EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:285:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 285, 08 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 285

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
8 ta' Novembru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 285/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 272, 25.10.2008

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 285/02

Kawżi Magħquda C-75/05 P u C-80/05 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Ir-Repubblika Federali tal- Ġermanja (C-75/05 P), Glunz AG, OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P) vs Kronofrance SA, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tqajjimx oġġezzjonijiet — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Partijiet interessati — Għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta' investiment — Qafas multisettorali tal-1998)

2

2008/C 285/03

Kawżi magħquda C-402/05 P u C-415/05 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-3 ta' Settembru 2008 — Yassin Abdullah Kadi Al Barakaat International Foundation vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Politika barranija u ta' sigurtà komuni (PBSK) — Miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma' Usama bin Laden, in-netwerk ta' Al-Qaida u t-Taliban — Kunsill tas-Sigurtà — Riżoluzzjonijiet adottati taħt il-Kapitolu VII tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti — Implementazzjoni fil-Komunità — Pożizzjoni Komuni 2002/402/PESK [PBSK] — Regolament (KE) Nru 881/2002 — Miżuri li jikkonċernaw persuni u entitajiet inklużi f'lista redatta minn korp tan-Nazzjonijiet Uniti — Iffriżar ta' fondi u ta' riżorsi ekonomiċi — Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà stabbilit mill-paragrafu 6 tar-Riżoluzzjoni 1267 (1999) tal-Kunsill tas-Sigurtà (il-Kumitat tas-Sanzjonijiet) — Inklużjoni ta' ċerti persuni u entitajiet fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 — Rikors għal annullament — Kompetenza tal-Komunità — Bażi ġuridika magħquda tal-Artikoli 60 KE, 301 KE u 308 KE — Drittijiet fundamentali — Dritt għar-rispett tal-proprjetà, dritt għal smigħ u dritt għal stħarriġ ġudizzjarju effettiv)

2

2008/C 285/04

Kawża C-120/06 P u C-121/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-9 ta' Settembru 2008 — Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) u Giorgio Fedon & Figli SpA, Fedon America, Inc. vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Renju ta' Spanja (Appell — Rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet tal-Korp tas-Soluzzjoni tal-Kontroversji tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) — Konstatazzjoni tal-Korp tas-Soluzzjoni tal-Kontroversji dwar in-nuqqas ta' kompatibbiltà tas-sistema Komunitarja tal-importazzjoni tal-banana mar-regoli tal-WTO — Miżuri ta' ritaljazzjoni imposti mill-Istati Uniti taħt forma ta' taxxa doganali supplimentari mħallsa fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti provenjenti minn diversi Stati Membri — Miżuri ta' ritaljazzjoni awtorizzati mill-WTO — Nuqqas ta' responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Tul tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza — Żmien raġonevoli — Talba għal kumpens xieraq)

3

2008/C 285/05

Kawża C-279/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Audiencia Provincial de Madrid — Spanja) — CEPSA, Estaciones de Servicio SA vs LV Tobar e Hijos SL (Kompetizzjoni — Akkordji — Ftehim bejn impriżi — Artikolu 81 KE — Regolament (KEE) Nru 1984/83 — Artikoli 10 sa 13 — Regolament Nru 2790/1999 — Artikolu 4(a) — Kuntratt ta' provvista esklużiva ta' prodotti petroliferi bejn operatur ta' stazzjon tal-petrol u impriża petrolifera — Eżenzjoni)

4

2008/C 285/06

Kawża C-305/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Trasport magħqud għall-merkanzija bejn l-Istati Membri — Direttiva 92/106/KEE — Trasport bit-triq aħħari li jagħmel parti integrali mit-trasport magħqud — L-eqreb stazzjon addattata tal-ferrovija)

5

2008/C 285/07

Kawża C-316/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ambjent — Direttiva 91/271/KEE — Tniġġis u inkonvenjenzi — Trattament ta' l-ilma urban mormi)

5

2008/C 285/08

Kawżi magħquda C-428/06 sa C-434/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spanja) — Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT-Rioja) (C-428/06), Comunidad Autónoma de La Rioja (C-429/06) vs Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Diputación Foral de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), u Comunidad Autónoma de La Rioja (C-430/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-433/06) vs Diputación Foral de Álava, Juntas Generales de Álava, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), u Comunidad Autónoma de La Rioja (C-431/06), Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-432/06) vs Diputación Foral de Guipúzcoa, Juntas Generales de Guipúzcoa, Confederación Empresarial Vasca (Confebask), u Comunidad Autónoma de Castilla y León (C-434/06) vs Diputación Foral de Vizcaya, Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Confederación Empresarial Vasca (Confebask) (Għajnuna mill-Istat — Miżuri fiskali adottati minn awtorità reġjonali jew lokali — Natura selettiva)

6

2008/C 285/09

Kawża C-11/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van Beroep te Gent — il-Belġju) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp vs Belgische Staat (Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 56 KE u 58 KE — Taxxa tas-suċċessjoni — Leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-kalkolu tat-taxxa fuq it-trasferiment tal-proprjetà immobbli li ma tippermettix it-tnaqqis, mill-valur ta' proprjetà immobbli, ta' debiti ggarantiti b'ipoteka marbuta ma' din il-proprjetà minħabba li, fil-mument tal-mewt tagħha, il-persuna li nfetħet is-suċċessjoni tagħha kienet residenti fi Stat Membru ieħor — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni — Assenza)

6

2008/C 285/10

Kawża C-43/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — l-Olanda) — D.M.M.A. Arens-Sikken vs Staatssecretaris van Financiën (Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 73 B u 73 D tat-Trattat KE (li saru, rispettivament, l-Artikoli 56 KE u 58 KE) — Leġiżlazzjoni nazzjonali dwar it-taxxa tas-suċċessjoni u ta' trasferiment li ma tipprevedix, waqt il-kalkolu tat-taxxi msemmija, li jitnaqqsu d-debiti marbuta ma' ddotar żejjed li jirriżulta minn qsim testamentarju parentali inter vivos f'każ li, fil-mument tal-mewt tagħha, il-persuna li nfetħet is-suċċessjoni tagħha ma kinitx residenti fl-Istat Membru fejn tinsab il-proprjetà immobbli li hija s-suġġett tas-suċċessjoni — Restrizzjoni — Ġustifikazzjoni — Assenza — Assenza ta' ftehim bilaterali għall-ħelsien minn tassazzjoni doppja — Konsegwenzi fuq ir-restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital ta' konċessjoni għall-prevenzjoni tat-tassazzjoni doppja li hija iżgħar fl-Istat Membru ta' residenza tal-persuna msemmija)

7

2008/C 285/11

Kawża C-141/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Miżuri li għandhom effett ekwivalenti għal restrizzjoni kwantitattiva — Ħarsien tas-saħħa pubblika — Ġustifikazzjoni — Spiżeriji — Forniment ta' prodotti mediċinali direttament lill-isptarijiet — Viċinanza tal-isptar ikkonċernat”)

8

2008/C 285/12

Kawża C-228/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Verwaltungsgerichtshof — l-Awstrija) — Jörn Petersen vs Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 4(1)(b) u (g), 10(1) u 69 — Moviment liberu tal-persuni — Artikoli 39 KE u 42 KE — Skema legali ta' assigurazzjoni għall-pensjoni jew kontra l-inċidenti — Benefiċċju ta' assugurazzjoni għal tnaqqis fil-kapaċità għax-xogħol jew invalidità — Ħlas bil-quddiem mogħti lil persuni bla xogħol li japplikaw għalih — Klassifikazzjoni tal-benefiċċju bħala 'benefiċċju tal-qgħad' jew bħala “benefiċċju tal-invalidità” — Rekwiżit ta' residenza)

8

2008/C 285/13

Kawża C-251/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta domstolen — L-Iżvezja) — Gävle Kraftvärme AB vs Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Ambjent — Direttiva 2000/76 — Inċinerazzjoni ta' skart — Klassifikazzjoni ta' impjant għall-produzzjoni tas-sħana u enerġija elettrika — Kunċetti ta' “impjant ta' inċinerazzjoni” u “impjant ta' koinċinerazzjoni”)

9

2008/C 285/14

Kawża C-265/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Roma, l-Italja) — Caffaro Srl vs Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (Tranżazzjonijiet kummerċjali — Direttiva 2000/35/KE — Ġlieda kontra ħlasijiet tardiv — Proċeduri ta' rkupru għal talbiet mhux ikkontestati)

9

2008/C 285/15

Kawża C-274/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Litwanija (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/22/KE — Servizz universali u drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi — Artikolu 26(3) — Numru uniku ta' emerġenza Ewropew — Tqegħid għad-dispożizzjoni ta' tagħrif dwar il-lok ta' min iċempel)

10

2008/C 285/16

Kawża C-447/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 39 KE — Impjiegi fl-amministrazzjoni pubblika — Kaptani u uffiċjali (sekond uffiċjal) fuq vapuri — Attribuzzjoni ta' prerogattivi ta' awtorità pubblika fuq il-vapur — Rekwiżit tan-nazzjonalità tal-Istat Membru għall-vapuri rreġistrati taħt il-bandiera tiegħu)

10

2008/C 285/17

Kawża C-156/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-10 ta' Lulju 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato, l-Italja) — Salvatore Aiello et vs Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 85/337/KEE — Stima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent — Kostruzzjoni ta' triq f'Milan)

11

2008/C 285/18

Kawża C-225/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-3 ta' Lulju 2008 (talba għal deċizjoni preliminari tal-Amtsgericht Landau/Isar — il-Ġermanja) — Proċeduri kriminali kontra Rainer Günther Möginger (L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 91/439/KEE — Rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tas-sewqan — Irtirar tal-liċenzja tas-sewqan — Projbizzjoni temporanja ta' ħruġ ta' liċenzja ġdida — Validità ta' liċenzja miksuba fi Stat Membru ieħor matul il-perijodu ta' projbizzjoni)

11

2008/C 285/19

Kawża C-448/07 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta' Ġunju 2008 — Ayuntamiento de Madrid, Madrid Calle 30, SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Għoti ta' informazzjoni dwar il-proċedura ta' żbilanċ eċċessiv — Regolament (KE) Nru 3605/93 — Sistema Ewropea tal-Kontijiet 1995 (SEK 95) — Regolament (KE) Nru 2223/96 — Klassifika tal-entità “Madrid Calle 30” fis-settur tal-“amministrazzjonijet pubbliċi” — Komunikat tal-istampa ta' Eurostat — Att li jista' jiġi kkontestat)

12

2008/C 285/20

Kawża C-497/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-27 ta' Ġunju 2008 — Philip Morris Products SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Trade mark tridimensjonali li tirrapreżenta l-forma ta' pakkett ta' sigaretti — Rifjut ta' reġistrazzjoni)

12

2008/C 285/21

Kawża C-6/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Ġunju 2008 — US Steel Košice s.r.o. vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Direttiva 2003/87/KE — Skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjoni ta' gassijiet serra — Prevenzjoni u kontroll integrat tat-tniġġis — Repubblika Slovakka — Att ta' adeżjoni — Allokazzjoni ta' kwoti — Perijodu 2008-2012 — Kundizzjonijiet — Effett dirett — Inammissibbiltà)

13

2008/C 285/22

Kawża C-104/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tad-19 ta' Ġunju 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — L-Awstrija) — Marc André Kurt vs Bürgermeister der Stadt Wels (Artikoli 92(1) u 104 (3) tar-Regoli tal-Proċedura — Libertajiet fundamentali — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Kundizzjoni ta' diploma prevista permezz tal-leġiżlazzjoni nazzjonali għall-għoti ta' liċenzja għal operazzjoni ta' skola tas-sewqan — Diskriminazzjoni taċ-ċittadini ta' Stat Membru fil-konfront ta' ċittadini minn Stat Membru ieħor)

13

2008/C 285/23

Kawża C-152/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja(Il-Ħames Awla) tal-25 ta' Lulju 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spanja) — Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci vs Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol (Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Ftehim ta' Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Artikolu 37 tal-Protokoll Addizzjonali — Effett dirett — Kundizzjonijiet tax-xogħol — Prinċipju ta' non-diskriminazzjoni — Futbol — Limitazzjoni tan-numru ta' plejers professjonali li huma ċittadini ta' Stati terzi li jistgħu jintgħażlu f'kull tim f'kompetizzjoni nazzjonali)

14

2008/C 285/24

Kawża C-207/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-11 ta' Lulju 2008 (talba għal deċizjoni preliminari ta' Panevėžio apygardos teismas — Ir-Repubblika ta' Litwanja) — Proċeduri kriminali kontra Edgar Babanov (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Agrikoltura — Moviment liberu ta' merkanzija — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi l-kultivazzjoni ta' kull tip ta' qanneb)

15

2008/C 285/25

Kawża C-84/08 P: Appell ippreżentat fil-21 ta' Frar 2008 minn Athanasios Pitsiorlas mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) mogħtija fis-27 ta' Novembru 2008 fil-Kawżi Magħquda T-3/00 u T-337/04, Athanasios Pitsiorlas vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew

15

2008/C 285/26

Kawża C-327/08: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' Franza

15

2008/C 285/27

Kawża C-333/08: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża

16

2008/C 285/28

Kawża C-335/08 P: Appell ippreżentat fil-21 ta' Lulju 2008 minn Transports Schiocchet — Excursions SARL mid-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) mogħti fid-19 ta' Mejju 2008 fil-Kawża T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions vs Il-Kummissjoni

17

2008/C 285/29

Kawża C-342/08: Rikors ippreżentat fl-24 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

17

2008/C 285/30

Kawża C-352/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Hoge Raad de Nederlanden (l-Olanda) fil-31 ta' Lulju 2008 — Modehuis A. Zwijnenburg BV vs Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 285/31

Kawża C-354/08: Rikors ippreżentat fit-30 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' Franza

18

2008/C 285/32

Kawża C-359/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mir-Raad van State (l-Oanda) fl-4 ta' Awwissu 2008 — Stichting Greenpeace Nederland vs Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, il-parti l-oħra: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

19

2008/C 285/33

Kawża C-360/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mir-Raad van State (l-Olanda) fl-4 ta' Awwissu 2008 — 1. Stichting Greenpeace Nederland u 2. Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie “VoMiGen” vs Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, il-parti l-oħra: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

20

2008/C 285/34

Kawża C-361/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mir-Raad van State (L-Olanda) fl-4 ta' Awwissu 2008 — Stichting Greenpeace Nederland tegen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vs Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division

21

2008/C 285/35

Kawża C-363/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstria) fis-7 ta' Awwissu 2008 — Romana Slanina vs Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

22

2008/C 285/36

Kawża C-365/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fl-11 ta' Awwissu 2008 — Agrana Zucker GmbH vs Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

22

2008/C 285/37

Kawża C-369/08: Rikors ippreżentat fit-12 ta' Awissu 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

23

2008/C 285/38

Kawża C-370/08: Talba għal deċiżjoni preliminari ppreżentata mill-Bundesfinanzhof (Il-Ġermanja) fit-13 ta' Awwissu 2008 — Data I/O GmbH vs Bundesfinanzdirektion Südost

24

2008/C 285/39

Kawża C-371/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (il-Ġermanja) fl-14 ta' Awwissu 2008 — Nural Örnek vs Land Baden-Württemberg

24

2008/C 285/40

Kawża C-372/08 P: Appell ippreżentat fl-14 ta' Awwissu 2008 minn Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd mid-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Is-Seba' Awla) mogħti fit-2 ta' Ġunju 2008 fil-Kawża T-172/07: Atlantic Dawn Ltd, Antarctic Fishing Co. Ltd, Atlantean Ltd, Killybegs Fishing Enterprises Ltd, Doyle Fishing Co. Ltd, Western Seaboard Fishing Co. Ltd, O'Shea Fishing Co. Ltd, Aine Fishing Co. Ltd, Brendelen Ltd, Cavankee Fishing Co. Ltd, Ocean Trawlers Ltd, Eileen Oglesby, Noel McGing, Mullglen Ltd, Bradan Fishing Co. Ltd, Larry Murphy, Pauric Conneely, Thomas Flaherty, Carmarose Trawling Co. Ltd, Colmcille Fishing Ltd vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

25

2008/C 285/41

Kawża C-377/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (l-Italja) fit-18 ta' Awwissu 2008 — EGN BV — Filiale Italiana vs Agenzia delle Entrate

25

2008/C 285/42

Kawża C-382/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula minn Unabhängiger Verwaltungssenats des Landes Oberösterreich (l-Awstrija) fil-25 ta' Awwissu 2008 — Michael Neukirchinger vs Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

26

2008/C 285/43

Kawża C-386/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Hamburg (Il-Ġermanja) fl-1 ta' Settembru 2008 — Brita GmbH vs Hauptzollamt Hamburg-Hafen

26

2008/C 285/44

Kawża C-389/08: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Cour Constitutionnelle (il-Belġju) fit-8 ta' Settembru 2008 — Base S.A., Euphony Benelux S.A., Mobistar S.A., Unitet International S.A., T2 Belgium S.A. u KPN Belgium S.A. vs Il-Kunsill tal-Ministri, parti l-oħra Belgacom S.A.

27

2008/C 285/45

Kawża C-390/08: Rikors ippreżentat fil-5 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

27

2008/C 285/46

Kawża C-393/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (l-Italja) fil-21 ta' Mejju 2008 — Emanuela Sbarigia vs Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, u Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma

28

2008/C 285/47

Kawża C-394/08 P: Appell ippreżentat fit-12 ta' Settembru 2008 minn Zipar, Inc. mis-sentenza mogħtija mil-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tmien Awla) fil-25 ta' Ġunju 2008 fil-kawża T-36/07, Zipcar, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni) (UASI)

28

2008/C 285/48

Kawża C-400/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

29

2008/C 285/49

Kawża C-402/08: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Slovena

30

2008/C 285/50

Kawża C-419/08 P: Appell ippreżentat fit-23 ta' Settembru 2008 minn Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov mis-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) fid-9 ta' Lulju 2008 fil-kawża T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov vs Il-Kunsill, Il-Kummissjoni

30

2008/C 285/51

Kawża C-426/08: Rikors ippreżentat fil-25 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' Ċipru

31

2008/C 285/52

Kawża C-427/08: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Settembru 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

31

2008/C 285/53

Kawża C-215/07: Digriet tal-President tar-Raba' Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Ġunju 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Verlag Schawe GmbH vs Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

32

2008/C 285/54

Kawża C-401/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta' Ġunju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Olanda

32

2008/C 285/55

Kawża C-419/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-8 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Iżvezja

32

2008/C 285/56

Kawża C-30/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta' Ġunju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

32

2008/C 285/57

Kawża C-121/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Lulju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

32

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2008/C 285/58

Kawża T-20/03: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — Kahla/Thüringen Porzellan vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Għajnuna eżistenti jew għajnuna ġdida — Impriża f'diffikultà — Prinċipju ta' ċertezza legali — Prinċipju ta' protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi — Kriterju tal-investitur privat — Kompatibbiltà mas-suq komuni — Kundizzjonijiet”)

33

2008/C 285/59

Kawża T-496/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Settembru 2008 — Nortrail Transport vs Il-Kummissjoni (“Unjoni doganali — Operazzjoni ta' tranżitu Komunitarju estern — Prodotti tas-sajd min-Norveġja — Talba għal ħlas lura u maħfra ta' dazji fuq l-importazzjoni — Klawżola ta' ekwità — Regolamenti (KEE) Nru 2913/92 u Nru 2454/93 — Ċirkustanzi speċjali — Ftuħ retroattiv ta' kwoti tat-tariffa”)

33

2008/C 285/60

Kawża T-47/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Settembru 2008 — Angé Serrano et vs Il-Parlament (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Suċċess f'kompetizzjonijiet interni għal promozzjoni fil-kategorija taħt is-sistema tar-Regolamenti tal-Persunal il-qodma — Dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta' klassifikazzjoni fi grad — Modifika tar-rapporti ġerarkiċi maħluqa taħt ir-Regolamenti tal-Persunal il-qodma — Ammissibbiltà — Eċċezzjoni ta' illegalità — Drittijiet kweżiti — Aspettattivi leġittimi — Proporzjonalità — Trattament ugwali — Prinċipju ta' amministrazzjoni tajba u l-obbligu ta' premura”)

34

2008/C 285/61

Kawża T-248/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — HUP Uslugi Polska vs UASI — Manpower (I.T.@MANPOWER) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark Komunitarja verbali I.T.@MANPOWER — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru distintiv — Nuqqas ta' karattru deskrittiv — Nuqqas ta' sinjali jew ta' indikazzjonijiet li jkunu saru użanza — Nuqqas ta' sinjal ta' natura li jqarraq il-pubbliku — Artikolu 7(1)(b) sa (d) u (g), u Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

34

2008/C 285/62

Kawża T-412/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — M vs L-Ombudsman (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Arkivjar, mill-Kummissjoni, ta' lment li jikkontesta aġir ta' Stat Membru — Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew dwar it-trattament ta' l-ilment — Żbalji mwettqa mill-Kummissjoni fil-konstatazzjoni ta' każijiet ta' amministrazzjoni ħażina — Indikazzjoni tal-isem tar-rikorrent — Ksur tad-dritt għar-rispett tal-ħajja privata, tal-prinċipji ta' proporzjonalità u tal-kontradittorju — Dannu morali — Rabta kawżali”)

35

2008/C 285/63

Kawża T-45/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — Reliance Industries vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Politika kummerċjali komuni — Dazji kontra d-dumping — Dazji kumpensatorji — Skadenza tad-dazji — Avviż ta' ftuħ ta' reviżjoni — Terminu — Regoli tal-WTO”)

35

2008/C 285/64

Kawża T-116/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — Oakley vs UASI — Venticinque (O STORE) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità — Trade mark Komunitarja verbali O STORE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti THE O STORE — Paragun ta' servizzi pprovduti fil-kuntest tal-kummerċ bl-imnut mal-prodotti korrispondenti — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Talba għal riforma magħmula mill-intervenjenti — Artikolu 134(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza”)

36

2008/C 285/65

Kawża T-218/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-17 ta' Settembru 2008 — Neurim Pharmaceuticals (1991) vs UASI — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva Komunitarja Neurim PHARMACEUTICALS — Trade marks verbali Komunitarji u nazzjonali preċedenti EURIM-PHARM — Lingwa tal-proċedimenti ta' appell — Termini — Ammissibbiltà tal-appell quddiem il-Bord tal-Appell — Prinċipju ta' proporzjonalità — Kontinwazzjoni tal-proċedimenti — Restitutio in integrum — Artikoli 59, 78 u 78a tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Regola 48(1)(ċ) u (2), Regola 49(1) u Regola 96(1) tar-Regolament (KE) Nru 2868/95”)

36

2008/C 285/66

Kawża T-253/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Settembru 2008 — Chassagne vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħlas lura tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar annwali — Uffiċjal li joriġina minn dipartiment extra-Ewropew Franċiż (DOM) — Artikolu 8 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Att konfermattiv — Stqarrija tas-salarju — Żnaturament tal-fatti — Żball ta' liġi”)

37

2008/C 285/67

Kawża T-264/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — DC-Hadler Networks vs Il-Kummissjoni (“Kuntratt pubbliku għal provvisti — Programm TACIS — deċiżjoni ta' annullament tas-sejħa għall-offerti — Rikors għal annullament — Obbligu ta' motivazzjoni”)

37

2008/C 285/68

Kawża T-10/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' 17 ta' Settembru 2008 — FVB vs UASI FVD (FVB) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali FVB — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti FVD — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Article 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

38

2008/C 285/69

Kawża T-47/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Settembru 2008 — ratiopharm vs UASI (BioGeneriX) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BioGeneriX — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

38

2008/C 285/70

Kawża T-48/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Settembru 2008 — ratiopharm vs UASI (BioGeneriX) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali BioGeneriX — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru parzjalment deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) u (ċ), tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

38

2008/C 285/71

Kawża T-179/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-24 ta' Settembru 2008 — Anvil Knitwear vs UASI — Aprile e Aprile (Aprile) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark figurattiva Komunitarja Aprile — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti ANVIL — Motiv relattiv għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Obbligu ta' motivazzjoni — Drittijiet tad-difiża — Artikoli 8(1)(b), 73 u 74 tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

39

2008/C 285/72

Kawża T-226/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Settembre 2008 — Prana Haus vs UASI (PRANAHAUS) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali PRANAHAUS — Raġuni assoluta għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

39

2008/C 285/73

Kawża T-324/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-10 ta' Settembru 2008 — Município de Gondomar vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Fond ta' Koeżjoni — Regolament (KE) Nru 1164/94 — Revoka ta' għajnuna finanzjarja — Nuqqas ta' interess dirett — Inammissibbiltà”)

40

2008/C 285/74

Kawża T-373/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-8 ta' Settembru 2008 — Rath vs UASI — Grandel (Epican Forte) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Epican Forte — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti EPIGRAN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

40

2008/C 285/75

Kawża T-374/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-8 ta' Settembru 2008 — Rath vs UASI — Grandel (Epican) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Epican — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti EPIGRAN — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

41

2008/C 285/76

Kawża T-26/07: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-10 ta' Settembru 2008 — Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (Lipor) vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — Fond ta' Koeżjoni — Regolament (KE) Nru 1164/94 — Tnaqqis ta' għajnuna finanzjarja — Nuqqqas ta' interess dirett — Inammissibbiltà”)

41

2008/C 285/77

Kawża T-143/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Settembru 2008 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Servizz Pubbliku — Sigurtà Soċjali — Ċaħda tat-talba intiża għar-rimbors ta' 100 % ta' ċerti spejjeż mediċi tar-rikorrent”)

42

2008/C 285/78

Kawża T-144/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Settembru 2008 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Sigurtà soċjali — Ċaħda ta' talba għall-ħlas lura ta' 100 % ta' ċerti spejjeż mediċi tar- rikorrent”)

42

2008/C 285/79

Kawża T-333/08: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Awwissu — Bull et vs Il- Kummissjoni

42

2008/C 285/80

Kawża T-340/08 P: Appell ippreżentat fl-14 ta' Awwissu 2008 minn Marianne Timmer mid-digriet mogħti fil-5 ta' Ġunju 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-123/06, Timmer vs Il-Qorti tal-Awdituri

43

2008/C 285/81

Kawża T-343/08: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Awwissu 2008 — Arkema France vs Il-Kummissjoni

44

2008/C 285/82

Kawża T-348/08: Rikors ippreżentat fis-26 ta' Awwissu 2008 — Aragonesas Industrias y Energía, SA vs Il-Kummissjoni

44

2008/C 285/83

Kawża T-349/08: Rikors ippreżentat fis-26 ta' Awissu 2008 — Uralita vs Il-Kummissjoni

45

2008/C 285/84

Kawża T-351/08: Rikors ippreżentat fil-25 ta' Awwissu 2008 — Matratzen Concord vs UASI — Barranco Schnitzler u Barranco Rodriguez (MATRATZEN CONCORD)

45

2008/C 285/85

Kawża T-352/08: Rikors ippreżentat fl- 25 ta' Awwissu 2008 — Pannon Hőerőmű Zrt. vs Il-Kummissjoni

46

2008/C 285/86

Kawża T-354/08: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Awwissu 2008 — Spira vs Il-Kummissjoni

47

2008/C 285/87

Kawża T-355/08 P: Appell ippreżentat fis-26 ta' Awwissu 2008 minn Chantal De Fays mis-sentenza mogħtija fis-17 ta' Ġunju 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-97/07, De Fays vs Il-Kummissjoni

48

2008/C 285/88

Kawża T-356/08: Rikors ippreżentat fl-1 ta' Settembru 2008 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

48

2008/C 285/89

Kawża T-367/08: Rikors ippreżentat fil-5 ta' Settembru 2008 — Abouchar vs Il-Kummissjoni

49

2008/C 285/90

Kawża T-373/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Settembru 2008 — Nuova Agricast vs Il-Kummissjoni

50

2008/C 285/91

Kawża T-378/08: Rikors ippreżentat fl-10 ta' Settembru 2008 — Il-Portugall vs Il-Kummisjoni

51

2008/C 285/92

Kawża T-380/08: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Settembru 2008 — L-Olanda vs Il-Kummissjoni

51

2008/C 285/93

Kawża T-394/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Settembru 2008 — Regione autonoma della Sardegna vs Il-Kummissjoni

52

2008/C 285/94

Kawża T-398/08: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Settembru 2008 — Stowarzyszenie Autorów “ZAiKS” vs Il-Kummissjoni

53

2008/C 285/95

Kawża T-202/08: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-2 ta' Settembru 2008 — CLL Centres de langues vs Il-Kummissjoni

53

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2008/C 285/96

Kawża F-44/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta' Settembru 2008 — Guido Strack vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Reklutaġġ — Avviż ta' post battal — Ċaħda ta' kandidatura — Rikors għal annullament u għad-danni — Ammissibbiltà — Interess ġuridiku — Irtirar — Bord tal-Għażla — Kompożizzjoni — Applikazzjoni fiż-żmien ta' dispożizzjonijiet ġodda — Indipendenza — Imparzjalità — Komunikazzjoni ta' deċiżjoni)

54

2008/C 285/97

Kawża F-127/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Settembru 2008 — Coto Moreno vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Kompetizzjoni miftuħa — Nuqqas ta' inklużjoni fil-lista ta' riżerva — Evalwazzjoni tal-eżamijiet bil-miktub u orali)

54

2008/C 285/98

Kawża F-65/08: Rikors ippreżentat fit-30 ta' Lulju 2008 — Kipp vs Europol

55

2008/C 285/99

Kawża F-67/08: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Awwissu 2008 — Visser-Fornt Raya vs Europol

55

2008/C 285/00

Kawża F-68/08: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Awwissu 2008 — Sluiter vs Europol

55

2008/C 285/01

Kawża F-69/08: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Awwissu 2008 — Knöll vs Europol

56

2008/C 285/02

Kawża F-75/08: Rikors ippreżentat fl-1 ta' Settembru 2008 — Aparicio et vs Il-Kummissjoni

56

2008/C 285/03

Kawża F-76/08: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Settembru 2008 — Behmer vs Il-Parlament

56

2008/C 285/04

Kawża F-77/08: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Settembru 2008 — Vicente Carbajosa et vs Il-Kummissjoni

57


MT

 

Top