Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 22, 26 ta' Jannar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 22

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
26ta' Jannar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 022/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 8, 12.1.2008

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 022/02

Kawża C-453/04: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) u Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) vs Comune di Milano (Artikolu 56 KE — Moviment liberu ta' kapitali — Restrizzjonijiet — Impriżi privatizzati — Dispożizzjoni nazzjonali li bis-saħħa tagħha l-istatut ta' assoċjazzjoni tal-kumpanniji jista' jagħti lill-Istat jew lil korp pubbliku li għandhom ishma fil-kapital ta' din ta' l-aħħar id-dritt li jaħtru direttament membru wieħed jew iktar tal-bord tad-diretturi)

2

2008/C 022/03

Kawża C-280/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Iit-Tielet Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Għajnuniet mogħtija mill-Istat — Inkompatibbiltà mas-suq komuni — Obbligu ta' rkupru — Nuqqas ta' eżekuzzjoni)

2

2008/C 022/04

Kawża C-298/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Funanzgericht Münster — Il-Ġermanja) — Columbus Container Services BVBA & Co. vs Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Artikoli 43 u 56 KE — Taxxa fuq id-dħul u fuq il-patrimonju — Kundizzjonijiet ta' tassazzjoni tal-qligħ ta' stabbiliment li jinsab fi Stat Membru ieħor — Konvenzjoni bil-għan li tiġi evitata t-tassazzjoni doppja — Metodi ta' l-eżenzjoni jew ta' l-imputazzjoni tat-taxxa)

3

2008/C 022/05

Kawża C-393/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' l-Awstrija (Regolament (KEE) Nru 2092/91 — Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli — Entitajiet privati li jispezzjonaw — Rekwiżit ta' stabbiliment jew ta' infrastruttura permanenti fl-Istat Membru fejn jingħata s-servizz — Ġustifikazzjonijiet — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju ta' l-awtorità pubblika — Artikolu 55 KE — Protezzjoni tal-konsumaturi)

3

2008/C 022/06

Kawża C-404/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Regolament (KEE) Nru 2092/91 — Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli — Entitajiet privati li jispezzjonaw — Rekwiżit ta' stabbiliment jew ta' infrastruttura permanenti fl-Istat Membru fejn jingħata s-servizz — Ġustifikazzjonijiet — Parteċipazzjoni fl-eżerċizzju ta' l-awtorità pubblika — Artikolu 55 KE — Protezzjoni tal-konsumaturi)

4

2008/C 022/07

Kawża C-456/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Artikolu 43 KE — Psikoterapewti reġistrati — Sistema ta' kwoti — Regoli tranżitorji derogatorji — Proporzjonalità — Ammissibbiltà”)

4

2008/C 022/08

Kawża C-7/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tat-29 ta' Novembru 2007 — Beatriz Salvador García vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Benefiċċju ta' espatrijazzjoni — Kundizzjoni prevista fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti — Kunċett ta' “xogħol li sar għal Stat ieħor”)

5

2008/C 022/09

Kawża C-8/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Anna Herrero Romeu vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Benefiċċju ta' l-espatrijazzjoni — Kundizzjoni prevista fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta' “xogħol li sar [għal] Stat ieħor”)

5

2008/C 022/10

Kawża C-9/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Tomás Salazar Brier vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Benefiċċju ta' l-espatrijazzjoni — Kundizzjoni prevista fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta' “xogħol li sar għal-Stat ieħor”)

6

2008/C 022/11

Kawża C-10/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Rafael de Bustamente Tello vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea (Appell — Uffiċjali — Remunerazzjoni — Benefiċċju ta' l-espatrijazzjoni — Kundizzjoni prevista fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti — Kunċett ta' “xogħol li sar [għal] Stat ieħor”)

6

2008/C 022/12

Kawża C-59/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Luigi Marcuccio vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropew (Appell — Uffiċjal — Impjieg f'pajjiż terz — Assenjazzjoni mill-ġdid ta' l-impjieg u tan-nomina tiegħu — Prinċipju ta' osservanza tad-drittijiet tad-difiża — Portata — Oneru tal-prova)

7

2008/C 022/13

Kawża C-119/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Ksur tad-Direttiva 92/50/KEE relata mal-koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti pubbliċi ta' servizzi — Għoti ta' kuntratt mingħajr sejħa għal offerti — Għoti ta' servizzi ta' transport sanitarju)

7

2008/C 022/14

Kawża C-176/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, li qabel kienet Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Appell — Għajnuna allegatament mogħtija mill-awtoritajiet Ġermaniżi lil ċentri nukleari — Riżervi għall-għeluq ta' ċentri u għall-eliminazzjoni ta' skart radjuattiv — Inammissibbiltà tar-rikors quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza — Motiv ta' ordni pubblika)

8

2008/C 022/15

Kawża C-262/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht — Il-Ġermanja) — Deutsche Telekom AG vs Bundesrepublik Deutschland (Settur tat-telekomunikazzjonijiet — Servizz universali u drittijiet ta' l-utenti — Kunċett ta' “obbligi” li għandhom jinżammu fis-seħħ b'mod provviżorju — L-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2002/21/CE (Direttiva Kwadru) u Artikolu 16(1)(a) tad-Direttiva 2002/22/CE (Direttiva Servizz Universali) — Tariffi applikati għall-provvista tas-servizz ta' telefonija bil-vuċi — Obbligu ta' awtorizzazzjoni amministrattiva)

8

2008/C 022/16

Kawża C-300/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesverwaltungsgericht — Il-Ġermanja) — Ursula Voß vs Land Berlin (Artikolu 141 KE — Prinċipju ta' paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa — Uffiċjali pubbliċi — Xogħol matul sigħat supplimentari — Diskriminazzjoni indiretta kontra ħaddiema nisa impjegati part time)

9

2008/C 022/17

Kawża C-328/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Juzgado de lo Mercantil — Spanja) — Alfredo Nieto Nuño vs Leonci Monlleó Franquet (Trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 4(2)(d) — Trade marks “magħrufa sew” fi Stat Membru fis-sens ta' l-Artikolu 6 bis tal-Konvenzjoni ta' Pariġi — Konoxxenza tat-trade mark — Estensjoni ġeografika)

9

2008/C 022/18

Kawża C-401/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (“Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Tassazzjoni — Sitt Direttiva tal-VAT — Provvista ta' servizzi — Eżekutur testamentarju — Post tal-provvista ta' servizzi — Artikoli 9(1) u (2)(e)”)

10

2008/C 022/19

Kawża C-417/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Ammissibbiltà — Fondi strutturali — Finanzjament ta' inizjattivi Komunitarji — Modifika ta' allokazzjonijiet indikattivi — Eżekuzzjoni tar-res judicata)

10

2008/C 022/20

Kawża C-435/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-27 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Korkein hallinto-oikeus — Il-Finlandja) — C (Kooperazzjoni ġudizzjarja f'materja ċivili — Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri — Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Kamp ta' applikazzjoni ratione materiae u temporali — Kunċett ta' “materji ċivili” — Deċiżjoni dwar il-kura u t-tqegħid ta' tfal barra mill-familja originali — Miżuri ta' protezzjoni tat-tfulija li jirriżultaw mid-dritt pubbliku)

11

2008/C 022/21

Kawża C-451/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari ta' l-Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — L-Awstrija) — Gabriele Walderdorff vs Finanzamt Waldviertel (Sitt Direttiva VAT — Artikolu 13B(b) — Eżenzjoni — Tranżazzjonijiet ta' kiri u ta' lokazzjoni ta' proprjetà immobbli — Lokazzjoni ta' drittijiet tas-sajd)

11

2008/C 022/22

Kawża C-486/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-6 ta' Dicembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen — Il-Belġju) — BVBA Van Landeghem vs Belgische Staat (Tariffa Doganali Komuni — Nomenklatura magħquda — Klassifikazzjoni tat-tariffi — Intestaturi 8703 u 8704 — Vettura bil-mutur tat-tip “pick-up”)

12

2008/C 022/23

Kawża C-508/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' Malta (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 96/59/KE — Artikolu 11 — Ġestjoni ta' l-iskart — Rimi ta' polychlorinated biphenyls u polychlorinated terphenyls — Nuqqas ta' komunikazzjoni tal-pjanijiet u tal-qafas meħtieġa)

12

2008/C 022/24

Kawża C-516/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ferriere Nord SpA (Appell — Kompetizzjoni — Deċiżjoni tal-Kummissjoni — Multa — Infurzar — Regolament (KEE) Nru 2988/74 — Perijodu ta' limitazzjoni — Att li jagħti lok għal dannu — Inammissibbiltà)

13

2008/C 022/25

Kawża C-6/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/74/KE — Protezzjoni ta' l-impjegati — Insolvenza ta' min iħaddem)

13

2008/C 022/26

Kawża C-34/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/109/KE — Ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul — Nuqqas ta' transpożizzjoni fit-terminu stabbilit)

14

2008/C 022/27

Kawża C-57/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/86/KE — Dritt għal riunifikazzjoni tal-familja — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu preskritt)

14

2008/C 022/28

Kawża C-67/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiza (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/24/KE — Prodotti mediċinali veġetali tradizzjonali — Kodiċi tal-Komunità — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu preskritt)

15

2008/C 022/29

Kawża C-68/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-29 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Högsta domstolen — L-Iżveżja) — Kerstin Sundelind Lopez vs Miguel Enrique Lopez Lizazo (Regolament (KE) Nru 2201/2003 — Artikoli 3, 6 u 7 — Kompetenza ġurisdizzjonali — Għarfien u infurzar ta' sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri — Ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet ta' divorzju — Konvenut ċittadin u residenti ta' pajjiż terz — Regoli nazzjonali ta' ġurisdizzjoni li jipprovdu vantaġġ eżorbitanti)

15

2008/C 022/30

Kawża C-106/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/59/KE — Faċilitajiet fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija — Nuqqas ta' ħolqien u ta' implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' akkoljenza u ta' trattament ta' l-iskart għall-portijiet kollha)

16

2008/C 022/31

Kawża C-112/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/80/KE — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f'materji kriminali — Kumpens għal vittmi ta' delitti — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

16

2008/C 022/32

Kawża C-258/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Iżvezja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2004/18/KE — Proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

17

2008/C 022/33

Kawża C-263/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-29 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Traspożizzjon inkorretta — Direttiva 96/61/KE — Artikolu 9(4) — Artikolu 13(1) — Anness I — Prevenzjoni u kontroll integrat tat-tniġġis — Kunċetti ta' rikors għall-“aħjar tekniki disponibbli” u ta' “kunsiderazzjoni mill-ġdid perjodikament tal-kundizzjonijiet tal-permess”)

17

2008/C 022/34

Kawża C-457/06 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-4 ta' Ottubru 2007 — Ir-Repubblika tal-Finlandja vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Rikors għal annullament — Inammissibbiltà — Att li m'għandux effetti ġuridiċi vinkolanti — Riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej — Proċedura ta' ksur — Artikolu 11 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 — Imgħax għal dewmien — Negozjati biex jintlaħaq ftehim dwar ħlas kundizzjonali — Ittra ta' rifjut)

18

2008/C 022/35

Kawża C-495/06 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta' Ottubru 2007 — Bart Nijs vs Il-Qorti ta' l-Awdituri tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Promozzjoni — Proċedura ta' promozzjoni 2003 — Rapport ta' evalwazzjoni tal-karriera — Deċiżjoni li tistabbilixxi b'mod definittiv ir-rapport — Deċiżjoni li jiġi promoss uffiċjal ieħor għal grad ta' traduttur-reviżur — Talba għal kumpens tad- dannu — Appell li huwa in parti manifestamenti inammissibli u in parti manifestament mhux fondat)

18

2008/C 022/36

Kawża C-242/07 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Novembru 2007 — Ir-Renju tal-Belgju vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (Appell — Terminu tar-rikors — Artikolu 43(6) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza — Oriġinal tar-rikors ippreżentat wara l-iskadenza tat-terminu stabbilit — Inammissibbiltà — Kunċett ta' “żball skużabbli” — Kunċett ta' 'każ fortuwitu)

19

2008/C 022/37

Kawża C-502/06 P: Appell imressaq fit-13 ta' Diċembru 2007 minn Carlos Correia de Matos kontra d-digriet mogħti fis-27 ta' Settembru 2007 mill-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) fil-Kawża T-440/05, Carlos Correia de Matos vs Il-Parlament Ewropew

19

2008/C 022/38

Kawża C-440/07 P: Appell imressaq fl-24 ta' Settembru 2007 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba Awla Estiża) mogħtija fil-11 ta' Lulju 2007 fil-kawża T-351/03 (Schneider Electric SA vs Il-Kummissjoni)

19

2008/C 022/39

Kawża C-443/07 P: Appell imressaq fit-28 ta' Settembru 2007 minn Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla Estiża), fil-11 ta' Lulju 2007, fil-Kawża T-58/07, Centeno Mediavilla et. vs Il-Kummissjoni tal-Kommunitajiet Ewropej

20

2008/C 022/40

Kawża C-471/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Il-Belġju) fl-24 ta' Ottubru 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA vs L-Istat Belġjan — Intervenjenti: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Kawża C-472/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'Etat (Il-Belgju) fl-24 ta' Ottubru 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA vs L-Istat Belgjan

22

2008/C 022/42

Kawża C-473/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Kunsill ta' l-Istat) (Franza) fil-25 ta' Ottubru 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA vs Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Parti intervenjenti: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Kawża C-475/07: Rikors imressaq fil-25 ta' Ottubru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

23

2008/C 022/44

Kawża C-476/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht Berlin (Il-Ġermanja) fid-29 ta' Ottubru 2007 — M.C.O. Congres vs Suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Kawża C-478/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Handelsgericht Wien (L-Awstrija) fil-25 ta' Ottubru 2007 — Budějovický Budvar vs Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Kawża C-485/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula minn Centrale Raad van Beroep (L-Olanda) fil-5 ta' Novembru 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vs H. Akdas et

24

2008/C 022/47

Kawża C-486/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte suprema di cassazione (L-Italja) fil-5 ta' Novembru 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) vs Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Kawża C-489/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Amtsgericht Lahr (Il-Ġermanja) fil-5 ta' Novembru 2007 — Pia Messner vs v Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Kawża C-491/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgericht für Strafsachen Wien (L-Awstrija) fil-31 ta' Ottubru 2007 — Proċedura kriminali kontra Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Kawża C-492/07: Rikors imressaq fis-7 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja

26

2008/C 022/51

Kawża C-495/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Obersten Patent- und Markensenats (L-Awstrija) fl-14 ta' Novembru 2007 — Silberquelle GmbH vs Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Kawża C-497/07 P: Appell imressaq fis-16 ta' Novembru 2007 minn Philip Morris Products SA kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim Istanza (It-Tieni Awla) mogħtija fit-12 ta' Settembru 2007 fil-kawża T-140/06, Philip Morris Products vs L-UASI

27

2008/C 022/53

Kawża C-498/07 P: Appell imressaq fis-16 ta' Novembru 2007 minn Aceites del Sur-Coosur, S.A., li qabel kienet Aceites del Sur, S.A. kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) mogħtija fit-12 ta' Settembru 2007 fil-kawża T-363/04, Koipe Corporación, S.L. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u disinni)

27

2008/C 022/54

Kawża C-499/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Il-Belġju) fis-16 ta' Novembru 2007 — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer vs L-Istat tal-Belġju

29

2008/C 022/55

Kawża C-502/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Naczelny Sąd Administracyjny (Il-Polonja) fid-19 ta' Novembru 2007 — K-1 sp. z o.o. vs Izba Skarbowa w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Kawża C-504/07: Talba għal domanda preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (Il-Portugall) fid-19 ta' Novembru 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) et vs Conselho de Ministros et

31

2008/C 022/57

Kawża C-508/07 P: Appell imressaq fil-21 ta' Novembru 2007 minn Cain Cellars, Inc. kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (L-Ewwel Awla) tat-12 ta' Settembru 2007 fil-Kawża T-304/05 — Cain Cellars, Inc vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

32

2008/C 022/58

Kawża C-510/07: Rikors imressaq fil-21 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju tal-Belġju

32

2008/C 022/59

Kawża C-511/07: Rikors imressaq fil-21 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

33

2008/C 022/60

Kawża C-515/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Bundesgerichtshof (Il-Ġermanja) fit-22 ta' Novembru 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie vs Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Kawża C-517/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (Ir-Renju Unit) fit-22 ta' Novembru 2007 — Afton Chemical Limited vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Kawża C-520/07 P: Appell imressaq fit-22 ta' Novembru 2007 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza mogħtija fit-12 ta' Settembru 2007 mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Ir-Raba' Awla Estiża) fil-kawża T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

34

2008/C 022/63

Kawża C-523/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Korkein hallinto-oikeus (Il-Finlandja) fit-23 ta' Novembru 2007 — A

35

2008/C 022/64

Kawża C-527/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ir-Renju Unit) tat-28 ta' Novembru 2007 — Generics (UK) Ltd, Regina vs Licensing Authority (li taġixxi permezz tal-Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Kawża C-528/07 P: Appell imressaq fid-29 ta' Novembru 2007 mill-Association de la presse internationale ASBL (API) kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Awla Manja) fit-12 ta' Settembru 2007 fil-Kawża T-36/04: Assocation de la presse internationale ASBL (API) vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

36

2008/C 022/66

Kawża C-532/07 P: Appell imressaq fid-29 ta' Novembru 2007 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Awla Manja) fit-12 ta' Settembru 2007 fil-Kawża T-36/04: Association de la presse internationale ASBL vs Il-Kumissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

37

2008/C 022/67

Kawża C-541/07: Rikors imressaq fit-30 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

38

2008/C 022/68

Kawża C-548/07: Rikors ippreżentat fl-10 ta' Diċembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

38

2008/C 022/69

Kawża C-20/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Ottubru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs L-Irlanda

39

2008/C 022/70

Kawża C-145/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni ta-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Isvezja

39

2008/C 022/71

Kawża C-223/07: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Iżvezja

39

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2008/C 022/72

Kawża T-307/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — Pagliacci vs Il-Kummissjoni (“Uffiċjali — Kompetizzjoni ġenerali — Nuqqas ta' tqegħid fuq il-lista ta' riżerva — Ksur ta' l-avviż ta' kompetizzjoni — Kwalifiki u esperjenza professjonali meħtieġa”)

40

2008/C 022/73

Kawża T-66/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Diċembru 2007 — Sack vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjal — Rikors għal annullament — Allowance għal kariga — Kariga ta' ‘kap ta' diviżjoni’ — Trattament ugwali — Obbligu ta' motivazzjoni — Sistema lingwistika”)

40

2008/C 022/74

Kawża T-86/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — K & L Ruppert Stiftung vs L-UASI — Lopes de Almeida Cunha et (CORPO livre) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark figurattiva CORPO livre — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali LIVRE — Prova dwar l-użu tat-trade marks preċedenti li ġiet ippreżentata tard”)

40

2008/C 022/75

Kawżi magħquda T-101/05 u T-111/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — BASF u UCB vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji fis-settur tal-prodotti tal-vitamini — Kloru tal-kolin (vitamina B4) — Deċiżjoni li tikkonstata ksur ta' l-Artikolu 81 KE u ta' l-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea — Multi — Effett dissważiv — Reċidività — Kooperazzjoni matul il-proċedura amministrattiva — Ksur uniku u kontinwat”)

41

2008/C 022/76

Kawża T-112/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — Akzo Nobel et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji fis-settur tal-prodotti tal-vitamini — Kloru tal-kolin (vitamina B 4) — Deċiżjoni li tikkonstata ksur ta' l-Artikolu 81 KE u ta' l-Artikolu 53 tal-Ftehim fuq iż-Żona Ekonomika Ewropea — Imputabbiltà ta' l-aġir illegali”)

41

2008/C 022/77

Kawża T-113/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Diċembru 2007 — Angelidis vs Il-Parlament (Servizz Pubbliku — Uffiċċjali — Mili ta' kariga bil-grad A2 — Ċaħda ta' kandidatura — Ksur ta' rekwiżiti proċedurali essenzjali — Rikors għal annullament — Rikors għal kumpens)

42

2008/C 022/78

Kawża T-308/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — L-Italja vs Il-Kummissjoni (“Fondi Strutturali — Kofinanzjar — Regolamenti (KE) Nru 1260/1999 u Nru 1685/2000 — Kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà ta' ħlasijiet akkont magħmula minn korpi nazzjonali fil-kuntest ta' skemi ta' għajnuna mill-Istat jew b'relazzjoni ma' l-għoti ta' għajnuna — Prova ta' l-użu tal-fondi mid-destinatarji finali — Rikors għal annullament — Att li jista' jiġi kkontestat”)

42

2008/C 022/79

Kawża T-10/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Diċembru 2007 — Portela & Companhia vs L-UASI — Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz (Bial) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva Bial — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti BIAL — Raġuni relatata għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Prova ta' l-eżistenza tat-trade mark preċedenti — Koeżistenza ta' trade marks preċedenti — Motiv li jimmodifika s-suġġett tal-kawża — Provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza — Spejjeż sostnuti quddiem id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni”)

43

2008/C 022/80

Kawżi magħquda T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 u T-69/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — L-Irlanda et vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Direttiva 92/81/KEE — Dazju tas-sisa fuq iż-żjut minerali — Żjut minerali użati bħala kombustibbli għall-produzzjoni ta' allumina — Eżenzjoni mogħtija mill-Awtoritajiet Franċiżi, Irlandiżi u Taljani — Għajnuna ġdida — Għajnuna eżistenti — Obbligu ta' motivazzjoni — Stħarriġ ex officio”)

43

2008/C 022/81

Kawża T-117/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Diċembru 2007 — DeTeMedien Deutsche vs L-UASI (suchen.de) (“Trade Mark Komunitarju — Talba għal trade mark komunitarja verbali suchen.de — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta' karattru distintiv — Artikolu 7 (1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

44

2008/C 022/82

Kawża T-134/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Diċembru 2007 — Xentral vs L-UASI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali PAGESJAUNES.COM — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti LES PAGES JAUNES — Isem tad-domain ‘pagesjaunes.com’ — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

44

2008/C 022/83

Kawża T-242/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Diċembru 2007 — Cabrera Sánchez vs L-UASI– Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (“Trade mark Komunitarja — Proċediment ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva el charcutero artesano — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti El Charcutero — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Nuqqas ta' xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

45

2008/C 022/84

Kawża T-326/07 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-4 ta' Diċembru 2007 — Cheminova et vs Il-Kummissjoni (“Proċedura Sommarja — Direttiva 91/414/KEE — Talba għal sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni — Ammissibbiltà — Nuqqas ta' urġenza”)

45

2008/C 022/85

Kawża T-414/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2007 — Euro-Information vs L-UASI (Rappreżentazzjoni ta' id li żżomm karta bi tliet triangoli)

45

2008/C 022/86

Kawża T-421/07: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Novembru 2007 — Deutsche Post vs Il-Kummissjoni

46

2008/C 022/87

Kawża T-425/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol vs L-UASI (100)

46

2008/C 022/88

Kawża T-426/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol vs L-UASI (300)

47

2008/C 022/89

Kawża T-427/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Mirto Corporación Empresarial vs L-UASI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Kawża T-428/07: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Novembru 2007 — Centre d'Étude u de Valorisation des Algues vs Il-Kummissjoni

48

2008/C 022/91

Kawża T-430/07: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Novembru 2007 — Bodegas Montebello vs L-UASI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Kawża T-432/07: Rikors ippreżentat fid-29 ta' Novembru 2007 — Franza vs Il-Kummissjoni

49

2008/C 022/93

Kawża T-433/07: Rikors ippreżentat fit-22 ta' Novembru 2007 — Ryanair vs Il-Kummissjoni

49

2008/C 022/94

Kawża T-436/07 P: Appell imressaq fit-30 ta' Novembru 2007 minn Nikos Giannopoulos kontra s-sentenza mogħtija fl-20 ta' Settembru 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-111/06, Giannopoulos vs Il-Kunsill

50

2008/C 022/95

Kawża T-440/07: Rikors ippreżentat fil-5 ta' Diċembru 2007 — Huta Buczek vs Il-Kummissjoni

50

2008/C 022/96

Kawża T-271/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-6 ta' Diċembru 2007 — Microsoft vs Il-Kummissjoni

51

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2008/C 022/97

Kawża F-65/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Wandschneider vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport dwar l-iżvilupp ta' karriera — Proċedura ta' evalwazzjoni għall-2003 — Rikors għal annullament — Motivazzjoni — Żball manifest ta' evalwazzjoni)

52

2008/C 022/98

Kawża F-95/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — N vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Aġenti temporanji — Reklutaġġ — Pożiżżjoni ta' Kap ta' Amministrazzjoni — Pajjiżi terzi — Opinjoni kuntrarja tas-servizz mediku)

52

2008/C 022/99

Kawża F-130/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Soares vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rikostituzzjoni tal-karriera — Nuqqas ta' rapport ta' evalwazzjoni — Eżami komparattiv tal-merti — Talba skond l-Artikolu 90 (1) ta' l-Istatut — Ammissibbiltà tar-rikors — Fatt ġdid u sostantiv)

53

2008/C 022/00

Kawża F-28/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Wandschneider vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport dwar l-iżvilupp ta' karriera — Proċedura ta' evalwazzjoni għall-2004 — Rikors għal annullament — Motivazzjoni — Żball manifest ta' evalwazzjoni)

53

2008/C 022/01

Kawża F-42/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Sundholm vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta' żvilupp ta' karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni 2004 — Għanjiet u kriterji ta' evalwazzjoni — Danni)

53

2008/C 022/02

Kawża F-73/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Van Neyghem vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċċjali — Konkors ġenerali — Evalwazzjoni ta' l-eżami bil-miktub — Terminu li fih kellu jitressaq l-ilment — Ammissibbilità — Obbligu ta' motivazzjoni)

54

2008/C 022/03

Kawża F-108/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Basili vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċċjali — Rapport ta' l-iżvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2004 — Rikors għal annullament — Rappreżentanti tal-persunal — Opinjoni tal-grupp ad hoc)

54

2008/C 022/04

Kawża F-27/07: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-13 ta' Diċembru 2007 — Sundholm vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta' l-iżvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni 2001/2002 — Assenza għal raġuni medika — Eżekuzzjoni ta' sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza — Artikolu 233 KE)

54

2008/C 022/05

Kawża F-40/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-6 ta' Diċembru 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba ta' informazzjoni fuq l-effetti personali ttrasportati mill-post ta' l-impieg lejn il-post ta' residenza — Ebda lok għal deċiżjoni — Talba għad-danni manifestament infondata)

55

2008/C 022/06

Kawża F-23/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-19 ta' Ottubru 2007 — M vs L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Invalidità — Kumitat ta' l-Invalidità — Rifjut ta' konvokazzjoni — Inammissibbiltà manifesta”)

55

2008/C 022/07

Kawża F-99/07: Rikors ippreżentat fit-28 ta' Settembru 2007 — Bernard vs Europol

55

2008/C 022/08

Kawża F-108/07: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Ottubru 2007 — Nijs vs Il-Qorti ta' l-Awdituri

56

2008/C 022/09

Kawża F-124/07: Rikors ippreżentat fit-23 ta' Ottubru 2007 — Behmer vs Il-Parlament

56

2008/C 022/10

Kawża F-126/07: Rikors ippreżentat fit-30 ta' Ottubru 2007 — Van Beers vs Il-Kummissjoni

57

2008/C 022/11

Kawża F-127/07: Rikors ippreżentat fit-30 ta' Ottubru 2007 — Coto Moreno vs Il-Kummissjoni

57

2008/C 022/12

Kawża F-3/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta' Diċembru 2007 Moschonaki vs Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Kawża F-71/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-28 ta' Novembru 2007 — Karatzoglou vs L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (AER)

58


MT

 

Top