Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:008:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 8, 12 ta' Jannar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 8

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
12ta' Jannar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 008/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 315, 22.12.2007

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2008/C 008/02

Kawża C-525/04 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Ir-Renju ta' Spanja vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Lenzing AG (Appell — Għajnuniet mogħtija mill-Istat — Nuqqas ta' rkupru ta' kontribuzzjonijiet, taxxi addizzjonali minħabba dewmien u mgħaxijiet dovuti — Ammissibbiltà — Kriterju ta' kreditur privat)

2

2008/C 008/03

Kawża C-260/05 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Sniace, SA vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, Ir-Repubblika ta' l-Awstrija, Lenzing Fibers GmbH (preċedentament Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, Land Burgenland) (Appell — Għajnuna mogħtija mill-Istat — Ammissibbiltà — Att li jirrigwarda lir-rikorrenti individwalment)

2

2008/C 008/04

Kawża C-319/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Rikors għal nuqqas ta' twettiq ta' obbligu — Artikoli 28 KE et 30 KE — Direttiva 2001/83/KE — Preparazzjoni ta' tewm fil-forma ta' kapsuli — Preparazzjoni kkummerċjalizzata legalment bħala suppliment ta' l-ikel f'ċerti Stati Membri — Preparazzjoni kklassifikata bħala prodott mediċinali fl-Istat Membru ta' importazzjoni — Kunċett ta' “prodott mediċinali” — Ostaklu — Ġustifikazzjoni — Saħħa pubblika — Proporzjonalità)

3

2008/C 008/05

Kawża C-330/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hovrätten för Övre Norrland — L-Iżvezja) — Proċedura kriminali kontra Fredrik Granberg (Dazju tas-sisa — Żjut minerali — Mod ta' trasport atipiku)

3

2008/C 008/06

Kawża C-162/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-15 ta' Novembru 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo — Spanja) — International Mail Spain SL vs Administración del Estado, Correos (Direttiva 97/67/KE — Regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali — Liberalizzazzjoni tas-servizzi postali — Possibbiltà li posta transkonfinali taqa' taħt fornitur ta' servizz postali universali “safejn dan hu meħtieġ sabiex jinżamm is-servizz universali”)

4

2008/C 008/07

Kawża C-59/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-15 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/109/KE — L-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għal żmien twil — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

4

2008/C 008/08

Kawża C-465/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Nederlandse Raad van State fis-17 ta' Ottubru 2007 — M. u N. Elgafaji vs Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Kawża C-466/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesarbeitgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja) fit-22 ta' Ottubru 2007 — Dietmar Klarenberg vs Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Kawża C-469/07: Rikors imressaq fit-22 ta' Ottubru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

6

2008/C 008/11

Kawża C-477/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hof van beroep te Antwerpen (Il-Belgju) fid-29 ta' Ottubru 2007 — Gerlach & Co. NV vs Belgische Staat

6

2008/C 008/12

Kawża C-482/07: Talba għal deċiżjoni preliminari magħmula mill-Rechtbank 's-Gravenhage (L-Olanda) fit-2 ta' Novembru 2007 — AHP Manufacturing BV vs Bureau voor de Industriële Eigendom, li jopera wkoll bl-isem Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Kawża C-483/07 P: Appell imressaq fil-5 ta' Novembru 2007 minn Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG kontra d-digriet mogħti mill-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tieni Awla) fit-28 ta' Awwissu 2007 fil-kawża T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

7

2008/C 008/14

Kawża C-484/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Rechtbank te 's-Gravenhage, zittinghoudende te Roermond Roermond (L-Olanda) fil-31 ta' Ottubru 2007 — Fatma Pehlivan vs Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Kawża C-487/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (Civil Division) (ir-Renju Unit) fil-5 ta' Novembru 2007 — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd (li topera bl-isem kummerċjali “Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Kawża C-488/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Session (l-Iskozja), Edinburgh (ir-Renju Unit), fil-5 ta' Novembru 2007 — Royal Bank of Scotland plc vs The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Kawża C-494/07: Rikors imressaq fit-12 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

10

2008/C 008/18

Kawża C-507/07: Rikors imressaq fl-20 ta' Novembru 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Franċiża

10

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2008/C 008/19

Kawża T-3/00 u T-337/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Novembru 2007 — Pitsiorlas vs Il-Kunsill u Il-BĊE (“Aċċess għad-dokumenti — Ftehim Bâle-Nyborg — Rikors għal annullament — Atti li jistgħu jiġu kkontestati — Motivazzjoni — Eċċezzjoni ta' illegalità — Deċiżjoni 93/731/KE — Regolament Intern tal-Bank Ċentrali Ewropew — Rikors għad-danni — Responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità għal aġir illegali ta' l-istituzzjonijiet tagħha — Dannu — Ness ta' kawżalità”)

11

2008/C 008/20

Kawża T-205/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-20 ta' Novembru 2007 — Ianniello vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rapport dwar l-iżvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2001/2002 — Rikors għal annullament — Rikors għad-danni”)

11

2008/C 008/21

Kawża T-308/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-20 ta' Novembru 2007 — Ianniello vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropew (“Servizz Pubbliku — Uffiċċjali — Rapport dwar l-evoluzzjoni tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2001/2002 — Rikors għal annullament — Rikors għal kumpens”)

12

2008/C 008/22

Kawża T-103/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-20 ta' Novembru 2007 — P vs Il-Kummissjoni (Uffiċjali — Remunerazzjoni — Nuqqas irregolari — Telf tal-benefiċċju tar-remunerazzjoni — Artikolu 59 tar-Regolamenti tal-Persunal — Ċertifikat mediku)

12

2008/C 008/23

Kawża T-214/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-28 ta' Novembru 2007 — Vounakis vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rapport dwar l-iżvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2003 — Definizzjoni ta' l-għanjiet li għandhom jintlaħqu — Obbligu ta' motivazzjoni — Inkoerenza bejn il-marki mogħtija u l-kummenti — Żball manifest ta' evalwazzjoni”)

12

2008/C 008/24

Kawża T-434/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Novembru 2007 — Gateway vs L-UASI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ACTIVY Media Gateway — Trade marks Komunitarji u nazzjonali verbali u figurattivi preċedenti Gateway u GATEWAY — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Nuqqas ta' xebh bejn is-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament KE Nru 40/94 — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94”)

13

2008/C 008/25

Kawża T-458/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-20 ta' Novembru 2007 — Tegometall International vs L-UASI — Wuppermann (TEK) (“Trade mark komunitarja — Proċedura ta' invalidità — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali TEK — Suġġett tal-kawża — Rispett tad-drittijiet tad-difiża — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Karattru deskrittiv — Artikolu 7(1)(b), (c) u (g), u l-Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

13

2008/C 008/26

Kawża T-111/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-21 ta' Novembru 2007 — Wesergold Getränkeindustrie vs L-UASI — Lidl Stiftung (VITAL FIT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva VITAL FIT — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VITAFIT — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Dritt ta' smigħ — Obbligu ta' motivazzjoni”)

14

2008/C 008/27

Kawża T-149/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-20 ta' Novembru 2007 — Castellani vs L-UASI — Markant Handels und Service (CASTELLANI) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva CASTELLANI — Trade marks nazzjonali verbali preċedenti CASTELLUM u CASTELLUCA — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

14

2008/C 008/28

Kawża T-418/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Novembru 2007 — Investire Partecipazioni vs Il-Kummissjoni (“Rikors għal annullament — ERDF — Att li ma jistax jiġi kkontestat — Att preparatorju — Inammissibbiltà”)

15

2008/C 008/29

Kawża T-102/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Novembru 2007 — Investire Partecipazioni vs Il-Kummissjoni (Rikors għal annullament — FEDER — Tnaqqis ta' kontribuzzjoni finanzjarja — Nuqqas ta' interess dirett — Inammissibbiltà)

15

2008/C 008/30

Kawża T-183/07 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Novembru 2007 — Il-Polonja vs Il-Kummissjoni (“Proċedura sommarja — Direttiva 2003/87/KE — Sistema ta' skambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra — Pjan nazzjonali ta' allokazzjoni ta' kwoti ta' emissjonijiet għall-Polonja għall-perijodu bejn l-2008 u l-2012 — Deċiżjoni ta'ċaħda tal-Kummissjoni — Talba għal sospensjoni ta' eżekuzzjoni — Nuqqas ta' urġenza”)

16

2008/C 008/31

Kawża T-215/07 R: Digriet ta' l-Imħallef għal proċeduri sommarji tal-15 ta' Novembru 2007 — Donnici vs Il-Parlament (“Proċedura sommarja — Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew — Verifika tal-kredenzjali ta' l-eletti — Invalidità ta' mandat parlamentari li tirriżulta mill-applikazzjoni tad-dritt elettorali nazzjonali — Talba għal sospenżjoni ta' l-eżekuzzjoni — Ammissibbiltà — Fumus boni juris — Urġenza — Tweżin ta' l-interessi”)

16

2008/C 008/32

Kawża T-398/07: Rikors ippreżentat fil-31 ta' Ottubru 2007 — Spanja vs Il-Kummissjoni

17

2008/C 008/33

Kawża T-401/07: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Novembru 2007 — Caixa Geral de Depósitos vs Il-Kummissjoni

17

2008/C 008/34

Kawża T-402/07: Rikors ippreżentat fis-6 ta' Novembru 2007 — Kaul vs L-UASI — Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Kawża T-403/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Novembru 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française et vs Il-Kummissjoni

19

2008/C 008/36

Kawża T-404/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Novembru 2007 — Ryanair vs Il-Kummissjoni

20

2008/C 008/37

Kawża T-405/07: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Novembru 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe vs L-UASI (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Kawża T-406/07: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Novembru 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe vs L-UASI (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Kawża T-407/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Novembru 2007 — CMB u Christof vs Il-Kummissjoni u l-AER

22

2008/C 008/40

Kawża T-408/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Novembru 2007 — Crunch Fitness International vs L-UASI — ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Kawża T-409/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Cohausz vs L-UASI — Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Kawża T-410/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Jurado Hermanos vs L-UASI (JURADO)

23

2008/C 008/43

Kawża T-411/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2007 — Aer Lingus Group vs Il-Kummisssjoni

24

2008/C 008/44

Kawża T-413/07: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Novembru 2007 — Bayern Innovativ vs L-UASI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Kawża T-415/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2007 — RedEnvelope vs L-UASI — Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Kawża T-416/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Novembru 2007 — RedEnvelope vs L-UASI — Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Kawża T-417/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Novembru 2007 — Lodato & C vs Il-Kummissjoni

26

2008/C 008/48

Kawża T-418/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2007 — LIBRO vs UASI — Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Kawża T-419/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Novembru 2007 — Okalux vs L-UASI — Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Kawża T-423/07: Rikors ippreżentat fil-15 ta' Novembru 2007 — Ryanair vs Il-Kummisjoni

28

2008/C 008/51

Kawża T-424/07: Rikors ippreżentat fl-20 ta' Novembru 2007 — Pioneer Hi-Bred International vs L-UASI (OPTIMUM)

29

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2008/C 008/52

Kawża F-67/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Michail vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport dwar l-iżvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2003 — Rikors għal annullament — Rikors għad-danni)

30

2008/C 008/53

Kawża F-34/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Michail vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta' żvilupp tal-karriera — Eżerċizzju ta' evalwazzjoni għas-sena 2004 — Rikors għal annullament — Rikors għad-danni)

30

2008/C 008/54

Kawża F-109/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Dittert vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Punti ta' priorità — Inkartament individwali inkomplet — Tneħħija ta' punti ta' priorità mill-inkartament informatiku ta' promozzjoni msejjaħ “Sysper 2” — Inċident tekniku — Kumitat ta' promozzjoni A* — Attribuzzjoni ta' numru ta' punti iżgħar minn dak propost mis-superjuri)

31

2008/C 008/55

Kawża F-110/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-22 ta' Novembru 2007 — Carpi Badía vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Punti ta' priorità — Fajl personali inkomplet — Ommissjoni tal-punti ta' priorità mill-fajl informatiku ta' promozzjoni magħruf bħala “Sysper 2” — Problema teknika — Kumitat ta' Promozzjoni A* — Għoti ta' numru anqas ta' punti minn dak li kien propost mill-ġerarkija)

31

2008/C 008/56

Kawża F-128/07: Rikors ippreżentat fil-31 ta' Ottubru 2007 — Menidiatis vs Il-Kummissjoni

32

2008/C 008/57

Kawża F-129/07: Rikors ippreżentat fil-31 ta' Ottubru 2007 — Kremlis vs Il-Kummissjoni

32

2008/C 008/58

Kawża F-130/07: Rikors imressaq fil-31 ta' Ottubru 2007 — Vinci vs Il-Bank Ċentrali Ewropew

32


MT

 

Top