EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:250E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 250, 25 ta' Ottubru 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

C 250E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
25 ta' Ottubru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   (Informazzjoni)

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U ENTITAJIET TA' L-UNJONI EWROPEA

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2006 - 2007

 

Dati tas-seduti: 31 ta' Jannar u 1 ta' Frar 2007

 

L-Erbgħa, 31 ta' Jannar 2007

2007/C 250E/01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Tkomplija tas-sessjoni

Seduta formali — Rumanija

Stqarrija tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-Parlament

Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Nominazzjonijiet fil-kumitati (proposta tal-Konferenza tal-Presidenti)

Dokumenti mressqa

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (preżentazzjoni)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Aġenda

Merħba uffiċjali

Moratorju fuq il-piena tal-mewt (dibattitu)

Bidla fil-klima (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Nominazzjonijiet fil-Kumitat Parlamentari (votazzjoni)

Bidla fil-klima (tkomplija tad-dibattitu)

Ftehima ġdida PNR — SWIFT (dibattitu)

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u l-attività fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni ta' piż żejjed, obesità u mard kroniku (dibattitu)

Il-Perjodi ta' preskrizzjoni applikabbli fil-qafas ta' litigazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' korrimenti u inċidenti fatali (dibattitu)

Diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni (dibattitu)

Relazzjonijiet ta' l-UE mal-Gżejjer tal-Paċifiku — Strateġija għal sħubija msaħħa (dibattitu)

Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon * (dibattitu)

Integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politiki ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

11

ANNESS
NOMINAZZJONIJIET FIL-KUMITAT PARLAMENTARI

13

 

Il-Ħamis, 1 ta' Frar 2007

2007/C 250E/02

MINUTI

42

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (dibattitu)

Ftehima dwar l-Akkwisti Pubbliċi (FAP) (dibattitu)

Seduta formali — Bulgarija

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Ħin tal-votazzjonijiet

Protezzjoni tal-passiġġiera minn bagalji spustjati *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-kamp viżiv 'il quddiem tas-sewwieq talvettura bil-mutur *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima KE/Korea dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politiki ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit li jemenda Nru 1/2007 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja (votazzjoni)

Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon * (votazzjoni)

Moratorju fuq il-piena tal-mewt (votazzjoni)

Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u l-attività fiżika: dimensjoni Ewropea għallprevenzjoni ta' piż żejjed, obesità u mard kroniku (votazzjoni)

Il-Perjodi ta' preskrizzjoni applikabbli fil-qafas ta' litigazzjoni transkonfinali f'każijiet ta' korrimenti u inċidenti fatali (votazzjoni)

Diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fil-qasam ta' l-edukazzjoni (votazzjoni)

Relazzjonijiet ta' l-UE mal-Gżejjer tal-Paċifiku — Strateġija għal sħubija msaħħa (votazzjoni)

L-istatut ta' kumpanija privata Ewropea (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Missjoni fdata lil deputat

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

52

ANNESS I

54

ANNESS II

61

TESTI ADOTTATI

75

P6_TA(2007)0011
Protezzjoni lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilpożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' sistemi ta' partizzjoni biex jipproteġu lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi (11523/2006 — C6-0346/2006 — 2006/0035(AVC))

75

P6_TA(2007)0012
L-approvazzjoni ta' vetturi relatat mal-qasam tal-viżjoni tax-xufier tal-vettura ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill relatata malpożizzjoni tal-Komunità dwar l-abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan- Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta' vetturi relatat mal-qasam tal-viżjoni tax-xufier tal-vettura (11522/2006 — C6-0347/2006 — 2006/0041(AVC))

75

P6_TA(2007)0013
Il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal- Korea *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward ilkonklużjoni tal-Ftehima dwar il-Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r- Repubblika tal-Korea (COM(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS))

76

P6_TA(2007)0014
L-integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politika ta' koperazzjoni għall-iżvilupp
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-integrazzjoni tas-sostenibilità fil-politika ta' koperazzjoni għall-iżvilupp (2006/2246(INI))

77

P6_TA(2007)0015
Abbozz ta' Baġit ta' Emenda nru 1/2007
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 1/2007 ta' l- Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007: ftehima li tirriżulta mit-trilogu tat-28 ta' Novembru 2006 — Fondi Strutturali, Fond Ewropew għas-Sajd, Fond Ewropew għall-Investiment u ċ-Ċentru Konġunt ta' Riċerka (5739/2007 — C6-0060/2007 — 2006/2303(BUD))

86

P6_TA(2007)0016
Id-drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl-Indja
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem tad-Daliti fl- Indja

87

P6_TA(2007)0017
Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni tal-Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal- Gabon (COM(2006)0454 — C6-0303/2006 — 2006/0156(CNS))

90

P6_TA(2007)0018
Moratorju għall-piena tal-mewt
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-inizjattiva favur moratorju universali għall-piena tal-mewt

91

P6_TA(2007)0019
Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u ta' l-attività fiżika
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar “Il-promozzjoni ta' dieta tajba għas-saħħa u ta' l-attività fiżika: dimensjoni Ewropea għall-prevenzjoni tal-ħxuna, l-obeżità u l-mard kroniku” (2006/2231(INI))

93

P6_TA(2007)0020
Il-perijodi ta' preskrizzjoni f'tilwim transkonfinali li jinvolvi korriment personali u aċċidenti fatali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-perijodi ta' preskrizzjoni f'tilwim transkonfinali li jinvolvi korriment personali u aċċidenti fatali (2006/2014(INI))

99

ANNESS
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

101

P6_TA(2007)0021
Id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fl-edukazzjoni
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar id-diskriminazzjoni kontra n-nisa u t-tfajliet fledukazzjoni (2006/2135(INI))

102

P6_TA(2007)0022
Ir-relazzjonijiet ta' l-EU mal-Gżejjer tal-Paċifiku — Strateġija għal sħubija msaħħa
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet ta' l-EU mal-Gżejjer tal-Paċifiku — Strateġija għal sħubija msaħħa (2006/2204(INI))

107

P6_TA(2007)0023
L-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istatut talkumpanija privata Ewropea (2006/2013(INI))

111

ANNESS
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

112


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

ITS

Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità

NI

Membri mhux Affiljati

MT

 

Top