Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 263, 16 ta' Ottubru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 263E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
16 ta' Ottubru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007-2008

 

Dati tas-seduti: 22-25 ta' Ottubru 2007

 

It-Tnejn, 22 ta' Ottubru 2007

2008/C 263E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Dikjarazzjoni tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Petizzjonijiet

Dokumenti mressqa

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Direttiva qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi ***I — Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi — Tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I (dibattitu)

Modifika ta' l-Artikolu 173 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapporti verbatim (dibattitu)

Strateġija tal-Komunità sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief (dibattitu)

Sorsi ta' enerġija konvenzjonali u teknoloġiji fil-qasam ta' l-enerġija (dibattitu)

Bord Kunsultattiv Ewropew għall-Governanza ta' l-Istatistika ***I — Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar il-Politika Komunitarja ta' Tagħrif Statistiku ***I (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

17

 

It-Tlieta, 23 ta' Ottubru 2007

2008/C 263E/02

MINUTI

18

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Il-kontribut tal-politika fiskali u tad-dwana għall-istrateġija ta' Liżbona (dibattitu)

Riżultat tal-Laqgħa Għolja Informali tal-Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern (Liżbona, 18/19 ta' Ottubru 2007) (dibattitu)

Aġenda

Ħin tal-votazzjonijiet

Konklużjoni tal-Protokoll għall-ftehim ta' assoċjazzjoni KE/Ċili sabiex jittieħed kont ta' ladeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-UE *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim ta' kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-KE u l-Isvizzera * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protezzjoni Komunitarja ta' varjetajiet ta' pjanti * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ratifika mis-Slovenja tal-Protokoll tat-12 ta' Frar 2004 li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi tad-29 ta' Lulju 1960 dwar ir-responsabbilta' ċivili fil-qasam ta' l-enerġija nukleari *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Approvazzjoni ta' l-ewwel u t-tieni emenda għall-Konvenzjoni Espoo tal-KEE-ONU * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar ilprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll għad-diversi protokolli għall-konvenzjoni msemmija * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Infrastruttura ta' komunikazzjoni għall-ambjent tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen (SIS)(deċiżjoni) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)

Direttiva qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi ***I (votazzjoni)

Tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (taqsima III) — Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (taqsimiet I, II, IV, V, VII, VIII, IX) (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-Parlament

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

L-għoli tal-prezzijiet ta' affarijiet ta' l-ikel, ħarsien tal-konsumaturi (dibattitu)

Green Paper: Lejn Ewropa libera mid-duħħan tat-tabakk, għażliet ta' politika fil-livell ta' l-UE (dibattitu)

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar aspetti relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Propjetà Intellettwali (TRIPS) ***I (dibattitu)

Qafas ta' kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja ***I (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

34

ANNESS I

36

ANNESS II

53

TESTI ADOTTATI

149

P6_TA(2007)0436
Ftehim ta' assoċjazzjoni KE/Ċili (adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija) ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tat-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika taċ-Ċilì, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Ftehim ta' Koperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Isvizzera *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-firma f'isem il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika tal-Ftehim ta' Koperazzjoni Xjentifika uTeknoloġika bejn il-Komunitajiet Ewropej fuq naħa u l-Konfederazzjoni Svizzera fuq l-oħra (COM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Dritt ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2100/94 fir-rigward tal-jedd li tkun ippreżentata applikazzjoni għad-dritt ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità (COM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161 (CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Ratifika mis-Slovenja tal-Protokoll tat-12 ta' Frar 2004 li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi tad-29 ta' Lulju 1960 dwar ir-responsabbilta' ċivili fil-qasam ta' l-enerġija nukleari ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lir-Repubblika tas-Slovenja sabiex tirratifika, fl-interess tal-Komunità Ewropea, il-Protokoll tat-12 ta' Frar 2004, li jemenda l-Konvenzjoni ta' Pariġi tad-29 ta' Lulju 1960 dwar ir-Responsabbiltà ta' Terzi Persuni fil-Qasam ta' l-Enerġija Nukleari (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Approvazzjoni ta' l-ewwel u tat-tieni emenda għall-Konvenzjoni ta' Espoo ta' l-UN/ECE *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' l-ewwel u tat-tieni emenda għall-Konvenzjoni ta' Espoo ta' l-UN/ECE dwar l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt Ambjentali fil-Kuntest Transkonfinali (COM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar ilprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej kif ukoll għad-diversi protokolli għall-konvenzjoni msemmija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tat-23 ta' Ottubru 2007 tal-Parlament Ewropew dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, imfassla abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni ta' linteressi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta' Settembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Protokoll dwar l-interpretazzjoni permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar ilprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u t-Tieni Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997, imfassal abbażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, mal-Konvenzjoni dwar ilprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej (COM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
L-istallazzjoni, l-operazzjoni u l-ġestjoni ta' Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għall-ambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-istallazzjoni, l-operazzjoni u l-ġestjoni ta' Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għallambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) (COM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Aġġustament għall-Globalizzazzjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni fl-applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

ANNESS

156

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

156

P6_TA(2007)0444
Qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-pestiċidi (COM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jintlaħaq użu sostenibbli tal-perstiċidi

158

ANNESS I
PROGRAMMI TA' TAĦRIĠ U TA' TAĦRIĠ AVVANZAT

175

ANNESS II
SAĦĦA U SIKUREZZA KIF UKOLL REKWIŻITI AMBJENTALI RIGWARD L-ISPEZZJONI TATTAGĦMIR GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-PESTIĊIDI

176

ANNESS III
ELEMENTI MINIMI TA' RAPPORTI TA' RIFERENZA NAZZJONALI

177

ANNESS IV
ELEMENTI MINIMI FIL-PJANIJIET TA' AZZJONI NAZZJONALI DWAR IT-TNAQQIS TAR-RISKJI U TA' L-UŻU TAL-PESTIĊIDI

179

ANNESS V
ELEMENTI GĦAL KRITERJI ĠENERALI U DAWK SPEĊIFIĊI GĦALL-UĊUĦ TAR-RABA' TA' ĠESTJONI INTEGRATA TA' ORGANIŻMI TA' ĦSARA

180

P6_TA(2007)0445
It-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-ħarsien talpjanti (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-23 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fissuq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

182

ANNESS I
IL-PROĊEDURA U L-KRITERJI GĦALL-APPROVAZZJONI TAS-SUSTANZI ATTIVI, TAS-SAFENERS U TAS-SYNERGISTS SKOND IL-KAPITOLU II

237

ANNESS II
LISTA TA' SUSTANZI ATTIVI APPROVATA GĦALL-INKLUŻJONI FI PRODOTTI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-PJANTI

243

ANNESS III
IL-LISTA TA' KOFORMULANTI, SAFENERS U SYNERGISTS APPROVATI GĦALL-INKLUŻJONI FILPRODOTTI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-PJANTI

243

ANNESS IV
IL-VALUTAZZJONI KOMPARATTIVA SKOND L-ARTIKOLU 53

243

ANNESS V
ID-DIRETTIVI REVOKATI U L-EMENDI SUĊĊESSIVI TAGĦHOM

245

 

L-Erbgħa, 24 ta' Ottubru 2007

2008/C 263E/03

MINUTI

247

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Kompożizzjoni tal-Parlament

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija (dibattitu)

Laqgħa Għolja UE/Russja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet

Notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn il-Bożnja u Ħerżegovina * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viżi għal żjajjar qosra bejn il-KE u l-Bożnja u Ħerzegovina * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn il-KE u s-Serbja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viżi għal żjajjar qosra bejn il-KE u s-Serbja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn il-KE u l-Montenegro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viżi għal żjajjar qosra bejn il-KE u l-Montenegro * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid bejn il-KE u l-eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viżi għal żjajjar qosra bejn il-KE u l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Viżi għal żjajjar qosra bejn il-KE u l-Albanija * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-immunità u l-privileġġi tas-Sur Gian Paolo Gobbo (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' Baġit ta' rettifika Nru 6/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar aspetti relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Propjetà Intellettwali (TRIPS) *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Modifika ta' l-Artikolu 173 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew dwar irrapporti verbatim (votazzjoni)

Bord Kunsultattiv Ewropew għall-Governanza ta' l-Istatistika ***I (votazzjoni)

Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar il-Politika Komunitarja ta' Tagħrif Statistiku ***I (votazzjoni)

Qafas ta' kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja ***I (votazzjoni)

Batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Infrastruttura ta' komunikazzjoni għall-ambjent tas-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen (SIS) (regolament) * (votazzjoni)

L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997 dwar lgħajnuna u l-kooperazzjoni reċiproka bejn l-amministrazzjonijiet tad-dwana * (votazzjoni)

Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi (votazzjoni)

Sorsi ta' enerġija konvenzjonali u teknoloġiji fil-qasam ta' l-enerġija (votazzjoni)

Strateġija tal-Komunità sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2 minn vetturi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief (votazzjoni)

Il-kontribut tal-politika fiskali u tad-dwana għall-istrateġija ta' Liżbona (votazzjoni)

Green Paper: Lejn Ewropa libera mid-duħħan tat-tabakk, għażliet ta' politika fil-livell ta' l-UE (votazzjoni)

Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja (dibattitu)

Sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika (dibattitu)

Trattat internazzjoniali għall-projbizzjoni ta' cluster bombs (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Produzzjoni ta' l-oppju għal skopijiet mediċii fl-Afganistan (dibattitu)

Titjib ta' l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi ħdan l-Unjoni Ewropea: is-sekwestru ta' kontijiet bankarji (Green paper) (dibattitu)

Rikonoxximent u superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali * — Ordni ta' nfurzar Ewropew u t-trasferiment ta' persuni li ngħataw sentenza * (dibattitu)

Reġistri tan-negozju użati għall-finijiet ta' statistika ***II (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

265

ANNESS I

267

ANNESS II

286

TESTI ADOTTATI

397

P6_TA(2007)0446
In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar innotifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (“notifika ta' dokumenti”), u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1348/2000 tal-Kunsill (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnja u Ħerzegovina dwar irriammissjoni *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnja u Ħerzegovina dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnija u Ħerzegovina dwar il-viżi għal żjajjar qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Bożnija u Ħerzegovina dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar ir-riammissjoni *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar il-viżi għal żjajjar qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika tas-Serbja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Montenegro dwar ir-riammissjoni *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Montenegro dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' Montenegro dwar il-viżi għal żjajjar qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' Montenegro dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja dwar irriammissjoni *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar ir-riammissjoni (COM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar il-viżi għal żjajjar qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja dwar il-faċilitazzjoni talħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0421 — C6-0294/2007 — 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' l-Albanija dwar il-viżi għal żjajjar qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta' l-Albanija dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi għal żjajjar qosra (COM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Immunità u privileġġi ta' Gian Paolo Gobbo
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar it-talba għal konsultazzjoni dwar limmunità u l-privileġġi ta' Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE *
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà ta' l-UE skond il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

ANNESS

406

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

406

P6_TA(2007)0458
Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 6/2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 6/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokoll li jemenda l-Ftehim TRIPS ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill fuq l-aċċettazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim TRIPS, magħmul f'Ġinevra fis-6 ta' Diċembru 2005 (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Rapporti verbatim (emenda ta' l-Artikolu 173)
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar l-emenda għall-Artikolu 173 u żżjieda ta' l-Artikolu 173a tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar ir-rapporti verbatim u r-rekord awdjoviżiv tal-proċeduri (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Bord Ewropew Konsultattiv tal-Governanza ta' l-Istatistika ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf Bord Ewropew Konsultattiv tal-Governanza ta' l-Istatistika (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni ta' Deċiżjoni Nru .../2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf Bord Ewropew Konsultattiv tal-Governanza ta' l-Istatistika

410

P6_TA(2007)0462
Kumitat Ewropew ta' Konsultazzjoni dwar l-Istatistika ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Kumitat Ewropew ta' Konsultazzjoni dwar il-Politika Komunitarja ta' Tagħrif Statistiku (COM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Deċiżjoni Nru .../2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Kumitat Ewropew ta' Konsultazzjoni dwar l-Istatistika u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/116/KEE

411

P6_TA(2007)0463
Qafas Ewropew għall-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Qafas Ewropew għall-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (COM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb li tiġi adottata r-Rakkomandazzjoni 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew għall-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja

412

P6_TA(2007)0464
Batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (COM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-24 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2008/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, fir-rigward tassetgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

413

P6_TA(2007)0465
Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għall-ambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (regolament) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-istallazzjoni, l-operazzjoni u l-ġestjoni ta' Infrastruttura ta' Komunikazzjoni għall-ambitu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) (COM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997 dwar lgħajnuna u l-kooperazzjoni reċiproka bejn l-amministrazzjonijiet tad-dwana *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tat-18 ta' Diċembru 1997, imfassla fuq il-bażi ta' l-Artikolu K.3 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna u l-koperazzjoni reċiproka bejn l-amministrazzjonijiet tad-dwana (COM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-24 ta' Ottubru 2007 dwar Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Sorsi ta' l-enerġija konvenzjonali u t-teknoloġija ta' l-enerġija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar is-sorsi ta' l-enerġija konvenzjonali u t-teknoloġija ta' l-enerġija (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
L-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Politika ta' tassazzjoni u dwana u l-Istrateġija ta' Liżbona
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-kontribut ta' politika ta' tassazzjoni u dwana lill-Istrateġija ta' Liżbona (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Dħaħen tat-tabakk: għażliet politiċi fuq livell ta' l-UE
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar il-Green Paper Lejn Ewropa ħielsa mid-dħaħen tat-tabakk: għażliet politiċi fuq livell ta' l-UE (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Turkija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija

452

 

Il-Ħamis, 25 ta' Ottubru 2007

2008/C 263E/04

MINUTI

457

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew (2006) (dibattitu)

Tikketta ta' oriġini (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni tal-President

Premju Sakharov 2007 (ħatra ta' rebbieħ)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet

Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea — Sena Finanzjarja 2008 (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (taqsima III), ittra ta' rettifika Nru 1/2008 (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (taqsimiet I, II, IV, V, VII, VIII, IX) (votazzjoni)

Rikonoxximent u superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ordni ta' nfurzar Ewropew u t-trasferiment ta' persuni li ngħataw sentenza *(votazzjoni)

Ftehim ta' sħubija bejn il-KE u l-Madagaskar dwar is-sajd * (votazzjoni)

Ftehim ta' Sħubija bejn il-KE u l-Możambik dwar is-sajd * (votazzjoni)

Reġistri tan-negozju użati għall-finijiet ta' statistika ***II (votazzjoni)

L-għoli tal-prezzijiet ta' affarijiet ta' l-ikel, ħarsien tal-konsumaturi (votazzjoni)

Miżura speċifika 2007 għall-Iraq (votazzjoni)

Relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja (votazzjoni)

Sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika (votazzjoni)

Trattat internazzjoniali għall-projbizzjoni ta' cluster bombs (votazzjoni)

Produzzjoni ta' l-oppju għal skopijiet mediċii fl-Afganistan (votazzjoni)

Titjib ta' l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi ħdan l-Unjoni Ewropea: is-sekwestru ta' kontijiet bankarji (Green paper) (votazzjoni)

Attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew (2006) (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Liġi tal-Kumpanniji (dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Iran

Pakistan

Sudan: qtil ta' suldati ta' paċi ta' l-Unjoni Afrikana

Ħin tal-votazzjonijiet

Iran (votazzjoni)

Pakistan (votazzjoni)

Sudan: qtil ta' suldati ta' paċi ta' l-Unjoni Afrikana (votazzjoni)

Liġi tal-Kumpanniji (votazzjoni)

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Skadenzi għat-tressiq (Laqgħa Għolja UE/Russja)

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

476

ANNESS I

477

ANNESS II

507

TESTI ADOTTATI

583

P6_TA(2007)0473
Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (Taqsima III)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III — Kummissjoni (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) u Ittra ta' emenda Nru 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) għall-abbozz talbaġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008

583

ANNESS
STQARRIJIET KONĠUNTI MIFTIEHMA FIL-LAQGĦA TA' KONĊILJAZZJONI TAT-13 TA' LULJU 2007

589

P6_TA(2007)0474
Abbozz tal-baġit ġenerali 2008 (Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII u IX)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima I — Parlament Ewropew, Taqsima II — Kunsill, Taqsima IV — Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V — Qorti ta' l-Awdituri, Taqsima VI — Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, Taqsima VII — Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII — Ombudsman Ewropew, Taqsima IX — Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Rikonoxximent u superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-inizjattiva tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża bil-ħsieb li tiġi adottata Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent u s-superviżjoni ta' sentenzi sospiżi, sanzjonijiet alternattivi u sentenzi kondizzjonali (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Qafas tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi fi kwistjonijiet kriminali li jimponu pieni ta' ħabs jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li dawn is-sentenzi jkunu infurzati fl-Unjoni Ewropea (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar fil-qasam tassajd *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Kunsill li li jirrigwarda l-konklużjoni tal-Ftehim tas-Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Madagaskar (COM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Ftehim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Możambik fil-qasam tassajd *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jirrigwarda l-konklużjoni tal-Ftehim tas-Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Możambik (COM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta' statistika ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri tal-kummerċ għal għanijiet ta' statistika u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032(COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-25 ta' Ottubru 2007 bil-ħsieb li jiġi adottat ir-Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għarreġistri kummerċjali għall-finijiet ta' l-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Prezzijiet ta' l-ikel li qed jogħlew
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar prezzijiet ta' l-għalf u ta' l-ikel li qed jogħlew

621

P6_TA(2007)0481
Miżura Speċjali 2007 għall-Iraq
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi Miżura Speċjali 2007 għall-Iraq

624

P6_TA(2007)0482
Relazzjonijiet UE-Serbja
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u s-Serbja (2007/2126(INI))

626

P6_TA(2007)0483
Relazzjonijiet UE — Afrika
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar is-sitwazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Projbizzjoni tal-munizzjon kollu tat-tip cluster
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar “Lejn trattat dinji għall-projbizzjoni tal-munizzjon kollu tat-tip cluster”

648

P6_TA(2007)0485
Produzzjoni ta' l-opju għal skopijiet mediċi fl-Afganistan
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-produzzjoni ta' l-opju għal skopijiet mediċi fl-Afganistan (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Green Paper dwar titjib fl-effiċjenza ta' l-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: issekwestru tal-kontijiet bankarji
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-Green Paper dwar titjib fleffiċjenza ta' l-infurzar tas-sentenzi fl-Unjoni Ewropea: is-sekwestru tal-kontijiet bankarji (2007/2026(INI))

655

P6_TA(2007)0487
L-attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew fis-sena 2006
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar ir-rapport annwali li jikkonċerna lattivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew fis-sena 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Iran
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar l-Iran

663

P6_TA(2007)0489
Pakistan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-Pakistan

666

P6_TA(2007)0490
Sudan
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2007 dwar is-Sudan

669

P6_TA(2007)0491
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-25 ta' Ottubru 2007 dwar il-Kumpanija Privata Ewropea u l-Erbatax-il Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji dwar it-trasferiment tas-sede tal-kumpanija

671


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'-l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew -Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top