EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:255:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 255, 27 ta' Ottubru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 255

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
27 ta' Ottubru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2007/C 255/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tkomplija ta' xogħol fuq il-Programm ta' Ħidma għall-aħjar implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data

1

2007/C 255/02

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (EUROPOL) — COM(2006) 817 finali

13


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 255/03

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

22

2007/C 255/04

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

24

2007/C 255/05

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/ Scapa) (1)

31

2007/C 255/06

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) (1)

31

2007/C 255/07

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4836 — CVC/Univar) (1)

32

2007/C 255/08

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) (1)

32


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 255/09

Rata tal-kambju ta' l-euro

33

2007/C 255/10

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar prattiki restrittivi u pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-415-il laqgħa tiegħu fil-11 ta' Settembru 2006 dwar abbozz ta' Deċiżjoni dwar il-Każ COMP/F/C.38.121 — Apparat

34

2007/C 255/11

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar prattiki ristrettivi u pożizzjonijiet dominanti mogħtija fl-416-il-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Settembru 2006 rigward abbozz ta' Deċiżjoni dwar il-Każ COMP/F/C.38.121 —Apparat

34

2007/C 255/12

Opinjoni tar-rappreżentanti ta' l-Istati ta' l-EFTA rigward abbozz ta' deċiżjoni preliminari dwar il-Każ COMP/F/C.38.121 — Apparat (Laqgħa tal-11 ta' Settembru 2006 tal-Kumitat Konsultattiv tal-KE dwar prattiki ristrettivi u pożizzjonijiet dominanti)

35

2007/C 255/13

Rapport Finali ta' l-Uffiċjali tas-Smigħ — dwar il-proċedura fil-Każ COMP/38.121 — APPARAT (skond l-Artikoli 15 u 16 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/462/KE, KEFA tat-23 ta' Mejju 2001 dwar it-termini ta' referenza ta' l-uffiċjali tas-smigħ f'ċerti proċedimenti tal-kompetizzjoni — ĠU L 162, 19.6.2001, p. 21)

36


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2007/C 255/14

F-Castres: Operar ta' Servizzi ta' l-Ajru Skedati — Operar ta' Servizzi ta' l-Ajru Skedati bejn Castres (Mazamet) u Pariġi (Orly) — Avviż ta' sejħa pubblika kompetittiva ppubblikat minn Franza skond l-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 b'għan ta'delega ta' servizz pubbliku

38

2007/C 255/15

F-Castres: Operar ta' Servizzi ta' l-Ajru Skedati — Operar ta' Servizzi ta' l-Ajru Skedati bejn Castres (Mazamet) u Lyon (Saint-Exupéry) minn naħa, u bejn Rodez (Marcillac) u Lyon (Saint-Exupéry) min-naħa l-oħra — Avviż ta' sejħa pubblika kompetittiva ppubblikat minn Franza skond l-Artikolu 4(1)(d) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 għal delega ta' servizz pubbliku

42

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2007/C 255/16

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata (1)

45

2007/C 255/17

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

46

2007/C 255/18

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata (1)

47

2007/C 255/19

Proposta għal Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru …/.... ta' [...] li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004, fir-rigward tal-mod kif jitmexxew il-proċedimenti ta' riżolviment f'każijiet ta' kartelli (1)

48

2007/C 255/20

Abbozz Avviż tal-Kummissjoni ta'[…] dwar il-mod ta' proċedimenti ta' riżolviment ta' tilwim bil-għan li jiġu adottati Deċiżjonijiet skond l-Artikolu 7 u l-Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fil-każijiet tal-kartelli (1)

51

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni

2007/C 255/21

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal emenda skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjoni ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta' l-oġġetti ta' l-ikel

58


 


 

(1)   Test b'relevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top