Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 223, 22 ta' Settembru 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 223

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
22 ta' Settembru 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2007/C 223/01

Kodiċi ta' Kondotta

1

2007/C 223/02

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 211, 8.9.2007

3


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2007/C 223/03

Kawża C-298/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtof (Il-Ġermanja) fit-22 ta' Ġunju 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. vs deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Kawża C-301/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Obersten Gerichtshofs (l-Awstrija) fis-26 ta' Ġunju 2007 — PAGO International GmbH vs Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Kawża C-322/07 P: Appell imressaq fit-12 ta' Lulju 2007 minn Papierfabrik August Koehler AG kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) fis-26 ta' April 2007, fil-Kawżi magħquda T-109/02 (Bolloré vs Il-Kummissjoni), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton vs Il-Kummissjoni), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs Il-Kummissjoni), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler vs Il-Kummissjoni), T-126/02 (M-real Zanders vs Il-Kummissjoni), T-128/02 (Papeteries Mougeot vs Il-Kummissjoni), T-129/02 (Torraspapel vs Il-Kummissjoni), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles vs Il-Kummissjoni) u T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga vs Il-Kummissjoni)

5

2007/C 223/06

Kawża C-327/07 P: Appell imressaq fit-13 ta' Lulju 2007 minn Bolloré SA kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim Istanza (Il-Ħames Awla) mogħtija fis-26 t'April 2007 fil-kawżi magħquda T-109/02 (Bolloré vs Il-Kummissjoni), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton vs Il-Kummissjoni), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs Il-Kummissjoni), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler vs Il-Kummissjoni), T-126/02 (M-real Zanders vs Il-Kummissjoni), T-128/02 (Papeteries Mougeot vs Il-Kummissjoni), T-129/02 (Torraspapel vs Il-Kummissjoni), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles vs Il-Kummissjoni) u T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga vs Il-Kummissjoni)

6

2007/C 223/07

Kawża C-334/07 P: Appell imressaq fit-18 ta' Lulju 2007 mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra s-sentenza mogħtija mit-Tribunal tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla Estiża) fit-3 ta' Mejju 2007 fil-Kawża T-357/02, Freistaat Sachsen vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

6

2007/C 223/08

Kawża C-338/07 P: Appell imressaq fl-20 ta' Lulju 2007 minn Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L., kontra s-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Prim'Istanza (Il-Ħames Awla) fis-26 ta' April 2007, fil-Kawżi magħquda T-109/02 (Bolloré vs Il-Kummissjoni), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton vs Il-Kummissjoni), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs Il-Kummissjoni), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler vs Il-Kummissjoni), T-126/02 (M-real Zanders vs Il-Kummissjoni), T-128/02 (Papeteries Mougeot vs Il-Kummissjoni), T-129/02 (Torraspapel vs Il-Kummissjoni), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles vs Il-Kummissjoni) u T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga vs Il-Kummissjoni)

7

2007/C 223/09

Kawża C-347/07: Rikors imressaq fil-25 ta' Lulju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

8

2007/C 223/10

Kawża C-368/07: Rikors imressaq fit-2 ta' Awwissu 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana

8

2007/C 223/11

Kawża C-370/07: Rikors imressaq fit -3 ta' Awwissu 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

9

2007/C 223/12

Kawża C-382/07: Rikors imressaq fit-8 ta' Awwissu 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

9

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2007/C 223/13

Kawża T-6/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2007 — wheyco vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Element inċentiv — Rikors għal annullament — Att li jipproduċi effetti legali — Interess li jaġixxi — Inammissibbiltà”)

10

2007/C 223/14

Kawża T-252/06 P: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Lulju 2007 — Beau vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Mard ikkawżat mix-xogħol — Appell manifestament inammissibbli — Appell manifestament infondat”)

10

2007/C 223/15

Kawża T-415/06 P: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2007 — De Smedt vs Il-Kummissjoni (“Appell — Servizz Pubbliku — Aġenti kuntrattwali — Persuna li qabel kienet aġent awżiljarju — Talba ta' reviżjoni tal-klassifika stabbilita meta sar ir-reklutaġġ — Appell manifestament mhux fondat”)

11

2007/C 223/16

Kawża T-31/07 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-19 ta' Lulju 2007 — Du Pont de Nemours (Franza) et vs Il-Kummissjoni (“Talba għal miżuri provviżorji — Talba għal sospensjoni ta' l-eżekuzzjoni — Direttiva 91/414/KEE — Ammissibbiltà — Fumus boni juris — Urġenza — Bilanċ ta' l-interessi”)

11

2007/C 223/17

Kawża T-263/07: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Lulju 2007 — L-Estonja vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

12

2007/C 223/18

Kawża T-267/07: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Lulju 2007 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

12

2007/C 223/19

Kawża T-268/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Lulju 2007 — Agrícola del Sureste vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

13

2007/C 223/20

Kawża T-269/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Lulju 2007 — Mediterráneo Algodón vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

13

2007/C 223/21

Kawża T-270/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Lulju 2007 — Devisa vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

14

2007/C 223/22

Kawża T-271/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Lulju 2007 — Eurosemillas vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

14

2007/C 223/23

Kawża T-272/07: Rikors imressaq fid-19 ta' Lulju 2007 — Surcotton vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

14

2007/C 223/24

Kawża T-274/07: Rikors ippreżentat fid-19 ta' Lulju 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products vs Il-Kunsill

15

2007/C 223/25

Kawża T-285/07: Rikors ippreżentat fit-18 ta' Lulju 2007 — L-Italja vs Il-Parlament u Il-Kummissjoni

15

2007/C 223/26

Kawża T-287/07: Rikors ippreżentat fil-25 ta' Lulju 2007 — cApStAn vs Il-Kummissjoni

16

2007/C 223/27

Kawża T-293/07 P: Appell imressaq fit-3 ta' Awwissu 2007 minn Alessandro Lofaro kontra d-digriet mogħti fl-24 ta' Mejju 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawżi magħquda F-27/06 u F-75/06, Lofaro vs Il-Kummissjoni

16

2007/C 223/28

Kawża T-272/04: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-29 ta' Ġunju 2007 — Keppenne vs Il-Kummissjoni

17

2007/C 223/29

Kawża T-411/04: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-29 ta' Ġunju 2007 — Keppenne vs Il-Kummissjoni

17

2007/C 223/30

Kawża T-326/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2007 — Rath vs L-UASI — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Kawża T-114/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Lulju 2007 — Globe vs Il-Kummissjoni

17

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2007/C 223/32

Kawża F-133/06: Rikors imressaq fil-11 ta' Lulju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

18

2007/C 223/33

Kawża F-18/07: Rikors imressaq fl-10 ta' Lulju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

18

2007/C 223/34

Kawża F-20/07: Rikors ippreżentat fis-27 ta' Ġunju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

19

2007/C 223/35

Kawża F-21/07: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Ġunju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

20

2007/C 223/36

Kawża F-70/07: Rikors imressaq fit-23 ta' Lulju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

20

2007/C 223/37

Kawża F-74/07: Rikors ippreżentat fit-3 ta' Lulju 2007 — Stefan Meierhofer vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

21

2007/C 223/38

Kawża F-77/07: Rikors imressaq fil-31 ta' Lulju 2007 — Labate vs Il-Kummissjoni

22


MT

 

Top