Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 167, 18 ta' Lulju 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.167.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 167

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
18 ta' Lulju 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 167/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 153, 4.7.2009

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 167/02

Kawża C-214/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-20 ta' Mejju 2009 — Philippe Guigard vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Rikors għad-danni — Kunidzzjonijiet għar-responsabbiltà kuntrattwali u għar-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Artikoli 313(2)(k), 314 u 317(a) tar-Raba’ Konvenzjoni ta’ Lomé, kif riveduta permezz tal-Ftehim iffirmat fil-Mawrizju)

2

2009/C 167/03

Kawża C-535/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-26 ta’ Marzu 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — L-Italja) — Maria Catena Rita Pignataro vs Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d’Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà għall-elezzjonijiet reġjonali — Rekwiżit ta’ residenza fir-reġjun ikkonċernat — Artikoli 17 KE u 18 KE — Drittijiet fundamentali — Nuqqas ta’ rabta mad-dritt Komunitarju — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

2

2009/C 167/04

Kawża C-148/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ April 2009 (faks: 22 ta’ April 2009) mir-Renju tal-Belġju mis-sentenza mogħtija fl-10 ta’ Frar 2009 mill-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) fil-Kawża T-388/03, Deutsche Post AG u DHL International vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

3

2009/C 167/05

Kawża C-151/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spanja) fit-28 ta’ April 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) vs Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe et u l-Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Kawża C-152/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichts Schwerin (Il-Ġermanja) fl-4 ta' Mejju 2009 — André Grootes vs Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Kawża C-155/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

4

2009/C 167/08

Kawża C-168/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Milano fit-12 ta’ Mejju 2009 — Flos SpA vs Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Kawża C-172/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

5

2009/C 167/10

Kawża C-174/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komuniatjiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

6

2009/C 167/11

Kawża C-183/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

6

2009/C 167/12

Kawża C-184/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta’ Spanja

6

2009/C 167/13

Kawża C-187/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta' Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

7

2009/C 167/14

Kawża C-202/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda

7

2009/C 167/15

Kawża C-312/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-2 ta’ April 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta’ Fuq

7

2009/C 167/16

Kawża C-374/08: Digriet tal-President tat-8 ta’ April 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Ungerija

8

2009/C 167/17

Kawża C-418/08: Digriet tal-President tas-27 ta’ Marzu 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda

8

 

Il-Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 167/18

Kawża T-152/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Ġunju 2009 — NDSHT vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Regolament (KE) Nru 659/1999 — Ilment ta’ kompetitur — Ittri tal-Kummissjoni lil persuna li tilmenta — Għajnuna eżistenti — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

9

2009/C 167/19

Kawża T-179/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-3 ta' Ġunju 2009 — Il-Kummissjoni vs Burie Onderzoek en advies (“Klawżola tal-arbitraġġ — Kuntratti konklużi fil-kuntest tal-programm RACE II u ta’ programm speċifiku fil-qasam tal-applikazzjonijiet telematiċi ta’ interess ġenerali — Rimbors ta’ parti mill-ammonti mħallsa bil-quddiem — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Prim’Istanza — Inammissibbiltà parzjali — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Talba rikonvenzjonali”)

9

2009/C 167/20

Kawża T-189/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-3 ta’ Ġunju 2009 — Frosch Touristik vs UASI — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Trade mark Komunitarja verbali FLUGBÖRSE — Data rilevanti għall-eżami ta’ raġuni relattiva ta’ invalidità assoluta — Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 [li sar l-Artikolu 52 (1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

10

2009/C 167/21

Kawża T-22/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-14 ta’ Mejju 2009 — US Steel Košice vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Għajnuna mill-Istat — Att ta’ adeżjoni — Kundizzjoni imposta fuq il-benefiċjarju li jnaqqas il-bejgħ tiegħu ta’ prodotti ċatti fl-‘Unjoni Estiża’ — Ittra tal-Kummissjoni li tinterpreta l-kundizzjoni bħala applikabbli għas-suq Bulgaru u Rumen mid-data tal-adeżjoni tagħhom — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Inammissibbiltà”)

10

2009/C 167/22

Kawża T-372/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-20 ta’ April 2009 — Murnauer Markenvertrieb vs UASI — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (“Trade mark Komunitarja — Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — Irtirar tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

11

2009/C 167/23

Kawża T-383/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-23 ta’ April 2009 — New Europe vs Il-Kummissjoni (“Inammissibbiltà formali tar-rikors — Isem ir-rikorrenti — Persuna ġuridika skont id-dritt privat — Awtorizzazzjoni — Inammissibbiltà manifesta — Intervent”)

11

2009/C 167/24

Kawża T-462/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-21 ta’ April 2009 — Winzer Pharma vs UASI — Alcon (OFTAL CUSI) (“Trade mark Komunitarja — Revoka tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Appell — M’hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

11

2009/C 167/25

Kawża T-159/09 R: Digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-25 ta’ Mejju 2009 — Biofrescos vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Preżentata tat-talba — Inammissibbiltà — Dannu finanzjarju — Nuqqas ta’ urġenza”)

12

2009/C 167/26

Kawża T-127/09: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ April 2009 — Abdulrahim vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

12

2009/C 167/27

Kawża T-160/09: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ April 2009 — Winzer Pharma vs UASI — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Kawża T-162/09: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ April 2009 — Würth u Fasteners (Shenyang) vs Il-Kunsill

13

2009/C 167/29

Kawża T-167/09 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ April 2009 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej mis-sentenza mogħtija fis-17 ta’ Frar 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-38/08, Liotti vs Il-Kummissjoni

14

2009/C 167/30

Kawża T-173/09: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Mejju 2009 — Z vs Il-Kummissjoni

15

2009/C 167/31

Kawża T-175/09 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ April 2009 mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mis-sentenza mogħtija fis-17 ta’ Frar 2009 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-51/08, Stols vs Il-Kunsill

15

2009/C 167/32

Kawża T-179/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ April 2009 — Dunamenti Erőmű vs Il-Kummissjoni

16

2009/C 167/33

Kawża T-189/09: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2009 — Poloplast vs UASI — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Kawża T-190/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2009 — Longevity Health Products vs UASI — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Kawża T-192/09: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Mejju 2009 — Amen Corner vs UASI — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Kawża T-194/09: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Mejju 2009 — Lan Airlines vs UASI — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Kawża T-196/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2009 — TerreStar Europe vs Il-Kummissjoni

19

2009/C 167/38

Kawża T-198/09: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2009 — UOP vs Il-Kummissjoni

19

2009/C 167/39

Kawża T-200/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2009 — Abertis Infraestructuras vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

20

2009/C 167/40

Kawża T-203/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2009 — Olymp Bezner vs UASI — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Kawża T-204/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2009 — Olymp Bezner vs UASI — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Kawża T-207/09: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Mejju 2009 — El Jirari Bouzekri vs UASI — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Kawża T-208/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2009 — Mars vs UASI — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Kawża T-210/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Mejju 2009 — Formenti Seleco vs Il-Kummissjoni

22

2009/C 167/45

Kawża T-216/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Mejju 2009 — Astrim u Elyo Italia vs Il-Kummissjoni

23

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 167/46

Kawża F-27/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Marzu 2009 — Ingo Hanschmann vs Europol

25

2009/C 167/47

Kawża F-28/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta’ Marzu 2009 — Kipp vs Europol

25

2009/C 167/48

Kawża F-34/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Sluiter vs Europol

25

2009/C 167/49

Kawża F-35/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Visser — Fornt Raya vs Europol

26

2009/C 167/50

Kawża F-36/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Armitage-Wilson vs Europol

26

2009/C 167/51

Kawża F-37/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Doyle vs Europol

26

2009/C 167/52

Kawża F-38/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Breige Martin vs Europol

26

2009/C 167/53

Kawża F-39/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta’ April 2009 — Goddijn vs Europol

27

2009/C 167/54

Kawża F-49/09: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2009 — Wendler vs Il-Kummissjoni

27

2009/C 167/55

Kawża F-50/09: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Mejju 2009 — Missir Mamachi di Lusignano vs Il-Kummissjoni

27

2009/C 167/56

Kawża F-54/09: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Mejju 2009 — Lebedef vs Il-Kummissjoni

28


 

Rettifika

2009/C 167/57

Rettifika għall-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-kawża T-475/08 P (ĠU C 69, 21.3.2009, p. 40)

29


MT

 

Top