Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:297E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 297, 20 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 297E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
20 ta' Novembru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007-2008

 

Dati tas-seduti: 28 u 29 ta' Novembru 2007

 

L-Erbgħa, 28 ta' Novembru 2007

2008/C 297E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Verifika tas-setgħat

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Proklamazzjoni tal-consensus dwar l-għajnuna umanitarja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Sitwazzjoni fil-Ġeorġja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Ordni tas-seduta

Merħba uffiċjali

Approvazzjoni taċ-Charter tad-drittijiet fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea mill-Parlament Ewropew (dibattitu)

Prinċipji komuni dwar Flessigurtà (dibattitu)

Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)

Ftehimiet ta' sħubija ekonomika (dibattitu)

Sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***I — Interoperabilità tas-sistema ferrovjarja Komunitarja (riformulazzjoni) ***I — Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji ***I (dibattitu)

Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni ***II (dibattitu)

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi ***I (dibattitu)

Politika Ewropea ġdida għat-turiżmu: sħubija iktar b'saħħitha għat-turiżmu Ewropew (dibattitu)

Għajnuna makrofinanzjarja lill-Libanu * (dibattitu)

Il-kummerċ u l-bidla fil-klima (dibattitu)

Referendum fil-Venezwela (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

16

 

Il-Ħamis, 29 ta' Novembru 2007

2008/C 297E/02

MINUTI

18

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri — 2006 (dibattitu)

Nomina ta' seba' Membri tal-Qorti ta' l-Awdituri (dibattitu)

Liġi li tapplika għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I) (dibattitu)

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Ħin tal-votazzjonijiet

Revoka tad-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE (tagħmir elettro-mediku użat fil-mediċina veterinarja) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Unitajiet ta' kejl ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Emenda tad-Direttiva 2003/54/KE dwar l-Estonja ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (Regolament Finanazjarju) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Għajnuna makrofinanzjarja lil-Libanu * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Kontroll ġudizzjarju fil-qafas tal-proċeduri ta' qabel is-smigħ bejn l-Istati Membri * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Trattament tad-domandi preliminari li jirrigwardaw l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Brunetta Renato (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir bit-televiżjoni ***II (votazzjoni)

Kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***I (votazzjoni)

Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji ***I (votazzjoni)

Il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi ***I (votazzjoni)

Liġi li tapplika għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I) ***I (votazzjoni)

Ikel u għalf ġenetikament modifikat (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Regolamenti li jirregolaw partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar l-iffinanzjar tagħhom ***I (votazzjoni)

Livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf, jew fuq l-ikel u l-għalf (poteri ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur David BOSTOCK) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Michel CRETIN) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Maarten B. ENGWIRDA) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Henri GRETHEN) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Harald NOACK) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Ioannis SARMAS) (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri Ewropea (Is-Sur Hubert WEBER) (votazzjoni)

Proklamazzjoni tal-consensus dwar l-għajnuna umanitarja (votazzjoni)

Sitwazzjoni fil-Ġeorġja (votazzjoni)

Approvazzjoni taċ-Charter tad-drittijiet fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea mill-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Prinċipji komuni dwar Flessigurtà (votazzjoni)

Politika Ewropea ġdida għat-turiżmu: sħubija iktar b'saħħitha għat-turiżmu Ewropew (votazzjoni)

Il-kummerċ u l-bidla fil-klima (votazzjoni)

Tisħiħ ta' l-agrikoltura Afrikana — Proposta għal żvilupp fl-agrikoltura u s-sikurezza ta' likel fl-Afrika (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumentiX'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti.

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

37

ANNESS I

39

ANNESS II

56

TESTI ADOTTATI

105

P6_TA(2007)0545
Revoka tad-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE (Tagħmir elettro-mediku użat fil-mediċina veterinarja) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE dwar lapprossimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar tagħmir elettro-mediku użat fil-mediċina veterinarja (COM(2007)0465 — C6-0255/2007 — 2007/0168(COD))

105

P6_TA(2007)0546
L-unitajiet ta' kejl ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE dwar lapprossimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-unitajiet ta' kejl (COM(2007)0510 — C6-0277/2007 — 2007/0187(COD))

105

P6_TA(2007)0547
Emenda tad-Direttiva 2003/54/KE dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet fl-Estonja ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet fl-Estonja (COM(2007)0411 — C6-0230/2007 — 2007/0141(COD))

106

P6_TA(2007)0548
Ftehim KE/Eġittu dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu (COM(2007)0352 — C6-0247/2007 — 2007/0124(CNS))

107

P6_TA(2007)0549
Abbozz ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (Regolament Finanzjarju) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar l-abbozz ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, EURATOM) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (14320/2007 — C6-0411/2007 — 2007/0820(CNS))

107

P6_TA(2007)0550
Għajnuna makrofinanzjarja Komunitarja lil-Libanu *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tipprovdi għal għajnuna makrofinanzjarja Komunitarja lil-Libanu (COM(2007)0476 — C6-0290/2007 — 2007/0172(CNS))

108

P6_TA(2007)0551
Ordni ta' sorveljanza fi proċeduri ta' qabel proċess legali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar l-ordni ta' sorveljanza Ewropea fil-proċeduri ta' qabel proċess legali bejn l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2006)0468 — C6-0328/2006 — 2006/0158(CNS))

116

P6_TA(2007)0552
Ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali (11522/2007 — C6-0246/2007 — 2001/0270(CNS))

125

P6_TA(2007)0553
L-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar Protokoll li jemenda l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja fir-rigward tat-trattament tad-domandi preliminari li jirrigwardaw l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (11824/2007 — C6-0292/2007 — 2007/0812(CNS))

130

P6_TA(2007)0554
L-immunità u l-privileġġi ta' Renato Brunetta
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Renato Brunetta (2007/2172(IMM))

130

P6_TA(2007)0555
Koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet ta'l-Istati Membri rigward ix-xandir televiżivi ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta' attivitajiet ta' xandir bitteleviżjoni (10076/6/2007 — C6-0352/2007 — 2005/0260(COD))

131

P6_TA(2007)0556
Kodiċi tal-Komunità dwar prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (COM(2006)0919 — C6-0030/2007 — 2006/0295(COD))

132

P6_TC1-COD(2006)0295
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni ta' Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu millbniedem, fir-rigward tal-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni

133

P6_TA(2007)0557
Sigurtà ferrovjarja fil-Komunità ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità (COM(2006)0784 — C6-0493/2006 — 2006/0272(COD))

133

P6_TC1-COD(2006)0272
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva 2004/49/KE dwar is-sigurtà ferrovjarja fil-Komunità

133

P6_TA(2007)0558
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 881/2004 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (COM(2006)0785 — C6-0473/2006 — 2006/0274(COD))

140

P6_TC1-COD(2006)0274
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-regolament (KE) nru .../2008 tal-parlament ewropew u tal-kunsill li jemenda rregolament (KE) nru 881/2004 li jistabbilixxi aġenzija ewropea tal-ferroviji

140

P6_TA(2007)0559
Kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar ilkontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi (COM(2006)0093 — C6-0081/2006 — 2006/0031(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0031
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva 91/477/KEE dwar il-kontroll ta' l-akkwist u l-pussess ta' l-armi

149

P6_TA(2007)0560
Liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi kuntrattwali (Ruma I) (COM(2005)0650 — C6-0441/2005 — 2005/0261(COD))

149

P6_TC1-COD(2005)0261
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I)

149

P6_TA(2007)0561
Ikel u għalf ġenetikament modifikat ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (COM(2006)0912 — C6-0027/2007 — 2006/0307(COD))

150

P6_TC1-COD(2006)0307
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid- 29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 dwar ikel u għalf ġenetikament modifikat fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni

150

P6_TA(2007)0562
Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli għall-finanzjament tagħhom ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (COM(2007)0364 — C6-0202/2007 — 2007/0130(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0130
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2004/2003 dwar ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi fil-livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom

151

P6_TA(2007)0563
Livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fuq jew fl-ikel u għalf (Setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fuq jew fl-ikel u għalf fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2006)0908 — C6-0025/2007 — 2006/0294(COD))

152

P6_TC1-COD(2006)0294
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' Novembru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' pestiċidi fl-ikel u l-għalf, jew fuq l-ikel u lgħalf, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

152

P6_TA(2007)0564
Ħatra ta' David Bostock bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' David Bostock bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0304/2007 — 2007/0813(CNS))

152

P6_TA(2007)0565
Ħatra ta' Michel Cretin bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċizjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Michel Cretin bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0305/2007 — 2007/0814(CNS))

153

P6_TA(2007)0566
Ħatra ta' Maarten B. Engwirda bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Maarten B. Engwirda bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0306/2007 — 2007/0815(CNS))

154

P6_TA(2007)0567
Ħatra ta' Henri Grethen bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Henri Grethen bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0307/2007 — 2007/0816(CNS))

154

P6_TA(2007)0568
Ħatra ta' Harald Noack bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Harald Noack bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0308/2007 — 2007/0817(CNS))

155

P6_TA(2007)0569
Ħatra ta' Ioannis Sarmas bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Ioannis Sarmas bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0309/2007 — 2007/0818(CNS))

155

P6_TA(2007)0570
Ħatra ta' Hubert Weber bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar in-nomina ta' Hubert Weber bħala Membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (C6-0310/2007 — 2007/0819(CNS))

156

P6_TA(2007)0571
Konsensus Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-proklamazzjoni ta' Konsensus Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja

157

P6_TA(2007)0572
Ġeorġja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar is-sitwazzjoni fil-Georgia

157

P6_TA(2007)0573
Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar l-approvazzjoni mill-Parlament Ewropew tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea (2007/2218 (ACI))

161

ANNESS
KARTA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TA' L-UNJONI EWROPEA

162

P6_TA(2007)0574
Il-Prinċipji Komuni ta' Flessigurtà
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar Prinċipji Komuni ta' Flessigurtà (2007/2209(INI))

174

P6_TA(2007)0575
Lejn partenarjat aktar b'saħħtu għat-Turiżmu Ewropew
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar it-tiġdid tal-Politika ta' l-UE dwar it-Turiżmu: Lejn partenarjat aktar b'saħħtu għat-Turiżmu Ewropew (2006/2129 (INI))

184

P6_TA(2007)0576
Il-kummerċ u l-bidla fil-klima
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar il-kummerċ u l-bidla fil-klima (2007/2003(INI))

193

P6_TA(2007)0577
Avvanz fl-Agrikoltura Afrikana — Proposta għall-iżvilupp agrikolu u għas-sigurtà ta' l-ikel fl-Afrika
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Novembru 2007 dwar l-Avvanz fl-Agrikoltura Afrikana — Proposta għall-iżvilupp agrikolu u għas-sigurtà ta' l-ikel fl-Afrika (2007/2231(INI))

201


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top