Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 75, 31 ta' Marzu 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 75

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
31 ta' Marzu 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2009/C 075/01

Pjan ta' Azzjoni pluriennali 2009-2013 dwar l-e-Justice Ewropea

1

 

Il-Kummissjoni

2009/C 075/02

Rata tal-kambju ta' l-euro

13

2009/C 075/03

Kummissjoni Amministrativa tal-Kommunitajiet Ewropew għas-Sigurta Soċjali għall-Ħaddiema Migranti — Rati ta' kambju ta' muniti konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72

14

2009/C 075/04

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-amalgamazzjonijiet mogħtija fil-laqgħa tiegħu tal-5 ta' Diċembru 2008 rigward abbozz ta' deċiżjoni dwar il-Każ COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Rapporteur: L-Iżvezja

16

2009/C 075/05

Rapport Finali fil-Każ COMP/M.5046 — Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 Diċembru 2008 li tiddikjara konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq komuni u t-tħaddim tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (notifikata bid-dokument numru C(2008) 8459)  (1)

21

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2009/C 075/07

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

28

2009/C 075/08

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità — Stedina għat-tressiq tal-offerti rigward l-operat tas-servizzi tal-ajru skedati f'konformità ma' obbligi ta' servizz pubbliku (1)

31

2009/C 075/09

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità — Stedina għat-tressiq tal-offerti rigward l-operat tas-servizzi tal-ajru skedati f'konformità ma' obbligi ta' servizz pubbliku (1)

32


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni

2009/C 075/10

Sejħa għall-proposti skont il-programm annwali ta' ħidma għal għajnuniet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TENT-T) għall-2009 (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Sejħa għall-proposti skont il-programm multiannwali tal-2009 għall-għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TENT-T) għall-perjodu 2007-2013 (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2009) 2178

34

2009/C 075/12

Sejħa għall-proposti skont il-programm ta' ħidma għal għotjiet fil-qasam tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TENT-T) kif previst fil-Programm Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2009) 2183)

35

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni

2009/C 075/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni

2009/C 075/14

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u tal-ikel

37

2009/C 075/15

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

41


 

Rettifikazzjonijiet

2009/C 075/16

Rettifika għas-Sejħa biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 1(2) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati EFTA dwar it-twaqqif ta' Awtorità ta' Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar l-għajnuna mill-Istat rigward it-tassazzjoni ta' kumpaniji tal-assigurazzjoni captive (kumpaniji tal-assigurazzjoni li jkopru r-riskju tal-kumpanija jew grupp ta' kumpaniji li jikkontrollahom) fil-Liechtenstein (Dan it-test iħassar u ġie minflok dak ippubblikat fil-ĠU C 72, 26.3.2009, p. 50)

45


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top