Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:082:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 82, 04 ta' April 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 82

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
4 ta' April 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 082/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 69, 21.3.2009

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2009/C 082/02

Kawża C-110/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 28 KE — Kunċett ta' 'miżuri li għandhom effett ekwivalenti għal restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni' — Ċiklomuturi, muturi, triċikli u kwadriċikli pprojbiti milli jirmunkaw karru fit-territorju ta' Stat Membru — Sigurtà fit-triq — Aċċess għas-suq — Ostakolu — Proporzjonalità)

2

2009/C 082/03

Kawża C-301/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta' Frar 2009 — L-Irlanda vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Direttiva 2006/24/KE — Żamma ta' data ġġenerata jew ipproċessata b'konnessjoni mal-provvista ta' servizzi ta' komunikazzjoni elettronika — Għażla tal-bażi legali)

2

2009/C 082/04

Kawża C-45/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 10 KE, 71 KE u 80(2) KE — Sigurtà marittima — Kontroll tal-bastimenti u tal-portijiet — Ftehim internazzjonali — Kompetenzi rispettivi tal-Komunità u tal-Istati Membri)

3

2009/C 082/05

Kawża C-138/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen — Il-Belġju) — Belgische Staat vs N.V. Cobelfret (Direttiva 90/435/KEE — Artikolu 4(1) — Effett dirett — Leġiżlazzjoni nazzjonali bil-għan li titneħħa t-taxxa doppja mill-profitti mqassma — Tnaqqis tal-ammont ta' dividendi riċevuti mill-bażi taxxabbli tal-kumpannija parent biss sa fejn tkun għamlet profitti taxxabbli)

3

2009/C 082/06

Kawża C-185/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-10 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-House of Lords — Ir-Renju Unit) — Allianz SpA, li qabel kienet Riunione Adriatica di Sicurta SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA vs West Tankers Inc. (Rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet ta' arbitraġġ barranin — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Kamp ta' applikazzjoni — Ġurisdizzjoni ta' qorti ta' Stat Membru sa biex tagħti deċiżjoni dwar inġunzjoni li tipprojbixxi lil parti milli tibda jew tkompli proċeduri quddiem qorti ta' Stat Membru ieħor għar-raġuni li din il-proċedura tmur kontra ftehim ta' arbitraġġ — Konvenzjoni ta' New York)

4

2009/C 082/07

Kawża C-339/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-ewwel Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — Il-Ġermanja) — Christopher Seagon, bħala likwidatur ta' Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, vs Deko Marty Belgium NV (Kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili — Proċedimenti ta' falliment — Qorti kompetenti)

4

2009/C 082/08

Kawża C-466/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Il-Ġermanja) — Dietmar Klarenberg vs Ferrotron Technologies GmbH (Politika soċjali — Direttiva 2001/23/KE — Trasferiment ta' impriżi — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Kunċett ta' “trasferiment” — Trasferiment ta' parti min-negozju lil impriża oħra — Awtonomija fl-organizzazzjoni wara t-trasferiment)

5

2009/C 082/09

Kawża C-475/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-12 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' Polonja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq l-elettriku — Direttiva 2003/96/KE — L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 21(5) — Mument li fih tkun dovuta t-taxxa)

5

2009/C 082/10

Kawża C-515/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — L-Olanda) — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie vs Staatssecretaris van Financiën (Sitt Direttiva VAT — Oġġetti u servizzi allokati għan-negozju għall-iskopijiet ta' tranżazzjonijiet taxxabbli u ta' tranżazzjonijiet li mhumiex tranżazzjonijiet taxxabbli — Dritt għal tnaqqis immedjat u b'mod integrali tat-taxxa mħallsa fuq ix-xiri ta' tali oġġetti u servizzi)

6

2009/C 082/11

Kawża C-67/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Il-Ġermanja) — Margarete Block vs Finanzamt Kaufbeuren (Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 56 KE u 58 KE — Taxxa tas-suċċessjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tippermettix li t-taxxa tas-suċċessjoni dovuta fl-Istat Membru fejn jirrisjedi l-proprjetarju tal beni fid-data tal-mewt tiegħu tiġi mnaqqsa bit-taxxa tas-suċċessjoni mħallsa mill-werriet fi Stat Membru ieħor meta l-beni ta' suċċessjoni jikkonsistu fi krediti ta' kapital — Taxxa doppja — Restrizzjoni — Assenza)

6

2009/C 082/12

Kawża C-93/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-12 ta' Frar 2009 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts — Ir-Repubblika tal-Litwanja) — Schenker SIA vs Valsts ieņēmumu dienests (Talba għal domanda preliminari — Regolament (KE) Nru 1383/2003 — Artikolu 11 — Proċedura semplfikata ta' abbandun ta' merkanzija sabiex tiġi distrutta — Determinazzjoni preliminari tal-eżistenza ta' ksur ta' dritt ta' proprjetà intellettwali — Penali amministrattiva)

7

2009/C 082/13

Kawża C-224/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-10 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2006/100/KE — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

7

2009/C 082/14

Kawża C-282/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-5 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2005/29/KE — Prattiċi kummerċjali żleali — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

8

2009/C 082/15

Kawża C-293/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-5 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/83/KE — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

8

2009/C 082/16

Kawża C-488/08: Appell ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 minn Matthias Rath mis-sentenza mogħtija fit-8 ta' Settembru 2008 mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) fil-Kawża T-373/06 — Matthias Rath vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern

9

2009/C 082/17

Kawża C-489/08 P: Appell ippreżentat fit-12 ta' Novembru 2008 minn Matthias Rath kontra d-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) tat-8 ta' Settembru 2008 fil-Kawża T-374/06 — Matthias Rath vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

9

2009/C 082/18

Kawża C-545/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Diċembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

10

2009/C 082/19

Kawża C-559/08 P: Appell ippreżentat fid-9 ta' Frar 2009 minn Deepak Rajani (Dear!Net Online) kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tmien Awla) tas-26 ta' Novembru 2008 fil-Kawża T-100/06 — Deepak Rajani (Dear!Net Online) vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni)

10

2009/C 082/20

Kawża C-3/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d'appel de Gand (il-Belgju) fit-8 ta' Jannar 2009 — Erotic Center BVBA vs L-Istat tal-Belgju

11

2009/C 082/21

Kawża C-4/09 P: Appell ippreżentat fit-8 ta' Jannar 2009 minn Gerasimos Potamianos mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza fil-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T-160/04, Potamianos vs Il-Kummissjoni

11

2009/C 082/22

Kawża C-19/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Wien (l-Awstrija) fil-15 ta' Jannar 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH vs Silva Trade, SA

12

2009/C 082/23

Kawża C-20/09: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Jannar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

12

2009/C 082/24

Kawża C-22/09: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Jannar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

13

2009/C 082/25

Kawża C-25/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Bíróság — l-Ungerija, fid-19 ta' Jannar 2009 — Sió-Eckes Kft. vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Kawża C-27/09 P: Appell ippreżentat fil-21 ta' Jannar 2009 mir-Repubblika Franċiża mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) fl-4 ta' Diċembru 2008 fil-Kawża T-284/08, People's Mojahedin Organization of Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

14

2009/C 082/27

Kawża C-30/09: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Jannar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

15

2009/C 082/28

Kawża C-31/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővarosi Bíróság (l-Ungerija) fis-26 ta' Jannar 2009 — Bolbol Nawras vs Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Kawża C-35/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-28 ta' Jannar 2009 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate vs Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Kawża C-36/09P: Appell ippreżentat fit-28 ta' Jannar 2009 minn Transportes Evaristo Molina S.A mis-sentenza mogħtija fl-14 ta' Novembru 2008 mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) fil-Kawża T-45/08, Transportes Evaristo Molina vs Il-Kummissjoni

16

2009/C 082/31

Kawża C-37/09: Rikors ippreżentat fit-28 ta' Jannar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

17

2009/C 082/32

Kawża C-38/09 P: Appell ippreżentat fid-29 ta' Jannar 2009 minn Ralf Schräder kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) tad-19 ta' Novembru 2008, fil-Kawża T-187/06, Ralf Schräder vs L-Uffiċċju tal-Komunità ta' Varjetajiet ta' Pjanti

17

2009/C 082/33

Kawża C-47/09: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

18

2009/C 082/34

Kawża C-48/09: Appell ippreżentat fit-2 ta' Frar 2009 minn Lego Juris A/S kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tmien Awla) tat-12 ta' Novembru 2008 fil-Kawża T-270/06: Lego Juris A/S vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) Il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Kawża C-50/09: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs l-Irlanda

19

2009/C 082/36

Kawża C-51/09: Appell ippreżentat fit-3 ta' Frar 2009 minn Barbara Becker mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim' Istanza (L-Ewwel Awla) fit-2 ta' Diċembru 2008 fil-Kawża T-212/07 — Harman International Industries, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

20

2009/C 082/37

Kawża C-54/09 P: Appell ippreżentat fis-6 ta' Frar 2009 mir-Repubblika Ellenika mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) mogħtija fil-11 ta' Diċembru 2008, fil-Kawża T-339/06, Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

21

2009/C 082/38

Kawża C-68/09 P: Appell ippreżentat fis-16 ta' Frar 2009 minn Georgios Karatzoglou mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) mogħtija fit-2 ta' Diċembru 2008 fil-Kawża T-471/04: Georgios Karatzoglou vs L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (AER)

21

2009/C 082/39

Kawża C-69/09 P: Appell ippreżentat fl-14 ta' Frar 2009 minn Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl, mid-digriet mogħti mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Sitt Awla) fis-26 ta' Novembru 2008 fil-Kawża T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV et vs Il-Kummissjoni

22

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2009/C 082/40

Kawża T-265/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Frar 2009 — Lee/ DE/ UASI vs Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva PIAZZA del SOLE — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti PIAZZA u PIAZZA D'ORO — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Nuqqas ta' xebh bejn is-sinjali”)

23

2009/C 082/41

Kawżi magħquda T-359/07 P sa T-361/07 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-20 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni vs Bertolete et (“Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt tal-UIL — Ex ħaddiema impjegati taħt il-liġi tal-Belġju — Tibdil fis-sistema applikabbli — Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jistabbilixxu r-remunuerazzjoni — Trattament ugwali”)

23

2009/C 082/42

Kawża T-229/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Frar 2009 — Vitro Coprorativo vs UASI– Vallon (√) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — M'hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

24

2009/C 082/43

Kawża T-126/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-10 ta' Frar 2009 — Okalux vs UASI — Ondex (ONDACELL) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Nuqqas ta' ħlas tad-dritt tal-oppożizzjoni — Deċiżjoni li l-oppożizzjoni titqies bħala mhux ippreżentata — Rikors manifestament infondat fid-dritt)

24

2009/C 082/44

Kawża T-352/08 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Jannar 2009 — Pannon Hőerőmű vs Il-Kummissjoni (Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara inkompatibbli mas-suq komuni l-għajnuna mogħtija mill-Ungerija favur ċerti produtturi tal-elettriku, permezz ta' ftehim ta' xiri ta' elettriku — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta' urġenża — Ibbilanċjar tal-interessi)

25

2009/C 082/45

Kawża T-511/08 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Jannar 2009 — Unity OSG FZE vs Il-Kunsill u EUPOL Afghanistan (Miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi — Ċaħda ta' offerta — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Telf ta' opportunità — Nuqqas ta' urġenza)

25

2009/C 082/46

Kawża T-442/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Ottubru 2008 — CISAC vs Il-Kummissjoni

25

2009/C 082/47

Kawża T-591/08: Rikors ippreżentat fid-29 ta' Diċembru 2009 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

26

2009/C 082/48

Kawża T-8/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Jannar 2009 — Dredging eInternational u Ondernemingen Jan de Nul vs EMSA

27

2009/C 082/49

Kawża T-17/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Jannar 2009 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

27

2009/C 082/50

Kawża T-27/09: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Jannar 2009 — Stella Kunststofftechnik vs UASI — Stella Pack (Stella)

28

2009/C 082/51

Kawża T-28/09: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Jannar 2009 — Park vs UASI — Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Kawża T-30/09: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Jannar 2009 — Engelhorn vs UASI — The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Kawża T-33/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta' Jannar 2009 — Ir-Repubblika Portugiża vs Il-Kummissjoni

30

2009/C 082/54

Kawża T-36/09: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Jannar 2009 — dm-drogerie markt vs UASI — Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Kawża T-40/09: Rikors ippreżentat fis-26 ta' Jannar 2009 — Advance Magazine Publishers vs UASI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Kawża T-41/09: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Jannar 2009 — Hipp & Co vs UASI — Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Kawża T-51/09: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Frar 2009 — Il-Kummissjoni vs Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Kawża T-52/09: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Frar 2009 — Nycomed Danmark vs L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA)

33

2009/C 082/59

Kawża T-58/09: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Frar 2009 — Schemaventotto vs Il-Kummissjoni

34

2009/C 082/60

Kawża T-344/02: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-6 ta' Frar 2009 — Air One vs Il-Kummissjoni

35

2009/C 082/61

Kawża T-4/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-29 ta' Jannar 2009 — EMSA vs Il-Portugal

35

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2009/C 082/62

Kawża F-38/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Frar 2009 — Liotti vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport tal-iżvilupp tal-karriera — Proċedura ta' evalwazzjoni 2006 — Normi ta' evalwazzjoni applikabbli mill-evalwaturi)

36

2009/C 082/63

Kawża F-51/08: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Frar 2009 — Stols vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni 2007 — Eżami komparattiv tal-merti — Żball manifest ta' evalwazzjoni)

36

2009/C 082/64

Kawża F-40/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-3 ta' Frar 2009 — Carvalhal Garcia vs Il-Kunsill (Servizz pubbliku — Ex uffiċjali — Remunerazzjoni — Benefiċċju tal-edukazzjoni — Rifjut ta' għotja — Rikors tardiv — Inammissibbiltà manifesta)

36

2009/C 082/65

Kawża F-9/09: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Frar 2009 — Vicente Carbajosa et vs Il-Kummissjoni

37

2009/C 082/66

Kawża F-10/09: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Frar 2009 — Moschonaki vs Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol

37


MT

 

Top