Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:080:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 80, 27 ta' Marzu 2010

 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.080.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 80

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
27 ta' Marzu 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 080/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 63, 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti tal-Ġustizzja

1


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 080/03

Kawża C-373/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — Il-Ġermanja) — Hoesch Metals and Alloys GmbH vs Hauptzollamt Aachen (Kodiċi Doganali tal-Komunità Artikolu 24 — Oriġini mhux preferenzjali tal-prodotti — Proċessar jew xogħol li jikkonferixxi l-oriġini — Blokok tas-silikon li ġejjien miċ-Ċina — Separazzjoni, titħin u purifikazzjoni tal-blokok kif ukoll iffiltrar u tisfif tal-kristalli skont id-daqs tagħhom u l-ippakkjar tagħhom fl-Indja — Dumping — Validità tar-Regolament (KE) Nru 398/2004)

2

2010/C 080/04

Kawża C-405/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Vestre Landsret — id-Danimarka) — Ingeniørforeningen i Danmark, li qed taġixxi għal Bertram Holst vs Dansk Arbejdsgiverforening, li qed taġixxi għal Babcock & Wilcox Vølund ApS (Politika soċjali — Informazzjoni u konsultazzjoni tal-ħaddiema — Direttiva 2002/14/KE — Traspożizzjoni tad-Direttiva permezz ta’ liġi minflok ta’ ftehim kollettiv — Effetti tal-ftehim kollettiv fir-rigward ta’ ħaddiem li mhuwiex membru tal-organizzazzjoni sindakali firmatarja tal-imsemmi ftehim — Artikolu 7 — Protezzjoni tar-rappreżentanti tal-ħaddiema — Ħtieġa ta’ livell għoli ta’ protezzjoni kontra t-tkeċċija mix-xogħol — Assenza)

2

2010/C 080/05

Kawża C-523/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-11 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/71/KE — Proċedura speċifika għall-ammissjoni ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka xjentifika — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

3

2010/C 080/06

Kawża C-541/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Oberster Gerichtshof — l-Awstrija) — Fokus Invest AG vs Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni — Artikolu 25 tal-Anness I tal-Ftehim — Artikoli 63 TFUE u 64(1) TFUE — Moviment liberu tal-kapital — Kumpannija rregolata mid-dritt ta’ Stat Membru, li l-ishma tagħha huma miżmuma minn kumpannija rregolata mid-dritt Svizzeru — Akkwist ta’ beni immobbli li jinsab f’dan l-Istat Membru minn din il-kumpannija)

4

2010/C 080/07

Kawża C-14/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-4 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Verwaltungsgericht Berlin — il-Ġermanja) — Hava Genc vs Land Berlin (Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni — Artikolu 6(1) — Kunċett ta’ “ħaddiem” — Eżerċizzju ta’ attività remunerata minuri — Kundizzjonijiet għat-telf tad-drittijiet kweżiti)

4

2010/C 080/08

Kawża C-18/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Regolament (KEE) Nru 4055/86 — Artikolu 1 — Trasport Marittimu — Portijiet ta’ importanza ġenerali — Taxxi tal-port — Eżenzjonijiet u sussidji)

5

2010/C 080/09

Kawża C-88/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta' Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill- Conseil d’État — Franza) — Graphic Procédé vs Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (Tassazzjoni — Sitt Direttiva VAT — Attività ta’ reprografija — Kunċetti ta’ “provvista ta’ ” oġġetti’ u ta’ “provvista ta’ servizzi” — Kriterji ta’ distinzjoni)

5

2010/C 080/10

Kawża C-185/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-4 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Isvezja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/24/KE — Komunikazzjoni elettronika — Żamma ta’ data ġenerata jew proċessata b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi pubblikament disponibbli ta’ komunikazzjoni elettronika — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

6

2010/C 080/11

Kawża C-186/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-4 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/113/KE — Ugwaljanza bejn irġiel u nisa — Aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst f’dak li jikkonċerna Ġibiltà)

6

2010/C 080/12

Kawża C-259/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Frar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni — Nuqqas ta’ traspożizzjoni jew ta’ notifika ta’ miżuri nazzjonali ta’ traspożizzjoni)

7

2010/C 080/13

Kawża C-498/09 P: Appell ippreżentat fit-3 ta’ Diċembru 2009 minn Thomson Sales Europe mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla), tad-29 ta’ Settembru 2009, fil-Kawżi Magħquda T-225/07 u T-364/07, Thomson Sales Europe vs Il-Kummissjoni

7

2010/C 080/14

Kawża C-519/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeitsgerichts Wuppertal (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Diċembru 2009 — Dieter May vs AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Kawża C-543/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Ġermanja) fit-22 ta’ Diċembru 2009 — Deutsche Telekom AG vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

8

2010/C 080/16

Kawża C-546/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen Sad (il-Bulgarija) fit-23 ta’ Diċembru 2009 — Aurubis Balgaria AD vs Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

9

2010/C 080/17

Kawża C-548/09 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2009 minn Bank Melli Iran mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) mogħtija fl-14 ta’ Ottubru 2009 fil-Kawża T-390/08, Bank Melli Iran vs Il-Kunsill

10

2010/C 080/18

Kawża C-549/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

11

2010/C 080/19

Kawża C-552/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Diċembru 2009 minn Ferrero SpA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) fl-14 ta’ Ottubru 2009 fil-Kawża T-140/08: Ferrero SpA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Kawża C-554/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Stuttgart (il-Ġermanja) fil-31 ta’ Diċembru 2009 — Andreas Michael Seeger vs Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Kawża C-6/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

12

2010/C 080/22

Kawża C-8/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

13

2010/C 080/23

Kawża C-11/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fit-8 ta’ Jannar 2010 — Staatssecretaris van Financiën vs Marishipping and Transport BV

13

2010/C 080/24

Kawża C-12/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja) fit-8 ta’ Jannar 2010 — LECSON Elektromobile GmbH vs Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Kawża C-13/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (il-Belġju) fil-11 ta’ Jannar 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV vs Belgische Staat

14

2010/C 080/26

Kawża C-18/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Berlin (Il-Ġermanja) fit-12 ta’ Jannar 2010 — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G. vs BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Kawża C-19/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

15

2010/C 080/28

Kawża C-22/10 P: Appell ippreżentat fl-14 ta’ Jannar 2010 minn REWE-Zentral konra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) mogħtija fil-11 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża T-150/08 — REWE-Zentral AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), intervenjenti: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

15

2010/C 080/29

Kawża C-28/10 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2009 minn Mehmet Salih Bayramoglu mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) mogħtija fl-24 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-110/09: Mehmet Salih Bayramoglu vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

16

2010/C 080/30

Kawża C-29/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel (il-Lussemburgu) fit-18 ta’ Jannar 2010 — Heiko Koelzsch vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

16

2010/C 080/31

Kawża C-35/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

17

2010/C 080/32

Kawża C-36/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

17

2010/C 080/33

Kawża C-38/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

18

2010/C 080/34

Kawża C-41/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

19

2010/C 080/35

Kawża C-46/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Højesteret (id-Danimarka) fit-28 ta’ Jannar 2010 — Viking Gas A/S vs BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Kawża C-47/10 P: Appell tar-Repubblika tal-Awstrija tat-28 ta’ Jannar 2010 (e-mail 27.01.2010) mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) mogħtija fit-18 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH et vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

21

2010/C 080/37

Kawża C-49/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tas-Slovenja

22

2010/C 080/38

Kawża C-73/10 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2010 minn Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tmien Awla) mogħtija fit-30 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża T-2/09: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG vs Il-Kummissjoni Ewropea

22

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 080/39

Kawża T-340/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Frar 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Programm ‘eContent’ — Kuntratt relatat ma’ proġett intiż sabiex jiżgura li l-programm ikollu l-effiċjenza massima u li jkun hemm l-usa’ parteċipazzjoni possibbli tal-gruppi li fil-konfront tagħhom huwa mmirat — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt — Xoljiment tal-kuntratt”)

23

2010/C 080/40

Kawża T-344/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Frar 2010 — O2 (Germany) vs UASI (Homezone) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Homezone — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru distintiv — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

23

2010/C 080/41

Kawża T-472/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Frar 2010 — Enercon vs UASI — Hasbro (ENERCON) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali ENERCON — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti TRANSFORMERS ENERGON — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009))

24

2010/C 080/42

Kawża T-289/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Frar 2010 — Deutsche BKK vs UASI (Deutsche BKK) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Deutsche BKK — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv u nuqqas ta’ karattru distintiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 73 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 74(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 75 u l-ewwel sentenza tal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

24

2010/C 080/43

Kawża T-113/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Frar 2010 — PromoCell bioscience alive vs UASI (SupplementPack) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SupplementPack — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

25

2010/C 080/44

Kawża T-385/05 TO R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Frar 2010 — Il-Portugall vs Transnáutica u Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Unjoni doganali — Proċedimenti ta’ terzi — Sentenza tal-Qorti Ġenerali — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà”)

25

2010/C 080/45

Kawża T-514/09 R: Digriet tal-Imħallef għal miżuri provviżorji tal-5 ta’ Frar 2010 — De Post vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni u għal miżuri provviżorji — Nuqqas ta’ urġenza”)

25

2010/C 080/46

Kawża T-508/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Diċembru 2009 — Cañas vs Il-Kummissjoni

26

2010/C 080/47

Kawża T-509/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Diċembru 2009 — Il-Portugall vs Il-Kummissjoni

26

2010/C 080/48

Kawża T-511/09: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2009 — Niki Luftfahrt vs Il-Kummissjoni

27

2010/C 080/49

Kawża T-512/09: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Diċembru 2009 — Rusal Armenal vs Il-Kunsill

28

2010/C 080/50

Kawża T-518/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Diċembru 2009 — Ecoceane vs EMSA

29

2010/C 080/51

Kawża T-520/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Diċembru 2009 — TF1 et vs Il-Kummissjoni

30

2010/C 080/52

Kawża T-525/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2009 — MIP Metro vs UASI — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Kawża T-526/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Diċembru 2009 — PAKI Logistics vs UASI (PAKI)

31

2010/C 080/54

Kawża T-529/09: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Diċembru 2009 — In ‘t Veld vs Il-Kunsill

32

2010/C 080/55

Kawża T-5/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Jannar 2010 — Il-Kummissjoni vs Earthscan

33

2010/C 080/56

Kawża T-7/10: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Jannar 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon “Ygeia” vs UASI

33

2010/C 080/57

Kawża T-9/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Jannar 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

34

2010/C 080/58

Kawża T-13/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Jannar 2010 — Goutier vs UASI — Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Kawża T-14/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Jannar 2010 — CheckMobile vs UASI (carcheck)

35

2010/C 080/60

Kawża T-17/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Jannar 2010 — Steinberg vs Il-Kummissjoni

36

2010/C 080/61

Kawża T-23/10: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Jannar 2010 — Arkema France vs Il-Kummissjoni

37

2010/C 080/62

Kawża T-28/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Jannar 2010 — Euro-Information vs UASI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Kawża T-29/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni

38

2010/C 080/64

Kawża T-30/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2010 — Reagens vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 080/65

Kawża T-32/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Jannar 2010 — Ella Valley Vineyards vs UASI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Kawża T-33/10: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 — ING Groep vs Il-Kummissjoni

40

2010/C 080/67

Kawża T-37/10 P: Appell ta’ Carlo de Nicola ppreżentat fit-28 ta’ Jannar 2010 mis-sentenza mogħtija fit-30 ta’ Novembru 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-55/08, De Nicola vs Il-BEI

42

2010/C 080/68

Kawża T-38/10 P: Appell ippreżentat minn Luigi Marcuccio fis-26 ta’ Jannar 2010 mid-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-10 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża F-70/07, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 080/69

Kawża T-44/10 P: Appell ippreżentat minn Luigi Marcuccio fit-3 ta’ Frar 2010 mis-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta’ Novembru 2009 fil-Kawża F-11/09, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 080/70

Kawża T-55/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Frar 2010 — SP vs Il-Kummissjoni

44

2010/C 080/71

Kawża T-56/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Frar 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi e Leali vs Il-Kummissjoni Ewropea

45


MT

 

Top