Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:024:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 24, 30 ta' Jannar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.024.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 24

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
30ta' Jannar 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 024/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 11, 16.1.2010

1


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 024/02

Kawża C-399/06 P u C-403/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Diċembru 2009 — Faraj Hassan vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (C-399/06), Chafiq Ayadi, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni (PBSK) — Miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban — Regolament (KE) Nru 881/2002 — Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi ta’ persuna wara l-inklużjoni tagħha f’lista redatta minn korp tan-Nazzjonijiet Uniti — Kumitat tas-Sanzjonijiet — Inklużjoni sussegwenti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 — Rikors għal annullament — Drittijiet fundamentali — Dritt għar-rispett tal-proprjetà, dritt għal smigħ u dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv”)

2

2010/C 024/03

Kawża C-118/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — It-tieni paragrafu tal-Artikolu 307 KE — Nuqqas ta’ adozzjoni tal-miżuri meħtieġa biex jitneħħew l-inkompatibbiltajiet bejn it-trattati bilaterali konklużi ma’ Stati terzi qabel l-adeżjoni tal-Istat Membru mal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat KE — Trattati bilaterali konklużi mir-Repubblika tal-Finlandja mal-Federazzjoni Russa, mar-Repubblika tal-Bjelorussja, mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, mal-Malasja, mar-Repubblika Deomokratika Soċjalista tas-Sri Lanka u mar-Repubblika tal-Użbekistan fil-qasam tal-investimenti)

3

2010/C 024/04

Kawża C-301/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof — L-Awstrija) — PAGO International GmbH vs Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (“Trade marks — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 9(1)(ċ) — Trade mark li għandha reputazzjoni fil-Komunità — Portata ġeografika tar-reputazzjoni”)

3

2010/C 024/05

Kawża C-390/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 91/271/KEE — Trattament ta’ ilma urban mormi — Artikoli 3(1) u (2) u 5(1) sa (3) u (5), u Annessi I u II — Nuqqas ta’ identifikazzjoni inizjali ta’ żoni sensittivi — Kunċett ta’ “ewtrofikazzjoni” — Kriterji — Oneru tal-prova — Data rilevanti għall-eżami tal-elementi probatorji — Implementazzjoni tal-obbligi ta’ ġbir — Implementazzjoni ta’ trattament iktar rigoruż tal-iskariki fiż-żoni sensittivi)

4

2010/C 024/06

Kawżi magħquda C-402/07 u C-432-07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien –L-Awstrija, Il-Ġermanja) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) vs Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07) (“Trasport bl-ajru — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikoli 2(l), 5, 6 u 7 — Kunċetti ta’ ‘dewmien’ u ta’ ‘kanċellazzjoni’ ta’ titjira — Dritt għal kumpens fil-każ ta’ dewmien — Kunċett ta’ ‘ċirkostanzi straordinarji’”)

4

2010/C 024/07

Kawża C-540/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 56 KE — Artikoli 31 u 40 tal-Ftehim ŻEE — Tassazzjoni diretta — Taxxa f’ras il-għajn fuq dividendi li jitħallsu lil benefiċjarji barranin — Tpaċija fl-Istat tas-sede tal-benefiċjarju tad-dividend, skont ftehim dwar ħelsien minn taxxa doppja”)

5

2010/C 024/08

Kawża C-89/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda, Ir-Repubblika Franċiża, Ir-Repubblika Taljana, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd (Appell — Għajnuna mill-Istat — Eżenzjoni mid-dazju tas-sisa fuq iż-żjut minerali — Regolament KE Nru 659/1999 — Artikolu 1(b)(v) — Nuqqas ta’ motivazzjoni — Rwol tal-qorti — Motiv ta’ ordni pubbliku mqajjem ex officio mill-qorti Komunitarja — Ksur tal-prinċipju tal-kontradittorju — Portata tal-obbligu ta’ motivazzjoni)

6

2010/C 024/09

Kawża C-169/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tas-17 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte Costituzionali — L-Italja) — Presidente del Consiglio dei Ministri vs Regione autonoma della Sardegna (Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Artikolu 49 KE — Għajnuna mill-Istat — Artikolu 87 KE — Leġiżlazzjoni reġjonali li tistabbilixxi taxxa f’każ ta’ waqfa qasira għal skop turistiku ta’ inġenji tal-ajru għat-trasport privat ta’ persuni kif ukoll ta’ inġenji tal-baħar għar-rikreazzjoni imposta biss fuq l-operaturi li għandhom id-domiċilju fiskali tagħhom barra mit-territorju reġjonali)

6

2010/C 024/10

Kawża C-205/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Umweltsenat — l-Awstrija) — Umweltanwalt von Kärnten vs Kärntner Landesregierung (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 234 KE — Kunċett ta’ “qorti nazzjonali” — Ammissibbiltà — Direttiva 85/337/KEE — Stima tal-effetti fuq l-ambjent — Bini ta’ kejbils tal-elettriku fil-għoli — Tul ta’ iktar minn 15-il km — Bini transkonfinali — Kejbil transkonfinali — Tul totali jeċċedi l-limitu — Kejbil li jinsab prinċipalment fit-territorju tal-Istat Membru ġar — Tul tas-sezzjoni nazzjonali inqas mil-limitu)

7

2010/C 024/11

Kawża C-260/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Bundesfinanzdirektion West vs Heko Industrieerzeugnisse GmbH (Kodiċi Doganali tal-Komunità — Artikolu 24 — Oriġini mhux preferenzjali tal-oġġetti — Kunċett ta’ “proċessar [jew xogħol] sostanzjali” — Kriterju tal-bidla tal-intestatura tariffarja — Kejbils tal-azzar immanifatturati fil-Korea ta’ Fuq minn wajer bis-swiegli tal-azzar li joriġina miċ-Ċina)

8

2010/C 024/12

Kawża C-288/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Svea Hovrätt — L-Isvezja) — Kemikalieinspektionen vs Nordiska Dental AB (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 93/42/KEE — Mezzi mediċi — Projbizzjoni ta’ esportazzjoni ta’ amalgami għal użu dentali li fihom il-merkurju u li għandhom il-marka ta’ konformità CE — Ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent)

8

2010/C 024/13

Kawża C-299/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/18/KE — Proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għal proċedura unika għall-għoti ta’ kuntratt ta’ definizzjoni tal-bżonnijiet u ta’ kuntratt ta’ eżekuzzjoni sussegwenti — Kompatibbiltà mal-imsemmija direttiva)

9

2010/C 024/14

Kawża C-314/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Wojewódzki Sąd Administracyjny — Ir-Repubblika ta’ Polonja) — Krzysztof Filipiak vs Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Leġiżlazzjoni fil-qasam tat-taxxa fuq id-dħul — Dritt għal tnaqqis tal-bażi taxxabbli tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali — Dritt għal tnaqqis tat-taxxa minħabba l-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni għall-mard mħallsa — Rifjut jekk il-kontribuzzjonijiet jitħallsu fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat li jintaxxa — Kompatibbiltà mal-Artikoli 43 KE u 49 KE — Sentenza tal-qorti kostituzzjonali nazzjonali — Antikostituzzjonalità tad-dispożizzjonijiet nazzjonali — Differiment tat-telfa tal-effett vinkolanti tal-imsemmija dispożizzjonijiet — Supremazija tad-dritt Komunitarju — Rilevanza għall-qorti tar-rinviju)

9

2010/C 024/15

Kawża C-323/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spanja) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete vs Succession vacante de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila (Proċeduri għal deċiżjoni preliminari — Protezzjoni tal-ħaddiema — Tkeċċijiet kollettivi — Direttiva 98/59/KE — Terminazzjoni ta’ kuntratti ta’ xogħol minħabba l-mewt ta’ min iħaddem)

10

2010/C 024/16

Kawża C-345/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Schwerin — il-Ġermanja) — Krzysztof Pesla vs Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (“Moviment liberu tal-ħaddiema — Artikolu 39 KE — Ċaħda tal-aċċess għal traineeship legali preparatorju għall-professjonijiet legali regolati — Kandidat li jkun kiseb id-diploma fil-liġi tiegħu fi Stat Membru ieħor — Kriterji ta’ eżami tal-ekwivalenza tal-konoxxenza miksuba”)

10

2010/C 024/17

Kawża C-358/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja Awla) tat-2 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-House of Lords — Ir-Renju Unit) — Aventis Pasteur SA vs OB (Direttiva 85/374/KEE — Responsabbiltà għall-prodotti difettużi — Artikoli 3 u 11 — Żball dwar il-klassifikazzjoni ta’ “produttur” — Proċedura ġudizzjarja — Talba għas-sostituzzjoni tal-produttur mal-konvenut inizjali — Skadenza tat-terminu ta’ preskrizzjoni)

11

2010/C 024/18

Kawża C-363/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — l-Awstrija) — Romana Slanina vs Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien (Sigurtà soċjali tal-ħaddiema migranti — Allowances tal-familja — Rifjut — Ċittadina nazzjonali stabbilita mal-wild tagħha fi Stat Membru ieħor, filwaqt li missier il-wild jaħdem fit-territorju nazzjonali)

12

2010/C 024/19

Kawża C-433/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Diċembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Il-Ġermanja) — Yaesu Europe BV vs Bundeszentralamt für Steuern (Tmien Direttiva tal-VAT — Arranġamenti għar-rifużjoni tal-VAT lill-persuni taxxabbli li mhumiex stabbiliti fit-territorju tal-pajjiż — Anness A — Applikazzjoni għal rifużjoni — Kunċett ta’ “firma” li jinsab fl-imsemmija applikazzjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrikjedi l-firma tal-persuna taxxabbli stess jew tar-rappreżentant legali tagħha, bl-esklużjoni tal-firma ta’ rappreżentant awtorizzat)

12

2010/C 024/20

Kawża C-460/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 39 KE — Impjiegi fl-amministrazzjoni pubblika — Kaptani u uffiċjali (assistenti tal-kaptan) ta’ bastimenti — Għoti tal-prerogattivi tal-awtorità pubblika abbord — Rekwiżit ta’ ċittadinanza tal-Istat Membru tal-bandiera)

13

2010/C 024/21

Kawża C-461/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — Don Bosco Onroerend Goed BV vs Staatssecretaris van Financiën (Is-Sitt Direttiva tal-VAT — Interpretazzjoni tal-Artikoli 13B(g) u 4(3)(a) — Trasferiment ta’ art okkupata minn bini parzjalment imwaqqa’ li minfloku ser jittella’ bini ġdid — Eżenzjoni mill-VAT)

13

2010/C 024/22

Kawża C-475/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-3 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/55/KE — Suq intern tal-gass naturali — Ħatra definittiva tal-operaturi tas-sistema — Deċiżjoni li teżenta lill-infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass mill-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva — Obbligi ta’ pubblikazzjoni, ta’ konsultazzjoni u ta’ notifika)

14

2010/C 024/23

Kawża C-476/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-3 ta’ Diċembru 2009 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Regolamenti (KE, EURATOM) Nri 1605/2002 u 2342/2002 — Kuntratti mogħtija mill-istituzzjonijiet tal-Komunnitajiet b’akont fuqhom infushom — Żball fir-rapport tal-kumitat ta’ evalwazzjoni — Obbligu li tiġi mmotivata ċ-ċaħda tal-offerta ta’ offerent)

14

2010/C 024/24

Kawża C-13/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tas-26 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/86/KE — Kundizzjonijiet ta’rintraċċabbiltà — Notifikazzjoni dwar rejazzjonijiet u avvenimenti ta’ ħsara serja — Kundizzjonijiet tekniċi għall-ikkowdjar, l-ipproċessar, il-preżervazzjoni, il-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ tessuti u ċelluli umani — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

15

2010/C 024/25

Kawża C-187/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat milli jwettaq obbligu — Direttiva 2006/40/KE — Kondizzjonament tal-arja f’vetturi bil-mutur — Traspożizzjoni inkompleta)

15

2010/C 024/26

Kawża C-202/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/24/KE — Komunikazzjonijiet elettroniċi — Protezzjoni tal-privatezza — Żamma ta’ data ġġenerata jew ipproċessata b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

16

2010/C 024/27

Kawża C-211/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-26 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/24/KE — Komunikazzjoni elettronika — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

16

2010/C 024/28

Kawża C-357/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-30 ta' Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) (Viża, ażil, immigrazzjoni u politiki oħra relatati mal-moviment liberu ta’ persuni — Direttiva 2008/115/KE — Ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment — Artikolu 15(4) sa (6) — Perijodu ta’ detenzjoni — Kunsiderazzjoni tal-perijodu li matulu ġiet sospiża l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ tneħħija — Kunċett ta’ “prospett raġonevoli ta’ tneħħija”)

17

2010/C 024/29

Kawża C-78/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009 — Compagnie des bateaux mouches SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Jean-Noël Castanet (Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark verbali BATEAUX MOUCHES — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Nuqqas ta’ karattru distintiv)

18

2010/C 024/30

Kawża C-278/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-20 ta’ Novembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal de grande instance de Paris — Franza) -Olivier Martinez, Robert Martinez vs MGN LIMITED (Regolament (KE) Nru 44/2001 — Ġurisdizzjoni f’materji ċivili u kummerċjali — Qorti li m’għandhiex setgħa, fis-sens tal-Artikolu 68(1) KE, li tagħmel talba għal-deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja — Nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

18

2010/C 024/31

Kawża C-399/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fis-16 ta’ Ottubru 2009 — Marie Landtová vs Česká správa sociálního zabezpečení

19

2010/C 024/32

Kawża C-402/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunalul Sibiu (Ir-Rumanija) fis-16 ta’ Ottubru 2009 — Ioan Tatu vs L-Istat Rumen irrappreżentat mill-Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului

19

2010/C 024/33

Kawża C-410/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. vs Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

19

2010/C 024/34

Kawża C-421/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (L-Awstrija) fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Humanplasma GmbH vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

20

2010/C 024/35

Kawża C-422/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-TO SYMVOULIO TIS EPIKRATEIAS (il-Greċja) fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou vs Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton (Ministru tal-Edukazzjoni Pubblika u tal-Kulti Reliġjużi)

20

2010/C 024/36

Kawża C-423/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fid- 29 ta’ Ottubru 2009 — Staatssecretaris van Financiën vs X

21

2010/C 024/37

Kawża C-424/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Symvoulio tis Epikrateias (Il-Greċja) fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Christina Ioanni Toki vs Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton

21

2010/C 024/38

Kawża C-425/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Vasileios Alexandros Giankoulis vs Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskeumaton

21

2010/C 024/39

Kawża C-426/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvouleio tis Epikrateias fit-28 ta’ Ottubru 2009 — Ioannis Georgiou Askoxilakis vs Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton

22

2010/C 024/40

Kawża C-428/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Franza) fid-29 ta’ Ottubru 2009 — Union Syndicale “Solidaires Isère” vs Premier ministre, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministre de la santé et des sports

22

2010/C 024/41

Kawża C-429/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichts Halle (Il-Ġermanja) fit-30 ta’ Ottubru 2009 — Günter Fuß vs Stadt Halle (Saale)

23

2010/C 024/42

Kawża C-430/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fit-2 ta’ Novembru 2009 — Euro Tyre Holding vs Staatssecretaris van Financiën

23

2010/C 024/43

Kawża C-431/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Brussel (Il-Belġju) fit-2 ta’ Novembru 2009 — Airfield NV, Canal Digitaal BV vs Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

24

2010/C 024/44

Kawża C-432/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Brussel (il-Belġju) fit-2 ta’ Novembru 2009 — Airfield NV vs Agicoa Belgium BVBA

24

2010/C 024/45

Kawża C-433/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

25

2010/C 024/46

Kawża C-435/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

25

2010/C 024/47

Kawża C-436/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesverwaltungsgericht (Il-Ġermanja) fid-9 ta’ Novembru 2009 — Attila Belkiran vs Oberbürgermeister der Stadt Krefeld

26

2010/C 024/48

Kawża C-437/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de grande instance de Périgueux (Franza) fid-9 ta’ Novembru 2009 — AG2R Prévoyance vs Beaudout Père et Fils SARL

26

2010/C 024/49

Kawża C-439/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Paris (Franza) fl-10 ta’ Novembru 2009 — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS vs Président de l’Autorité de la Concurrence, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

27

2010/C 024/50

Kawża C-441/09: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

27

2010/C 024/51

Kawża C-442/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Il-Ġermanja) fit-13 ta’ Novembru 2009 — Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch vs Freistaat Bayern — Intervenjenti: Monsanto Technology Llc., Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe S.A./N.V.

28

2010/C 024/52

Kawża C-444/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de La Coruña (Spanja) fis-16 ta’ Novembru 2009 — Rosa María Gavieiro Gavieiro vs Consejería de Educación de la Junta de Galicia

28

2010/C 024/53

Kawża C-445/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-College van Beroep voor het bedrijfsleven fis-16 ta’ Novembru 2009 — 1. IMC Securities BV, 2. Stichting Autoriteit Financiële Markten

29

2010/C 024/54

Kawża C-446/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbanak van eerste aanleg te Antwerpen (il-Belġju) fis-17 ta’ Novembru 2009 — Koninklijke Philips Electronics NV vs Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV

29

2010/C 024/55

Kawża C-447/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Novembru 2009 — Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach vs Deutsche Lufthansa AG

29

2010/C 024/56

Kawża C-448/09: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2009 minn Royal Appliance International GmbH mis-sentenza mogħtija fil-Qorti tal-Prim’Istanza (L-Ewwel Awla) fil-15 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-446/07, Royal Appliance International GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni); partijiet oħra fil-proċeduri: BSH Bosch u Siemens Hausgeräte GmbH

30

2010/C 024/57

Kawża C-451/09 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2009 mill-kumpannija Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia mis-sentenza mogħtija fis-16 ta’ Settembru 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) fil-Kawża T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

31

2010/C 024/58

Kawża C-452/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte di Appello di Firenze (l-Italja) fit-18 ta’ Novembru 2009 — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle vs Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università di Pisa

32

2010/C 024/59

Kawża C-453/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Ġermanja

32

2010/C 024/60

Kawża C-454/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

33

2010/C 024/61

Kawża C-455/09: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

33

2010/C 024/62

Kawża C-456/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso Administrativo no 3 de Pontevedra (Spanja) fit-23 ta’ Novembru 2009 — Ana María Iglesias Torres vs Consejería de Educación de la Junta de Galicia

34

2010/C 024/63

Kawża C-458/09 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2009 mir-Repubblika Taljana mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tielet Awla) fl-4 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-211/05, Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

34

2010/C 024/64

Kawża C-459/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2009 minn Dominio de la Vega, S.L. mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) tas-16 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-458/07, Dominio de la Vega, S.L. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) u Ambrosio Velasco, S.A.

35

2010/C 024/65

Kawża C-460/09 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2009 minn Inalca SpA — Industria Alimentari Carni u Cremonini SpA mid-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) tal-4 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-174/06, Inalca SpA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

36

2010/C 024/66

Kawża C-462/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fil-25 ta’ Novembru 2009 — Stichting de Thuiskopie vs Mijndert van der Lee et

38

2010/C 024/67

Kawża C-464/09 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2009 minn Holland Malt B.V kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Ir-Raba Awla) tad-9 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-369/06 — Holland Malt B.V. vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

38

2010/C 024/68

Kawża C-478/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

39

2010/C 024/69

Kawża C-479/09: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2009 minn Evets Corp. kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (L-Ewwel Awla) mogħtija fit-23 ta’ Settembru 2009 fil-Kawżi magħquda T-20/08 u T-21/08 — Evets Corp. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

39

2010/C 024/70

Kawża C-480/09 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2009 minn AceaElectrabel Produzione SpA mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (L-Ewwel Awla) tat-8 ta’ Settembru 2009 fil-Kawża T-303/05 — AceaElectrabel Produzione SpA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

40

2010/C 024/71

Kawża C-481/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ċeka

41

2010/C 024/72

Kawża C-482/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (l-Ingilterra) fit-30 ta’ Novembru 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik vs Anheuser-Busch, Inc.

42

2010/C 024/73

Kawża C-486/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

42

2010/C 024/74

Kawża C-491/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

43

2010/C 024/75

Kawża C-492/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Taranto (l-Italja) fit-30 ta’ Novembru 2009 — Soc Agricola Esposito srl vs Agenzia Entrate — Ufficio Taranto 2

43

2010/C 024/76

Kawża C-494/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (l-Italja) fl-1 ta’ Diċembru 2009 — Bolton Alimentari SpA vs Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

44

2010/C 024/77

Kawża C-496/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2009 (faks tat-30 ta’ Novembru 2009) — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropew vs Ir-Repubblika Taljana

44

2010/C 024/78

Kawża C-508/09: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana

45

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 024/79

Kawżi magħquda T-427/04 u T-17/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Novembru 2009 — France u France Télécom vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Sistema ta’ ssuġġettar ta’ France Télécom għat-taxxa fuq in-negozju għas-snin 1994 sal-2002 — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Vantaġġ — Preskrizzjoni — Aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali sostanzjali — Kolleġġjalità — Drittijiet tad-difiża u drittijiet proċedurali tat-terzi interessati”)

46

2010/C 024/80

Kawża T-1/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Apache Footwear u Apache II Footwear vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta’ żraben bil-parti ta’ fuq tal-ġilda li joriġinaw miċ-Ċina u mill-Vjetnam — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija ta’ suq — Interess tal- Komunità”)

46

2010/C 024/81

Kawża T-353/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Novembru 2009 — Esber vs UASI — Coloris Gobal Colouring Concept (COLOURS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva COLORIS — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti COLORIS — Raġuni relattiva għal rifjut — Użu serju tat-trade mark preċedenti — Artikolu 15(2)(a) u Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 15(1)(a) u l-Artikolu 42(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

47

2010/C 024/82

Kawża T-434/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza 2 ta’ Diċembru 2009 — Volvo Trademark vs UASI — Grebenshikova (SOLVO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva SOLVO — Trade marks Komunitarji u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti VOLVO — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament KE Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

47

2010/C 024/83

Kawża T-195/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Antwerpse Bouwwerken vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Bini ta’ sala ta’ produzzjoni ta’ materjal ta’ referenza — Ċaħda tal-offerta ta’ kandidat — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Interpretazzjoni ta’ kundizzjoni prevista fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt — Konformità ta’ offerta mal-kundizzjonijiet previsti fl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt — Eżerċizzju tas-setgħa li jintalbu kjarifiki dwar l-offerti — Rikors għad-danni”)

48

2010/C 024/84

Kawża T-223/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Diċembru 2009 — Iranian Tobacco vs UASI — AD Bulgartabac (Bahman) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja figurattiva Bahman — Nuqqas tar-rekwiżit ta’ interess ġuridiku — Artikolu 55(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 56(1)(a) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

48

2010/C 024/85

Kawża T-245/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza 3 ta’ Diċembru 2009 — Iranian Tobacco vs UASI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja figurattiva TIR 20 FILTER CIGARETTES — Nuqqas ta’ ħtieġa ta’ interess ġuridiku — Artikolu 55(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li issa sar l-Artikolu 56(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

49

2010/C 024/86

Kawża T-377/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Il-Kummissjoni vs Birkhoff (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni kontra l-mard — Rimbors tal-ispejjeż mediċi — Annullament fl-ewwel istanza tad-deċiżjoni li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni minn qabel għar-rimbors tal-ispejjeż għall-akkwist ta’ siġġu bir-roti — Żnaturament ta’ prova”)

49

2010/C 024/87

Kawża T-484/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Longevity Health Products vs UASI — Merck (Kids Vits) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Kids Vits — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti VITS4KIDS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

50

2010/C 024/88

Kawża T-486/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Earle Beauty vs UASI (SUPERSKIN) (“Trade mark Komunitarja — Applikazjoni għat-trade mark verbali Komunitarja SUPERSKIN — Raġuni assoluta ta’ rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

50

2010/C 024/89

Kawża T-27/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ Diċembru 2009 — Stella Kunststofftechnik vs UASI — Stella Pack (Stella) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ revoka — Trade mark Komunitarja verbali Stella — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni mibdija qabel abbażi ta’ din it-trade mark — Ammissibbiltà — Artikolu 50(1) u l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 51(1) u l-Artikolu 56(1) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

51

2010/C 024/90

Kawża T-41/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-20 ta’ Novembru 2009 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants vs Il-Kummissjoni (“Proġett Ecodata — Deċiżjoni preparatorja tal-Kummissjoni għall-eżekuzzjoni forzata ta’ ammont dovut taħt deċiżjoni preċedenti — Suġġett tal-kawża mhux iktar eżistenti — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2010/C 024/91

Kawża T-94/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-19 ta’ Novembru 2009 — EREF vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Rappreżentazzjoni minn avukat li m’għandhux il-kwalità ta’ terzi — Inammissibbiltà manifesta”)

52

2010/C 024/92

Kawża T-40/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-19 ta’ Novembru 2009 — EREF vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Rappreżentazzjoni minn avukat li m’għandhux il-kwalità ta’ terzi — Inammissibbiltà”)

52

2010/C 024/93

Kawża T-228/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-24 ta’ Novembru 2009 — Szomborg vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Nuqqas ta’ preżentazzjoni mill-Kummissjoni fit-terminu previst ta’ evalwazzjoni xjentifika — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

52

2010/C 024/94

Kawżi magħquda T-313/08 sa T-318/08 u T-320/08 sa T-328/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Novembru 2009 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore et vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Regolament (KE) Nru 530/2008 — Irkupru tal-istokkijiet tat-tonn — Stabbiliment tat-TAC għas-sena 2008 — Att ta’ portata ġenerali — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

53

2010/C 024/95

Kawża T-53/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-1 ta’ Diċembru 2009 — Cafea vs UASI — Christian (BEST FARM) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

53

2010/C 024/96

Kawża T-87/09: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-25 ta’ Novembru 2009 — Andersen vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri favur id-Danske Statsbaner — Obbligi ta’ servizz pubbliku — Deċiżjoni li tinbeda l-proċedura prevista fl-Artikolu 88(2) KE — Inammissibbiltà”)

54

2010/C 024/97

Kawża T-445/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2009 — Centre national de la recherche scientifique vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 024/98

Kawża T-447/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2009 — Centre national de la recherche scientifique vs Il-Kummissjoni

55

2010/C 024/99

Kawża T-448/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2009 — Centre national de la recherche scientifique vs Il-Kummissjoni

55

2010/C 024/00

Kawża T-449/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Novembru 2009 — Centre national de la recherche scientifique vs Il-Kummissjoni

56

2010/C 024/01

Kawża T-451/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2009 — Wind vs UASI — Sanyang Industry (Wind)

56

2010/C 024/02

Kawża T-455/09: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2009 — Jiménez Sarmiento vs UASI — Robin et (Q)

57

2010/C 024/03

Kawża T-460/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2009 — CheapFlights International vs UASI — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/04

Kawża T-461/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2009 — CheapFlights International vs UASI — Cheapflights (Cheapflights)

58

2010/C 024/05

Kawża T-465/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2009 — Jurašinović vs Il-Kunsill

59

2010/C 024/06

Kawża T-466/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2009 — Comercial Losan vs UASI — McDonald's International Property (Mc. Baby)

60

2010/C 024/07

Kawża T-467/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Novembru 2009 — Stelzer vs Il-Kummissjoni

60

2010/C 024/08

Kawża T-468/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2009 — JSK International Architekten und Ingenieure vs BĊE

61

2010/C 024/09

Kawża T-469/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2009 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea

62

2010/C 024/10

Kawża T-470/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — medi vs UASI (medi)

62

2010/C 024/11

Kawża T-471/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Novembru 2009 — Oetker Nahrungsmittel vs UASI — Bonfait (Buonfatti)

63

2010/C 024/12

Kawża T-472/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — SP vs Il-Kummissjoni

63

2010/C 024/13

Kawża T-473/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Novembru 2009 — Matkompaniet vs UASI — DF World of Spices (KATOZ)

64

2010/C 024/14

Kawża T-475/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/15

Kawża T-476/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

65

2010/C 024/16

Kawża T-477/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/17

Kawża T-478/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER)

66

2010/C 024/18

Kawża T-479/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden)

67

2010/C 024/19

Kawża T-480/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICOCENTER)

67

2010/C 024/20

Kawża T-481/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (maxi BRICOCENTER)

68

2010/C 024/21

Kawża T-482/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città)

68

2010/C 024/22

Kawża T-483/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2009 — ATB Norte vs UASI — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER)

69

2010/C 024/23

Kawża T-121/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-27 ta’ Novembru 2009 — Sellafield vs Il-Kummissjoni

69

2010/C 024/24

Kawża T-337/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-23 ta’ Novembru 2009 — Brilliant Hotelsoftware vs UASI (BRILLIANT)

69

2010/C 024/25

Kawżi magħqdua T-415/07 u T-416/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Novembru 2009 — RedEnvelope vs UASI — Red Letter Days (redENVELOPE)

69

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 024/26

Kawża F-47/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Settembru 2009 — Behmer vs Il-Parlament (Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2005 — Deċiżjoni dwar il-politika ta’ promozzjoni u ta’ ppjanar tal-karrieri — Proċedura għall-allokazzjoni ta’ punti ta’ mertu fil-Parlament Ewropew — Illegalità ta’ struzzjonijiet li jirregolaw din il-proċedura — Konsultazzjoni mal-Kumitat tar-Regolamenti tal-Persunal — Eżami komparattiv tal-merti — Diskriminazzjoni kontra rappreżentanti tal-persunal)

70

2010/C 024/27

Kawżi magħquda F-69/07 u F-60/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — O vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Artikolu 88 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Stabbiltà tal-impjieg — Artikolu 100 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg — Riżerva medika — Artikolu 39 KE — Moviment liberu tal-ħaddiema)

70

2010/C 024/28

Kawża F-83/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Zangerl-Posselt vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ ammissjoni għall-eżamijiet bil-miktub u orali — Diplomi meħtieġa — Kunċett ta’ edukazzjoni superjuri — Diskriminazzjoni minħabba l-età)

71

2010/C 024/29

Kawża F-94/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009 — Rebizant, Vlandas u Vocino vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2006 — Rata ta’ multiplikazzjoni — Artikolu 6(2) tar-Regolamenti tal-Persunal — Artikolu 9 tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal — Limiti minimi ta’ promozzjoni)

71

2010/C 024/30

Kawża F-102/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — Kerstens vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċeduri ta’ promozzjoni 2004, 2005 u 2006 — Għoti ta’ punti ta’ prijorità — Punti ta’ prijorità mogħtija mid-Diretturi Ġenerali — Punti ta’ prijorità li jirrikonoxxu x-xogħol imwettaq fl-interess tal-istituzzjoni — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni)

72

2010/C 024/31

Kawża F-114/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — Wenning vs Europol (Servizz pubbliku — Persunal tal-Europol — Tiġdid ta’ kuntratt ta’ aġent tal-Europol — Artikolu 6 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Europol — Rapport ta’ evalwazzjoni)

72

2010/C 024/32

Kawża F-124/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Settembru 2009 — Behmer vs Il-Parlament (Promozzjoni — Sena ta’ promozzjoni 2006 — Eżami komparattiv tal-merti)

72

2010/C 024/33

Kawża F-125/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — Hau vs Il-Parlament (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2006 — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista tal-uffiċjali promossi — Eżami komparattiv tal-merti — Livell ta’ referenza — Nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-kwalità ta’ “riżerva”)

73

2010/C 024/34

Kawża F-130/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-16 ta’ Settembru 2009 — Vinci vs Il-Bank Ċentrali Ewropew (Servizz pubbliku — Persunal tal-BĊE — Ipproċessar allegatament illegali ta’ data medika — Viżta medika imposta)

73

2010/C 024/35

Kawżi magħquda F-20/08, F-34/08 u F-75/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — Aparicio, Simon et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Reklutaġġ — Proċedura tal-għażla CAST 27/Relex — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-bażi ta’ data — Newtralizzazzjoni ta’ mistoqsijiet — Test tar-raġunament verbali u numeriku — Trattament ugwali)

73

2010/C 024/36

Kawża F-55/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — De Nicola vs Il-Bank Ewropew tal-Investiment (Servizz Pubbliku — Uffiċjal tal-Bank Ewropew tal-Investiment — Evalwazzjoni — Promozzjoni — Assigurazzjoni tal-mard — Ħlas lura ta’ spejjeż mediċi — Fastidju psikoloġiku — Obbligu ta’ premura — Rikors għad-danni — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Prim’Istanza — Ammissibbiltà)

74

2010/C 024/37

Kawża F-71/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta’ Novembru 2009 — N vs Il-Parlament. (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni — Iffissar ta’ għanijiet — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Ammissibbiltà — Miżura li ma tikkawżax preġudizzju)

74

2010/C 024/38

Kawża F-80/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Wenig vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċedura dixxiplinarja — Sospensjoni ta’ uffiċjal — Tnaqqis mill-paga — Allegazzjoni ta’ nuqqas serju — Drittijiet tad-difiża — Kompetenza — Nuqqas li tiġi ppubblikata delega ta’ poteri — Nuqqas ta’ komptenza tal-awtur tal-att ikkontestat)

75

2010/C 024/39

Kawża F-86/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Voslamber vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Skema konġunta għall-assigurazzjoni kontra l-mard — Konjuġi ta’ ex uffiċjal — Kompetenza limitata — Artikolu 13 tar-Regolament dwar il-kopertura tar-riskji marbuta mal-mard)

75

2010/C 024/40

Kawża F-93/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Novembru 2009 — N vs Il-Parlament Ewropew (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Definizzjoni tal-għanjiet li għandhom jintlaħqu)

76

2010/C 024/41

Kawża F-99/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Novembru 2009 — Di Prospero vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Kompetizzjoni ġenerali — Qasam tal-ġlieda kontra l-frodi — Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AD/116/08 u EPSO/AD/117/08 — Impossibbiltà għall-kandidati li jirreġistraw simultanjament għal diversi kompetizzjonijiet — Ċaħda tal-kandidatura tar-rikorrenti għall-kompetizzjoni EPSO/AD/117/08))

76

2010/C 024/42

Kawża F-1/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Novembru 2009 — Putterie-De-Beukelaer vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ ċertifikazzjoni — Evalwazzjoni tal-potenzjal)

76

2010/C 024/43

Kawża F-3/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Ridolfi vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Uffiċjali assenjati f’pajjiż terz — Allowance għall-edukazzjoni biż-żieda — Riassenjazzjoni fil-kwartieri ġenerali — Taħriġ mill-ġdid — Perijodu ta’ assenjazzjoni normali — Artikoli 3 u 15 tal-Anness X tar-Regolamenti tal-Persunal)

77

2010/C 024/44

Kawża F-16/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — de Britto Patrício-Dias vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2007 — Ksur tal-Artikolu 43 tar-Regolamenti tal-Persunal — Motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Evalwazzjoni tal-effiċjenza fuq parti mill-perijodu ta’ riferiment)

77

2010/C 024/45

Kawża F-11/05: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-18 ta’ Novembru 2009 — Chassagne vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Rinviju lill-Qorti tal-Prim’Istanza wara annullament — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

77

2010/C 024/46

Kawża F-70/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-10 ta' Novembru 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għad-danni — Eċċezzjoni ta’ rimedju parallel — Inammissibbiltà manifesta)

78

2010/C 024/47

Kawża F-94/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Ottubru 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Eżekuzzjoni ta’ sentenza — Rimbors tal-ispejjeż — Intenzjoni tal-amministrazzjoni li tnaqqas il-benefiċċju ta’ invalidità tal-uffiċjal — Nuqqas ta’ att li jikkawża preġudizzju — Rikors għal kumpens — Inammissibbiltà manifesta)

78

2010/C 024/48

Kawża F-5/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Novembru 2009 — Soerensen Ferraresi vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għad-danni — Ammissibbiltà — Ilment — Att li jikkawża preġudizzju)

78

2010/C 024/49

Kawża F-17/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Meister vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikors għal annullament — Referenza għall-punti ta’ promozzjoni akkumulati preċedentament — Nuqqas ta’ att li jikkawża preġudizzju — Rikors għad-danni — Dannu li ma jistax jiġi stimat — Inamissibbiltà manifesta”)

79

2010/C 024/50

Kawża F-54/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-30 ta’ Novembru 2009 — Lebedef vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave annwali — Sekondar part-time għall-finijiet ta’ rappreżentazzjoni tat-trejdjunjin — Assenza mhux awtorizzata — Tnaqqis tad-dritt għal-leave annwali — Artikolu 60 tar-Regolamenti tal-Persunal — Rikors manifestament infondat)

79

2010/C 024/51

Kawża F-64/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-29 ta’ Settembru 2009 — Labate vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sigurtà Soċjali — Assigurazzjoni kontra r-riskji ta’ inċidenti u mard fuq ix-xogħol — Mard ikkaġunat mix-xogħol — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Nuqqas ta’ kompetenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Rinviju għal Qorti tal-Prim’Istanza)

79

2010/C 024/52

Kawża F-83/09: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Ottubru 2009 — Kalmár vs Europol

80

2010/C 024/53

Kawża F-87/09: Rikors ippreżentat fl-21 ta’ Ottubru 2009 — Dekker vs Europol

80

2010/C 024/54

Kawża F-88/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Ottubru 2009 — Z vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

80

2010/C 024/55

Kawża F-95/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Novembru 2009 — Skareby vs Il-Kummissjoni

81

2010/C 024/56

Kawża F-97/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Novembru 2009 — Taillard vs Il-Parlament

81

2010/C 024/57

Kawża F-98/09: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2009 — Whitehead vs Il-Bank Ċentrali Ewropew

82

2010/C 024/58

Kawża F-28/05: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-17 ta’ Settembru 2009 — Callewaert vs Il-Kummissjoni

82

2010/C 024/59

Kawża F-10/09: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta’ Novembru 2009 — Moschonaki vs Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

82


MT

 

Top