EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:168:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 168, 20 ta' Lulju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 168

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
20 ta' Lulju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

III   Atti preparatorji

 

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

435 Sessjoni Plenarja ta' l-25 U T-26 ta' Marzu 2007

2007/C 168/01

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-iżvilupp tal-katina tal-valur u tal-provvista f'kuntest globali u Ewropew

1

2007/C 168/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Iż-żoni metropolitani Ewropej: Implikazzjonijiet Soċjo-Ekonomiċi għall-futur ta' l-Ewropa”

10

2007/C 168/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-Aġenda Territorjali

16

2007/C 168/04

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir- Rapport mill-Kummissjoni: Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni, 2005 SEC (2006) 761 finali

22

2007/C 168/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Proposta għad- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq il-livell ta' kwalità ta' l-ambjent fil-qasam tal-politika ta' l-ilma u li jemenda d-Direttiva 2004/35/KE COM(2006) 232 finali — 2006/0086 COD

29

2007/C 168/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

“Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi, l-enzimi u l-ħwawar ta' l-ikel”

“Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-enzimi ta' l-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE”

“Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 u d-Direttiva 2000/13/KE”

“Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi ta' l-ikel”COM(2006) 423 final — 2006/0143 (COD) — COM(2006) 425 final — 2006/0144 (COD) — COM(2006) 427 final — 2006/0147 (COD) — COM(2006) 428 final — 2006/0145 (COD)

34

2007/C 168/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew — L-implimentazzjoni tas-sostenibbiltà fis-sajd ta' l-UE permezz tar-rendiment sostenibbli massimu (MSY) COM (2006) 360 finali

38

2007/C 168/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni jew l-esportazzjoni mill-Komunità ta' pil tal-qtates u tal-klieb u ta' prodotti oħra li għandhom pil ta' din ix-xorta COM(2006) 684 finali — 2006/0236 (COD)

42

2007/C 168/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni u l-ħażna sikura tal-merkurju metalliku COM(2006) 636 finali — 2006/0206 (COD)

44

2007/C 168/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji ta' gwida għall-Politika ta' l-Impjiegi ta' l-Istati Membri COM(2006) 815 finali — 2006/0271 (CNS)

47

2007/C 168/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsilll, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Lejn Politika Marittima ta' l-Unjoni għall-ġejjieni: Viżjoni Ewropea għall-Oċeani u l-Ibħra COM(2006) 275 finali

50

2007/C 168/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-Politika Komuni dwar il-Portijiet ta' l-UE

57

2007/C 168/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Il-Loġistika tat-Trasport tal-Merkanzija fl-Ewropa — il-muftieħ għall-mobilità sostenibbli COM (2006) 336 finali

63

2007/C 168/14

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Reviżjoni ta' Nofs it-Term tal-Programm għall-Promozzjoni tat-Trasport Marittimu fuq Distanza Qasira [COM(2003) 155 finali] COM (2006) 380 finali

68

2007/C 168/15

Opinjoni tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni tas-sigurtà fl-infrastruttura tat-toroq COM(2006) 569 finali — 2006/0182 (COD)

71

2007/C 168/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità”COM(2006) 594 finali — 2006/0196 (COD)

74

2007/C 168/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar It-trasport fiż-żoni urbani u metropolitani

77

2007/C 168/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-promozzjoni tat-trasport transkonfinali bir-rota

86


MT

 

Top