Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:256:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 256, 24 ta' Ottubru 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.256.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
24 ta' Ottubru 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 256/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 244, 10.10.2009

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 256/02

Kawża C-535/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Moser Baer India Ltd vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Appell — Dumping — Importazzjonijiet ta’ compact disks li jistgħu jkunu rrekordjati li joriġinaw mill-Indja — Regolament (KE) Nru 960/2003 — Kalkolu tal-ammont tas-sussidju suġġett għal miżuri ta’ kumpens — Determinazzjoni tal-ħsara — Artikolu 8(7) tar-Regolament (KE) Nru 2026/97)

2

2009/C 256/03

Kawża C-166/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Regolament (KE) Nru 1968/2006 — Kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Komunità lill-Fond Internazzjonali għall-Irlanda — Għażla tal-bażi legali)

2

2009/C 256/04

Kawżi magħquda C-322/07 P, C-327/07 P u C-338/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“Appelli — Akkordji — Suq tal-karta saħħara — Nuqqas ta’ qbil bejn id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u d-deċiżjoni kkontestata — Ksur tad-drittijiet tad-difiża — Konsegwenzi — Żnaturament tal-provi — Parteċipazzjoni fil-ksur — Tul tal-ksur — Regolament Nru 17 — Artikolu 15(2) — Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi — Prinċipju ta’ trattament ugwali — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Obbligu ta’ motivazzjoni — Dewmien raġonevoli tal-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza”)

3

2009/C 256/05

Kawża C-482/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank te ’s-Gravenhage — l-Olanda) — AHP Manufacturing BV vs Bureau voor de Industriële Eigendom (Dritt ta’ privattiva — Prodotti farmaċewtiċi — Regolamenti (KEE) Nru 1768/92 u (KE) Nru 1610/96 — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari għal prodotti mediċinali — Kundizzjonijiet għall-għoti ta’ ċertifikati lil żewġ detenturi jew iktar ta’ privattivi bażiċi għall-istess prodott — Preċiżjoni rigward l-eżistenza ta’ applikazzjonijiet pendenti)

3

2009/C 256/06

Kawża C-489/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Amtsgericht Lahr — il-Ġermanja) — Pia Messner vs Firma Stefan Krüger (Direttiva 97/7/KE — Protezzjoni tal-konsumaturi — Kuntratti li jsiru mill-bogħod — Eżerċizzju tad-dritt ta’ rtirar mill-konsumatur — Kumpens għall-użu li għandu jitħallas lill-bejjiegħ)

4

2009/C 256/07

Kawża C-498/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Aceites del Sur-Coosur, li qabel kienet Aceites del Sur vs Koipe Corporación SL, L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark figurattiva La Española — Evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta’ konfużjoni — Element determinanti)

4

2009/C 256/08

Kawża C-534/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-oġġetti tal-ħjata (labar) — Akkordji ta’ tqassim tas-suq — Ksur tad-drittijiet tad-difiża — Obbligu ta’ motivazzjoni — Multa — Linji gwida — Gravità tal-ksur — Impatt reali fuq is-suq — Implementazzjoni tal-akkordju”)

5

2009/C 256/09

Kawża C-2/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) — Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate vs Fallimento Olimpiclub Srl (“VAT — Supremazija tad-dritt Komunitarju — Dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali li tistabilixxi l-prinċipju ta’ res judicata”)

5

2009/C 256/10

Kawża C-457/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/14/KE — Assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili — Vetturi bil-mutur — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

6

2009/C 256/11

Kawża C-464/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Estonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/65/KE — Politika tat-trasport — Sigurtà tal-faċilitajiet tal-portijiet — Nuqqas ta’ traspożizzoni fit-terminu previst)

6

2009/C 256/12

Kawża C-527/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-3 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/65/KE — Politika tat-trasport — Sigurtà tal-faċilitajiet tal-port — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

7

2009/C 256/13

Kawża C-280/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

7

2009/C 256/14

Kawża C-281/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja

7

2009/C 256/15

Kawża C-284/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

8

2009/C 256/16

Kawża C-288/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ir-Renju Unit) fl-24 ta’ Lulju 2009 — British Sky Broadcasting Group plc vs The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

9

2009/C 256/17

Kawża C-289/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-First Tier Tribunal (Tax Chamber)(L-Ingilterra) fl-24 ta’ Lulju 2009 — Pace plc vs The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Kawża C-295/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja

10

2009/C 256/19

Kawża C-302/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

10

2009/C 256/20

Kawża C-303/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Republikka Taljana

11

2009/C 256/21

Kawża C-304/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

11

2009/C 256/22

Kawża C-305/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

11

2009/C 256/23

Kawża C-311/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

12

2009/C 256/24

Kawża C-313/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

12

2009/C 256/25

Kawża C-315/09: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

13

2009/C 256/26

Kawża C-325/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ir-Renju Unit) fit-12 ta’ Awissu 2009 — Secretary of State for the Home Department vs Maria Dias

13

2009/C 256/27

Kawża C-332/09 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2009 mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) mis-sentenza mogħtija fit-3 ta’ Ġunju 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Il-Ħames Awla) fil-Kawża T-189/07, Frosch Touristik GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

14

2009/C 256/28

Kawża C-333/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil de Prud-hommes de Caen (Franza) fl-20 ta’ Awwissu 2009 — Sophie Noël vs SCP Brouard Daude, likwidatur fil-proċedura ta’ stralċ mill-qorti ta’ Pronuptia Boutiques Province SA u Centre de Gestion et d'Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est

15

2009/C 256/29

Kawża C-340/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja

15

2009/C 256/30

Kawża C-355/09: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda

16

2009/C 256/31

Kawża C-366/09: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

16

 

Il-Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 256/32

Kawżi T-30/01 sa T-32/01 u T-86/02 sa T-88/02: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Diputación Foral de Álava et vs Il-Kummissjoni (Għajnuna mill-Istat — Benefiċċji fiskali mogħtija minn entità territorjali ta’ Stat Membru — Eżenzjonijiet fiskali — Deċiżjonijiet li jiddikjaraw l-iskemi ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li jordnaw l-irkupru tal-għajnuna mogħtija — Kwalifika bħala għajnuna ġdida jew għajnuna eżistenti — Għajnuna għat-tħaddim — Prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Deċiżjoni li tinbeda l-proċedura ta’ investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 88(2) KE — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni)

18

2009/C 256/33

Kawżi T-227/01 sa T-229/01, T-265/01, T-266/01 u T-270/01: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Diputación Foral de Álava et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Benefiċċji fiskali mogħtija minn entità territorjali ta’ Stat Membru — Kreditu ta’ taxxa ta’ 45 % tal-ammont tal-investimenti — Deċiżjonijiet li jiddikjaraw l-iskemi ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li jordnaw l-irkupru tal-għajnuna mogħtija — Assoċjazzjoni professjonali — Ammissibbiltà — Kwalifika bħala għajnuna ġdida jew għajnuna eżistenti — Prinċipju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ proporzionalità”)

19

2009/C 256/34

Kawża T-230-01 sa T-232/01 u T-267/01 sa T-269/01: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Diputación Foral de Álava et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Benefiċċji fiskali mogħtija minn entità territorjali ta’ Stat Membru — Tnaqqis tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji — Deċiżjonijiet li jiddikjaraw l-iskemi ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li jordnaw l-irkupru tal-għajnuna mħallsa — Assoċjazzjoni professjonali — Ammissibbiltà — Rinunzja ta’ motiv — Klassifikazzjoni ta’ għajnuna ġdida jew ta’ għajnuna eżistenti — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Prinċipju ta’ ċertezza legali — Prinċipju ta’ proporzjonalità”)

20

2009/C 256/35

Kawża T-301/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Clearstream vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Servizzi finanzjarji — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 82 KE — Rifjut li jiġu pprovduti servizzi transkonfinali ta’ clearing u ta’ konklużjoni — Prezzijiet diskriminatorji — Suq rilevanti — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur”)

21

2009/C 256/36

Kawża T-211/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-4 ta’ Settembru 2009 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna implementata mill-awtoritajiet Taljani favur impriżi reċentement ikkwotati fil-Borża — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni u li tordna l-irkupru tagħha — Obbligu ta’ motivazzjoni — Natura selettiva — Impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni”)

21

2009/C 256/37

Kawża T-303/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Settembru 2009 — AceaElectrabel vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Settur tal-enerġija — Għajnuna għall-investiment għall-bini ta’ netwerk ta’ tisħin urban — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq komuni — Obbligu għall-impriża benefiċjarja li l-ewwel tirrimborsa għajnuna preċedenti ddikjarata illegali u inkompatibbli — Kunċett ta’ unità ekonomika”)

21

2009/C 256/38

Kawża T-368/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-4 ta’ Settembru 2009 — L-Awstrija vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima tal-‘Garanzija’ — Spejjeż esklużi mill-finanzjament Komunitarju — Primjum għall-baqar — Primjum għall-baqar li jreddgħu — Pagament għall-estensifikazzjoni — Kontrolli importanti — Obbligu li tintuża sistema kompjuterizzata ta’ informazzjoni ġeografika — Kontroll tas-superfiċji muntanjużi fejn jirgħu l-annimali — Obbligu ta’ kooperazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Tip ta’ korrezzjoni finanzjarja applikata — Estrapolazzjoni tal-konstatazzjonijiet ta’ nuqqasijiet”)

22

2009/C 256/39

Kawża T-437/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Brink’s Security Luxembourg vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Sigurtà u sorveljanza ta’ bini tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Trattament ugwali — Aċċess għad-dokumenti — Protezzjoni legali effettiva — Obbligu ta’ motivazzjoni — Trasferiment ta’ impriża — Rikors għad-danni”)

22

2009/C 256/40

Kawża T-369/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Settembru 2009 — Holland Malt vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Produzzjoni ta’ malt — Għajnuna għall-investiment — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni — Effett ħażin fuq il-kompetizzjoni — Effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri — Obbligu ta’ motivazzjoni — Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu”)

23

2009/C 256/41

Kawża T-404/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Settembru 2009 — ETF vs Landgren (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-membru tal-persunal temporanju — Kuntratt għal terminu indefinit — Deċiżjoni ta’ tkeċċija — Artikolu 47(ċ)(i) tal-Kundizzjonijiet ta’ Impjieg — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Ġurisdizzjoni sħiħa — Kumpens fi flus”)

23

2009/C 256/42

Kawżi magħquda T-37/07 u T-232/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Settembru 2009 — El Morabit vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi fil-kuntest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu — Iffriżar ta’ fondi — Lista ta’ persuni, gruppi u entitajiet — Rikors għal annullament”)

23

2009/C 256/43

Kawża T-152/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-14 ta’ Settembru 2009 — Lange Uhren vs UASI (Arranġamenti ġeometriċi fuq il-wiċċ ta’ arloġġ tal-idejn) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva — Arranġamenti ġeometriċi fuq il-wiċċ ta’ arloġġ tal-idejn — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009] — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

24

2009/C 256/44

Kawża T-326/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-3 ta’ Settembru 2009 — Cheminova et vs Il-Kummissjoni (“Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva ‘malathion’ — Noninklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE — Rikors għal annullament — Locus standi — Ammissibbiltà — Proċedura ta’ evalwazzjoni — Evalwazzjoni mill-AESI — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1490/2002 — Preżentazzjoni ta’ studji ġodda — Artikolu 8(2) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 451/2000 — Aspettattivi leġittimi — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Drittijiet tad-difiża — Prinċipju ta’ sussidjarjetà — Artikolu 95(3) KE, Artikolu 4(1) u Artikolu 5(1) tad-Direttiva 91/414”)

24

2009/C 256/45

Kawża T-446/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Settembru 2009 — Royal Appliance International vs UASI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Centrixx — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti sensixx — Raġuni relattiva għal rifjut — Riskju ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

25

2009/C 256/46

Kawża T-471/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Settembru 2009 — Wella vs UASI (TAME IT) (“Trade mark Komunitarja — Reġistrazzjoni internazzjonali — Talba għal estensjoni territorjali tal-protezzjoni — Trade mark verbali TAME IT — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

25

2009/C 256/47

Kawża T-308/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Settembru 2009 — Parfums Christian Dior vs UASI — Consolidated Artists (MANGO adorably) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva MANGO adorably — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti J’ADORE u ADIORABLE — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Probabbiltà ta’ vantaġġ inġust minħabba reputazzjoni tat-trade marks preċedenti — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

26

2009/C 256/48

Kawża T-174/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-4 ta’ Settembru 2009 — Inalca u Cremonini vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Investigazzjoni tal-OLAF dwar irregolaritajiet fir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ laħam taċ-ċanga u tal-vitella lejn il-Ġordan — Komunikazzjoni lil awtoritajiet nazzjonali ta’ informazzjoni dwar fatti li jistgħu jwasslu għal proċeduri kriminali — Deċiżjoni nazzjonali ta’ rkupru ta’ rifużjonijiet — Kostituzzjoni ta’ garanziji — Rikors għad-danni — Terminu ta’ preskrizzjoni — Natura kontinwa tad-dannu — Inammissibbiltà parzjali — Rabta kawżali”)

26

2009/C 256/49

Kawża T-367/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’ Istanza tas-27 ta’ Awwissu 2009 — Abouchar vs Il-Kummissjoni (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — FEŻ — Kundizzjonijiet għall-għoti u għall-kontroll ta’ krediti għal proġett ta’ operat ta’ agrikoltura fis-Senegal — Preskrizzjoni — Inammissibbiltà”)

27

2009/C 256/50

Kawża T-296/09: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Lulju 2009 — EFIM vs Il-Kummissjoni

27

2009/C 256/51

Kawża T-299/09: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2009 — Gühring vs UASI (Taħlita tal-kuluri isfar ġummar u griż arġentat)

27

2009/C 256/52

Kawża T-300/09: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Lulju 2009 — Gühring vs UASI (Tagħqid tal-kulur isfar okra u tal-kulur griż fiddien)

28

2009/C 256/53

Kawża T-323/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2009 — Il-Kummissjoni vs Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Kawża T-324/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Awwissu 2009 — J & F Participações vs UASI — Fribo Foods (Friboi)

29

2009/C 256/55

Kawża T-325/09 P: Appell ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2009 minn Vahan Adjemian et mis-sentenza mogħtija fl-4 ta’ Ġunju 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawżi magħquda F-134/07, Adjemian et vs Il-Kummissjoni, u F-8/08, Renier vs Il-Kummissjoni

30

2009/C 256/56

Kawża T-326/09: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Awwissu 2009 — E vs Il-Parlament

32

2009/C 256/57

Kawża T-336/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Awwissu 2009 — Häfele vs UASI — Topcom Europe (Topcom)

32

2009/C 256/58

Kawża T-337/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Awwissu 2009 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia vs Il-Kummissjoni

32

2009/C 256/59

Kawża T-341/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Awwissu 2009 — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava et vs UASI (TXAKOLI)

33

2009/C 256/60

Kawża T-342/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Awwissu 2009 — Bard vs UASI — Braun Melsungen (PERFIX)

33

2009/C 256/61

Kawża T-344/09: Rikors ippreżentat fil-31 ta’ Awwissu 2009 — Hearst Communications vs UASI — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

34

2009/C 256/62

Kawża T-345/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Awissu 2009 — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida vs UASI — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

35

2009/C 256/63

Kawża T-346/09: Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Settembru 2009 — Winzer Pharma vs UASI — Alcon (BAÑOFTAL)

35

2009/C 256/64

Kawża T-351/09: Rikors ippreżentat fl- 4 ta’ Settembru 2009 — Acetificio Marcello de Nigris vs Il-Kummissjoni

36

2009/C 256/65

Kawża T-429/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-7 ta’ Settembru 2009 — Grain Millers vs UASI — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

37

2009/C 256/66

Kawża T-569/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-27 ta’ Lulju 2009 — Visonic UASI vs Sedea Electronique (VISIONIC)

37

2009/C 256/67

Kawża T-107/09: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-1 ta’ Settembru 2009 — Ir-Renju Unit vs Il-Kummissjoni

37

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 256/68

Kawża F-72/09: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Awwissu 2009 — Simone Daake vs UASI

38


MT

 

Top