttiva 2000/35/KE — Interessi moratorji)

2

2010/C 100/03

Kawża C-310/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal — Ir-Renju Unit) — London Borough of Harrow vs Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (“Moviment liberu tal-persuni — Dritt ta’ residenza ta’ ċittadin ta’ Stat terz, li huwa l-konjuġi ta’ ċittadin ta’ Stat Membru, u tat-tfal tagħhom, li huma ċittadini ta’ Stat Membru — Waqfien mill-impjieg taċ-ċittadin ta’ Stat Membru segwit mit-tluq tiegħu mill-Istat Membru ospitanti — Reġistrazzjoni tat-tfal f’istituzzjoni skolastika — Nuqqas ta’ riżorsi għall-għajxien — Regolament (KEE) Nru 1612/68 — Artikolu 12 — Direttiva 2004/38/KE”)

3

2010/C 100/04

Kawża C-337/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — X Holding B.V. vs Staatssecretaris van Financiën (Artikoli 43 KE u 48 KE — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq il-kumpanniji — Entità fiskali komposta minn kumpannija parent residenti u minn sussidjarja jew sussidjarji residenti — Intaxxar tal-profitti fi ħdan il-kumpannija parent — Esklużjoni tas-sussidjarji mhux residenti)

3

2010/C 100/05

Kawża C-381/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Car Trim GmbH vs KeySafety Systems Srl (“Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 5(1)(b) — Kompetenza f’materji kuntrattwali — Determinazzjoni tal-post ta’ eżekuzzjoni tal-obbligu — Kriterji ta’ distinzjoni bejn ‘bejgħ ta’ merkanzija’ u ‘provvista ta’ servizzi’ ”)

4

2010/C 100/06

Kawża C-386/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Firma brita GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Hafen (“Ftehim ta’ assoċjazzjoni KE-Iżrael — Kamp ta’ applikazzjoni territorjali — Ftehim ta’ assoċjazzjoni KE-PLO — Rifjut ta’ applikazzjoni tat-trattament tariffarju preferenzjali applikat favur prodotti li joriġinaw minn Iżrael għall-prodotti li joriġinaw mix-Xatt tal-Punent — Dubji fir-rigward tal-oriġini tal-prodotti — Esportatur approvat — Verifika a posteriori tad-dikjarazzjonijiet fuq il-fattura mill-awtoritajiet doganali tal-Istat ta’ importazzjoni — Konvenzjoni ta’ Vjenna fuq il-liġi tat-Trattati — Prinċipju tal-effett relattiv tat-trattati”)

4

2010/C 100/07

Kawża C-408/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), CMS Hasche Sigle (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikoli 55(1)(a), u 7(1)(ċ) — Interess ġuridiku sabiex titressaq talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ trade mark ibbażata fuq raġuni assoluta ta’ invalidità — Ditta ta’ avukati — Sinjal verbali “COLOR EDITION” — Karattru deskrittiv ta’ trade mark verbali li jikkonsisti f’elementi deskrittivi)

5

2010/C 100/08

Kawża C-480/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-23 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal — Ir-Renju Unit) — Maria Teixeira vs London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (Moviment liberu tal-persuni — Dritt ta’ residenza — Ċittadina ta’ Stat Membru li ħadmet fi Stat Membru ieħor u li għexet hemm wara t-tmiem tal-attività professjonali tagħha — Minuri li jsegwi taħriġ professjonali fl-Istat Membru ospitanti — Nuqqas ta’ riżorsi għall-għajxien — Regolament (KEE) Nru 1612/68 — Artikolu 12 — Direttiva 2004/38/KE)

6

2010/C 100/09

Kawża C-562/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht — il-Ġermanja) — Müller Fleisch GmbH vs Land Baden-Württemberg (“Sistema ta’ sorveljanza tal-enċifalopatija sponġiformi bovina — Regolament (KE) Nru 999/2001 — Annimali tal-ifrat ta’ età akbar minn 30 xahar — Qatla normali — Laħam destinat għall-konsum tal-bniedem — Test ta’ screening obligatorju — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Obbligu ta’ screening — Estensjoni — Annimali tal-ifrat ta’ età akbar minn 24 xahar”)

7

2010/C 100/10

Kawża C-25/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Fővárosi Bíróság — ir-Repubblika tal-Ungerija) — Sió-Eckes Kft. vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Politika agrikola komuni — Regolament (KE) Nru 2201/96 — Organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti pproċessati tal-frott u l-ħxejjex — Regolament (KE) Nru 1535/2003 — Skema ta’ għajnuna fis-settur tal-prodotti pproċessati tal-frott u l-ħxejjex — Prodotti pproċessati — Ħawħ fix-xiropp taz-zokkor u/jew meraq naturali tal-frott — Prodotti lesti)

7

2010/C 100/11

Kawża C-170/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/60/KE — Ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

8

2010/C 100/12

Kawża C-209/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Korkein hallinto-oikeus — il-Finlandja) — Proċedura mressqa mil-Lahti Energia Oy (“Direttiva 2000/76/KE — Inċinerazzjoni ta’ skart — Impjant ta’ inċinerazzjoni — Impjant ta’ koinċinerazzjoni — Kumpless ikkostitwit minn fabbrika tal-gass u minn impjant ta’ produzzjoni ta’ enerġija — Inċinerazzjoni fl-impjant ta’ produzzjoni ta’ enerġija ta’ gass mhux ippurifikat prodott mit-trattament bis-sħana tal-iskart fil-fabbrika tal-gass”)

9

2010/C 100/13

Kawża C-295/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-25 ta' Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/4/KE — Dritt tal-kumpanniji — Verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

9

2010/C 100/14

Kawża C-330/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-25 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/43/KE — Dritt tal-kumpanniji — Verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

10

2010/C 100/15

Kawżi magħquda C-403/08 u C-429/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Diċembru 2009 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — (Ir-Renju Unit) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA vs QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy vs Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Talba għal parteċipazzjoni fil-proċeduri — Ċaħda)

10

2010/C 100/16

Kawża C-513/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Luigi Marcuccio vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Ċaħda espliċita tat-talba għar-rimbors għal 100 % ta’ xi spejjeż mediċi sostnuti mill-uffiċjal — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

11

2010/C 100/17

Kawża C-528/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Luigi Marcuccio vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Uffiċjali — Sigurtà Soċjali — Ċaħda impliċita tat-talba għal rimbors għal 100 % ta’ ċerti spejjeż mediċi sostnuti mill-uffiċjal — Digriet ta’ rinunzja tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

11

2010/C 100/18

Kawża C-579/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-15 ta’ Jannar 2010 — Messer Group GmbH vs Air Products and Chemicals Inc., L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade marks verbali Ferromix, Inomix u Alumix — Trade marks preċedenti FERROMAXX, INOMAXX u ALUMAX — Oppożizzjoni tal-proprjetarju — Pubbliku rilevanti — Livell ta’ xebh — Karattru distintiv dgħajjef tat-trade mark preċedenti — Probbabiltà ta’ konfużjoni)

12

2010/C 100/19

Kawża C-69/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Jannar 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl vs Il-Kummissjoni Ewropea (Proċedura mħaffa)

12

2010/C 100/20

Kawżi magħquda C-292/09 u C-293/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-13 ta’ Jannar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria provinciale di Parma — l-Italja) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09) vs Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Inammissibbiltà manifesta)

13

2010/C 100/21

Kawża C-449/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Sofiycki gradski sad (il-Bulgarija) fit-18 ta’ Novembru 2009 — Canon Kabushiki Kaisha vs “IPN Bulgaria” OOD

13

2010/C 100/22

Kawża C-547/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Innsbruck (l-Awstrija) fit-28 ta’ Diċembru 2009 — Pensionsversicherungsanstalt vs Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Kawża C-17/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský soud v Brně (Ir-Reppublika Ċeka) fil-11 ta’ Diċembru 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA vs Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Kawża C-23/10: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

15

2010/C 100/25

Kawża C-25/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Liège (il-Belġju) fil-15 ta’ Jannar 2010 — Missionswerk Werner Heukelbach E.v. vs État belge — Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Kawża C-30/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Linköpings tingsrätt (l-Isvezja) fid-19 ta’ Jannar 2010 — Lotta Andersson vs Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Kawża C-31/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fl-20 ta’ Jannar 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH vs Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Kawża C-32/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven kasatsionen sad (Il-Bulgarija) fl-20 ta’ Jannar 2010 — Tony Georgiev Semerdjiev vs Del-Pi-Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Kawża C-34/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fil-21 ta’ Jannar 2010 — Prof. Dr. Oliver Brüstle vs Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Kawża C-37/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgerichts Berlin (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Jannar 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen vs BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Kawża C-42/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (Il-Belġju) fil-25 ta’ Jannar 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW u Marc Janssens vs Ir-Renju tal-Belġju

20

2010/C 100/32

Kawża C-43/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fil-25 ta’ Jannar 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias et, u Pagkosmio Tameio gia ti Fysi — WWF Ellas vs Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias kai Dimosion Ergon et

20

2010/C 100/33

Kawża C-44/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

23

2010/C 100/34

Kawża C-45/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak (il-Belġju) fit-28 ta’ Jannar 2010 — VZW Vlaamse Dierenartsenvereniging u Marc Janssens vs Belgische Staat

23

2010/C 100/35

Kawża C-48/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

24

2010/C 100/36

Kawża C-50/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

24

2010/C 100/37

Kawża C-52/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Symvoulio tis Epikrateias fl-1 ta’ Frar 2010 — Eleftheri tileorasi A.E. “Alter Channel” u Konstantinos Andreas vs Ypourgos Tipou kai Meson Mazikis Enimerosis u Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Kawża C-57/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Belġju) fit-28 ta’ Jannar 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW vs L-Istat Belġjan

25

2010/C 100/39

Kawża C-58/10, Kawża C-59/10, Kawża C-60/10, Kawża C-61/10, Kawża C-62/10, Kawża C-63/10, Kawża C-64/10, Kawża C-65/10, Kawża C-66/10, Kawża C-67/10, Kawża C-68/10: Talbiet għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fit-3 ta’ Frar 2010 fil-kawżi — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM) vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL des Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Société Limagrain Verneuil Holding vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralis Semences SAS, Euralis Coop vs Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Kawża C-69/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif (il-Lussemburgu) fil-5 ta’ Frar 2010 — Brahim Samba Diouf vs Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Immigration

27

2010/C 100/41

Kawża C-72/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione (l-Italja) fid-9 ta’ Frar 2010 — Proċeduri kriminali kontra Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Kawża C-77/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte Suprema di Cassazione (l-Italja) fid-9 ta’ Frar 2010 — Ugo Cifone vs Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Kawża C-80/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

28

2010/C 100/44

Kawża C-84/10 P: Appell ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2010 minn Longevity Health Products Inc. mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) mogħtija fid-9 ta’ Diċembru 2009 fil-Kawża T-484/08 — Longevity health Products, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), parti oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Kawża C-87/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (l-Italja) fil-15 ta’ Frar 2010 — Edil Centro SpA vs Electrosteel Europa sa

30

2010/C 100/46

Kawża C-88/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale de Palermo (L-Italja) fil-15 ta’ Frar 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale vs Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Kawża C-94/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (Id-Danimarka) fis-17 ta’ Frar 2010 — Danfoss A/S u Sauer-Danfoss ApS vs Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Kawża C-105/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Korkein oikeus (il-Finlandja) fil-25 ta’ Frar 2010 — Virallinen syyttäjä vs Malik Gataev u Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Kawża C-525/08: Digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Jannar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Sylvia Bienek vs Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Kawża C-313/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

34

2010/C 100/51

Kawża C-328/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Estonja

34

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 100/52

Kawża T-16/04: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Marzu 2010 — Arcelor vs Il-Parlament u Il-Kunsill (“Ambjent — Direttiva 2003/87/KE — Skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra — Talba għal annullament — Nuqqas ta’ interess dirett u individwali — Talba għal danni — Ammissibbiltà — Ksur suffiċjentement serju ta’ regola superjuri tad-dritt li tagħti drittijiet lill-individwi — Dritt ta’ proprjetà — Libertà għat-twettiq ta’ attività ekonomika — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Libertà ta’ stabbiliment — Ċertezza legali”)

35

2010/C 100/53

Kawża T-70/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Marzu 2010 — Evropaïki Dynamiki vs EMSA (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċeduri ta’ sejħa għal offerti tal-EMSA — Provvista ta’ servizzi tal-informatika — Ċaħda tal-offerta — Rikors għal annullament — Ġurisdizzjoni tal-Qorti Ġenerali — Nonkonformità ta’ offerta — Trattament ugwali — Osservanza tal-kriterji għall-għoti, stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt jew fl-avviż ta’ kuntratt — Iffissar ta’ sottokriterji għall-kriterji għall-għoti — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

35

2010/C 100/54

Kawża T-163/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — Bundesverband deutscher Banken vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Trasferiment ta’ assi pubbliċi favur Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna parzjalment inkompatibbli mas-suq komuni u tordna l-irkupru tagħha — Kriterju tal-investitur privat — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

36

2010/C 100/55

Kawża T-429/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — Artegodan vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Deċiżjoni li timponi l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal tqegħid fis-suq — Annullament tad-deċiżjoni permezz ta’ sentenza tal-Qorti Ġenerali — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi”)

36

2010/C 100/56

Kawża T-36/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — Bundesverband deutscher Banken vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Trasferiment ta’ assi pubbliċi favur Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale — Deċiżjoni li tiddikjara li l-miżura nnotifikata ma tikkostitwixxix għajnuna — Kriterju tal-investitur privat — Obbligu ta’ motivazzjoni — Diffikultajiet serji”)

37

2010/C 100/57

Kawżi magħquda T-102/07 u T-120/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — Freistaat Sachsen et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna implementata mill-Ġermanja taħt forma ta’ sehem u ta’ garanziji għal self — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komun — Skema ġenerali ta’ għajnuna approvata mill-Kummissjoni — Kunċett ta’ kumpannija f’diffikultà — Linji gwida għall-għajnuna mill-Istat għas-salvataġġ u għar-ristrutturar tal-kumpanniji f’diffikultà — Ammont tal-għajnuna — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

37

2010/C 100/58

Kawża T-321/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — Lufthansa AirPlus Servicekarten vs UASI — Applus Servicios Tecnológicos (A+) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva A + — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti AirPlus Internazzjonali — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh tas-sinjali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Artikolu 8(1)(b) u 8(5), Artikoli 73, 74 u 79 tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u 8(5) u l-Artikoli 75, 76 u 83 tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

38

2010/C 100/59

Kawża T-248/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Marzu 2010 — Doktor vs Il-Kunsill (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Perijodu ta’ prova — Estensjoni tal-perijodu ta’ prova — Rapport fi tmien il-perijodu ta’ prova — Tkeċċija fi tmien il-perijodu ta’ prova — Artikolu 34 tar-Regolamenti tal-Persunal — Żnaturament tal-fatti u tal-provi — Obbligu ta’ motivazzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku”)

38

2010/C 100/60

Kawża T-11/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-23 ta’ Frar 2010 — Özdemir vs UASI — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali James Jones — Trade mark Komunitarja verbali proċedenti JACK & JONES — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

39

2010/C 100/61

Kawża T-408/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta' Frar 2010 — Crunch Fitness International vs UASI — ILG (CRUNCH) (“Trade mark Komunitarja — Revoka — Irtirar tal-applikazzjoni għal revoka — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

39

2010/C 100/62

Kawża T-456/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Frar 2010 — Il-Kummssjoni vs CdT (“Rikors għal annullament — Skema tal-pensjoni Komunitarja — Obbligu tas-CdT li jħallas kontribut għas-snin tal-baġit 1998 sa 2005 — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Att li ma jipproduċiex effetti legali fir-rigward ta’ terzi — Inammissibbiltà manifesta”)

40

2010/C 100/63

Kawża T-481/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Frar 2010 — Alisei vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Azzjonijiet esterni u FEŻ — Waqfien ta’ verifika u adozzjoni ta’ rapport finali — Att adottat f’kuntest purament kuntrattwali — Nuqqas ta’ kompetenza — Nuqqas ta’ interess dirett — Inammissibbiltà — Rikors għad-danni — Inammissibbiltà manifesta”)

40

2010/C 100/64

Kawża T-18/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Jannar 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u l-Kunsill

41

2010/C 100/65

Kawża T-21/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 100/66

Kawża T-22/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2010 — Esprit International vs UASI — Marc O’Polo International (Rappreżentazzjoni tal-ittra “e” imqiegħda fuq but ta’ qalziet)

42

2010/C 100/67

Kawża T-24/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2010 — CECA SA vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2010/C 100/68

Kawża T-25/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2010 — BASF Specialty Chemicals u BASF Lampertheim vs Il-Kummissjoni

44

2010/C 100/69

Kawża T-26/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2010 — Alibaba Group vs UASI — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Kawża T-27/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2010 — AC-Treuhand vs Il-Kummissjoni

45

2010/C 100/71

Kawża T-34/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2010 — Hairdreams vs UASI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Kawża T-35/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Bank Melli Iran vs Il-Kunsill

47

2010/C 100/73

Kawża T-36/10: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Frar 2010 — Internationaler Hilfsfonds vs Il-Kummissjoni

48

2010/C 100/74

Kawża T-39/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — El Corte Inglés vs UASI — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Kawża T-40/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 100/76

Kawża T-41/10: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Frar 2010 — SIMS — Ecole de ski internationale vs UASI (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Kawża T-43/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Elementis et vs Il-Kummissjoni

51

2010/C 100/78

Kawża T-45/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — GEA Group vs Il-Kummissjoni

52

2010/C 100/79

Kawża T-46/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — Faci vs Il-Kummissjoni

53

2010/C 100/80

Kawża T-47/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2010 — Akzo Nobel ET. vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 100/81

Kawża T-48/10 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Frar 2010 minn Herbert Meister mis-sentenza mogħtija fit-30 ta’ Novembru 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-17/09, Meister vs UASI

55

2010/C 100/82

Kawża T-49/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2010 — Footwear vs UASI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Kawża T-53/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2010 — Reisenthel vs UASI — Dynamic Promotion (kaxxi li jistgħu jitqiegħdu fuq xulxin u basktijiet)

56

2010/C 100/84

Kawża T-59/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2010 — Geemarc Telecom vs UASI — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Kawża T-60/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Frar 2010 — Jackson International vs UASI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Kawża T-61/10: Rikors ippreżentat fit- 8 ta’ Frar 2010 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kummissjoni Ewropea

58

2010/C 100/87

Kawża T-65/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Frar 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

59

2010/C 100/88

Kawża T-67/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2010 — Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

60

2010/C 100/89

Kawża T-68/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Frar 2010 — Sphere Time vs UASI — Punch (arloġġi)

60

2010/C 100/90

Kawża T-69/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2010 — IRO vs Il-Kummissjoni

61

2010/C 100/91

Kawża T-70/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2010 — Feralpi vs Il-Kummissjoni

61

2010/C 100/92

Kawża T-71/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2010 — Xeda International u Pace International vs Il-Kummissjoni

62

2010/C 100/93

Kawża T-73/10 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Frar 2010 minn Apostolov kontra s-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-15 ta’ Diċembru 2009 fil-kawża Apostolov vs Il-Kummissjoni

63

2010/C 100/94

Kawża T-74/10: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Frar 2010 — Flaco Geräte vs UASI — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Kawża T-81/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2010 — Tempus Vade vs UASI — Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Kawża T-83/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2010 — Riva Fire vs Il-Kummissjoni

65

2010/C 100/97

Kawża T-85/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Frar 2010 — Alfa Acciai vs Il-Kummissjoni

66

2010/C 100/98

Kawża T-87/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Frar 2010 — Chestnut Medical Technologies vs UASI (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Kawża T-89/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Frar 2010 — Ir-Repubblika tal-Ungerija vs Il-Kummissjoni Ewropea

67

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 100/00

Kawża F-3/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Jannar 2010 — AB vs Il-Kumissjoni tal-Unjoni Ewropea

69

2010/C 100/01

Kawża F-7/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2010 — Garcia Lledo et vs UASI

69

2010/C 100/02

Kawża F-8/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2010 — Gheysens vs Il-Kunsill

69

2010/C 100/03

Kawża F-10/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Hecq vs Il-Kummissjoni

70


MT

 

Top