Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 162, 25 ta' Ġunju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
25 ta' Ġunju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

442 sessjoni plenarja tiegħu li nżammet fis-13 u l-14 ta' Frar 2008

2008/C 162/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Id-definizzjoni tar-rwol u s-sistema ta' l-azzjonijiet kollettivi fil-qasam tal-liġi Komunitarja dwar il-konsum (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2008/C 162/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: L-istrateġija Ewropea tal-Politika tal-konsumatur 2007-2013 Responsabbiltajiet akbar għall-konsumaturi, titjib tal-benessri tagħhom, u l-ħarsien effettiv tagħhom COM(2007) 99 finali

20

2008/C 162/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: Politika Spazjali Ewropea COM(2007) 212 finali

24

2008/C 162/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-25 ta' Mejju 1999 dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta' prodotti għall-konsum u garanziji assoċjati magħhom inkluża l-analiżi tal-każ għall-introduzzjoni tar-responsabilità diretta tal-produtturi COM(2007) 210 finali

31

2008/C 162/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali Ewropew dwar Ir-Rapport mill-Kummissjoni dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2006 COM(2007) 358 finali

35

2008/C 162/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent għal tagħmir ta' dawl u ta' sinjalizzazzjoni bid-dawl fuq tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresterija (Verżjoni kkodifikata) COM(2007) 840 finali — 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ismijiet tat-tessuti (Riformulazzjoni) COM(2007) 870 finali — 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Ir-ritorn ta' oġġetti ta' kultura illegalment imneħħija mit-territorju ta' Stat Membru (Verżjoni kkodifikata) COM(2007) 873 finali — 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar materji koloranti li jistgħu jiżdiedu ma' prodotti mediċinali COM(2008) 1 finali — 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Evalwazzjoni indipendenti tas-servizzi ta' interess ġenerali

42

2008/C 162/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-promozzjoni ta' aċċess pubbliku wiesa' għal-librerija diġitali Ewropea

46

2008/C 162/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar It-taħlita enerġetika fit-trasport

52

2008/C 162/13

Opinjoni Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropewdwar L-effiċjenza enerġetika tal-bini — il-kontribut ta' l-utenti (opinjoni esplorattiva)

62

2008/C 162/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-impatt possibbli pożittiv jew negattiv taż-żjieda fir-rekwiżiti (politiki) ambjentali u ta' l-enerġija fuq il-kompetittività ta' l-industrija ta' l-UE

72

2008/C 162/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 460/2004 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni f'dak li jirrigwardja l-perijodu effettiv COM(2007) 861 finali — 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-istrumenti tal-ġestjoni bbażati fuq id-drittijiet tas-sajd

79

2008/C 162/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta' appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, fir-rigward ta' l-iskema ta' appoġġ dwar il-qoton COM(2007) 701 finali — 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu fil-magħluq ta' mikro-organiżmi modifikati ġenetikament (Riformulazzjoni) COM(2007) 736 finali — 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropej dwar Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u n-Netwerk Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni ta' l-Ambjent (verżjoni kkodifikata) COM(2007) 667 finali — 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropej dwar il-proposta għal Regolament (KE) Nru…/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti ta' l-inbid (riformulazzjoni) COM(2007) 848 finali — 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta' ilmijiet minerali naturali (Riformulazzjoni) COM(2007) 858 finali — 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-perspettivi tar-riċerka Ewropea fil-qasam tal-faħam u l-azzar

88

2008/C 162/23

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 85/368/KEE dwar it-tqabbil tal-kwalifiki tat-taħriġ professjonali bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea COM(2007) 680 finali — 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall- Politika ta' l-Impjiegi ta' l-Istati Membri COM(2007) 803 finali/2 (Parti V) — 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-integrazzjoni finanzjarja u s-swieq ta' l-ishma (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

96


MT

 

Top