Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:155:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 155, 07 ta' Lulju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 155

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
7 ta' Lulju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Qorti tal-Ġustizzja

2007/C 155/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni EwropeaĠU C 140, 23.6.2007

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-Ġustizzja

2007/C 155/02

Kawża C-45/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 (Talba għal deċiżjoni preliminari tal-College van Beroep voor het bedrijfsleven (l-Olanda) — Maatschap Schonewille-Prins vs Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (“Strutturi agrikoli — Sistemi ta' għajnuna Komunitarja — Settur taċ-ċanga — Identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' bhejjem ta' l-ifrat — Premju għall-qalta — Esklużjoni u tnaqqis”)

2

2007/C 155/03

Kawża C-157/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba' Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof, l-Awstrija) — Winfried L. Holböck vs Finanzamt Salzburg-Land (Moviment liberu tal-kapitali — Libertà ta' stabbiliment — Taxxa fuq id-dħul — Distribuzzjoni ta' dividendi — Dħul minn kapital li joriġina minn pajjiżi terzi)

3

2007/C 155/04

Kawża C-361/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Immaniġġjar ta' l-iskart — Direttivi 75/442/KEE u 1999/31/KE — Miżbliet illegali u mhux ikkontrollati — Miżbliet ta' Níjar, Hoyo de Miguel u Cueva del Mojón)

3

2007/C 155/05

Kawża C-394/05: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2000/53/KE — Vetturi li m' għadhomx jintużaw — Artikoli 3(5), 5(1), 7(2), 8(3) u 8(4) — Traspożizzjoni ħażina)

4

2007/C 155/06

Kawża C-43/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ta' l-24 ta' Mejju — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 85/384/KEE — Arkitetti — Rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u ta' titoli oħra ta' kwalifiki formali — Neċessità li jsir eżami tad-dħul fl-assoċjazzjoni professjonali ta' l-arkitetti)

4

2007/C 155/07

Kawża C-359/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta' l-Awstrija (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/45/KE — Politika soċjali — Protezzjoni tal-ħaddiema — Użu ta' tagħmir tax-xogħol — Ħtiġiet minimi tas-siġurtà u tas-saħħa)

5

2007/C 155/08

Kawża C-364/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2002/15/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet mobbli tat-trasport fit-toroq — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu stabbilit)

5

2007/C 155/09

Kawża C-375/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja(Is-Sitt Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2003/105/KE — Protezzjoni tal-ħaddiema — Kontroll fuq il-perikli marbuta ma' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu previst)

6

2007/C 155/10

Kawża C-376/06: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 2001/42/KE — Stima ta' l-effetti ta' ċerti pjanjieti u programmi fuq l-ambjent — Nuqqas ta' traspożizzjoni fit-terminu preskritt)

6

2007/C 155/11

Kawża C-492/04: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-10 ta' Mejju 2007 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Baden-Württemberg — il-Ġermanja) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH vs Finanzamt Emmendingen (Artikolu 104(3)(i) tar-Regoli tal-Proċedura — Moviment liberu tal-kapitali — Libertà ta' stabbiliment — Tassazzjoni — Taxxa fuq il-kumpanniji — Kuntratt ta' self bejn il-kumpanniji — Kumpannija residenti li tissellef — Kumpannija azzjonista li ssellef stabbilita f'pajjiż terz — Kunċett ta' “sehem rilevanti” — Ħlas ta' interessi fuq is-self — Kwalifika — Tqassim moħbi tal-profitti)

7

2007/C 155/12

Kawża C-312/05: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-27 ta' Marzu 2007 — TeleTech Holdings, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (L-UASI), Teletech International SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Trade mark verbali Komunitarja — Talba għal annullament — Trade mark verbali nazzjonali preċedenti)

7

2007/C 155/13

Kawża C-155/07: Rikors imressaq fl-20 ta' Marzu 2007 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill ta' L-Unjoni Ewropea

8

2007/C 155/14

Kawża C-166/07: Rikors imressaq fis-26 ta' Marzu 2007 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

8

2007/C 155/15

Kawża C-169/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgerichtshof (L-Awstrija) fit-30 ta' Marzu 2007 — Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H. vs Wiener Landesregierung u Oberösterreichische Landesregierung

8

2007/C 155/16

Kawża C-173/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Il-Ġermanja) fit-2 ta' April 2007 — Emirates Airlines Direktion für Deutschland vs Diether Schenkel

9

2007/C 155/17

Kawża C-185/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-House of Lords (ir-Renju Unit) magħmula fit-2 ta' April 2007 — Riunione Adriatica Di Sicurta SpA (RAS) vs West Tankers Inc.

9

2007/C 155/18

Kawża C-196/07: Rikors imressaq fil-11 ta' April 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' Spanja

10

2007/C 155/19

Kawża C-203/07: Appell imressaq fis-16 ta' April 2007 mir-Repubblika Ellenika kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Jannar 2007, fil-Kawża T-213/04, Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

10

2007/C 155/20

Kawża C-208/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bayerisches Landessozialgericht (il-Ġermanja) fl-20 ta' April 2007 — Petra von Chamier-Glisczinki vs Deutsche Angestellten-Krankenkasse

11

2007/C 155/21

Kawża C-211/07: Rikors imressaq fl-20 ta' April 2007 — Il-Kummisjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs l-Irlanda

11

2007/C 155/22

Kawża C-212/07 P: Appell imressaq fit-23 ta' April 2007 minn Indorata-Serviços e Gestão Lda kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej (Il-Ħames Awla) mogħtija fil-15 ta' Frar 2007 fil-kawża T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão, Lda vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

12

2007/C 155/23

Kawża C-215/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa minn Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fl-24 ta' April 2007 — Verlag Schawe GmbH vs Sächsisches Druck-und Verlagshaus AG

12

2007/C 155/24

Kawża C-217/07: Rikors imressaq fil-25 ta' April 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Olanda

13

2007/C 155/25

Kawża C-219/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d'État (Il-Belġju) fis-27 ta' April 2007 — VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers u VZW Andibel vs vs Il-Belġju

13

2007/C 155/26

Kawża C-222/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-3 ta' Mejju 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) vs Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE u Administración del Estado

14

2007/C 155/27

Kawża C-224/07: Rikors imressaq fl-4 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

14

2007/C 155/28

Kawża C-226/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (Il-Ġermanja) fis-7 ta' Mejju 2007 — Flughafen Köln-Bonn GmbH vs Hauptzollamt Köln

15

2007/C 155/29

Kawża C-229/07: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif de Paris (Franza) fid-9 ta' Mejju 2007 — Diana Mayeur vs Ministre de la santé et des solidarités

15

2007/C 155/30

Kawża C-230/07: Rikors imressaq fit-8 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Renju ta' l-Olanda

16

2007/C 155/31

Kawża C-234/07: Rikors imressaq fl-10 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Portugiża

16

2007/C 155/32

Kawża C-244/07: Rikors imressaq fit-22 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

16

2007/C 155/33

Kawża C-245/07: Rikors imressaq fit-22 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja

17

2007/C 155/34

Kawża C-250/07: Rikors imressaq fl-24 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika Ellenika

17

 

Qorti tal-Prim' Istanza

2007/C 155/35

Kontinwazzjoni ta' l-attività tal-Qorti tal-Prim'Istanza bejn l-1 u s-17 ta' Settembru 2007

19

2007/C 155/36

Kawża T-151/01: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Duales System Deutschland vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Abbuż ta' pożizzjoni dominanti — Sistema ta' ġbir u ta' rkupru ta' imballaġġi kkummerċjalizzati fil-Ġermanja li għandhom il-logo Der Grüne Punkt — Deċiżjoni li tikkonstata l-użu abbużiv ta' pożizzjoni dominanti — Ostaklu għad-dħul — Ħlas dovut taħt 'kuntratt għall-użu tal-logo”)

19

2007/C 155/37

Kawża T-289/01: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Duales System Deutschland vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Sistema ta' ġbir u ta' rkupru ta' imballaġġi kkummerċjalizzati fil-Ġermanja li għandhom il-logo Der Grüne Punkt — Deċiżjoni ta' eżenzjoni — Obbligi imposti mill-Kummissjoni sabiex tiggarantixxi l-kompetizzjoni — Esklużività mogħtija mill-amministratur tas-sistema lill-impriżi ta' ġbir użati — Restrizzjoni tal-kompetizzjoni — Ħtieġa li jiġi ggarantit l-aċċess tal-kompetituri għall-installazzjonijiet ta' ġbir użati mill-amministratur tas-sistema — Impenji adottati mill-amministratur tas-sistema”)

19

2007/C 155/38

Kawża T-324/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Mejju 2007 — F vs Il-Kummissjoni (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Allowance ta' l-espatrijazzjoni — Rikors għal annullament — Rikors għal danni — Artikolu 4(1)(a) ta' l-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Kunċett ta' organizzazzjoni internazzjonali — Residenza ordinarja u attività professjonali prinċipali — Rifjut retroattiv ta' l-allowance ta' l-espatrijazzjoni — Irkupru ta' somma indebitament imħallsa”)

20

2007/C 155/39

Kawża T-491/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Mejju 2007 — Merant vs L-UASI — Focus Magazin Verlag (FOCUS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Talba għal trade mark Komunitarja verbali FOCUS — Trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti MICRO FOCUS — Probabbiltà ta' konfużjoni — Xebh fis-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

20

2007/C 155/40

Kawża T-500/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Mejju 2007 — Il-Kummissjoni vs IIC (“Klawżola ta' arbitraġġ — Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza — Irkupru ta' ħlas bil-quddiem magħmul mill-Komunità għal proġetti ffinanzjati fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej ta' telekomunikazzjoni — Telf ta' dritt — Natura rimborsabbli ta' l-ispejjeż allegatament inkorsi”)

21

2007/C 155/41

Kawża T-137/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza 16 ta' Mejju 2007 — Gruppo La Perla SpA vs L-UASI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' annullament — Trade mark Komunitarja verbali NIMEI PERLA MODERN CLASSIC — Trade marks nazzjonali figurattivi u verbali preċedenti la PERLA u LA PERLA PARFUMS — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 52(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94”)

21

2007/C 155/42

Kawża T-158/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Mejju 2007 — Trek Bicycle vs L-UASI — Audi (ALLTREK) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Talba għal trade mark Komunitarja verbali ALLTREK — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti TREK — Raġuni relattiva ta' rifjut ta' reġistrazzjoni — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Nuqqas ta' xebh fis-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94”)

22

2007/C 155/43

Kawża T-198/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Mejju 2007 — Mebrom vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Importazzjoni ta' methyl bromide fl-Unjoni Ewropea — Tqegħid fis-seħħ tardiv ta' sit ta' l-internet intiż għall-applikazzjoni u għall-ksib ta' liċenzji u ta' kwoti ta' importazzjoni — Artikoli 6 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 — Dannu li jirriżulta minn nuqqas ta' qliegħ — Eżistenza tad-dannu”)

22

2007/C 155/44

Kawża T-216/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Mejju 2007 — Mebrom vs Il-Kummissjoni (“Ħarsien tas-saff ta' l-ożonu — Importazzjoni ta' methyl bromide fl-Unjoni Ewropea — Rifjut ta' allokazzjoni ta' kwota ta' importazzjoni għal użu kritiku għas-sena 2005 — Rikors għal annullament — Ammissibbiltà — Implementazzjoni ta' l-Artikoli 3, 4, 6 u 7 tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 — Aspettattivi leġittimi — Ċertezza legali”)

22

2007/C 155/45

Kawżi magħquda T-241/05, minn T-262/05 sa T-264/05, T-346/05, T-347/05, minn T-29/06 sa T-31/06: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Mejju 2007 — Procter & Gamble vs L-UASI (Pilloli kwadri bojod b'disinn ta' fjura kkulurita) (Trade mark Komunitarja — Talba għal trade marks Komunitarji tridimensjonali — Pilloli kwadri bojod b'disinn ta' fjura kkulurita — Motiv assolut ta' rifjut — Artikolu7(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Nuqqas ta' karattru distintiv)

23

2007/C 155/46

Kawża T-342/05: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Mejju 2007 — Henkel KGaA vs L-UASI — SERCA (COR) (“Trade mark Komunitarja — Proċedura ta' oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja verbali COR — Trade mark nazjonali figurattiva preċedenti li tinkludi l-element verbali” dor “f'karattri gotiċi — Motiv relattiv għaċ-ċaħda — Nuqqas ta' probabbiltà ta' konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 (KE)”)

23

2007/C 155/47

Kawża T-223/06 P: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Mejju 2007 — Il-Parlament vs Eistrup (“Appell — Rikors iffirmat minn avukat permezz ta' timbru — Inammissibbiltà tar-rikors”)

24

2007/C 155/48

Kawża T-18/07 R: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-21 ta' Mejju 2007 — Kronberger vs Il-Parlament (“Miżuri provviżorji — Att li jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew — Talba għal miżuri provviżorji — Inammissibbiltà”)

24

2007/C 155/49

Kawża T-118/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' April 2007 — P.P.TV vs L-UASI — Rentrak (PPT)

24

2007/C 155/50

Kawża T-131/07: Rikors ippreżentat fl-24 ta' April 2007 — Paul Mohr & Sohn vs Il-Kummissjoni

25

2007/C 155/51

Kawża T-137/07: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Mejju 2007 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares vs Il-Kummissjoni

25

2007/C 155/52

Kawża T-138/07: Rikors ippreżentat fl-4 ta' Mejju 2007 — Schindler Holding et vs Il-Kummissjoni

27

2007/C 155/53

Kawża T-139/07: Rikors ippreżentat fit-2 ta' Mejju — Pioneer Hi-Bred International vs Il-Kummissjoni

28

2007/C 155/54

Kawża T-140/07: Rikors ippreżentat fis-26 ta' April 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe u Chi Mei Optoelectronics UK vs Il-Kummissjoni

28

2007/C 155/55

Kawża T-144/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — TyssenKrupp Liften Ascenseurs vs Il-Kummissjoni

29

2007/C 155/56

Kawża T-145/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — OTIS et vs Il-Kummissjoni

30

2007/C 155/57

Kawża T-146/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — United Technologies vs Il-Kummissjoni

30

2007/C 155/58

Kawża T-147/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — ThyssenKrupp Aufzüge u ThyssenKrupp Fahrtreppen vs Il-Kummissjoni

31

2007/C 155/59

Kawża T-148/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg vs Il-Kummissjoni

32

2007/C 155/60

Kawża T-149/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — ThyssenKrupp Elevator vs Il-Kummissjoni

33

2007/C 155/61

Kawża T-150/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — ThyssenKrupp vs Il-Kummissjoni

33

2007/C 155/62

Kawża T-151/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Mejju 2007 — KONE et vs Il-Kummissjoni

34

2007/C 155/63

Kawża T-152/07: Rikors ippreżentat fis-7 ta' Mejju 2007 — Lange Uhren vs L-UASI (Trade mark figurattiva li tirrappreżenta arloġġ ta' l-idejn)

35

2007/C 155/64

Kawża T-154/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Mejju 2007 — ThyssenKrupp Liften vs Il-Kummissjoni

35

2007/C 155/65

Kawża T-158/07: Rikors ippreżentat fis -7 ta' Mejju 2007 — COFAC vs Il-Kummissjoni

36

2007/C 155/66

Kawża T-159/07: Rikors ippreżentat fis — 7 ta' Mejju 2007 — COFAC vs Il-Kummissjoni

36

2007/C 155/67

Kawża T-161/07: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Mejju 2007 — Group Lottuss vs L-UASI — (COYOTE UGLY)

37

2007/C 155/68

Kawża T-162/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Mejju 2007 — Pigasos alieftiki naftiki etairia vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

37

2007/C 155/69

Kawża T-164/07 P: Appell imressaq fl-14 ta' Mejju 2007 minn Sundholm kontra s-sentenza mogħtija fl-1 ta' Marzu 2007 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-kawża F-30/05, Sunholm vs Il-Kummissjoni

38

2007/C 155/70

Kawża T-165/07: Kawża mressqa fit-8 ta' Mejju 2007 — Red Bull vs L-UASI — Grupo Osborne (TORO)

39

2007/C 155/71

Kawża T-166/07: Rikors ippreżentat fit-8 ta' Mejju 2007 — L-Italja vs Il-Kummissjoni

39

2007/C 155/72

Kawża T-169/07: Rikors ippreżentat fis-16 ta' Mejju 2007 — Longevity Health Products Inc. vs L-UASI — Celltech (Cellutrim)

40

2007/C 155/73

Kawża T-174/07: Rikors ippreżentat fil-21 ta' Mejju 2007 — Volkswagen AG vs L-UASI

40

2007/C 155/74

Kawża T-180/07: Rikors ippreżentat fl-24 ta' Mejju 2007 — Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid vs L-UASI (MADRIDEXPORTA)

41

2007/C 155/75

Kawża T-183/07: Rikors ippreżentat fit-28 ta' Mejju 2007 — Il-Polonja vs Il-Kummissjoni

41

2007/C 155/76

Kawża T-438/05: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Mejju 2007 — Daishowa Seiki vs L-UASI — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (BIG PLUS)

42

2007/C 155/77

Kawża T-148/06: Digriet tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Mejju 2007 — Marie Claire vs L-UASI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

42

 

Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2007/C 155/78

Kawża F-97/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Mejju 2007 — López Teruel vs L-UASI (Uffiċjali — Invalidità — Ċaħda ta' talba sabiex jissejjaħ Kumitat ta' Invalidità)

43

2007/C 155/79

Kawża F-99/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-22 ta' Mejju 2007 — López Teruel vs L-UASI (Uffiċjali — Leave tal-mard — Assenza mhux awtorizzata — Proċedura ta' arbitraġġ — Terminu ta' żmien għall-għażla ta' tabib indipendenti)

43

2007/C 155/80

Kawża F-2/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-2 ta' Mejju 2007 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Assigurazzjoni kontra aċċidenti u mard fuq il-post tax-xogħol — Aċċidenti fuq il-post tax-xogħol — Għeluq tal-proċedura ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 73 ta' l-Istatut)

44

2007/C 155/81

Kawżi magħquda F-27/06 u F-75/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) ta' l-24 ta' Mejju 2007 — Lofaro vs Il-Kummissjoni (Uffiċjali — Membru tal-persunal temporanju — Estensjoni tal-perijodu ta' prova — Tkeċċija fit-tmiem tal-perijodu ta' prova — Atti li dwarhom qed isir ilment — Terminu għat-tressiq ta' l-ilment — Inammissibbiltà)

44

2007/C 155/82

Kawża F-43/07: Rikors ippreżentat fid-9 ta' Mejju 2007 — Korjus vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

44

2007/C 155/83

Kawża F-44/07: Rikors ippreżentat fl-14 ta' Mejju 2007 — Barbin vs Il-Parlament

45

2007/C 155/84

Kawża F-92/06: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Mejju 2007 — Antas vs Il-Kunsill

45


MT

 

Top