EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:138:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 138, 22 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
22 ta' Ġunju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kummissjoni

2007/C 138/01

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 li tikkonċerna l-pjan emendat għar-rimi ta' skart radjuattiv mill-impjant ta' dekontaminazzjoni u rkupru ta' l-uranju SOCATRI fis-sit Tricastin fi Franza, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

1

2007/C 138/02

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 li tikkonċerna pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv li jirriżulta mid-dekommissjonar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Obrigheim li jinsab fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

2

2007/C 138/03

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-pjan għar-rimi ta' l-iskart radjuattiv li joriġina mill-emenda ta' l-awtorizzazzjonijiet għar-rilaxx ta' tnixxijat radjuattivi ta' gass u likwidu minħabba ż-żarmar ta' l-INB 91 u l-bdil tal-missjonijiet ta' l-INB 141 fl-Impjant Nukleari ta' Creys-Malville fi Franza, bi qbil ma' l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

3


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 138/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) (1)

4


 

III   Atti preparatorji

 

Kummissjoni

2007/C 138/05

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

5


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 138/06

Rata tal-kambju ta' l-euro

13

2007/C 138/07

Dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

14

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2007/C 138/08

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

18

2007/C 138/09

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għajnuniet mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli

24

2007/C 138/10

Sommarju ta' l-informazzjoni komunikata mill-Istati Membri dwar l-Għajnuna ta' l-Istat mogħtija b'konnessjoni mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-Għajnuna ta' l-Istat għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

31


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2007/C 138/11

L-aħħar pubblikazzjoni ta' dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-KummissjoniĠU C 126, 7.6.2007

36

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2007/C 138/12

Avviż ta' bidu ta' reviżjoni parzjali interim tal-miżuri ta' antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti pajpijiet u tubi, tal-ħadid jew l-azzar li joriġinaw, inter alia, fir-Russja

37

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2007/C 138/13

Notifika ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata (1)

39

2007/C 138/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

40

2007/C 138/15

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

41


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top