EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:125E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 125, 22 ta' Mejju 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 125E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
22 ta' Mejju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

 

SESSJONI 2007-2008

 

Dati tas-seduti: 6 u 7 ta' Ġunju 2007

 

L-Erbgħa, 6 ta' Ġunju 2007

2008/C 125E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Kompożizzjoni tal-Parlament

Dikjarazzjoni tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Aġenda

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (tressiq)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Azzjoni meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Issoktar tal-proċess kostituzzjonali ta' l-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Il-Lvant Nofsani (dibattitu)

Il-Kunsill għad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (dibattitu)

Ġestjoni tal-fruntieri marittimi ta' l-Ewropa — Solidarjeta Ewropea u protezzjoni tad-drittijiet talmigranti (dibattitu)

Trattat ta' Prüm: Koperazzjoni transkonfinali aktar fil-fond, b'mod partikolari bil-ħsieb tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali * — Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ***I — Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-Viża (VIS) * — Ħarsien ta' data personali * (dibattitu)

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

L-Istatut soċjali ta' l-artisti (dibattitu)

Pjan plurijennali applikabbli għall-istoks ta' merluzz tal-baħar Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dawn l-istocks * (dibattitu)

L-estimi tad-dħul u ta' l-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2008 (dibattitu)

Regoli speċifiċi għas-settur tal-frott u l-ħaxix * (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

17

 

Il-Ħamis, 7 ta' Ġunju 2007

2008/C 125E/02

MINUTI

19

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew (21 sat-22 ta' Ġunju) u stat tar-reviżjoni tat-Trattati (dibattitu)

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Ħin tal-votazzjonijiet

Protokoll għall-ftehim dwar sħubija u koperazzjoni UE/Federazzjoni Russa * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Miżuri ta' konservazzjoni u infurzar applikabbli fil-Qasam Regolatorju ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Majjistral * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mobilizzazzjoni tal-Fondi ta' Solidarjetà: għargħar fl-Ungerija u fil-Greċja (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 2/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Żieda ta' vitamini, sustanzi minerali u ta' ċerti sustanzi oħra fil-prodotti ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Indikazzjonijiet nutrizzjonali u ta' saħħa mogħtija fuq il-prodotti ta' l-ikel ***I (votazzjoni)

Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ***I (votazzjoni)

Trattat ta' Prüm: Koperazzjoni transkonfinali aktar fil-fond, b'mod partikolari bil-ħsieb talġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali * (votazzjoni)

Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni tal-Viża (VIS) * (votazzjoni)

Ħarsien ta' data personali * (votazzjoni)

Pjan plurijennali applikabbli għall-istoks ta' merluzz tal-baħar Baltiku u għas-sajd li jisfrutta dawn l-istocks * (votazzjoni)

Regoli speċifiċi għas-settur tal-frott u l-ħaxix * (votazzjoni)

Strateġija u programmi reġjonali għall-Mercosur u l-Amerika Latina (votazzjoni)

Issoktar tal-proċess kostituzzjonali ta' l-Unjoni (votazzjoni)

Il-Kunsill għad-drittijiet tal-bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)

L-Istatut soċjali ta' l-artisti (votazzjoni)

L-estimi tad-dħul u ta' l-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2008

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

29

ANNESS I

31

ANNESS II

42

TESTI ADOTTATI

99

P6_TA(2007)0219
Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet wara l-adeżjoni tal- Bulgarija u r-Rumanija *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea (COM(2007)0138 — C6-0125/2007 — 2007/0048(CNS))

99

P6_TA(2007)0220
Miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Majjistral *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja ta' l-Organizzazzjoni tas-Sajd ta' l-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO) (COM(2006)0609 — C6-0403/2006 — 2006/0200(CNS))

100

P6_TA(2007)0221
Applikazzjoni ta' l-aquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal- Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-aquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni Schengen fir-Repubblika Ċeka, fir-Repubblika ta' l-Estonja, fir-Repubblika tal-Latvja, fir- Repubblika tal-Litwanja, fir-Repubblika ta' l-Ungerija, fir-Repubblika ta' Malta, fir-Repubblika tal- Polonja, fir-Repubblika tas-Slovenja u fir-Repubblika Slovakka (9032/2007 — C6-0119/2007 — 2007/0806(CNS))

111

P6_TA(2007)0222
Użu tal-Fondi ta' Solidarjetà: għargħar fl-Ungerija u fil-Greċja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal- Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-UE skond il-Punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l- Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (2007/2068(ACI))

112

ANNESS

113

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond tas-Solidarjetà ta' l-UE skond il-Punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina tal-baġit u lamministrazzjoni finanzjarja tajba

113

P6_TA(2007)0223
Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 2/2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 2/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007 (9254/2007 — C6-0130/2007 — 2007/2069(BUD))

114

P6_TA(2007)0224
Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2007 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III — Kummissjoni (9256/2007 — C6-0133/2007 — 2007/2073(BUD))

115

P6_TA(2007)0225
Iż-żieda fl-ikel ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 rigward iż-żieda fl-ikel ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra. (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD))

116

P6_TC1-COD(2006)0193
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-7 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1925/2006 rigward iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra fl-ikel

117

P6_TA(2007)0226
Indikazzjonijiet dwar nutrizzjoni u saħħa magħmula fuq l-ikel ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijet dwar nutrizzjoni u saħħa magħmula fuq prodotti ta' l-ikel (COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD))

117

P6_TC1-COD(2006)0195
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-7 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar l-istqarrijiet ta' nutrizzjoni u ta' saħħa magħmula fuq prodotti ta' l-ikel

118

P6_TA(2007)0227
Sistema ta' l-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sistema ta' l-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perijodu qasir (COM(2004)0835 — C6-0004/2005 — 2004/0287(COD))

118

P6_TC1-COD(2004)0287
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tas-7 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sistema ta' l- Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta' data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perijodu qasir

119

ANNESS

119

P6_TA(2007)0228
It-Trattat ta' Prum: Koperazzjoni trans-konfinali fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità trans-konfinali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-inizjattiva tar-Renju tal- Belġju, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, ir-Renju ta' Spanja, ir- Repubblika Franċiża, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, ir-Renju ta' l-Olanda, ir-Repubblika ta' l-Awstrija, ir-Repubblika tas-Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir- Repubblika Portugiża, ir-Rumanija u r-Renju ta' l-Isvezja bil-ħsieb tat-titjib tal-koperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità trans-konfinali (6566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS))

120

P6_TA(2007)0229
Konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS) minn awtoritajiet responsabbli ta' l-Istati Membri u l-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta u l-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS))

141

ANNESS

154

P6_TA(2007)0230
Protezzjoni ta' data personali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-koperazzjoni talpulizija u dik ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali (Konsultazzjoni Mġedda) (7315/2007 — C6-0115/ 2007 — 2005/0202(CNS))

154

P6_TA(2007)0231
Pjan multiannwali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u l-industriji tas-sajd li jisfruttaw dawk l-istokkijiet *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' pjan multiannwali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u l-industriji tas-sajd li jisfruttaw dawk l-istokkijiet (COM(2006)0411 — C6-0281/2006 — 2006/0134(CNS))

175

P6_TA(2007)0232
Regoli speċifiċi għas-settur tal-frott u l-ħaxix *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli speċifiċi għas-settur tal-frott u l-ħaxix li jemenda ċerti Regolamenti (COM(2007)0017 — C6-0075/2007 — 2007/0012(CNS))

180

P6_TA(2007)0233
Strateġija Reġjonali u Programmi Indikattivi Reġjonali għall-Mercosur u għall-Amerka Latina
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni li jistabbilixxu Dokumenti ta' Strateġija Reġjonali u Programmi Indikattivi Reġjonali għall-Mercosur u għall-Amerka Latina

213

P6_TA(2007)0234
Pjan direzzjonali tal-Proċess Kostituzzjonali ta' l-Unjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-pjan direzzjonali tal-Proċess Kostituzzjonali ta' l-Unjoni (2007/2087(INI))

215

P6_TA(2007)0235
Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar il-ħames sessjoni tal-Kunsill tad- Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC)

220

P6_TA(2007)0236
L-Istatus soċjali ta' l-artisti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-istatus soċjali ta' l-artisti (2006/2249 (INI))

223

P6_TA(2007)0237
L-estimi tad-dħul u ta' l-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2008
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2007 dwar l-estimi tad-dħul u ta' l-infiq tal- Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2008 (2007/2018(BUD))

229


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top