Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 282, 21 ta' Novembru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.282.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 282

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
21 ta' Novembru 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 282/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 267, 7.11.2009

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 282/02

Kawżi magħquda C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P u C-519/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — GlaxoSmithKline Services Unlimited, li qabel kienet Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (Appelli — Akkordji — Limitazzjoni tal-kummerċ parallel tal-prodotti mediċinali — Artikolu 81(1) KE — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni minħabba l-għan — Leġiżlazzjonijiet nazzjonali tal-prezzijiet — Sostituzzjoni tal-motivi — Artikolu 81(3) KE — Kontribuzzjoni għall-promozzjoni tal-progress tekniku — Stħarriġ — Oneru tal-prova — Motivazzjoni — Interess ġuridiku)

2

2009/C 282/03

Kawżi magħquda C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P u C-137/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009 — Erste Group Bank AG, li kienet Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Akkordji — Iffissar minn banek Awstrijaċi tar-rati kredituri u debituri — “Klabb Lombard” — Effett fuq il-kummerċ bejn Stati Membri — Kalkolu tal-multi — Suċċessjoni ta’ impriżi — Impatt konkret fuq is-suq — Implementazzjoni tal-akkordju)

3

2009/C 282/04

Kawża C-335/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 91/271/KEE — Trattament tal-ilma urban mormi — Nuqqas li tordna trattament iktar rigoruż tan-nitroġenu fl-impjanti kollha ta’ trattament ta’ ilma urban mormi li joriġina minn agglomerazzjonijiet li għandhom ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ iktar minn 10000”)

3

2009/C 282/05

Kawża C-370/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Determinazzjoni ta’ pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f’isem il-Komunità f’korp stabbilit minn ftehim — Obbligu ta’ motivazzjoni — Indikazzjoni tal-bażi legali — L-14-il sessjoni tal-Konferenza tal-partijiet kontraenti tal-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Ispeċi ta’ fawna u flora selvaġġi mhedda b’Estinzjoni (CITES)

4

2009/C 282/06

Kawża C-438/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Isvezja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 91/271/KEE — Trattament tal-ilma urban mormi — Nuqqas li jordna trattament iktar rigoruż tan-nitroġenu fl-impjanti kollha ta’ trattament ta’ ilma urban mormi li joriġina minn agglomerazzjonijiet li għandhom ekwivalenti ta’ popolazzjoni ta’ iktar minn 10000”)

4

2009/C 282/07

Kawża C-505/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — proċedura mressqa minn Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taż-żjut u x-xaħmijiet — Regolament Nru 136/66/KEE — Artikolu 12a — Ħażna taż-żejt taż-żebbuġa mingħajr finanzjament Komunitarju — Kompetenzi tal-awtoritajiet nazzjonali fil-qasam tal-kompetizzjoni)

5

2009/C 282/08

Kawża C-562/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 56 KE u Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE — Tassazzjoni diretta — Persuni fiżiċi — Impożizzjoni ta’ taxxa fuq il-qligħ kapitali — Differenza fit-trattament bejn persuni residenti u dawk mhux residenti)

5

2009/C 282/09

Kawża C-567/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mir-Raad van State — L-Olanda) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie vs Woningstichting Sint Servatius (Moviment liberu tal-kapital — Artikolu 56 KE — Restrizzjonijiet — Ġustifikazzjonijiet — Politika ta’ akkomodazzjoni soċjali — Servizzi ta’ importanza ekonomika ġenerali)

6

2009/C 282/10

Kawża C-569/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-iSpecial Commissioners of Income Tax, London — Ir-Renju Unit) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd vs The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Taxxi indiretti — Ġbir ta’ kapital — Impożizzjoni ta’ dazju ta’ 1,5 % fuq it-trasferiment jew il-ħruġ ta’ azzjonijiet f’servizz ta’ tpaċija ta’ tranżazzjonijiet (“clearance service”))

6

2009/C 282/11

Kawża C-3/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal du travail de Nivelles — Il-Belġju) — Ketty Leyman vs Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) (Talba għal deċiżjoni preliminari — Skemi ta’ siġurtà soċjali — Benefiċċji ta’ invalidità — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 40(3) — Skemi differenti ta’ benefiċċji fl-Istati Membri — Żvantaġġi għall-ħaddiema migranti — Kontribuzzjonijiet mingħajr ebda ritorn)

7

2009/C 282/12

Kawża C-40/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia Nru 4 ta’ Bilbao — Spanja) — Asturcom Telecomunicaciones SL vs Cristina Rodríguez Nogueira (Direttiva 93/13/KEE — Kuntratti konklużi mal-konsumaturi — Klawżola ta’ arbitraġġ inġusta — Nullità — Deċizjoni ta’ arbitraġġ li tkun saret res judicata — Eżekuzzjoni forzata — Ġurisdizzjoni tal-qorti nazzjonali ta’ eżekuzzjoni li tqajjem ex officio n-nullità tal-klawżola ta’ arbitraġġ inġusta — Prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività)

7

2009/C 282/13

Kawża C-103/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — L-Awstrija) — Arthur Gottwald vs Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Moviment liberu tal-persuni — Ċittadinanza tal-Unjoni — Artikolu 12 KE — Għoti lill-persuni b’diżabbiltà ta’ disk tal-pedaġġ kull sena mingħajr ħlas — Dispożizzjonijiet li jillimitaw l-għoti ta’ tali disk tal-pedaġġ lill-persuni b’diżabbiltà residenti jew ordinarjament residenti fit-territorju nazzjonali)

8

2009/C 282/14

Kawża C-123/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Amsterdam — l-Olanda) — Proċeduri dwar mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ kontra Dominic Wolzenburg (Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Mandat ta’ arrest Ewropew u proċeduri ta’ konsenja bejn Stati Membri — Artikolu 4(6) — Raġuni għall-għażla tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew — Implementazzjoni fid-dritt nazzjonali — Persuna arrestata ċittadina tal-Istat Membru li joħroġ il-mandat — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-mandat ta’ arrest Ewropew mill-Istat Membru li jeżegwixxi suġġett għall-kundizzjoni li l-persuna kkonċernata tkun residenti għal perijodu ta’ ħames snin fit-territorju tiegħu — Artikolu 12 KE)

8

2009/C 282/15

Kawża C-133/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-6 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — l-Olanda) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF) vs Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Konvenzjoni ta’ Ruma dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali — Liġi applikabbli fin-nuqqas ta’ għażla — Kuntratt ta’ nolleġġ — Kriterji ta’ rabta — Separabbiltà)

9

2009/C 282/16

Kawża C-141/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Ir-Repubblika Taljana (“Appell — Politika kummerċjali — Dumping — Importazzjonijiet ta’ twavel għall-mogħdija li joriġinaw miċ-Ċina — Regolament (KE) Nru 384/96 — Artikoli 2(7)(ċ) u 20(4) u (5) — Status ta’ impriża li topera f’ekonomija tas-suq — Drittijiet tad-difiża — Investigazzjoni antidumping — Termini mogħtija lill-impriżi sabiex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom”)

9

2009/C 282/17

Kawża C-153/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Artikoli 49 KE u 36 tal-Ftehim ŻEE — Taxxa diretta — Taxxa fuq id-dħul — Eżenzjoni fiskali limitata għar-rebħ minn lotteriji u logħob tal-ażżard organizzati minn ċerti korpi u entitajiet nazzjonali)

10

2009/C 282/18

Kawża C-219/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-1 ta' Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Ostakolu mhux iġġustifikat — Kollokament ta’ ħaddiema li huma ċittadini ta’ Stati terzi)

11

2009/C 282/19

Kawża C-247/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Köln — Il-Ġermanja) — Gaz de France — Berliner Investissement SA vs Bundeszentralamt für Steuern (Moviment liberu tal-kapital — Eżenzjoni, fl-Istat Membru tal-kumpannija sussidjarja, mit-taxxa minn ras il-għajn fuq il-profitti mqassma lill-kumpannija parent — Kunċett ta’ “kumpannija ta’ Stat Membru” — “Société par actions simplifiée” taħt il-liġi Franċiża)

11

2009/C 282/20

Kawża C-252/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta' Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Malta (Nuqqas ta’ stat li jwettaq obbligu — Tniġġis u inkonvenjenzi — Impjanti tal-kombustjoni — Limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti tniġġis fl-arja)

11

2009/C 282/21

Kawża C-267/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta' Ottubru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — L-Awstrija) — SPÖ Landesorganisation Kärnten vs Finanzamt Klagenfurt (VAT — Dritt għal tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa — Kunċett ta’ “attivitajiet ekonomiċi” — Organizzazzjoni reġjonali ta’ partit politiku — Attivitajiet ta’ pubbliċità li minnhom jibbenefikaw l-organizzazzjonijiet lokali tal-partit — Spejjeż relatati ma’ dawn l-attivitajiet li jeċċedu d-dħul)

12

2009/C 282/22

Kawża C-468/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta' Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Franza (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali — Direttiva 2005/36/CE — Nuqqas ta’ traspożizzjoni)

12

2009/C 282/23

Kawża C-477/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/36/KE — Rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

13

2009/C 282/24

Kawża C-502/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/60/KE — Prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu — Nuqqas ta’ traspożizzjoni kompleta — Nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-miżuri ta’ traspożizzjoni)

13

2009/C 282/25

Kawża C-504/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/70/KE — Uffiċjali u politkanti — Ħasil ta’ flus — Traspożizzjoni inkompleta)

14

2009/C 282/26

Kawża C-549/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/70/KE — Ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

14

2009/C 282/27

Kawża C-575/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/56/KE — Mergers transkonfinali ta’ kumpanniji ta’ responsabbiltà limitata — Nontranspożizzjoni fit-terminu previst)

15

2009/C 282/28

Kawża C-6/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/60/KE — Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

15

2009/C 282/29

Kawża C-8/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-24 ta' Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/17/KE — Rekwiżiti tekniċi relatati mad-donazzjoni, il-ksib u l-kontroll ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

15

2009/C 282/30

Kawża C-9/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Saħħa pubblika — Direttiva 2004/23/KE — Iffissar ta’ standards ta’ kwalità u sigurezza għad-donazzjoni, ksib, ittestjar, proċessar, priservazzjoni, ħażna u tqassim ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

16

2009/C 282/31

Kawża C-100/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ċeka (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2007/14/KE — Regoli dettaljati għall-implementazzjoni ta’ xi dispożizzjonijiet tad-Direttiva2004/109/KE — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

16

2009/C 282/32

Kawża C-416/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta’ Lulju 2009 — Apple Computer, Inc. vs Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni), TKS-Teknosoft SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark verbali QUARTZ — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark figurattiva Komunitarja QUARTZ — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Xebh tal-prodotti — Probabbbiltà ta’ konfużjoni — Appell manifestament inammissibbli)

17

2009/C 282/33

Kawża C-445/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — il-Ġermanja) — Kurt Wierer vs Land Baden-Württemberg (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Liċenzja tas-sewqan — Direttiva 91/439/KEE — Irtirar tal-liċenzja tas-sewqan nazzjonali minħabba sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol — Nuqqas li jiġi prodott ċertifikat mediku-psikoloġiku meħtieġ sabiex tinkiseb liċenzja tas-sewqan ġdida fl-Istat Membru ospitanti — Liċenzja tas-sewqan maħruġa fi Stat Membru ieħor — Verifika mill-Istat Membru ospitanti tal-kundizzjoni tar-residenza — Possibbiltà li jibbaża ruħu fuq l-informazzjoni mogħtija mill-possessur tal-liċenzja tas-sewqan fil-kuntest tal-obbligu ta’ kooperazzjoni tiegħu taħt id-dritt nazzjonali tal-Istat Membru ospitanti — Possibbiltà li jsiru investigazzjonijiet fl-Istat Membru li joħroġ il-liċenzja tas-sewqan)

17

2009/C 282/34

Kawża C-483/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mit-Tribunal de première instance ta’ Mons — Il-Belġju) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne vs État belge — SPF Finances (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Is-Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 10(1) u (2) — Irkupru tat-taxxa mnaqqsa b’mod żbaljat — Bidu tad-dekorrenza tat-terminu ta’ preskrizzjoni)

18

2009/C 282/35

Kawża C-257/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Il-Greċja) fl-10 ta’ Lulju 2009 — Alfa Vita Vassilopoulos AE, li qabel kienet Trofo Super-Markets AE vs Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias

18

2009/C 282/36

Kawża C-264/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Slovakka

19

2009/C 282/37

Kawża C-323/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division fit-12 ta’ Awwissu 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Kawża C-327/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (il-Ġermanja) fl-14 ta’ Awwissu 2009 — Mensch und Natur AG vs Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Kawża C-335/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Awwissu 2009 mir-Repubblika tal-Polonja mis-sentenza mogħtija fl-10 ta’ Ġunju 2009 mill-Qorti tal-prim’Istanza (L-Ewwel Awla Estiża) fil-kawża T-257/04, Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

21

2009/C 282/40

Kawża C-336/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Awwissu 2009 mir-Repubblika tal-Polonja mid-digriet mogħti fl-10 ta’ Ġunju 2009 mil-Qorti tal-Prim’Istanza fil-Kawża T-258/04, Ir-Repubblika tal-Polonja, sostnuta minn Ir-Repubblika ta’ Ċipru vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

23

2009/C 282/41

Kawża C-337/09 P: Appell ippreżentat fl-20 ta’ Awwissu 2009 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Ir-Raba’ Awla) fis-17 ta’ Ġunju 2009 fil-Kawża T-498/04: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

23

2009/C 282/42

Kawża C-338/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Unabhängigen Verwaltungssenat Wien (l-Awstrija) fl-24 ta’ Awwissu 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

24

2009/C 282/43

Kawża C-339/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Nejvyšší správní soud (ir-Repubblika Ċeka) fl-24 ta’ Awwissu 2009 — Skoma-Lux sro vs Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Kawża C-346/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof ‘s-Gravenhage (L-Olanda) fit-28 ta’ Awissu 2009 — Staat der Nederlanden vs Denkavit Nederland BV et

25

2009/C 282/45

Kawża C-347/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bezirksgericht Linz (L-Awstrija) fil-31 ta’ Awissu 2009 — proċeduri kriminali kontra Jochen Dickinger, Franz Ömer

26

2009/C 282/46

Kawża C-348/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Il-Ġermanja) fil-31 ta’ Awwissu 2009 — Pietro Infusino vs Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

27

2009/C 282/47

Kawża C-352/09 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Settembru 2009 minn ThyssenKrupp Nirosta AG, li kienet ThyssenKrupp Stainless AG, mis-sentenza mogħtija fl-1 ta’ Lulju 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Il-Ħames Awla), fil-Kawża T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

27

2009/C 282/48

Kawża C-354/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fit-3 ta’ Settembru 2009 — Gaston Schul Douane-expediteur BV vs Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Kawża C-356/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (L-Awstrija) fl-4 ta’ Settembru 2009 — Pensionsversicherungsanstalt vs Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Kawża C-372/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation fis-17 ta’ Settembru 2009 — Josep Penarroja Fa vs Procureur général près la Cour d’appel de Paris

29

2009/C 282/51

Kawża C-373/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fis-17 ta’ Settembru 2009 — Josep Penarroja Fa vs Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Kawża C-380/09 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2009 minn Melli Bank plc mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) mogħtija fid-9 ta’ Lulju 2009 fil-Kawżi T-246/08 u T-332/08, Melli Bank plc vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, sostnuta minn Ir-Repubblika ta’ Franza, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej.

30

2009/C 282/53

Kawża C-381/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (L-Italja) fil-25 ta’ Settembru 2009 — Gennaro Curia vs Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Kawża C-394/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u L-Irlanda ta’ Fuq

31

2009/C 282/55

Kawża C-467/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Monomeles Protodikeio Livadeias — Il-Greċja) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa vs Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Kawża C-424/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

32

2009/C 282/57

Kawża C-509/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

32

2009/C 282/58

Kawża C-521/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda

32

2009/C 282/59

Kawża C-529/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz vs Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Kawża C-547/08: Digriet tal-President tal-Ħames Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Isveżja

33

2009/C 282/61

Kawża C-5/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

33

2009/C 282/62

Kawża C-114/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta’ Ġunju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja

33

 

Il-Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 282/63

Kawżi magħquda T-192/01 u T-245/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Lior vs Il-Kummissjoni u Il-Kummissjoni vs Lior (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Programmi Thermie u Altener II — Kuntratti dwar proġetti fil-qasam tal-promozzjoni tal-enerġija rinnovabbli u ta’ enerġija effiċjenti — Ammissibbiltà — Talba għal ħlas — Ġustifikazzjoni tal-ispejjeż — Talba għal rimbors tal-ammonti mħallsa bil-quddiem — Danni”)

34

2009/C 282/64

Kawża T-161/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Hoechst vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-aċtu monokloroaċetiku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tqassim tas-suq u ffissar tal-prezzijiet — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Multi — Proporzjonalità — Kooperazzjoni — Ċirkustanzi aggravanti — Reċidività — Aċċess għall-fajl — Rapport tal-uffiċjal tas-seduta — Ordni ta’ twaqqif tal-aġir”)

35

2009/C 282/65

Kawża T-168/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Arkema vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-aċidu monokloroaċetiku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tqassim tas-suq u ffissar ta’ prezzijiet — Attribuzzjoni ta’ aġir illegali — Prinċipju ta’ individwalità tal-pieni u tas-sanzjonijiet — Obbligu ta’ motivazzjoni — Multi — Proporzjonalità — Gravità u tul tal-ksur — Effett dissważiv — Impatt konkret fuq is-suq — Ċirkustanzi mitiganti — Rwol ta’ segwaċi — Ċirkustanzi aggravanti — Reċidività”)

35

2009/C 282/66

Kawża T-174/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Elf Aquitaine vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-aċidu monokloraċetiku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Tqassim tas-suq u iffissar tal-prezzijiet — Drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni — Attribuzzjoni ta’ aġir illegali — Prinċipju ta’ individwalità tal-pieni u tas-sanzjonijiet — Prinċipju ta’ legalità tal-pieni — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Abbuż ta’ poter — Multi”)

36

2009/C 282/67

Kawża T-175/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Akzo Nobel et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-aċidu monokloroaċetiku — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Tqassim tas-suq u ffissar ta’ prezzijiet — Attribuzzjoni ta’ aġir illegali — Multi — Obbligu ta’ motivazzjoni — Gravità u tul tal-ksur — Effett dissważiv”)

36

2009/C 282/68

Kawża magħquda T-300/05 u T-316/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Ottubru 2009 — Ċipru vs Il-Kummissjoni (“Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Miżuri tranżitorji li għandhom jiġu adottati minħabba l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda — Regolament (KE) Nru 651/2005 li jistabbilixxi miżuri tranżitorji fis-settur taz-zokkor — Rikors għal annullament — Terminu għall-preżentata ta’ rikors — Punt ta’ tluq — Dewmien — Emenda ta’ dispożizzjoni ta’ regolament — Ftuħ mill-ġdid tar-rikors kontra din id-dispożizzjoni u kontra d-dispożizzjonijiet kollha li flimkien magħha jifformaw grupp ta’ regoli wieħed — Inammissibbiltà — Regolament (KE) Nru 832/2005 dwar id-determinazzjoni tal-kwantitajiet żejda ta’ zokkor, isoglukożju u fruttożju — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Kompetenza — Prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni — Aspettattivi leġittimi — Rikors għal annullament — Proporzjonalità — Motivazzjoni — Nonretroattività — Kolleġjalità”)

37

2009/C 282/69

Kawża T-324/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Ottubru 2009 — L-Estonja vs Il-Kummissjoni (“Agrikoltura — Organizzazzjoni komuni tas-swieq — Miżuri tranżitorji li għandhom jiġu adottati minħabba l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda — Regolament (KE) Nru 832/2005, li jistabbilixxi miżuri tranżitorji fis-settur taz-zokkor — Rikors għal annullament — Kolleġġjalità — Kunċett ta’ “ħażna” — Ċirkustanzi li fihom il-ħażniet ġew ikkostitwiti — Motivazzjoni — Amministrazzjoni tajba — Bona fide — Nondiskriminazzjoni — Dritt ta’ proprjetà — Proporzjonalità”)

37

2009/C 282/70

Kawża T-420/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Vischim vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva chlorothalonil — Inklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE — Proċedura ta’ evalwazzjoni — Direttiva 2005/53/KE — Rikors għal annullament — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Rikors għad-danni”)

38

2009/C 282/71

Kawża T-8/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Ottubru 2009 — FAB vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Televiżjoni diġitali terrestri — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi lix-xandara tar-radju li jużaw in-netwerk diġitali terrestri tat-televiżjoni (DVB-T) fir-reġjun ta’ Berlin-Brandebourg — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u tordna l-irkupru tagħha — Rikors għal annullament — Kunċett ta’ għajnuna mill-Istat — Riżorsi tal-Istat — Kumpens li jirrappreżenta l-korrispettiv ta’ obbligi tas-servizz pubbliku — Għajnuna intiża għall-promozzjoni tal-kultura — Aspettativi leġittimi”)

38

2009/C 282/72

Kawża T-21/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Televiżjoni diġitali terrestri — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi lix-xandara tar-radju li jużaw in-netwerk diġitali terrestri tat-televiżjoni (DVB-T) fir-reġjun ta’ Berlin-Brandebourg — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u tordna l-irkupru tagħha — Prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ proporzjonalità — Drittijiet tad-difiża”)

39

2009/C 282/73

Kawża T-24/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Ottubru 2009 — MABB vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Televiżjoni diġitali terrestri — Għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi lix-xandara li jużaw in-netwerk ta’ televiżjoni diġitali terrestri (DVB-T) fir-reġjun ta’ Berlin Brandeburg — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Rikors għal annullament — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

39

2009/C 282/74

Kawża T-183/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Il-Portugall vs Il-Kummissjoni (FAEGG — Taqsima “Garanzija” — Infiq eskluż mill-finanzjament Komunitarju — Tessuti tal-għażel — Effettività tal-kontrolli)

40

2009/C 282/75

Kawża T-380/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Vischim vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva chlorothalonil — Emenda tal-inklużjoni fl-Anness 1 tad-Direttiva 91/414/KEE — Direttiva 2006/76/KE — Retroattività — Nuqqas ta’ perijodu tranżitorju — Ċertezza legali — Aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ trattament ugwali”)

40

2009/C 282/76

Kawżi magħquda T-40/07 P u T-62/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-5 ta’ Ottubru 2009 — de Brito Sequeira Carvalho vs Il-Kummissjoni u Il-Kummissjoni vs de Brito Sequeira Carvalho (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave — Leave tal-mard — Tqegħid ex officio fuq leave tal-mard — Estensjoni ex officio tal-leave tal-mard — Eżami mediku preliminari ġdid — Ġurisdizzjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Bdil fis-suġġett tal-kawża”)

40

2009/C 282/77

Kawża T-55/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — L-Olanda vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima “Garanzija” — Infiq eskluż mill-finanzjament Komunitarju — Sostenn għall-iżvilupp rurali — Miżuri tranżitorji — Kunċett ta’ “infiq multiannwali” — Artikolu 4(2) u (3) tar-Regolament (KE) Nru 2603/1999”)

41

2009/C 282/78

Kawża T 341/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta' Settembru 2009 — Sison vs Il Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu — Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK u Regolament (KE) Nru 2580/2001 — Rikors għal annullament — Adattament tat-talbiet — Stħarriġ ġudizzjarju — Motivazzjoni — Kundizzjonijiet tal-implementazzjoni ta’ miżura Komunitarja ta’ ffriżar tal-fondi”)

42

2009/C 282/79

Kawża T-432/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Franza vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima “Garanzija” — Infiq eskluż mill-finanzjament Komunitarju — Frott u ħaxix — Kundizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet ta’ produtturi”)

42

2009/C 282/80

Kawża T-58/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-5 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni vs Roodhuijzen (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Siġurtà soċjali — Skema konġunta tal-assigurazzjoni kontra l-mard — Kopertura tas-sieħeb mhux miżżewweġ”)

43

2009/C 282/81

Kawża T-75/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — JOOP! vs UASI (!) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta punt esklamattiv — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 7(1)(b)u (ċ), u l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

43

2009/C 282/82

Kawża T-102/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Ottubru 2009 — Sundholm vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera b'eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2001/2002 — Assenzi ġustifikati — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

43

2009/C 282/83

Kawża T-140/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-14 ta’ Ottubru 2009 — Ferrero SpA vs UASI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva TiMi KiNDERJOGHURT — Trade mark verbali preċedenti KINDER — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ xebh bejn is-sinjali — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni preċedenti — Nuqqas ta’ res judicata — Artikolu 8(1)(b), Artikolu 8(5), u Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 8(1)(b), l-Artikolu 8(5), u l-Artikolu 53(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

44

2009/C 282/84

Kawża T-146/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-13 ta’ Ottubru 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll vs UASI — Redrock Construction (REDROCK) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva REDROCK — Trade mark nazzjonali preċedenti Rock — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

44

2009/C 282/85

Kawża T-191/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — JOOP! vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ punt esklamattiv f’rettangolu) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva li tirrappreżenta punt esklamattiv f’rettangolu — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li saru l-Artikolu 7(1)(b) u (ċ) u l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

45

2009/C 282/86

Kawża T-193/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Skareby vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2004 — Iffissar tal-oġġettivi u komunikazzjoni tal-kriterji għal evalwazzjoni”)

45

2009/C 282/87

Kawża T-390/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-14 ta’ Ottubru 2009 — Bank Melli Iran vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Iżlamika tal-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Stħarriġ ġudizzjarju — Abbuż ta’ poter — Trattament ugwali — Proporzjonalità — Dritt ta’ proprjetà — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni — Kompetenza tal-Komunità”)

46

2009/C 282/88

Kawża T-12/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-24 ta’ Settembru 2009 — SBS TV u SBS Danish Television vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kapitalizzazzjoni mill-ġdid ta’ xandar pubbliku wara l-ewwel deċiżjoni li ordnat l-irkupru ta’ għajnuna mill-Istat li kienet inkompatibbli — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Annullament tal-ewwel deċiżjoni — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

46

2009/C 282/89

Kawża T-16/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-24 ta’ Settembru 2009 — Viasat Broadcasting UK vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Kapitalizzazzjoni mill-ġdid ta’ stazzjoni tar-radju pubbliku wara l-ewwel deċiżjoni li ordnat l-irkupru ta’ għajnuna mill-Istat li kienet inkompatibbli — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet — Annullament tal-ewwel deċiżjoni — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

47

2009/C 282/90

Kawża T-2/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-5 ta’ Ottubru 2009 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà”)

47

2009/C 282/91

Kawża T-46/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-28 ta’ Settembru 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba għal informazzjoni rigward l-effetti personali ttrasportati mill-post tal-impjieg lejn il-post ta’ residenza — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat”)

48

2009/C 282/92

Kawża T-166/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Ivanov vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Persunal lokali fil-qasam ta’ assistenza amministrattiva u teknika — Ċaħda tal-kandidatura — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Prim’Istanza — Dekadenza tar-rikors għal annullament — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Att tal-Ombudsman Ewropew — Rikors parzjalment inammissibbli u parzjalment manifestament infondat fid-dritt”)

48

2009/C 282/93

Kawża T-229/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Settembru 2009 — Impala vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Konċentrazzjoni — Impriża komuni Sony BMG — Annullament mill-Qorti tal-Prim’Istanza tad-deċiżjoni inizjali — Deċiżjoni ġdida li tiddikjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq komuni — Nuqqas ta’ suġġett tal-kawża — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

48

2009/C 282/94

Kawża T-256/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Wrigley vs UASI — Mejerigaarden (POLAR ICE) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

49

2009/C 282/95

Kawża T-353/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Settembru 2009 — mtronix vs UASI — Growth Finance (mtronix)

49

2009/C 282/96

Kawża T-355/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2009 — Reber Holding vs UASI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

50

2009/C 282/97

Kawża T-360/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2009 — E.ON Ruhrgas u E.ON vs Il-Kummissjoni

50

2009/C 282/98

Kawża T-361/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Settembru 2009 — Centraal bureau voor de statistiek vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

51

2009/C 282/99

Kawża T-364/09 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2009 minn Giorgio Lebedef mis-sentenza mogħtija fis-7 ta’ Lulju 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-39/08, Lebedef vs Il-Kummissjoni

52

2009/C 282/00

Kawża T-366/09: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2009 — Insula vs Il-Kummissjoni

53

2009/C 282/01

Kawża T-368/09 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Settembru 2009 minn Roberto Sevenier mid-digriet mogħti fit-8 ta’ Lulju 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-każ F-62/08, Sevenier vs Il-Kummissjoni

53

2009/C 282/02

Kawża T-370/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2009 — GDF Suez vs Il-Kummissjoni

54

2009/C 282/03

Kawża T-371/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2009 — Retractable Technologies vs UASI — Abbott Laboratories (RT)

55

2009/C 282/04

Kawża T-372/09: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2009 — Visti Beheer vs UASI — Meister (GOLD MEISTER)

55

2009/C 282/05

Kawża T-373/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2009 — El Corte Inglés vs UASI — Pucci International (Emidio Tucci)

56

2009/C 282/06

Kawża T-374/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2009 — Lorenz Shoe Group vs UASI — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

57

2009/C 282/07

Kawża T-376/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Settembru 2009 — Glenton España vs UASI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

57

2009/C 282/08

Kawża T-377/09: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Settembru 2009 — Mövenpick-Holding vs UASI (PASSIONATELY SWISS)

58

2009/C 282/09

Kawża T-378/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Settembru 2009 — SPAR vs UASI — SPA Group Europe (SPA GROUP)

58

2009/C 282/10

Kawża T-379/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2009 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

59

2009/C 282/11

Kawża T-380/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Settembru 2009 — Luciano Bianchin vs UASI — Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Kawża T-383/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Settembru 2009 — Fuller & Thaler Asset Management vs UASI (BEHAVIOURAL INDEX)

60

2009/C 282/13

Kawża T-385/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2009 — Annco vs UASI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

61

2009/C 282/14

Kawża T-386/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2009 — Grúas Abril Asistencia vs Il-Kummissjoni

61

2009/C 282/15

Kawża T-388/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ Ottubru 2009 — Rosenruist vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ żewġ kurvi li f'punt wieħed jaqsmu lil xulxin mdaħħla fuq but)

62

2009/C 282/16

Kawża T-474/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-5 ta’ Ottubru 2009 — Il-Kummissjoni vs CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Kawża T-25/09: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-24 ta’ Settembru 2009 — Johnson & Johnson vs UASI — Simca (YourCare)

62

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 282/18

Kawża F-22/05 RENV: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-23 ta’ Settembru 2009 — Neophytou vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Rinviju quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku wara annullament — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva — Bord tal-Għażla — Nomina)

63

2009/C 282/19

Kawża F-39/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Lulju 2009 — Lebedef vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Leave annwali — Attivitajiet ta’ rappreżentant tal-persunal — Sekondar part-time għall-finijiet ta’ rappreżentanza sindakali — Attivitajiet ta’ rappreżentanza statutorja — Assenza mhux awtorizzata — Tnaqqis mid-dritt għal leave annwali — Artikolu 60 tar-Regolamenti tal-Persunal)

63

2009/C 282/20

Kawża F-101/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Pappas vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Pensjonijiet — Trasferiment għall-iskema Komunitarja ta’ drittijiet għal pensjoni miksuba qabel id-dħul fis-servizz tal-Komunitajiet — Rtirar — Ammissibbiltà — Rtirar mix-xogħol fl-interess tas-servizz — Ammont tal-pensjoni)

64

2009/C 282/21

Kawża F-122/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba għal investigazzjoni — Rifjut min-naħa ta’ istituzzjoni li tittraduċi deċiżjoni fil-lingwa magħżula mir-rikorrent — Inammissibbiltà manifesta — Rikors manifestament infondat fid-dritt)

64

2009/C 282/22

Kawża F-3/08 (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rijfut ta’ istituzzjoni li tittraduċi deċiżjoni — Rikors manifestament infondat fid-dritt — Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta’ Ottubru 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

64

2009/C 282/23

Kawża F-56/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-4 ta’ Ġunju 2009 — De Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Sistema konġunta ta’ assigurazzjoni kontra l-mard — Kopertura primarja tat-tfal dipendenti mis-sistema komuni ta’ assigurazzjoni kontra l-mard — Nuqqas ta’ lment — Inammissibbiltà manifesta)

65

2009/C 282/24

Kawża F-62/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-8 ta’ Lulju 2009 — Sevenier vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Tmiem definittiv tal-funzjonijiet — Riżenja — Talba għall-irtirar)

65

2009/C 282/25

Kawża F-77/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2009 — Nijs vs Il-Qorti tal-Awdituri Ewropea

65

2009/C 282/26

Kawża F-79/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2009 — Schlienger vs Il-Kummissjoni

66

2009/C 282/27

Kawża F-80/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2009 — Lenz vs Il-Kummissjoni

66

2009/C 282/28

Kawża F-18/05 RENV: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tad-29 ta’ Settembru 2009 — D vs Il-Kummissjoni

67


MT

 

Top