EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:064:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 64, 08 ta' Marzu 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 64

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
8 ta' Marzu 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 064/01

Nota ta' informazzjoni dwar ir-rinviji għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-qrati nazzjonali — Supplement wara d-dħul fis-seħħ tal-proċedura preliminari b'urġenza applikabbli għar-rinviji li jirrigwardaw l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja

1

2008/C 064/02

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 51, 23.2.2008

3


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 064/03

Kawża C-152/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 18 KE, 39 KE u 43 KE — Leġiżlazzjoni nazzjonali — Kundizzjonijiet għall-għoti ta' sussidju għall-kostruzzjoni jew l-akkwist ta' dar bħala abitazzjoni personali — Kundizzjoni li d-dar għandha tinsab fit-territorju ta' l-Istat Membru kkonċernat)

4

2008/C 064/04

Kawża C-299/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-18 ta' Ottubru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropeja (Rikors għal annullament — Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikoli 4(2a) u (10a) — Anness IIA — Regolament (KE) Nru 647/2005 — Benefiċċji speċjali mhux kontributorji)

4

2008/C 064/05

Kawża C-6/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 Novembru 2007 — Cofradía de pescadores “San Pedro” de Bermeo et vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u r-Repubblika Franċiża (Appell — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Prinċipji ta' stabbiltà relattiva, ċertezza legali u aspettattivi leġittimi — Ammissibbiltà — Appell in parti infondat u in parti ammissibbli — Appell inċidentali — Talba għat-tħassir ta' parti mis-sentenza tal-Prim'Istanza fejn iddikjarat li mhux meħtieġ li tiddeċiedi fuq eċċezzjoni ta' inammissibbiltà mqajma fil-konfront ta' rikors li ġie miċħud bħala infondat — Nuqqas ta' interess ġuridiku — Res judicata)

5

2008/C 064/06

Kawżi magħquda C-37/06 u C-58/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg — Il-Ġermanja) — Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06) vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regolament (KE) Nru 615/98 — Direttiva 91/628/KEE — Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni — Protezzjoni ta' l-ifrat matul it-trasport — Osservanza tal-ħlas tar-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' l-ifrat skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/628/KEE — Prinċipju ta' proporzjonalità — Telf tad-dritt għal rifużjoni)

6

2008/C 064/07

Kawża C-70/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas — Nuqqas ta' eżekuzzjoni — Penalità pekunjarja)

6

2008/C 064/08

Kawża C-211/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) ta' l-24 ta' Jannar 2008 — Herta Adam vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Allowance ta' l-espatrijazzjoni — Kundizzjoni msemmija fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta' “xogħol li sar fi [għal] Stat ieħor”)

7

2008/C 064/09

Kawża C-246/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanja) — Josefa Velasco Navarro vs Fondo de Garantia Salarial (Fogasa) (Politika soċjali — Protezzjoni tal-ħaddiema fil-każ ta' l-insolvenza ta' min iħaddimhom — Direttiva 80/987/KEE kif emendata bid-Direttiva 2002/74/KE — Effett dirett — Kumpens għal sensja inġusta miftiehem wara konċiljazzjoni ġudizzjarja — Ħlas assigurat mill-istituzzjoni ta' garanzija — Ħlas suġġett għall-adozzjoni ta' deċiżjoni ġudizzjarja)

7

2008/C 064/10

Kawża C-256/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Il-Ġermanja) — Theodor Jäger vs Finanzamt Kusel-Landstuhl (Moviment liberu tal-kapital — Artikoli 73 B u 73 D tat-Trattat KE (li saru l-Artikoli 56 KE u 58 KE) — Taxxi fuq is-suċċessjoni — Stima tal-beni inklużi fis-suċċessjoni — Beni agrikoli u forestali li jinsabu fi Stat Membru ieħor — Metodu inqas favorevoli ta' stima tal-beni u ta' kalkolu tat-taxxa dovuta)

8

2008/C 064/11

Kawża C-257/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) ta' l-24 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione (l-Italja) — Roby Profumi Srl vs Comune di Parma (Artikolu 28 KE — Direttiva 76/768/KEE — Protezzjoni tas-saħħa — Prodotti kosmetiċi — Importazzjoni — Komunikazzjoni ta' informazzjoni dwar il-prodotti kosmetiċi lill-awtoritajiet ta' l-Istat ta' importazzjoni)

9

2008/C 064/12

Kawża C-275/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tad-29 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid, Spanja) — Productores de Música de España (Promusicae) vs Telefónica de España SAU (Soċjetà ta' l-informazzjoni — Obbligi tal-fornituri ta' servizzi — Żamma u żvelar ta' ċerta data dwar it-traffiku fuq l-Internet — Obbligu ta' żvelar — Limiti — Protezzjoni tal-kunfidenzjalità ta' komunikazzjonijiet elettroniċi — Kompatibbiltà mal-protezzjoni tad-dritt ta' l-awtur u ta' drittijiet relatati — Dritt għal protezzjoni effettiva tal-proprjetà intellettwali)

9

2008/C 064/13

Kawża C-294/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) ta' l-24 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal — Ir-Renju Unit) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk vs Secretary of State for the Home Department (Ftehim ta' Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Moviment liberu tal-ħaddiema — Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni — L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 6(1) — Ħaddiem Tork legalment irreġistrat fis-suq tax-xogħol — Permess ta' dħul bħala student jew au pair — Effett fuq id-dritt tar-residenza)

10

2008/C 064/14

Kawża C-387/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) ta' l-10 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Finlandja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Settur tat-telekomunikazzjonijiet — Artikolu 8(1), (2)(b) u 3(ċ) tad-Direttiva 2002/21/KE (Direttiva “Kwadru”) — Artikolu 8(1) u (4) tad-Direttiva 2002/19/KE (Direttiva “Aċċess”) — Networks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi — Netwerks ta' telefonija fissa u ta' telefonija mobbli — Terminazzjoni tat-telefonija — Traffiku li jidħol — Limitazzjoni tas-setgħat ta' l-awtorità nazzjonali regolatorja tat-telekomunikazzjonijiet)

10

2008/C 064/15

Kawża C-532/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) ta' l-24 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Symvoulio tis Epikrateias — Il-Greċija) — Emm. G. Lianakis AE, Sima Anonymi Techniki Etaireia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos vs Dimos Alexandroupolis, Planitiki AE, Aikaterini Georgoula, Dimitrios Vasios, N. Loukatos kai Synergates AE Meleton, Eratosthenis Meletitiki AE, A. Pantazis — Pan. Kyriopoulou kai syn/tes os “Filon” OE, Nikolaos Sideris (Direttiva 92/50/KEE — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Twettiq ta' riċerka fuq il-katast, il-pjan urban u l-att ta' implementazzjoni għal żona residenzjali — Kriterji li jistgħu jiġu aċċettati bħala “kriterji għal selezzjoni kwalitattiva” jew “kriterji għall-għoti ta' kuntratti” — Offerta l-iktar vantaġġuża ekonomikament — Osservanza tal-kriterji għall-għoti ta' kuntratt stipulati fid-dokumenti tal-kuntratt jew fis-sejħa għall-offerti — Determinazzjoni sussegwenti tal-fatturi għat-tweżin u ta' sottokriterji għall-kriterji għall-għoti tal-kuntratti — Prinċipju ta' trattament ugwali ta' l-operaturi ekonomiċi u l-obbligu ta' trasparenza)

11

2008/C 064/16

Kawża C-19/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Paul Chevassus-Marche vs Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Evian eaux minérales d'Evian SA (SAEME) (Approssimazzjoni tal-liġijiet — Direttiva 86/653/KEE — Aġenti kummerċjali indipendenti — Dritt għall-kommissjoni ta' aġent fdat b'żona ġeografika — Operazzjonijiet konklużi mingħajr l-intervent tal-prinċipal)

11

2008/C 064/17

Kawża C-105/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Il-Belġju) — N.V. Lammers & Van Cleeff vs Belgische Staat (Libertà ta' stabbiliment — Moviment liberu tal-kapital — Leġiżlazzjoni fiskali — Taxxa fuq il-kumpanniji — Interessi mħallsa minn kumpannija sussidjarja bħala ħlas għall-fondi mislufa mill-kumpannija prinċipali stabbilita fi Stat Membru ieħor — Rikwalifikazzjoni ta' l-interessi bħala dividendi taxxabbli — Nuqqas ta' rikwalifikazzjoni fil-każ ta' interessi mħallsa lil kumpannija residenti)

12

2008/C 064/18

Kawża C-342/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-17 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/91/KE — Politika dwar l-enerġija — Ekonomija fl-enerġija — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

12

2008/C 064/19

Kawża C-421/06: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-8 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Consiglio di Stato — l-Italja) — Fratelli Martini & C. SpA, Cargill Srl vs Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive (L-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata l-invalidità ta' att Komunitarju — Obbligi ta' l-istituzzjonijiet — Awtorità tas-saħħa — Għalf kompost — Indikazzjoni, fuq it-tikketta, tal-perċentwali fil-piż ta'materjal prima użat fl-għalf b'tolleranza ta' ± 15 % tal-valur iddikjarat — Projbizzjoni ta' tqarriq bil-konsumatur)

13

2008/C 064/20

Kawża C-505/06: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tas-7 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Commissione tributaria regionale di Genova — l-Italja) — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova vs Euricom SpA (L-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Kodiċi Doganali tal-Komunità — Ipproċessar tad-dħul — Ftehim ta' Assoċjazzjoni — Esportazzjoni minn qabel ta' ross lejn pajjiż terz marbut bi ftehim ta' preferenza doganali — Artikolu 216 tal-Kodiċi Doganali)

14

2008/C 064/21

Kawża C-122/07 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Novembru 2007 — Eurostrategies SPRL vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Digriet ta' tħassir ta' kawża — Rinunazja għall-atti — Spejjeż)

14

2008/C 064/22

Kawża C-134/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) ta' l-10 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Sąd Rejonowy w Jaworznie — Ir-Repubblika tal-Polonja) — Piotr Kawala vs Gmina Miasta Jaworzna (L-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Tassazzjoni interna għola għal prodott importat minn Stat Membru ieħor milli għal prodott simili mixtri fil-post — L-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 90 KE — Taxxa fuq l-ewwel reġistrazzjoni li tapplika fuq vetturi użati importati)

15

2008/C 064/23

Kawża C-191/07 P: Appell imressaq fit-3 ta' April 2008 minn Jean Yves Sellier kontra d-digriet tal-Qorti ta' Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla) mogħti fil-15 ta' Jannar 2007 fil-Kawża T-276/06, Sellier vs Il-Kummissjoni

15

2008/C 064/24

Kawża C-503/07 P: Appell imressaq fid-19 ta' Novembru 2007 minn Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH kontra d-digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tielet Awla) fil-11 ta' Settembru 2007 fil-kawża T-28/07, Fels-Werke GmbH, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, Spenner-Zement GmbH & Co. KG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

15

2008/C 064/25

Kawża C-537/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Juzgado de lo Social de Madrid (Spanja) fit-3 ta' Diċembru 2007 — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho vs Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

16

2008/C 064/26

Kawża C-546/07: Rikors imressaq fil-5 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

17

2008/C 064/27

Kawża C-549/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (l-Awstrija) fil-11 ta' Diċembru 2007 — Friederike Wallentin-Hermann vs Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

18

2008/C 064/28

Kawża C-551/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Verwaltungsgerichtshof (l-Awstrija) fil-11 ta' Diċembru 2007 — Deniz Sahin vs Bundesminister für Inneres

19

2008/C 064/29

Kawża C-553/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula minn Raad van State (L-Olanda) fit-12 ta' Diċembru 2007 — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam vs M.E.E. Rijkeboer

20

2008/C 064/30

Kawża C-557/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Obersten Gerichtshofs (l-Awstrija) fl-14 ta' Diċembru 2007 — LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH vs Tele2 Telecommunication GmbH

20

2008/C 064/31

Kawża C-560/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mit-Tallinna Halduskohus (L-Estonja) fit-18 ta' Diċembru 2007 — AS Balbiino vs EV Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

20

2008/C 064/32

Kawża C-561/07: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

21

2008/C 064/33

Kawża C-562/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

22

2008/C 064/34

Kawża C-565/07: Appell imressaq fil-31 ta' Diċembru 2007 minn AMS Advanced Medical Services GmbH kontra s-sentenza mogħtija fit-18 ta' Ottubru 2007 fil-Kawża T-425/03 — AMS Advanced Medical Services GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

23

2008/C 064/35

Kawża C-566/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fil-21 ta' Diċembru 2007 — Staatssecretaris van Financiën vs Stadeco B.V.

23

2008/C 064/36

Kawża C-567/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (l-Olanda) fis-27 ta' Diċembru 2007 — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie vs Woningstichting Sint Servatius

24

2008/C 064/37

Kawża C-568/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Dicembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

25

2008/C 064/38

Kawża C-569/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Ispecial Commissioners, London (Ir-Renju Unit) fl-24 ta' Diċembru 2007 — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2008/C 064/39

Kawża C-573/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (L-Italja) fit-28 ta' Diċembru 2007 — Sea s.r.l. vs Comune di Ponte Nossa

27

2008/C 064/40

Kawża C-1/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (L-Italja) fit-2 ta' Jannar 2008 — Athesia Druck Srl vs Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

28

2008/C 064/41

Kawża C-5/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Højesteret (id-Danimarka) fit-8 ta' Jannar 2007 — Infopaq International A/S vs Danske Dagblades Forening

28

2008/C 064/42

Kawża C-6/08 P: Appell ippreżentat fit-2 ta' Jannar 2008 minn U.S. Steel Košice, s.r.o. mid-Digriet tal-Qorti tal Prim' Istanza (It-Tielet Awla) mogħti fl-1 ta' Ottubru 2007 fil-Kawża T-27/07, U.S. Steel Košice, s.r.o. vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

29

2008/C 064/43

Kawża C-19/08: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Kammarrätten i Stockholm (l-Iżvezja) fil-21 ta' Jannar 2008 — Migrationsverket vs Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian u Maxime Petrosian

30

2008/C 064/44

Kawża C-21/08 P: Appell imressaq fit-22 ta' Jannar 2008 minn Sunplus Technology Co. Ltd kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) tal-15 ta' Novembru 2007 fil-Kawża T-38/04 — Sunplus Technology Co. Ltd vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (L-UASI)

31

2008/C 064/45

Kawża C-245/05: Digriet tal-President tar-Raba' Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-20 ta' Novembru 2007 — (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — Il-Ġermanja) — Metro International GmbH vs Hauptzollamt Düsseldorf

31

2008/C 064/46

Kawża C-296/05: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Novembru 2007 — (Talba għal deċiżjoni preliminari tar-Raad van State — L-Olanda) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie vs I. Gunes

31

2008/C 064/47

Kawża C-493/06: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta' Diċembru 2007 — Tesco Stores Ltd vs MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

32

2008/C 064/48

Kawża C-210/07: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

32

2008/C 064/49

Kawża C-345/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

32

2008/C 064/50

Kawża C-346/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

32

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2008/C 064/51

Kawża T-85/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Jannar 2008 — Strack vs Il-Kummissjoni (“Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Rapport — Rapport dwar l-iżvilupp ta' karriera — Proċedura ta' Evalwazzjoni 2001/2002 — Regolarità tal-proċedura ta' l-irrappurtar”)

33

2008/C 064/52

Kawża T-380/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Jannar 2008 — Terezakis vs Il-Kummissjoni (“Aċċess għad-dokumenti — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Dokumenti dwar il-bini ta' l-ajruport internazzjonali l-ġdid ta'Ateni fi Spata — Ċaħda ta' aċċess — Eċċezzjoni dwar il-ħarsien ta' interessi kummerċjali — Eċċezzjoni dwar il-ħarsien ta' l-iskop ta' verifiki — Aċċess parzjali”)

33

2008/C 064/53

Kawża T-394/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Jannar 2008 — Strack vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni għas-sena 2003 — Attribuzzjoni ta' punti ta' prijorità — Rifjut ta' promozzjoni”)

34

2008/C 064/54

Kawża T-46/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni vs Environmental Management Consultants (“Klawżola ta' arbitraġġ — Rimborż ta' somom imħallsa — Imgħaxijiet għal ħlas tardiv — Proċedura in absentia”)

34

2008/C 064/55

Kawża T-88/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-24 ta' Jannar 2008 — Dorel Juvenile Group vs L-UASI (SAFETY 1ST) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali SAFETY 1ST — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta' karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

35

2008/C 064/56

Kawża T-95/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza 31 ta' Jannar 2008 — Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana vs L-UASI — Nador Cott Protection (Nadorcott) (“Varjetajiet ta' pjanti — Rikors quddiem il-Bord ta' l-Appell ta' l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti — Inammissibbiltà — Nuqqas ta' interess individwali — Protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Obbligu ta' motivazzjoni”)

35

2008/C 064/57

Kawża T-106/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Jannar 2008 — Demp vs L-UASI — BAU HOW (BAU HOW) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattia BAU HOW — Trade marks figurattivi preċedenti BAUHAUS — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(a) u (b) u Artikolu 73 tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

36

2008/C 064/58

Kawża T-128/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Jannar 2008 — Japan Tobacco vs L-UASI — Torrefacção Camelo (CAMELO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva CAMELO — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti CAMEL — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' riskju li jittieħed vantaġġ inġust mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti u nuqqas ta' riskju ta' ħsara għal dawn ta' l-aħħar — Artikolu 8(5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-proċedura ta' appell — Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94”)

36

2008/C 064/59

Kawża T-206/07: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-29 ta' Jannar 2008 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware vs Il-Kunsill (“Dumping — Importazzjonijiet ta' twavel għall-mogħdija li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u l-Ukrajna — Status ta' impriża li topera f'ekonomija tas-suq — Drittijiet tad-difiża — Artikolu 2(7)(c) u Artikolu 20(5) tar-Regolament (KE) Nru 384/96”)

37

2008/C 064/60

Kawża T-403/03: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-7 ta' Jannar 2008 — Marmara Import-Export vs L-UASI — Marmara Zeytin Tarim Satis (marmara) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar ta' l-oppożizzjoni — M'hemmx lok għal deċiżjoni”)

37

2008/C 064/61

Kawża T-430/03: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-20 ta' Diċembru 2007 — Dascalu vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Sentenza interlokutorja — M'hemmx lok għal deċiżjoni”)

38

2008/C 064/62

Kawża T-113/04: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — Atlantic Container Line et vs Il-Kummissjoni (“Eżekuzzjoni ta' sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza — Ħlas lura ta' l-ispejjeż ta' garanzija bankarja stabbilita sabiex jiġi ddifferit il-ħlas ta' multa imposta mill-Kummissjoni u sussegwentement annullata mill-Qorti tal-Prim'Istanza — Rikors għal annullament u għal kumpens — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Nuqqas ta' rabta kawżali diretta bejn l-aġir illegali ta' l-istituzzjoni u d-dannu invokat”)

38

2008/C 064/63

Kawża T-245/04: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-8 ta' Jannar 2008 — Il-Kummissjoni vs Lior et (“Klawżola ta' arbitraġġ — Kompetenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza — Rikors imressaq kontra grupp Ewropew ta' interess ekonomiku u kontra l-membri tiegħu u l-ex membri tiegħu — Inkompetenza parzjali”)

39

2008/C 064/64

Kawża T-375/07 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-7 ta' Jannnar 2008 — Pellegrini vs Il-Kummissjoni (“Miżuri provviżorji — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità — Nuqqas ta' azzjoni tal-Kummissjoni — Ħlas provviżorju tal-kumpens mitlub fil-kawża prinċiplai — Nuqqas ta' fumus boni juris”)

39

2008/C 064/65

Kawża T-422/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — DJEBEL vs Il-Kummissjoni

40

2008/C 064/66

Kawża T-465/07: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Diċembru 2007 — Salej and Technologie Buczek vs Il-Kummissjoni

41

2008/C 064/67

Kawża T-470/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Diċembru 2007 — Dow Agrosciences BV et vs Il-Kummissjoni

41

2008/C 064/68

Kawża T-473/07 P: Appell imressaq fil-21 ta' Diċembru 2007 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza mogħtija fl-10 ta' Ottubru 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-107/06, Berrisford vs Il-Kummssjoni

42

2008/C 064/69

Kawża T-477/07: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2007 — Cofra vs Il-Kummissjoni

43

2008/C 064/70

Kawża T-479/07: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2007 — Nuova Agricast vs Il-Kummissjoni

43

2008/C 064/71

Kawża T-480/07: Rikors ippreżentat fis-17 ta' Diċembru 2007 — SIMSA vs Il-Kummissjoni

43

2008/C 064/72

Kawża T-481/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Diċembru 2007 — Deltalinqs u SVZ vs Il-Kummissjoni

43

2008/C 064/73

Kawża T-488/07: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Diċembru 2007 — Cabel Hall Citrus vs L-UASI — Casur (EGLÉFRUIT)

44

2008/C 064/74

Kawża T-489/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Diċembru 2007 — Insight Direct USA vs L-UASI — Net Insight (Insight)

44

2008/C 064/75

Kawża T-490/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Diċembru 2007 — Notartel vs L-UASI — SAT.1 SatellitenFernsehen (R.U.N.)

45

2008/C 064/76

Kawża T-491/07: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Diċembru 2007 — CB vs Il-Kummissjoni

46

2008/C 064/77

Kawża T-492/07 P: Appell imressaq fit-28 ta' Diċembru 2007 minn Carlos Sanchez Ferriz et kontra d-digriet mogħti fis-17 ta' Ottubru 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-115/06, Sanchez Ferriz et vs Il-Kummissjoni

47

2008/C 064/78

Kawża T-494/07: Rikors ippreżentat fit-28 ta' Diċembru 2007 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

47

2008/C 064/79

Kawża T-495/07: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Diċembru 2007 — Productos Asfálticos (Proas) vs Il-Kummissjoni

48

2008/C 064/80

Kawża T-496/07: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Diċembru 2007 — Repsol YPF Lubricantes y especialidades et vs Il-Kummissjoni

49

2008/C 064/81

Kawża T-497/07: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Diċembru 2007 — Compañía Española de Petróleos (Cepsa) vs Il-Kummissjoni

50

2008/C 064/82

Kawża T-499/07: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Diċembru 2007 — Ir-Repubblika tal-Bulgarija vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

50

2008/C 064/83

Kawża T-500/07: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Diċembru 2007 — Ir-Repubblika tal-Bulgarija vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

51

2008/C 064/84

Kawża T-501/07: Rikors ippreżentat fl-24 ta' Diċembru 2007 — RS Arbeitsschutz vs L-UASI — RS Components (RS)

53

2008/C 064/85

Kawża T-1/08: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Jannar 2008 — Buczek Automotive vs Il-Kummissjoni

53

2008/C 064/86

Kawża T-2/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Jannar 2008 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen vs Il-Kummissjoni

54

2008/C 064/87

Kawża T-3/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Jannar 2008 — Coedo Suárez vs Il-Kunsill

54

2008/C 064/88

Kawża T-5/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Jannar 2008 — Nestlé vs L-UASI — Master Beverage Industries (Golden Eagle)

55

2008/C 064/89

Kawża T-6/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Jannar 2008 — Nestlé vs L-UASI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

55

2008/C 064/90

Kawża T-7/08: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Jannar 2008 — Nestlé vs L-UASI — Master Beverage Industries (Golden Eagle Deluxe)

56

2008/C 064/91

Kawża T-8/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Jannar 2008 — G.M. Piccoli Srl vs L-UASI (Rappreżentazzjoni ta' arzella)

57

2008/C 064/92

Kawża T-9/08: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Jannar 2008 — Volkswagen vs L-UASI (CAR SILHOUETTE III)

57

2008/C 064/93

Kawża T-10/08: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Jannar 2008 — Kwang Yang Motor vs L-UASI — Honda Giken Kogyo (Rappreżentazzjoni ta' magna ta' kombustjoni interna)

58

2008/C 064/94

Kawża T-11/08: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Jannar 2008 — Kwang Yang Motor vs L-UASI — Honda Giken Kogyo (Rappreżentazzjoni ta' magna ta' kombustjoni interna)

58

2008/C 064/95

Kawża T-12/08 P: Appell imressaq fl-4 ta' Jannar 2007 minn M kontra d-digriet mogħti fid-19 ta' Ottubru 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-23/07, M vs EMEA

59

2008/C 064/96

Kawża T-16/08: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Jannar 2008 — Perfetti Van Melle vs L-UASI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

59

2008/C 064/97

Kawża T-17/08 P: Appell imressaq fl-14 ta' Jannar 2008 minn Marta Andreasen kontra s-sentenza mogħtija fit-8 ta' Novembru 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-40/05, Andreasen vs Il-Kummissjoni

60

2008/C 064/98

Kawża T-20/08: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Jannar 2008 — Evets vs L-UASI (DANELECTRO)

61

2008/C 064/99

Kawża T-21/08: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Jannar 2008 — Evets vs L-UASI (QWIK TUNE)

61

2008/C 064/00

Kawża T-24/08: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Jannar 2008 — Weldebräu vs L-UASI — Kofola Holding (Forma ta' flixkun)

62

2008/C 064/01

Kawża T-25/08: Rikors ippreżentat fil-11 ta' Jannar 2008 — Katjes Fassin vs L-UASI (Yoghurt-Gums)

62

2008/C 064/02

Kawża T-417/03: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-14 ta' Jannar 2008 — Fédération Internationale des Maisons de l'Europe vs Il-Kummissjoni

63

2008/C 064/03

Kawża T-313/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Novembru 2007 — Microsoft vs Il-Kummissjoni

63

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2008/C 064/04

Kawża F-109/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) ippreżentat fit-12 ta' Diċembru 2007 — Kerelov vs Il-Kummissjoni (Uffiċjali — Inammissibbiltà manifesta — L-Artikolu 44(1)(c) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza)

64

2008/C 064/05

Kawża F-110/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-12 ta' Diċembru 2007 — Kerelov vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Inammissibbiltà manifesta — Artikolu 44(1)(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza)

64

2008/C 064/06

Kawża F-111/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-12 ta' Diċembru 2007 — Kerelov vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Inamminissibbiltà manifesta — Artikolu 44(1)(c), tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza)

64

2008/C 064/07

Kawża F-116/07: Rikors imressaq fit-8 ta' Ottubru 2007 — Tomas vs Il-Parlament

65

2008/C 064/08

Kawża F-122/07: Rikors imressaq fil-25 ta' Ottubru 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

65

2008/C 064/09

Kawża F-134/07: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Diċembru 2007 — Adjemian et vs Il-Kummissjoni

66

2008/C 064/10

Kawża F-146/07: Rikors ippreżentat fid-29 ta' Diċembru 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

67

2008/C 064/11

Kawża F-1/08: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Jannar 2008 — Nijs vs Il-Qorti ta' l-Awdituri

68

2008/C 064/12

Kawża F-3/08: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Jannar 2008 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

68

2008/C 064/13

Kawża F-5/08: Rikors ippreżentat fl-10 ta' Jannar 2008 — Brune vs Il-Kummissjoni

69

2008/C 064/14

Kawża F-7/08: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Jannar 2008 — M. Peter Schönberger vs Il-Parlament Ewropew

69

2008/C 064/15

Kawża F-9/08: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Jannar 2008 — Rosenbaum vs Il-Kummissjoni

70

2008/C 064/16

Kawża F-10/08: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Jannar 2008 — Aayhan et vs Il-Parlament

70

2008/C 064/17

Kawża F-106/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Jannar 2008 — Erbežnik vs Il-Parlament

71

2008/C 064/18

Kawża F-62/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta' Jannar 2008 — De Fays vs Il-Kummissjoni

71

2008/C 064/19

Kawża F-123/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta' Jannar 2008 — De Fays vs Il-Kummissjoni

71


MT

 

Top