Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:205:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 205, 29 ta' Awwissu 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.205.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 205

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
29 ta' Awwissu 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 205/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 193, 15.8.2009

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 205/02

Kawża C-511/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Archer Daniels Midland Co. vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-aċidu ċitriku — Determinazzjoni tal-ammont tal-multa — Rwol ta’ mexxejja — Drittijiet tad-difiża — Elementi ta’ prova li jirriżultaw minn proċeduri ta’ stat terz — Definizzjoni tas-suq rilevanti — Ċirkustanzi attenwanti)

2

2009/C 205/03

Kawża C-319/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — 3F, li qabel kien Specialarbejderforbundet i Danmark (SID) vs Il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju tad-Danimarka, Ir-Renju tan-Norveġja (Appell — Miżuri ta’ tnaqqis fiskali li jikkonċernaw il-baħħara impjegati fuq bastimenti rreġistrati fir-reġistru internazzjonali Daniż — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tqajjimx oġġezzjonijiet — Rikors għal annullament — Kunċett ta’ “parti interessata” — Sindakat ta’ ħaddiema — Ammissibbiltà tar-rikors)

3

2009/C 205/04

Kawża C-343/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte d’appello di Torino — L-Italja) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l. vs Bayerischer Brauerbund eV (“Talba għal deċiżjoni preliminari — Evalwazzjoni tal-validità — Ammissibbiltà — Regolamenti (KEE) Nru 2081/92 u (KE) Nru 1347/2001 — Validità — Isem ġeneriku — Koeżistenza bejn trade mark u indikazzjoni ġeografika protetta”)

3

2009/C 205/05

Kawża C-369/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-7 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Għajnuna mill-Istat — Miżuri intiżi għall-eżekuzzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja — Artikolu 228 KE — Sanzjonijiet pekunjarji — Pagamenti ta’ penalità — Somma ta’ ħlas f’daqqa”)

4

2009/C 205/06

Kawża C-397/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxi indiretti fuq il-ġbir tal-kapital — Kumpanniji kapitali — Direttiva 69/335/KEE — Artikoli 2(1), 2(3), 4(1) u 4(7) — Dazju kapitali — Eżenzjoni — Kundizzjonijiet — Trasferiment taċ-ċentru effettiv tal-amministrazzjoni jew tal-uffiċċju rreġistrat minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor — Dazju kapitali fuq il-kapital allokat għall-attivitajiet kummerċjali eżerċitati fi Stat Membru permezz ta’ fergħat jew ta’ stabbilimenti permanenti ta’ kumpanniji stabbiliti fi Stat Membru ieħor)

4

2009/C 205/07

Kawża C-430/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State — l-Olanda) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Deċiżjoni 2000/764/KE — Testijiet u sorveljanza epidemjoloġika tal-enċefalopatiji sponġiformi tal-annimali tal-ifrat — Regolament (KE) Nru 2777/2000 — Miżuri ta’ appoġġ għas-suq — Miżuri veterinarji — Miżata Komunitarja għall-finanzjament ta’ parti mill-ispejjeż tat-testijiet — Direttiva 85/73/KEE — Possibbiltà għall-Istati Membri sabiex jiffinanzjaw parti mill-ispejjeż akkarigu tal-Komunità permezz tal-ġbir ta’ miżati nazzjonali għall-ispezzjoni ta’ laħmijiet għall-ġlieda kontra l-mard epiżootiku)

5

2009/C 205/08

Kawża C-558/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-7 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — L-Ingilterra) — The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. vs Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs (“Regolament (KE) Nru 1907/2006 — Sustanzi kimiċi — Reġistrazzjoni, valutazzjoni, awtorizzazzjoni ta’ dawn is-sustanzi u restrizzjonijiet applikabbli għalihom (REACH) — Kunċett ta’ “sustanzi monomeriċi” — Validità — Proporzjonalità — Trattament ugwali”)

6

2009/C 205/09

Kawża C-7/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hoge Raad der Nederlanden — l-Olanda) — Har Vaessen Douane Service BV vs Staatssecretaris van Financiën (Eżenzjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni — Regolament (KEE) Nru 918/83 — Artikolu 27 — Merkanzija ta’ valur individwali negliġibbli mibgħuta bħala kunsinna kollettiva — Kunsinni mibgħuta direttament minn Stat terz lil kunsinnatarju fil-Komunità)

6

2009/C 205/10

Kawża C-14/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier — Spanja) — Roda Golf & Beach Resort SL (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja — Kunċett ta’ “kawża” — Regolament (KE) Nru 1348/2000 — Notifika ta’ atti extra-ġudizzjarji fin-nuqqas ta’ proċeduri legali — Att notarili)

7

2009/C 205/11

Kawża C-32/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria — Spanja) — Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) vs Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product & Position SA (Regolament (KE) Nru 6/2002 — Disinji Komunitarji — Artikoli 14 u 88 — Pussessur tad-dritt għad-disinn Komunitarju — Disinn mhux irreġistrat — Disinn ikkummissjonat)

7

2009/C 205/12

Kawża C-111/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Högsta domstolen — L-Isveżja) — SCT Industri AB i likvidation vs Alpenblume AB (Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni u eżekuzzjoni ta’ sentenzi — Kamp ta’ applikazzjoni — Fallimenti)

8

2009/C 205/13

Kawża C-204/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Peter Rehder vs Air Baltic Corporation (Regolament (KE) Nru 44/2001 — It-tieni inċiż tal-Artikolu 5(1)(b) — Regolament (KE) Nru 261/2004 — Artikoli 5(1)(ċ) u 7(1)(a) — Konvenzjoni ta’ Montreal — Artikolu 33(1) — Trasport bl-ajru — Talbiet għal kumpens minn passiġġieri kontra kumpanniji tal-ajru f’każ ta’ titjiriet ikkanċellati — Post ta’ eżekuzzjoni tas-servizz — Ġurisdizzjoni f’każ ta’ trasport bl-ajru minn Stat Membru lejn Stat Membru ieħor minn kumpannija tal-ajru stabbilita fi Stat Membru terz)

8

2009/C 205/14

Kawża C-272/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/83/KE — Dritt ta’ ażil — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

9

2009/C 205/15

Kawża C-302/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Finanzgericht München — Il-Ġermanja) — Zino Davidoff SA vs Bundesfinanzdirektion Südost (Trade marks — Reġistrazzjoni internazzjonali — Protokoll għall-Ftehim ta’ Madrid — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 146 — Identiċità tal-effetti fil-Komunità ta’ reġistrazzjoni internazzjonali u ta’ trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 1383/2003 — Artikolu 5(4) — Merkanzija suspettata li tikser trade mark — Azzjoni doganali — Proprjetarju ta’ trade mark Komunitarja — Dritt li tinkiseb l-azzjoni wkoll fl-Istati Membri barra dak tat-talba għal azzjoni — Estensjoni għall-proprjetarju ta’ reġistrazzjoni internazzjonali)

9

2009/C 205/16

Kawża C-356/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Ġunju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Libertà ta’ stabbiliment — Moviment liberu tal-kapital — Liġi nazzjonali li timponi fuq it-tobba stabbiliti fit-territorju tal-Land ta’ Oberösterreich l-obbligu li jiftħu kont bankarju ma’ bank speċifiku)

10

2009/C 205/17

Kawża C-377/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione — l-Italja) — EGN BV — Filiale Italiana vs Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 17(3)(a) — Tnaqqis u ħlas lura tal-VAT tal-input imħallsa — Servizzi ta’ telekomunikazzjoni — Provvista ta’ servizzi lil destinatarju stabbilit fi Stat Membru ieħor — Artikolu 9(2)(e) — Determinazzjoni tal-post fejn ġie pprovdut is-servizz)

10

2009/C 205/18

Kawża C-465/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/36/KE — Dritt ta’ stabbiliment — Rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali — Nuqqs ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

11

2009/C 205/19

Kawża C-469/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/36/KE — Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

11

2009/C 205/20

Kawża C-490/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-30 ta’ Ġunju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/68/KE — Riassigurazzjoni — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previstt)

11

2009/C 205/21

Kawża C-556/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/36/KE — Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu preskritt)

12

2009/C 205/22

Kawża C-557/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/35/KE — Tniġġis ikkawżat minn vapuri u l-introduzzjoni ta’ sanzjonijiet għal ksur — Nuqqas ta’ traspożizzjoni)

12

2009/C 205/23

Kawża C-567/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/36/KE — Rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali — Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst)

13

2009/C 205/24

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-4 ta’ Ġunju 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hof van beroep te Brussel u mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — il-Belġju) — Belgische Staat vs KBC Bank SA (Kawżi magħanda C-439/07 u C-499/07) (L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Artikoli 43 KE u 56 KE — Direttiva 90/435/KEE — Artikolu 4(1) — Leġiżlazzjoni nazzjonali intiża li tneħħi t-taxxa doppja mill-profitti mqassma — Tnaqqis tal-ammont ta’ dividendi riċevuti mill-bażi taxxabbli tal-kumpannija parent biss sa fejn din tkun għamlet profitti taxxabbli)

13

2009/C 205/25

Kawża C-146/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Marzu 2009 — Efkon AG vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Direttiva 2004/52/KE — Interoperabilità ta’ sistemi elettroniċi dwar it- taxxi tat-toroq fil-Komunità — Appell manifestament inammissibbli jew manifestament infondat)

14

2009/C 205/26

Kawża C-159/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Marzu 2009 — Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Abbuż ta’ pożizzjoni dominanti — Imposti allegatament eċċessivi applikati fuq l-utent tal-Ajruport Internazzjonali ta’ Ateni — Ċaħda tal-ilment — Nuqqas ta’ interess Komunitarju)

15

2009/C 205/27

Kawża C-166/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-19 ta’ Mejju 2009 (talba għal deċizjoni preliminari tal-Amtsgericht Büdingen — Il-Ġermanja) — proċeduri kriminali kontra Guido Weber (“Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 89/397/KEE — Kontroll uffiċjali ta’ oġġetti tal-ikel — Dritt ta’ dawk li huma suġġetti għal spezzjoni li jibbenefikaw minn tieni opinjoni — Kunċett ta’ dawk li huma suġġetti għal spezzjoni”)

15

2009/C 205/28

Kawża C-355/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Mejju 2009 — WWF-UK vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Regolament (KE) Nru 2371/2002 — Konsultazzjoni tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali fir-rigward ta’ miżuri li jirregolaw l-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi u l-isfruttar sostenibbli ta’ attvitajiet tas-sajd — Regolament (KE) Nru 41/2007 — Iffissar tal-qabdiet totali permissibbli għall-2007 għas-sajd tal-marlozz — Membri ta’ Kunsill Konsultattiv Reġjonali li taw opinjoni diverġenti f’minoranza fir-rapport tal-imsemmi Kunsill dwar dawn it-totali ammissibbli tal-qabdiet — Rikors għal annullament kontra r-Regolament Nru 41/2007 ppreżentat minn tali membru — Inamissibbiltà — Appell manifestament infondat)

16

2009/C 205/29

Kawża C-372/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Mejju 2009 — Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u r-Renju ta’ Spanja (Appell — Regolament (KE) Nru 147/2007 — Tnaqqis tal-kwoti ta’ kavall allokati lill-Irlanda għas-snin 2007 sa 2012 — Rikors għall-annullament tar-Regolament Nru 147/2007 ippreżentat minn grupp ta’ sajjieda Irlandiżi magħmul minn 20 mit-23 detenturi ta’ liċenzja tal-flotta pelaġika tal-ilma tal-baħar imkessaħ — Inammissibbiltà — Appell manifestament infondat)

16

2009/C 205/30

Kawża C-387/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ April 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Erowpej (“Appell — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Direttiva 89/665/KEE — Nuqqas ta’ implementazzjoni mill-Kummissjoni tal-mekkaniżmu ta’ korrezzjoni previst fl-Artikolu 3(2) — Persuni fiżiċi u ġuridiċi — Interess dirett — Inammissibbiltà”)

17

2009/C 205/31

Kawża C-519/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-24 ta’ April 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Monomeles Protodikeio Athinon — Il-Greċja) — Archontia Koukou vs Elliniko Dimosio (L-ewwel inċiż tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Politika soċjali — Direttiva 1999/70/KE — Klawżoli 5 u 8 tal-Ftehim Qafas dwar xogħol għal żmien fiss — Kuntratt ta’ impjieg għal żmien fiss fis-settur pubbliku — Kuntratti suċċessivi — Tnaqqis tal-livell ġenerali ta' protezzjoni għall-ħaddiema — Miżuri intiżi sabiex jipprevjenu l-abbużi — Sanzjonijiet — Projbizzjoni assoluta tat-tibdil tal-kuntratti ta’ impjieg għal żmien fiss f’kuntratti ta’ impjieg permanenti fis-settur pubbliku — Konsegwenzi ta’ traspożizzjoni inkorretta ta’ direttiva — Interpretazzjoni konformi)

17

2009/C 205/32

Kawża C-349/08 P: Appell ta’ Hans Kronberger mid-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) tal-21 ta’ Mejju 2008 fil-Kawża T-18/07, Hans Kronberger vs Il-Parlament Ewropew, ippreżentat fl-1 ta’ Awissu 2008

19

2009/C 205/33

Kawża C-201/09 P: Appell ippreżentat fit-8 ta’ Ġunju 2009 minn ArcelorMittal Luxembourg SA mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) mogħtija fil-31 ta’ Marzu 2009 fil-Kawża T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg et vs Il-Kummissjoni

19

2009/C 205/34

Kawża C-205/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Szombathelyi Városi Bíróság (l-Ungerija) fit-8 ta’ Ġunju 2009 — Proċeduri kriminali kontra Emil Eredics et

20

2009/C 205/35

Kawża C-207/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ġunju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Slovakka

20

2009/C 205/36

Kawża C-210/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour administrative d’appel de Nantes (Franza) fl-10 ta’ Ġunju 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, illum Kimberly Clark SAS vs Ville d’Orléans

21

2009/C 205/37

Kawża C-213/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ġunju 2009 — Barsoum Chabo vs Hauptzollamt Hamburg-Hafen

21

2009/C 205/38

Kawża C-216/09 P: Appell ippreżentat fil-15 ta’ Ġunju 2009 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) mogħtija fil-31 ta’ Marzu 2009 fil-Kawża T-405/06, ArcelorMittal Luxembourg et vs Il-Kummissjoni

22

2009/C 205/39

Kawża C-217/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (l-Italja) fil-15 ta’ Ġunju 2009 — Maurizio Polisseni vs A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

22

2009/C 205/40

Kawża C-219/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Milano (L-Italja) fis-16 ta’ Ġunju 2009 — Vitra Patente AG vs High Tech Srl

23

2009/C 205/41

Kawża C-221/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Ir-Repubblika ta’ Malta) fis-17 ta’ Ġunju 2009 — AJD Tuna Ltd vs Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

23

2009/C 205/42

Kawża C-224/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Bolzano (L-Italja) fid-19 ta’ Ġunju 2009 — Proċeduri kriminali kontra Martha Nussbaumer

25

2009/C 205/43

Kawża C-225/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Giudice di pace di Cortona (Italja) fid-19 ta’ Ġunju 2009 — Joanna Jakubowlka Edyta vs Alessandro Maneggia

25

2009/C 205/44

Kawża C-227/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Torino (L-Italja) fit-22 ta’ Ġunju 2009 — Antonino Accardo et vs Comune di Torino

26

2009/C 205/45

Kawża C-234/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (Id-Danimarka) fis-26 ta’ Ġunju 2009 — Skatteministeriet vs DSV Road A/S

27

2009/C 205/46

Kawża C-235/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour de cassation (Franza) fid-29 ta’ Ġunju 2009 — DHL Express France SAS vs Chronopost SA

27

2009/C 205/47

Kawża C-236/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour constitutionnelle (il-Belġju) fid-29 ta’ Ġunju 2009 — Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier vs Conseil des ministres

28

2009/C 205/48

Kawża C-241/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’appel de Bruxelles (Il-Belġju) fit-3 ta’ Lulju 2009 — Fluxys SA vs Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg)

28

2009/C 205/49

Kawża C-252/09: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

28

2009/C 205/50

Kawża C-254/09 P: Appell ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2009 minn Calvin Klein Trademark Trust mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla) tas-7 ta’ Mejju 2009, fil-Kawża T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust vs UAMI u Zafra Marroquineros, S.L.

29

2009/C 205/51

Kawża C-255/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

29

2009/C 205/52

Kawża C-426/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ April 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Ċipru

30

2009/C 205/53

Kawża C-576/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ġunju 2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju tal-Olanda

30

 

Il-Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 205/54

Kawża T-348/05 INTP: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2009 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat vs Il-Kunsill (Proċedura — Interpretazzjoni ta’ sentenza)

31

2009/C 205/55

Kawża T-375/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-10 ta’ Lulju 2009 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“FAEGG — Taqsima ‘Garanzija’ — Infiq eskluż mill-finanzjament Komunitarju — Tabakk mhux ipproċessat — Obbligu ta’ motivazzjoni — Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 1258/1999”)

31

2009/C 205/56

Kawża T-450/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2009 — Peugeot u Peugeot Nederland vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Distribuzzjoni ta’ vetturi awtomobilistiċi — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Limitazzjoni tal-esportazzjoni parallela mill-Olanda — Sistema ta’ remunerazzjoni tal-konċessjonarji u pressjonijiet — Ftehim li għandu għan antikompetittiv — Multi — Gravità u tul tal-ksur”)

32

2009/C 205/57

Kawża T-33/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Zenab vs Il-Kummssjoni (“Sostenn finanzjarju Komunitarju — Programm ta’ tħeġġiġ għall-iżvilupp, għat-tqassim u għall-promozzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej (MEDIA Plus) — Sejħa għal proposti — Ċaħda tal-proposta — Delegazzjoni illegali allegata ta’ kompetenzi mogħtija lill-Kummissjoni — Żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni — Obbligu ta’ motivazzjoni — Aċċess għad-dokumenti — Rikors għal annullament u għad-danni”)

32

2009/C 205/58

Kawża T-219/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — DSV Road vs Il-Kummissjoni (“Unjoni doganali — Importazzjoni ta’ disketti mit-Tajlandja — Irkupru a posteriori ta’ dazji fuq l-importazzjoni — Artikolu 220(2)(b) u Artikolu 239 tar-Regolament (KE) Nru 2913/92”)

33

2009/C 205/59

Kawża T-230/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza 8 ta’ Lulju 2009 — Laboratorios Del Dr. Esteve vs UASI — Ester C (ESTER-E) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ESTER-E — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti ESTEVE — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

33

2009/C 205/60

Kawża T-238/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2009 — Ristic et vs Il-Kummissjoni (“Politika dwar is-saħħa tal-annimali — Miżuri ta’ protezzjoni — Deċiżjoni 2007/362/KE — Rikors għal annullament — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għad-danni — Prinċipju ta’ proporzjonalità — Prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettatitvi leġittimi — Obbligu ta’ premura — Dritt ta’ proprjetà u dritt għall-eżerċizzju ta’ attività ekonomika”)

33

2009/C 205/61

Kawża T-28/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Mars vs UASI — Ludwig Schokolade (forma ta’ ċikkulata [chocolate bar]) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja tridimensjonali — Forma ta’ ċikkulata — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009] — Nuqqas ta’ karattru distintiv miksub permezz tal-użu — Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(3) tar-Regolament Nru 207/2009] — Dritt għal smigħ — Artikoli 73 u 74 tar-Regolament Nru 40/94 [li saru l-Artikoli 75 u 76 tar- Regolament Nru 207/2009]”)

34

2009/C 205/62

Kawża T-71/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Promat vs UASI — Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti PROMINA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Nuqqas ta’ xebh bejn il-prodotti — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009]”)

34

2009/C 205/63

Kawża T-182/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Il-Kummssjoni vs Atlantic Energy (“Klawżola ta’ arbitraġġ — Kuntratt ta’ għajnuna finanzjarja konkluż fil-kuntest ta’ programm speċifiku fil-qasam tal-enerġija mhux nukleari — Nuqqas ta’ osservanza tal-kuntratt — Rimbors ta’ somom imħallsa bil-quddiem — Tpaċija legali — Proċedura fil-kontumaċja”)

35

2009/C 205/64

Kawża T-225/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel vs UASI — Schwarzbräu (ALASKA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja figurattiva ALASKA — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

35

2009/C 205/65

Kawża T-226/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel vs UASI — Schwarzbräu (Alaska) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali Alaska — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

36

2009/C 205/66

Kawża T-240/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju 2009 — Procter & Gamble vs UASI — Laboratorios Alcala Farma (oli) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva Komunitarja oli — Trade marks verbali Komunitarji preċedenti OLAY — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li issa sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

36

2009/C 205/67

Kawżi magħquda T-246/08 u T-332/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2009 — Melli Bank vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Iżlamika tal-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Stħarriġ ġudizzjarju — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Obbligu ta’ motivazzjoni — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Artikolu 7(2)(d) tar-Regolament (KE) Nru 423/2007”)

37

2009/C 205/68

Kawża T-257/08: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2009 — Biotronik vs UASI (BioMonitor) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BioMonitor — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009]”)

37

2009/C 205/69

Kawża T-464/04: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Ġunju 2009 — Impala vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Konċentrazzjoni — Impriża komuni Sony BMG — Nuqqas ta’ suġġett tal-kawża — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

37

2009/C 205/70

Kawża T-114/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-26 ta’ Ġunju 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Terminu raġonevoli għall-preżentata ta’ talba għal kumpens — Dewmien — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat”)

38

2009/C 205/71

Kawża T-285/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Ġunju 2009 — Securvita vs UASI (Natur-Aktien-Index) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark verbali Komunitarja Natur-Aktien Index — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009] — Talba għal riforma — Inammissibbiltà manifesta”)

38

2009/C 205/72

Kawża T-246/09 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Lulju 2009 — Insula vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Noti ta’ debitu — Talba għas-sospenzjoni tal-eżekuzzjoni — Ksur tar-rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà”)

39

2009/C 205/73

Kawża T-219/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2009 — Balfe et vs Il-Parlament

39

2009/C 205/74

Kawża T-224/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ġunju 2009 — CEVA vs Il-Kummissjoni

40

2009/C 205/75

Kawża T-233/09: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2009 — Access Info Europe vs Il-Kunsill

40

2009/C 205/76

Kawża T-241/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2009 — Kalliópi Nikoláou vs Il-Qorti tal-Awdituri

41

2009/C 205/77

Kawża T-242/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2009 — Schräder vs CPVO — Hansson (Lemon Symphony)

42

2009/C 205/78

Kawża T-243/09: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ġunju 2009 — Fedecom vs Il-Kummissjoni

43

2009/C 205/79

Kawża T-247/09: Rikors ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2009 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

43

2009/C 205/80

Kawża T-253/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2009 — Wilo vs UASI (Forma ta’ kaxxa tal-krank [crankcase])

44

2009/C 205/81

Kawża T-254/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2009 — Wilo vs UASI (Rappreżentazzjoni ta’ kaxxa tal-krank [crankcase] ħadra)

44

2009/C 205/82

Kawża T-258/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2009 — i-content vs UASI (BETWIN)

45

2009/C 205/83

Kawża T-262/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta’ Lulju 2009 — Defense Technology vs UASI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

45

2009/C 205/84

Kawża T-263/09: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Lulju 2009 — Mannatech vs UASI (BOUNCEBACK)

46

2009/C 205/85

Kawża T-265/09: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2009 — Serrano Aranda vs UASI — Burg Groep (LE LANCIER)

46

2009/C 205/86

Kawża T-467/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-1 ta’ Lulju 2009 — Du Pont de Nemours (Franza) et vs Il-Kummissjoni

47

2009/C 205/87

Kawża T-487/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-2 ta’ Lulju 2009 — Imperial Chemical Industries vs UASI (FACTORY FINISH)

47

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 205/88

Kawża F-48/09: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Mejju 2009 — Schopphoven vs Il-Kummissjoni

48

2009/C 205/89

Kawża F-51/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 2009 — Petrilli vs Il-Kummissjoni

48

2009/C 205/90

Kawża F-56/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ġunju 2009 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

48

2009/C 205/91

Kawża F-59/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2009 — Carlo De Nicola vs BEI

49

2009/C 205/92

Kawża F-60/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ġunju 2009 — Birkhoff vs Il-Kummissjoni

50

2009/C 205/93

Kawża F-63/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ġunju 2009 — Donati vs BĊE

50

2009/C 205/94

Kawża F-66/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Lulju 2009 — Saracco vs BĊE

51


 

Rettifika

2009/C 205/95

Rettifika għall-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-kawża T-159/09 (ĠU C 153, 4.7.2009, p. 44)

52


MT

 

Top