Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:316E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 316, 22 ta' Diċembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

Ħarġa speċjali

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
22 ta' Diċembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2006 — 2007

 

Dati tas-seduti: 29 u 30 ta' Novembru 2006

 

L-Erbgħa, 29 ta' Novembru 2006

2006/C /01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dokumenti mressqa

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (preżentazzjoni)

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Aġenda

Dibattitu dwar il-futur ta' l-Ewropa (dibattitu)

Verifika tas-setgħat

Kompożizzjoni tal-Parlament

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Laqgħa għolja Russja/Unjoni Ewropea (dibattitu)

Adeżjoni tal-Bulgarija — Adeżjoni tar-Rumanija (dibattitu)

Konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tar-ristrutturazzjonijiet fis-settur tal-karrozzi fl-Ewropa (dibattitu)

Strument ta' finanzjament Ewropew għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet talbniedem madwar id-dinja ***I (dibattitu)

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013, FP7) ***II — Regoli dwar parteċipazzjoni għall-implimentazzjoni tas-seba' programm kwadru tal-KE (2007- 2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka ***I — Regoli għal parteċipazzjoni fis-Seba' Programm Qafas tal-Euratom (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka * — Programm Speċifiku Nies (Is-seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) * — Programm speċifiku: Ideat 2007-2013 (is-seba' Programm ta' Qafas RDTD) * — Programm speċifiku Kapaċitajiet 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD) * — Programm speċifiku Koperazzjoni 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas ta' l-RTDD) * — Programm speċifiku li għandu jiġi implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba-Programm Kwadru tal-KE RTDD, 2007-2013) * — Programm speċifiku li jrid ikun implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċĊentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka Nukleari, 2007-2011) * — Programm speċifiku tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (is-Seba' Qafas ta' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka, 2007-2011) * (dibattitu)

Tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi ***I (dibattitu)

Drittijiet tal-pazjenti fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

15

 

Il-Ħamis, 30 ta' Novembru 2006

2006/C /02

MINUTI

17

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Sustanzi attivi farmaċewtiċi (dikjarazzjoni bil-miktub)

AIDS (dibattitu)

Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (dibattitu)

Ngħaddu għal veloċità għola — stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u l-iżvilupp (dibattitu)

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Ħin tal-votazzjonijiet

L-armonizzazzjoni ta' regoli tekniċi u ta' proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' lavjazzjoni ċivili ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Dispożizzjonijiet tekniċi għad-dgħajjes li jinnavigaw fl-ibħra interni ***I (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima ta' Sħubija fil-qasam tas-Sajd bejn il-KE u l-Kap Verde * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew għall-Investiment * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Reviżjoni ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura — Arranġament transitorji rigward illingwi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

It-twaqqif ta' Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali * (votazzjoni finali)

Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali (attivitajiet marbuta mat-Titolu VI tat-Trattat dwar l- UE) * (votazzjoni finali)

Adeżjoni tal-Bulgarija (votazzjoni)

Adeżjoni tar-Rumanija (votazzjoni)

Attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013, FP7) ***II (votazzjoni)

Regoli dwar parteċipazzjoni għall-implimentazzjoni tas-seba' programm kwadru tal-KE (2007-2013), tixrid tar-riżultati tar-riċerka ***I (votazzjoni)

Tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi ***I (votazzjoni)

Sistema integrata Ewropea ta' l-istatistika dwar il-protezzjoni soċjali (SESPROS) ***I (votazzjoni)

Regoli għal parteċipazzjoni fis-Seba' Programm Qafas tal-Euratom (2007-2013), tixrid tarriżultati tar-riċerka * (votazzjoni)

Programm Speċifiku Nies (Is-seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)

Programm speċifiku: Ideat 2007-2013 (is-seba' Programm ta' Qafas RDTD) * (votazzjoni)

Programm speċifiku Kapaċitajiet 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD) * (votazzjoni)

Programm speċifiku Koperazzjoni 2007-2013 (is-Seba' Programm ta' Qafas ta' l-RTDD) * (votazzjoni)

Programm speċifiku li għandu jiġi implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba-Programm Kwadru tal-KE RTDD, 2007-2013) * (votazzjoni)

Programm speċifiku li jrid ikun implimentat permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta (is-Seba' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka Nukleari, 2007-2011) * (votazzjoni)

Programm speċifiku tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (is-Seba' Qafas ta' Programm ta' Taħriġ u ta' Riċerka, 2007-2011) * (votazzjoni)

Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (votazzjoni)

AIDS (votazzjoni)

Is-sitwazzjoni tal-persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (votazzjoni)

Ngħaddu għal veloċità għola — stabbiliment ta' sħubija ġdida għall-imprenditorija u liżvilupp (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

29

ANNESS I

31

ANNESS II

46

TESTI ADOTTATI

102

P6_TA(2006)0504
L-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi u tal-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' lavjazzjoni ċivili ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tal-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD))

102

P6_TC1-COD(2006)0209
Posizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru.../2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r- Regoalment tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 dwar l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tal-proċeduri amministrattivi fil-qasam ta' l-avjazzjoni ċivili

102

P6_TA(2006)0505
Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti ta' navigazzjoni interna ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/.../KE li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti ta' navigazzjoni interna (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0210
Posizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006 / .../KE* li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni

105

P6_TA(2006)0506
Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd KE — Kap Verde *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni tal-Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Kap Verde (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS))

108

P6_TA(2006)0507
Garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tagħti garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew ta' l-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal proġetti barra mill-Komunità (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS))

109

P6_TA(2006)0508
Formulazzjoni ġdida ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar formulazzjoni ġdida ta' l-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura, dispożizzjoni tranżitorja dwar il-lingwi wżati (2006/2244(REG))

115

P6_TA(2006)0509
Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jwaqqaf Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

116

P6_TA(2006)0510
Aġenzija għad-Drittijiet tal-Bniedem — Attivitajiet fil-qasam tat-Titolu VI tat-Trattat ta' l- UE *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tinkariga lill-Aġenzija ta' l-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali sabiex tmexxi l-attivitajiet tagħha floqsma msemmija fit-Titolu VI tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea (COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS))

117

P6_TA(2006)0511
Adeżjoni tal-Bulgarija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-adeżjoni tal-Bulgarija ma' l-Unjoni Ewropea (2006/2114(INI))

117

P6_TA(2006)0512
Adeżjoni tar-Rumanija
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-adeżjoni tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea (2006/2115 (INI))

121

P6_TA(2006)0513
FP7 — Ir-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunita? Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007 — 2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD))

125

P6_TC2-COD(2005)0043
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Deċiżjoni Nru .../2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)

125

ANNESS I

133

ANNESS II
ANALIŻI INDIKATTIVA TAL-PROGRAMMI

169

ANNESS III
SKEMI TA' FINANZJAMENT

170

P6_TA(2006)0514
Ir-regoli għall-parteċipazzjoni — FP7 — KE ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' intrapriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f'azzjonijiet fi ħdan is-Seba' Programm ta' Qafas u għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD))

173

P6_TC1-COD(2005)0277
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f'azzjonijiet taħt is-Seba' Programm ta' Qafas u għat-tixrid tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013)

173

ANNESS
FOND TA' GARANZIJA LILL-PARTEĊIPANT

198

P6_TA(2006)0515
Suq ta' oġġetti pirotekniċi ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0194
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi

199

ANNESS I
IL-REKWIŻITI ESSENZJALI TA' SIKUREZZA

212

ANNESS II
IL-PROĊEDURI TAL-VALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

214

ANNESS III
IL-KRITERJI MINIMI LI JITQIESU MILL-ISTATI MEMBRI GĦALL-KORPI RESPONSABBLI MILLVALUTAZZJONI TAL-KONFORMITÀ

222

ANNESS IV
IL-MARKA TA' KONFORMITÀ

223

P6_TA(2006)0516
Is-sistema Ewropea ta' l-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta' l-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD))

223

P6_TC1-COD(2006)0004
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-30 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva (KE) Nru .../2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta' l-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS)

224

ANNESS I
IS-SISTEMA PRINĊIPALI TA' ESSPROS

228

ANNESS II
MODULU DWAR IL-BENEFIĊJARJI TAL-PENSJONI

229

ANNESS III
ĠBIR BI PROVA TA' INFORMAZZJONI DWAR IL-BENEFIĊĊJI NETTI TAL-ĦARSIEN SOĊJALI

229

P6_TA(2006)0517
Regoli għall-parteċipazzjoni — FP7 — Euratom *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill (Euratom) li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni ta' intrapriżi, ċentri tar-riċerka u universitajiet f'azzjonijiet skond is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u għat-tixrid tarriżultati tar-riċerka (2007-2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS))

230

P6_TA(2006)0518
Il-programm speċifiku “In-Nies” (Is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilprogramm speċifiku ’In-Nies’ li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (COM(2005)0442 — C6-0383/2005 — 2005/0187(CNS))

252

P6_TA(2006)0519
Programm Speċifiku “Ideat” (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilprogramm speċifiku “Ideat” li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

265

P6_TA(2006)0520
Programm speċifiku “Kapaċitajiet” (is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilprogramm speċifiku “Kapaċitajiet” li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal- Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (COM(2005) 0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS))

272

P6_TA(2006)0521
Programm speċifiku “Koperazzjoni” (Is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il- Programm Speċifiku “Koperazzjoni” li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2013) tal- Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (COM(2005) 0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS))

290

P6_TA(2006)0522
Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (Is-Seba' Programm ta' Qafas RTDD, 2007-2013) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il- Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka taħt is-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u attivitajiet ta' dimostrazzjoni (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS))

344

P6_TA(2006)0523
Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta'
Riċerka Konġunta (Is-Seba' Programm Qafas ta' Riċerka u Taħriġ Nukleari, 2007-2011)* Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il- Programm Speċifiku li għandu jitwettaq permezz ta' azzjonijiet diretti miċ-Ċentru ta' Riċerka Konġunta li jimplimenta s-Seba' Programm Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta' taħriġ u riċerka nukleari (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS))

352

P6_TA(2006)0524
Il-Programm Speċifiku tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Is-Seba' Programm ta' Riċerka u Taħriġ Nukleari, 2007-2011) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il- Pogramm speċifiku li jimplimenta s-Seba' Programm ta' Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (Euratom) għar-riċerka nukleari u attivitajiet ta' taħriġ (COM(2005)0445 — C6-0386/2005 — 2005/0190(CNS))

356

P6_TA(2006)0525
Spazju ta' liberta?, ta' sigurta' u ta' ġustizzja (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-progress li nkiseb mill-UE fil-ħolqien ta' spazju ta' libertà, ta' sigurta' u ta' ġustizzja (AFSJ) (Artikoli 2 u 39 tat-Trattat UE)

361

P6_TA(2006)0526
AIDS
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-AIDS

366

P6_TA(2006)0527
Is-sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni ta' persuni b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea mkabbra: il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew 2006-2007 (2006/2105(INI))

370

P6_TA(2006)0528
Wasal iż-żmien li ningranaw — Noħolqu Ewropa ta' imprenditorija u tkabbir
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Wasal iż-żmien li ningranaw — Noħolqu Ewropa ta' imprenditorija u tkabbir (2006/2138(INI))

378


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

NI

Membri mhux Affiljati

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 316 E.

MT

 

Top