Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:287E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 287, 29 ta' Novembru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 287E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
29 ta' Novembru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   (Informazzjoni)

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U ENTITAJIET TA' L-UNJONI EWROPEA

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2006–2007

 

Dati tas-seduti: 12–15 ta' Frar 2007

 

It-Tnejn, 12 ta' Frar 2007

2007/C 287E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dokumenti mressqa

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Petizzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (preżentazzjoni)

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Infrastruttura ta' informazzjoni ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) ***III (dibattitu)

Reviżjoni tad-direttiva ta' qafas dwar l-iskart ***I — Strateġija tematika dwar ir-riċiklaġġ ta' l-iskart (dibattitu)

L-irwol tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika (dibattitu)

Restrizzjonijiet imposti mill-UE fuq il-likwidi li l-passiġieri jistgħu jtellgħu fuq l-ajruplan (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

13

 

It-Tlieta, 13 ta' Frar 2007

2007/C 287E/02

MINUTI

15

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Diskors inawgurali tal-President tal-Parlament Ewropew

Ħin tal-votazzjonijiet

Tħassir tad-Direttiva 68/89/KEE dwar il-klassifikazzjoni ta' l-injam mhux irfinut ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Tħassir tad-Direttiva 71/304/KEE dwar il-kuntratti ta' xogħlijiet pubbliċi ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm ta' azzjoni tal-Komunità għall-promozzjoni ta' attivitajiet fil-qasam talprotezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità (programm Hercules II) ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju *

Infrastruttura ta' informazzjoni ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) ***III (votazzjoni)

Reviżjoni tad-direttiva ta' qafas dwar l-iskart ***I (votazzjoni)

Strateġija tematika dwar ir-riċiklaġġ ta' l-iskart (votazzjoni)

L-irwol tan-nisa fit-Turkija fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

L-Istrateġija ta' Liżbona (Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007) (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Avviż tal-President

Riforma ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (dibattitu)

Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti fil-qafas tal-CAP * (dibattitu)

Lejn politika Ewropea għall-ispettru radju elettriku (dibattitu)

Bidla fil-klima (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Ftehim ġdid PNR, SWIFT (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

25

ANNESS I

27

ANNESS II

39

TESTI ADOTTATI

103

P6_TA(2007)0024
Il-klassifikazzjoni ta' l-injam ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 68/89/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw il-klassifikazzjoni ta' l-injam mhux irfinut (COM(2006)0557 — C6-0325/2006 — 2006/0178(COD))

103

P6_TA(2007)0025
Kuntratti ta' xogħolijiet pubbliċi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 71/304/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar it-tneħħija tarrestrizzjonijiet fuq il-libertà tal-provvista tas-servizzi fil-qasam tax-xogħlijiet pubbliċi u dwar lallokazzjoni tax-xogħlijiet pubbliċi permezz ta' aġenziji jew fergħat (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

103

P6_TA(2007)0026
Programm ta' azzjoni Komunitarju biex jippromwovi attivitajiet fil-qasam tal-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunita' (il-programm Hercule II) ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda u testendi d-Deċiżjoni 804/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal- 21 ta' April 2004, li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarju biex jippromwovi attivitajiet filqasam tal-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunita' (il-programm Hercule II) (COM(2006) 0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0114
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Frar 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru .../2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda u testendi d-Deċiżjoni Nru 804/2004/KE li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarju biex jippromwovi attivitajiet filqasam tal-protezzjoni ta' l-interessi finanzjarji Komunitarji (il-programm Erkole II)

105

P6_TA(2007)0027
Regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għallimplimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li japplika għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (SEC(2006)0866 — C6-0231/2006 — 2006/0900(CNS))

112

P6_TA(2007)0028
Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) *** III
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Infrastruttura għall- Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (PE-CONS 3685/2006 — C6-0445/2006 — 2004/0175(COD))

134

P6_TA(2007)0029
L-iskart ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart (COM(2005)0667 — C6-0009/2006 — 2005/0281(COD))

135

P6_TC1-COD(2005)0281
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Frar 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart

136

ANNESS I
OPERAZZJONIJIET TA' RIMI

162

ANNESS II
OPERAZZJONIJIET TA' RKUPRU

163

ANNESS III
TMIEM L-ISKART

164

ANNESS IV
KARATTERISTIĊI TA' L-ISKART LI JIRRENDUH PERIKOLUŻ

164

ANNESS V
MIŻURI GĦALL-PREVENZJONI TA' L-ISKART

165

ANNESS VI
TABELLA TA' KORRELAZZJONI

167

P6_TA(2007)0030
Ir-riċiklaġġ ta' l-iskart
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Strateġija tematika għar-riċiklaġġ ta' l-iskart (2006/2175(INI))

168

P6_TA(2007)0031
L-irwol tan-nisa fit-Turkija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-irwol tan-nisa fil-ħajja soċjali, ekonomika u politika fit- Turkija (2006/2214(INI))

174

 

L-Erbgħa, 14 ta' Frar 2007

2007/C 287E/03

MINUTI

182

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (votazzjoni)

Seduta formali — L-Italja

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (tkomplija tal-votazzjoni)

Għajnuna makrofinanzjarja lill-Moldova * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' stokkijiet ta' speċijiet migratorji ħafna * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Għeżula tat-tisqif * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti fil-qafas tal-CAP * (votazzjoni)

Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2005 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar in-Network Trans-Ewropew għat-Trasport (votazzjoni)

Bidla fil-klima (votazzjoni)

Ftehim ġdid PNR, SWIFT (votazzjoni)

Strateġija ta' Liżbona (Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta' Marzu 2007) (votazzjoni)

Lejn politika Ewropea għall-ispettru radju elettriku (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Id-dimensjoni esterna tal-ġlieda kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Ftehima KE/Russja dwar viżi għal żjarat qosra * — Ftehima KE/Russja dwar l-ammissjoni mill-ġdid * (dibattitu)

Il-linji gwida għall-politika ekonomika għall-2007 — Linji gwida għall-politika ta' l-impjieg fl- Istati Membri * (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Is-sitwazzjoni fid-Darfur (dibattitu)

Għajnuna baġitarja għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw (dibattitu)

Pjan ta' azzjoni kontra s-sajd illegali, mhux iddikkjarat u mhux irregolat (dibattitu)

Il-moviment ħieles tar-Roma ġewwa 'l-fruntieri ta' l-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

194

ANNESS I

196

ANNESS II

222

TESTI ADOTTATI

309

P6_TA(2007)0032
It-Trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u ddetenzjoni llegali ta' priġunieri (2006/2200(INI))

309

P6_TA(2007)0033
Għajnuna makro-finanzjarja lill-Moldova *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill biex tiġi pprovduta għajnuna makro-finanzjarja Komunitarja lill-Moldova (COM(2006)0579 — C6-0342/2006 — 2006/0184(CNS))

334

P6_TA(2007)0034
Miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' stokkijiet ta' speċijiet migratorji ħafna *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri tekniċi għall-konservazzjoni ta' ċerti stokkijiet ta' speċijiet migratorji ħafna (COM(2006)0100 — C6-0106/2006 — 2006/0030(CNS))

338

P6_TA(2007)0035
Għeżula tat-tisqif *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li temenda r-Regolamenti (KE) Nru 894/97, (KE) Nru 812/2004 u (KE) Nru 2187/2005 dwar għeżula tat-tisqif (COM(2006)0511 — C6-0327/2006 — 2006/0169(CNS))

340

P6_TA(2007)0036
Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti fi ħdan il-CAP *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistipula regoli għall-modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett fi ħdan il-politika agrikola komuni u jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005 (COM (2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS))

341

P6_TA(2007)0037
Ir-Rapport Speċjali Nru 6/2005 tal-Qorti Ewropea ta' l-Awdituri dwar in-Network Trans- Ewropew għat-Trasport (RTE-T)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Speċjali Nru 6/2005 tal-Qorti Ewropea ta' l- Awdituri dwar in-Network Trans-Ewropew għat-Trasport (RTE-T) (2006/2238(INI))

342

P6_TA(2007)0038
Bidla fil-klima
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-bidla fil-klima

344

P6_TA(2007)0039
PNR-SWIFT
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-SWIFT, il-ftehima dwar il-PNR u d-djalogu transatlantiku dwar dawn il-kwistjonijiet

349

P6_TA(2007)0040
Preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew tat-8 u tad-9 ta' Marzu 2007 dwar l-Istrateġija ta' Liżbona
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-kontribut għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta' l-2007 li għandu x'jaqsam ma' l-Istrateġija ta' Liżbona

353

P6_TA(2007)0041
Politika Ewropea għall-ispettru radju-elettriku
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew lejn politika Ewropea għall-ispettru radju-elettriku (2006/2212(INI))

364

 

Il-Ħamis, 15 ta' Frar 2007

2007/C 287E/04

MINUTI

371

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Rapport annwali ta' l-EIB (2005) (dibattitu)

Iż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija (dibattitu)

L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-vot ta' l-azzjonisti ***I (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

L-eżerċizzju tad-drittijiet tal-vot ta' l-azzjonisti ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Għajnuna baġitarja għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Pjan ta' azzjoni kontra s-sajd illegali, mhux iddikkjarat u mhux irregolat (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Dokumenti ta' strateġija skond il-pajjiż u programm indikattivi għall-Malasja, għall-Brażil u għall-Pakistan (votazzjoni)

Ftehima KE/Russja dwar viżi għal żjarat qosra * (votazzjoni)

Ftehima KE/Russja dwar l-ammissjoni mill-ġdid * (votazzjoni)

Linji gwida għall-politika ta' l-impjieg fl-Istati Membri * (votazzjoni)

Riforma ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (votazzjoni)

Id-dimensjoni esterna tal-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali (votazzjoni)

Il-linji gwida għall-politika ekonomika għall-2007 (votazzjoni)

Sitwazzjoni fid-Dafur (votazzjoni)

Rapport annwali ta' l-EIB (2005) (votazzjoni)

Iż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Djalogu bejn il-Gvern Ċiniż u l-Mibgħuta tad-Dalai Lama

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati mill-Iraq

Il-Ginea

Ħin tal-votazzjonijiet

Djalogu bejn il-Gvern Ċiniż u l-Mibgħuta tad-Dalai Lama (votazzjoni)

Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati mill-Iraq (votazzjoni)

Il-Ginea (votazzjoni)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

384

ANNESS I

386

ANNESS II

400

TESTI ADOTTATI

486

P6_TA(2007)0042
Id-dritt tal-vot ta' l-azzjonisti ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-vot ta' l-azzjonisti f'kumpanniji li għandhom l-uffiċċju reġistrat fi Stat Membru u li l-ishma tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2004/109/KE (COM(2005)0685 — C6-0003/2006 — 2005/0265(COD))

486

P6_TC1-COD(2005)0265
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Frar 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju ta' ċerti drittijiet ta' l-azzjonisti ta' kumpanniji kkwotati

486

P6_TA(2007)0043
Għajnuna baġitarja għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar għajnuna baġitarja għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw (2006/2079(INI))

497

P6_TA(2007)0044
Sajd illegali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni ta' l-UE kontra s-sajd illegali, mhux iddikjarat u mhux irregolat (2006/2225 (INI))

502

P6_TA(2007)0045
Dokumenti ta'Strateġija għal Pajjiżi — Malasja, il-Brażil u l-Pakistan
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozzi ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li jistabbilixxu Dokumenti ta' Strateġija tal-Pajjiż u Programmi Indikattivi għall-Malasja, il-Brażil u l- Pakistan

507

P6_TA(2007)0046
Ftehima KE/Russja dwar viżi għal żjarat qosra *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni tal-Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra (8780/2006 — COM(2006)0188 — C6-0169/2006 — 2006/0062(CNS))

509

P6_TA(2007)0047
Ftehima KE/Russja dwar l-ammissjoni mill-ġdid *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni ta' Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-ammissjoni mill-ġdid (8779/2006 — COM(2006)0191 — C6-0168/2006 — 2006/0064(CNS))

510

P6_TA(2007)0048
Politika ta' l-Impjiegi ta' l-Istati Membri *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-Politika ta' l-Impjiegi ta' l-Istati Membri (COM(2006)0815 — C6-0036/2007 — 2006/0271(CNS))

510

P6_TA(2007)0049
Riforma ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-riforma ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta' l-inbid (2006/2109(INI))

511

P6_TA(2007)0050
Id-dimensjoni esterna tal-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-dimensjoni esterna tal-ġlieda kontra t-terroriżmu internazzjonali (2006/2032(INI))

524

P6_TA(2007)0051
Il-linji gwida għall-politika ekonomika għall-2007
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni ta' l-ekonomija Ewropea: Rapport preparatorju dwar il-linji gwida wesgħin għall-politika ekonomika għall-2007 (2006/2272(INI))

535

P6_TA(2007)0052
Is-sitwazzjoni fid-Darfur
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fid-Darfur

542

P6_TA(2007)0053
Ir-Rapport Annwali tal-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB) għall-2005
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ewropew għall-Investiment (EIB) għall-2005 (2006/2269(INI))

544

P6_TA(2007)0054
Iż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-impatt makroekonomiku taż-żieda fil-prezz ta' l-enerġija (2006/2247(INI))

548

P6_TA(2007)0055
Id-djalogu bejn il-Gvern Ċiniż u l-Mibgħuta tad-Dalai Lama
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-djalogu bejn il-Gvern Ċiniż u l-Mibgħuta tad-Dalai Lama

554

P6_TA(2007)0056
Is-sitwazzjoni umanitarja tar-refuġjati mill-Iraq
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-refuġjati mill-Iraq

556

P6_TA(2007)0057
Il-Ginea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Ginea

558


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top