EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:297:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 297, 05 ta' Diċembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.297.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 297

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
5 ta' Diċembru 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 297/01

Nota ta’ informazzjoni dwar ir-rinviji għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-qrati nazzjonali

1

2009/C 297/02

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 282, 21.11.2009

6


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 297/03

Kawża C-35/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Baden-Württemberg — Il-Ġermanja) — Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian vs Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Moviment liberu tal-kapital — Proprjetà immobbli — Taxxa fuq id-dħul — Tnaqqis tat-telf li jirriżulta mill-kiri tad-dħul taxxabbli ta’ persuna taxxabbli — Applikazzjoni ta’ deprezzament digressiv fuq l-ispejjeż ta’ akkwist jew ta’ kostruzzjoni — Trattament fiskali iktar favorevoli rriżervat biss għal proprjetà immobbli li tinsab fit-territorju nazzjonali)

7

2009/C 297/04

Kawża C-101/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Il-Lussemburgu) — Audiolux SA, BIP Investment Partners SA, Jean-Paul Felten, Joseph Weyland, Luxiprivilège SA, Foyer SA, Investas ASBL, Claudie Stein-Lambert, Christiane Worre-Lambert, Baron Antoine De Schorlemer, Jacques Funck, Jean Petitdidier vs Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL), RTL Group, Juan Abello Gallo, Didier Bellens, André Desmarais, Gérald Frère, Jocelyn Lefebvre, Onno Ruding, Gilles Samyn, Martin Taylor, Bertelsmann AG, Siegfried Luther, Thomas Middelhoff, Ewald Wagenbach, Rolf Schmidt-Holz, Erich Schumann, WAZ Finanzierungs-GmbH, Westdeutsche Allgemeine Zeitungsverlagsgesellschaft E. Brost & J. Funke GmbH & Co (WAZ) (“Direttivi 77/91/KEE, 79/279/KEE u 2004/25/KE — Prinċipju ġenerali tad-dritt Komunitarju ta’ protezzjoni tal-azzjonisti b’minoranza — Ineżistenza — Dritt tal-kumpanniji — Akkwist ta’ kontroll — Offerta obbligatorja — Rakkomandazzjoni 77/534/KEE — Kodiċi ta’ kondotta”)

7

2009/C 297/05

Kawża C-116/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van Cassatie van België — Il-Belġju) — C. Meerts vs Proost NV (Direttiva 96/43/KE — Ftehim qafas dwar il-leave tal-ġenituri konkluż mill-UNICE, iċ-CEEP u l-ETUC — Interpretazzjoni tal-Klawżola 2(6) u (7) — Leave tal-ġenituri part-time — Tkeċċija tal-ħaddiem qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ leave tal-ġenituri mingħajr osservanza tat-terminu legali ta’ avviż — Kalkolu tal-kumpens)

8

2009/C 297/06

Kawża C-138/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Fővárosi Ítélőtábla — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH vs Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (Proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Proċeduri mibdija wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2004/18/KE u qabel l-iskadenza tat-terminu għat-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva — Proċeduri nnegozjati bil-pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ sejħa għal offerti — Obbligu li jiġi ammess numru minimu ta’ kandidati xierqa — Obbligu li tiġi żgurata kompetizzjoni ġenwina)

9

2009/C 297/07

Kawża C-196/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — L-Italja) — Acoset SpA vs Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa, Comune di Comiso (RG), Comune di Modica (RG), Provincia Regionale di Ragusa, Comune di Acate (RG), Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), Comune di Giarratana (RG), Comune di Ispica (RG), Comune di Monterosso Almo (RG), Comune di Pozzallo (RG), Comune di Ragusa, Comune di Vittoria (RG), Comune di Santa Croce Camerina (RG), Comune di Scicli (RG) (“Artikoli 43 KE, 49 KE et 86 KE — Għoti ta’ kuntratti pubbliċi — Għoti tas-servizz tal-ilma lil kumpannija pubblika-privata — Proċedura ta’ kompetizzjoni — Ħatra tas-soċju privat inkarigat mill-operat tas-servizz — Għoti barra mir-regoli tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi”)

9

2009/C 297/08

Kawża C-232/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba Awla) tal-15 ta' Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Regolament (KE) Nru 850/1998 — Artikolu 29(2) — Restrizzjonijiet fuq sajd għall-barbun tat-tbajja — Saħħa tal-magna massima tal-bastimenti tas-sajd — Regolament (KEE) Nru 2847/93 — Artikolu 2(1) — Regolament (KE) Nru 2371/2002 — Artikolu 23 — Implementazzjoni tal-kontroll u l-eżekuzzjoni tar-regoli)

10

2009/C 297/09

Kawża C-242/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Swiss Re Germany Holding GmbH vs Finanzamt München für Körperschaften (Sitt Direttiva tal-VAT — Il-ħames inċiż tal-Artikolu 9(2)(e) u tal-Artikolu 13B(a), (ċ) u (d)(2) u (3) — Kunċett ta’ tranżazzjonijiet ta’ assigurazzjoni u ta’ riassigurazzjoni — Trasferiment bi ħlas ta’ portfolio ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni fuq il-ħajja lil persuna stabbilita fi Stat terz — Determinazzjoni tal-post ta’ dan it-trasferiment — Eżenzjonijiet)

10

2009/C 297/10

Kawża C-255/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 85/337/KEE — Stima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent — Determinazzjoni tal-limiti — Daqs tal-proġett — Transpożizzjoni inkompleta)

11

2009/C 297/11

Kawżi magħquda C-261/08 u C-348/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2009 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanja) — María Julia Zurita Garcia (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) vs Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visas, asil u immigrazzjoni — Miżuri dwar il-qsim tal-fruntieri esterni — Artikolu 62 (1) u (2)(a) KE — Konvenzjoni li timplementa l-Ftehim ta’ Schengen — Artikoli 6b u 23 — Regolament (KE) Nru 562/2006 — Artikoli 5, 11 u 13 — Preżunzjoni fir-rigward tat-tul tas-soġġorn — Ċittadini ta’ pajjiżi terzi f’sitwazzjoni irregolari fit-territorju ta’ Stat Membru — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti, skont iċ-ċirkustanzi, jew l-impożizzjoni ta’ multa jew inkella t-tkeċċija)

12

2009/C 297/12

Kawża C-263/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta' Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Högsta domstolen — L-Isvezja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening vs Stockholms kommun genom dess marknämnd (Direttiva 85/337/KEE — Parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess deċiżjonali fil-qasam tal-ambjent — Dritt li jiġi ppreżentat rikors kontra d-deċiżjonijiet ta’ permessi ta’ xogħlijiet li jista’ jkollhom effett notevoli fuq l-ambjent)

12

2009/C 297/13

Kawża C-275/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 93/36/KEE — Kuntratti pubbliċi għal provvisti — Provvista ta’ software għall-ġestjoni tar-reġistrazzjoni ta’ vetturi — Proċedura negozjata mingħajr ma s-sejħa għal offerti tiġi ppubblikata minn qabel)

13

2009/C 297/14

Kawża C-301/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — il-Lussemburgu) — Irène Bogiatzi, miżżewġa Ventouras vs Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Il-Komunitajiet Ewropej, Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, Foyer Assurances SA (Politika tat-trasport — Regolament (KE) Nru 2027/97 — Konvenzjoni ta’ Varsavja — Responsabbilità ta’ trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta’ inċidenti — Terminu għall-preżentata ta’ rikors għal kumpens għad-dannu subit)

13

2009/C 297/15

Kawża C-324/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hoge Raad der Nederlanden — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Metro Cash & Carry B.V., Remo Zaandam B.V. vs Diesel S.P.A. (Direttiva 89/104/KEE — Dritt tat-trade marks — Eżawriment tad-drittijiet tal-proprjetarju tat-trade mark — Tqegħid fis-suq ta’ prodotti fiż-Żona Ekonomika Ewropea minn terzi — Kunsens impliċitu — Kundizzjonijiet)

14

2009/C 297/16

Kawża C-425/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — il-Belġju) — Enviro Tech (Europe) Ltd vs L-Istat Belġjan (Ambjent u Protezzjoni tal-konsumaturi — Klassifikazzjoni, ippakkjar u ttikkettjar tan-n-propil bromid bħala sustanza perikoluża — Direttiva 2004/73/KE — Direttiva 67/548/KEE — Obbligu ta’ traspożizzjoni)

14

2009/C 297/17

Kawża C-438/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Portugall (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà ta’ stabbiliment — Direttiva 96/96/KE — Leġizlazzjoni nazzjonali — Kundizzjonijiet ta’ aċċess restrittivi għall-attività ta’ testijiet ta’ vetturi — Artikolu 45 KE — Attivitajiet konnessi mal-eżerċizzju tal-awtorità pubblika — Sigurtà fit-toroq — Proporzjonalità)

15

2009/C 297/18

Kawża C-449/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla), tat-22 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het Bedrijfsleven — l-Olanda) — G. Elbertsen vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Politika agrikola komuni — Sistema integrata tal-amministrazzjoni u tal-kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skema ta’ pagament uniku — Iffissar tal-ammont ta’ referenza — Bdiewa li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni speċjali — Riżerva nazzjonali)

15

2009/C 297/19

Kawża C-30/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 96/82/KE — Artikolu 11 — Pjani ta’ emerġenza esterni)

16

2009/C 297/20

Kawża C-181/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sofiyski gradski sad (il-Bulgarija) fid-19 ta’ Mejju 2009 — Canon Kabushiki Kaisha vs IPN Bulgaria OOD

16

2009/C 297/21

Kawża C-328/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Estonja

17

2009/C 297/22

Kawża C-358/09 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Settembru 2009 minn DSV Road NV kontra s-sentenza tat-8 ta’ Lulju 2009 tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Ir-Raba’ Awla) fil-Kawża T-219/07, DSV Road NV vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

17

2009/C 297/23

Kawża C-360/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Bonn (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Settembru 2009 — Pfleiderer AG vs Bundeskartellamt

18

2009/C 297/24

Kawża C-367/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Antwerpen (Il-Belġju) fit-8 ta’ Settembru 2009 — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau vs SGS Belgium NV, Firme Derwa NV u Centraal Beheer Achmea NV

18

2009/C 297/25

Kawża C-375/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Sąd Najwyższy (il-Polonja) fit-23 ta’ Settembru 2009 — Tele2 Polska sp. z o.o., li issa saret Netia S.A. w. Warszawie vs Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

19

2009/C 297/26

Kawża C-382/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākās tiesas Senāts (ir-Repubblika tal-Latvja) fit-28 ta’ Settembru 2009 — SIA Stils Met vs Valsts ieņēmumu dienests

19

 

Il-Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 297/27

Kawża T-339/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-28 ta’ Ottubru 2009 — Juwel Aquarium vs UASI — Potschak (Panorama) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali Panorama — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 7(1)(c) u l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

20

2009/C 297/28

Kawża T-80/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-28 ta’ Ottubru 2009 — CureVac vs UASI Qiagen (RNAiFect) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali RNAiFect — Trade mark verbali preċedenti RNActive — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

20

2009/C 297/29

Kawża T-137/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-28 ta’ Ottubru 2009 — BCS vs UASI — Deere (Tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja li tikkonsisti f’tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(3) u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 7(3) u l-Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009] — Raġuni relattiva għal rifjut — Trade mark nazzjonali preċedenti mhux irreġistrata li tikkonsisti f’tagħqid tal-kuluri aħdar u isfar — Artikolu 8(4) u l-Artikolu 52(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 8(4) u l-Artikolu 53(1)(ċ) tar-Regolament Nru 207/2009] — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 75 tar-Regolament Nru 207/2009)”)

21

2009/C 297/30

Kawża T-307/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-20 ta’ Ottubru 2009 — Aldi Einkauf vs UASI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva 4 OUT Living — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti Living & Co — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

21

2009/C 297/31

Kawża T-120/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Marzu 2009 — Phoenix-Reisen u DRV vs Il-Kummissjoni

21

2009/C 297/32

Kawża T-369/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2009 — Sociedade Quinta do Portal vs UASI — Vallegre — Vinhos do Porto (PORTO ALEGRE)

22

2009/C 297/33

Kawża T-381/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2009 — RWE Transgas vs Il-Kummissjoni

22

2009/C 297/34

Kawża T-382/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2009 — ERGO Versicherungsgruppe vs UASI — DeguDent (ERGO)

23

2009/C 297/35

Kawża T-384/09: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Ottubru 2009 — SKW Stahl-Metallurgie Holding u SKW Stahl-Metallurgie vs Il-Kummissjoni

23

2009/C 297/36

Kawża T-391/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2009 — Evonik Degussa u AlzChem Hart vs Il-Kummissjoni

24

2009/C 297/37

Kawża T-392/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2009 — 1. garantovaná vs Il-Kummissjoni

25

2009/C 297/38

Kawża T-393/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2009 — NEC Display Solutions Europe vs UASI — Nokia (NaViKey)

26

2009/C 297/39

Kawża T-394/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2009 — General Bearing vs UASI (GENERAL BEARING CORPORATION)

26

2009/C 297/40

Kawża T-395/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2009 — Arques Industries vs Il-Kummissjoni

27

2009/C 297/41

Kawża T-396/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2009 — Vereniging Milieudefensie u Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

28

2009/C 297/42

Kawża T-397/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2009 — Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg vs UASI (trade mark figurattiva li tirrappreżenta emblema)

29

2009/C 297/43

Kawża T-400/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2009 — ECKA Granulate u non ferrum Metallpulver vs Il-Kummissjoni

29

2009/C 297/44

Kawża T-401/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2009 — Marcuccio vs Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej

30

2009/C 297/45

Kawża T-402/09 P: Appell ippreżentat fis-7 ta’ Ottubru 2009 minn Luigi Marcuccio mid-digriet mogħti fl-20 ta’ Lulju 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-86/07, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

30

2009/C 297/46

Kawża T-403/09: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Ottubru 2009 — Tecnoprocess vs Id-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Marokk et

31

2009/C 297/47

Kawża T-404/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2009 — Deutsche Bahn vs UASI (Tagħqid tal-kuluri griż u aħmar)

31

2009/C 297/48

Kawża T-405/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2009 — Deutsche Bahn vs UASI (Taqħqid tal-kuluri griż u aħmar)

32

2009/C 297/49

Kawża T-415/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Ottubru 2009 — New Yorker SHK Jeans vs UASI Vallis K — Vallis A (FISHBONE)

32

2009/C 297/50

Kawża T-417/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ottubru 2009 — Poslovni Sistem Mercator vs UASI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

33

2009/C 297/51

Kawża T-422/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2009 — São Paulo Alpargatas vs UASI — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

33

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 297/52

Kawża F-16/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Settembru 2009 — Behmer vs Il-Parlament Ewropew (Uffiċjali — Proċedura ta’ attribuzzjoni tal-punti ta’ mertu fil-Parlament Ewropew — Ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni — Motivazzjoni mogħtija matul il-kawża)

35

2009/C 297/53

Kawża F-29/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Y vs Il-Kummissjoni (Membri tal-persunal bil-kuntratt — Tkeċċija minħabba inkompetenza manifesta — Kondotta mhux tajba biżżejjed fid-dipartiment)

35

2009/C 297/54

Kawża F-33/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2009 — V vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Reklutaġġ — Rifjut ta’ impjieg minħabba inkapaċità fiżika meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funżjonijiet — Regolarità tal-proċedura — Regolarità tal-vista medika għar-reklutaġġ — Atti preparatorji)

35

2009/C 297/55

Kawża F-74/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2009 — Ramaekers-Jørgensen vs Il-Kummissjoni (Uffiċjali — Taxxa Komunitarja — Kalkolu — Akkumulazzjoni tal-ammont tar-remunerazzjoni personali u tal-pensjoni tas-superstiti — Modalitajiet ta’ ġbir tat-taxxa — Data ta’ meta għandu jseħħ it-tnaqqis)

36

2009/C 297/56

Kawża F-76/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2009 — Cusack-Gard’ner vs Il-Kummissjoni

36

2009/C 297/57

Kawża F-82/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ottubru 2009 — Nolin vs Il-Kummissjoni

37


MT

 

Top