EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:314E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 314, 21 ta' Diċembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

Ħarġa speċjali

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
21 ta' Diċembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2006 — 2007

 

Dati tas-seduti: 13 — 16 ta' Novembru 2006

 

It-Tnejn, 13 ta' Novembru 2006

2006/C /01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Petizzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub u mistoqsijiet orali (preżentazzjoni)

Dokumenti mressqa

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Abbozz ta' baġit ġenerali għas-sena finanzjarja 2007 (data ta' skadenza għat-tressiq ta' emendi)

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Rapport annwali 2006 dwar iż-żona ta' l-Euro (dibattitu)

Politika Komunitarja fil-qasam ta' l-Ambjent Marittimu ***I — Strateġija tematika dwar l-ambjent marittimu (dibattitu)

Nuqqasijiet fin-network ta' l-elettriku Ewropew (dibattitu)

Kwoti tal-ħalib (dibattitu)

Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * — Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti filqafas tal-CAP * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

13

 

It-Tlieta, 14 ta' Novembru 2006

2006/C /02

MINUTI

15

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti ta' l-Awdituri — 2005 (dibattitu)

Intrapriża komuni għas-sistema Ewropea għall-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru (SESAR) * (dibattitu)

Tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju ***I (dibattitu)

Kreditu ipotekarju (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Sistemi ta' appoġġ dirett fil-qafas tal-CAP u appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fondi Agrikoli Ewropej għall-iżvilupp rurali (EAFRD) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim bejn il-KE u l-Kanada dwar il-koperazzjoni fil-qasam ta' l-edukazzjoni ogħla, ittaħriġ u ż-żgħażagħ * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima bejn il-KE u l-Istati Uniti ta' l-Amerika fil-qasam ta' l-edukazzjoni għolja u ledukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Skemi ta' sigurtà soċjali applikabbli għal ħaddiema u membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Użu ta' speċji eżotiċi u speċji barranin f' ambjent lokali fl-akwakultura * (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Aċċess għall-informazzjoni, parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u għal merkanzija impurtata minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

It-Tielet Kontribuzzjoni tal-Komunità għall-Fond għal Struttura ta' Kenn f'Chernobyl * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-korruzzjoni * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Gérard Onesta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Politika Komunitarja fil-qasam ta' l-Ambjent Marittimu ***I (votazzjoni)

Tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju ***I (votazzjoni)

Modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti fil-qafas tal-CAP * (votazzjoni)

Intrapriża komuni għas-sistema Ewropea għall-immaniġġjar tat-traffiku ta' l-ajru (SESAR) * (votazzjoni)

Seduta formali — Ġeorġja

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Rapport annwali 2006 dwar iż-żona ta' l-Euro (votazzjoni)

Strateġija tematika dwar l-ambjent marittimu (votazzjoni)

Kreditu ipotekarju (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Programm leġiżlativ u ta' ħidma tal-Kummissjoni 2007 (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Logħob tal-flus u imħatri sportivi fis-suq intern (dibattitu)

Strateġija ta' qafas ġdid għall-multilingwiżmu (dibattitu)

Sistemi ta' preferenza ġeneralizzati ta' l-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

33

ANNESS I

35

ANNESS II

45

TESTI ADOTTATI

65

P6_TA(2006)0468
Sistemi ta' appoġġ dirett fil-qafas tal-CAP u appoġġ għall-iżvilupp rurali permezz tal-Fondi Agrikoli Ewropej għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jirrevedi u jikkoreġi r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi r-regoli komuni għall-iskemi ta' appoġġ dirett fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ favur il-bdiewa u li jirrevedi r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 li jikkonċerna l-appoġġ għall-iżvilupp rurali permezz tal- Fondi Agrikoli Ewropej għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (COM(2006)0500 — C6-0335/2006 — 2006/0172 (CNS))

65

P6_TA(2006)0469
Ftehima bejn il-KE u l-Kanada li jistabbilixxi qafas għall-kooperazzjoni fil-qasam ta' ledukazzjoni ogħla, it-taħriġ u ż-żgħażagħ *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni ta' Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u tal-gvern tal-Kanada li jistabbilixxi qafas għallkooperazzjoni fil-qasam ta' l-edukazzjoni ogħla, it-taħriġ u ż-żgħażagħ (COM(2006)0274 — C6-0255/2006 — 2006/0096(CNS))

65

P6_TA(2006)0470
Ftehima bejn il-KE u l-Istati Uniti ta' l-Amerika fil-qasam ta' l-edukazzjoni għolja u t-taħriġ vokazzjonali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni ta' Ftehima bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika li jġedded mill-ġdid ilprogramm ta' kooperazzjoni fil-qasam ta' l-edukazzjoni għolja u t-taħriġ vokazzjonali (COM(2006)0180 — C6-0174/2006 — 2006/0061(CNS))

66

P6_TA(2006)0471
Skemi ta' sigurtà soċjali għall-persuni impjegati u għal membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) No 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi ta' sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (COM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258(COD))

67

P6_TC1-COD(2005)0258
Pożizzjoni tal-parlament ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tar-Regolament (KE) Nru .../2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r- Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għallpersuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u għall-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fi ħdan il-Komunità

67

ANNESS

68

P6_TA(2006)0472
Akkwakultura: użu ta' speċi eżotiċi u assenti lokalment *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar lużu ta' speċi eżotiċi u assenti lokalment fl-akkwakultura (COM(2006)0154 — C6-0137/2006 — 2006/0056(CNS))

73

P6_TA(2006)0473
L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jimmodifika r-Regolament (KE) nru 104/2000 tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u ta' l-akwakultura (COM(2006)0233 — C6-0202/2006 — 2006/0081(CNS))

76

P6_TA(2006)0474
Emenda għall-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, ta' emenda għall-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (COM(2006)0338 — C6-0276/2006 — 2006/0113(CNS))

76

P6_TA(2006)0475
L-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju ta' oġġetti impurtati minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar leżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud u d-dazju ta' oġġetti impurtati minn persuni li jkunu qed jivvjaġġaw minn pajjiżi terzi (COM(2006)0076 — C6-0078/2006 — 2006/0021(CNS))

77

P6_TA(2006)0476
It-Tielet Kontribut tal-Komunità lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall- Fond ta' Kenn ta' Chernobyl *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l- Ewwel Pagament tat-Tielet Kontribut tal-Komunità lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl (COM(2006)0305 — C6-0251/2006 — 2006/0102(CNS))

79

P6_TA(2006)0477
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-korruzzjoni *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill, f'isem il- Komunità Ewropea, dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (COM(2006)0082 — C6-0105/2006 — 2006/0023(CNS))

80

P6_TA(2006)0478
Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-EAFRD *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD) (COM(2006)0237 — C6-0237/2006 — 2006/0082(CNS))

81

P6_TA(2006)0479
Talba għad-difiża ta' l-immunità ta' Gabriele Albertini
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar talba għad-difiża ta' l-immunità u tal-privileġġi ta' Gabriele Albertini (2006/2099(IMM))

82

P6_TA(2006)0480
Talba għad-difiża ta' l-immunità ta' Gabriele Albertini
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar talba għad-difiża ta' l-immunità u tal-privileġġi ta' Gabriele Albertini (2006/2122(IMM))

82

P6_TA(2006)0481
Talba għad-difiża ta' l-immunità ta' Gérard Onesta
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-talba għall-ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Gérard Onesta (2006/2121(IMM))

84

P6_TA(2006)0482
Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu ***I
Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD))

86

P6_TC1-COD(2005)0211
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2007/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas għal Azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-Politika ta' l-Ambjent Marittimu (Direttiva dwar l-Istrateġija Marittima)

86

ANNESS I
KONDIZZJONIJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLI 4 U 11

106

ANNESS II
ARTIKOLU 9 (1)

107

ANNESS III
ARTIKOLI 10(1), 11(1) u 13(1)

108

ANNESS IV
ARTIKOLU 12(1)

109

ANNESS V
ARTIKOLU 13(1)

110

ANNESS VI
ARTIKOLU 16(1)

111

P6_TA(2006)0483
Tagħmir ta' kejl li fih il-merkurju ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju (COM(2006)0069 — C6-0064/2006 — 2006/0018(COD))

111

P6_TC1-COD(2006)0018
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda Direttiva tal- Kunsill 76/769/KEE dwar restrizzjonijiet dwar it-tqegħid fis-suq ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih ilmerkurju

112

ANNESS

114

P6_TA(2006)0484
Impriża Konġunta għas-sistema Ewropea ta' l-immaniġġjar tat-traffiku bl-ajru (SESAR) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar listabbiliment ta' Impriża Konġunta biex tiżviluppa s-sistema Ewropea tal-ġenerazzjoni l-ġdida għallimmaniġġjar tat-traffiku bl-ajru (SESAR) (COM(2005)0602 — C6-0002/2006 — 2005/ 0235(CNS))

115

P6_TA(2006)0485
Rapport annwali 2006 dwar iż-żona ta' l-ewro
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport annwali 2006 dwar iż-żona ta' l-ewro (2006/2239(INI))

125

P6_TA(2006)0486
Strateġija Tematika dwar l-Ambjent Marittimu
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Strateġija Tematika dwar il-Protezzjoni u l-Konservazzjoni ta' l-Ambjent Marittimu (2006/2174(INI))

131

P6_TA(2006)0487
Kreditu ipotekarju
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kreditu fuq l-ipoteki fl-UE(2006/2102(INI))

136

 

L-Erbgħa, 15 ta' Novembru 2006

2006/C /03

MINUTI

143

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Is-servizzi fis-suq intern ***II (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Strateġija ta' qafas ġdid għall-multilingwiżmu (votazzjoni)

Sistemi ta' preferenza ġeneralizzati ta' l-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Merħba uffiċjali

Seduta formali — Il-Qatar

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Is-servizzi fis-suq intern ***II (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)

Konferenza dwar il-projbizzjoni ta' armi bijoloġiċi u tossiċi (BTA), bombi ta' frammentazzjoni u armi konvenzjonali (dibattitu)

Inizjattiva Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni ċivili (dibattitu)

Qafas għall-aġenziji regolatorji Ewropej (dibattitu)

Strateġija għall-Baħar Baltiku għad-Dimensjoni tat-Tramuntana (dibattitu)

L-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà fil-kuntest ta' l-ESDP (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

L-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà fil-kuntest ta' l-ESDP (tkomplija taddibattitu)

Suċċessjonijiet u testmenti (dibattitu)

In-nisa fil-politika internazzjonali (dibattitu)

Ġlieda kontra l-ittraffikar tal-persuni — approċċ integrat u proposti għal pjan ta' azzjoni (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

151

ANNESS I

153

ANNESS II

157

TESTI ADOTTATI

207

P6_TA(2006)0488
Strateġija ta' Qafas ġdida għall-multilingwiżmu
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar strateġija ta' qafas ġdida għall-multilingwiżmu (2006/2083(INI))

207

P6_TA(2006)0489
Is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi ta' l-Unjoni Ewropea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi ta' l-Unjoni Ewropea

210

P6_TA(2006)0490
Is-servizzi fis-suq intern ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern (10003/4/2006 — C6-0270/2006 — 2004/0001(COD))

212

P6_TC2-COD(2004)0001
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fil-15 ta' Novembru 2006 bil-ħsieb li tiġi adottata Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq

213

 

Il-Ħamis, 16 ta' Novembru 2006

2006/C /04

MINUTI

255

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Rapport annwali ta' l-Ombudsman (2005) (dibattitu)

White paper dwar politika ta' komunikazzjoni Ewropea (dibattitu)

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Stqarrija tal-President

Ħin tal-votazzjonijiet

Ftehima dwar is-sajd bejn l-UE u l-Mawritanja * (votazzjoni)

Sitwazzjoni f'Gaża (votazzjoni)

Konferenza dwar il-projbizzjoni ta' armi bijoloġiċi u tossiċi (BTA), bombi ta' frammentazzjoni u armi konvenzjonali (votazzjoni)

Strateġija għall-Baħar Baltiku għad-Dimensjoni tat-Tramuntana (votazzjoni)

L-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà fil-kuntest ta' l-ESDP (votazzjoni)

Suċċessjonijiet u testmenti (votazzjoni)

In-nisa fil-politika internazzjonali (votazzjoni)

Ġlieda kontra l-ittraffikar tal-persuni — approċċ integrat u proposti għal pjan ta' azzjoni (votazzjoni)

Rapport annwali ta' l-Ombudsman (2005) (votazzjoni)

White paper dwar politika ta' komunikazzjoni Ewropea (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Aġenda

Famaguste / Varosha (dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

L-Etjopja

Il-Bangladexx

L-Iran

Ħin tal-votazzjonijiet

L-Etjopja (votazzjoni)

Il-Bangladexx (votazzjoni)

L-Iran (votazzjoni)

Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

267

ANNESS I

269

ANNESS II

286

TESTI ADOTTATI

324

P6_TA(2006)0491
Ftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal- Mawritanja*
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar ilftehima ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Mawritanja (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

324

P6_TA(2006)0492
Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża

324

P6_TA(2006)0493
Konvenzjoni dwar Armi Bijoloġiċi u Tossiċi
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Konvenzjoni dwar il-projbizzjoni ta' Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), bombi ta' frammentazzjoni u armi konvenzjonali

327

P6_TA(2006)0494
Strateġija tal-Baħar Baltiku għad-Dimensjoni tat-Tramuntana
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Strateġija tal-Baħar Baltiku għad-Dimensjoni tat-Tramuntana (2006/2171(INI))

330

P6_TA(2006)0495
L-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà fil-kuntest ta' l-ESDP
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà filkuntest ta' l-ESDP (2006/2033(INI))

334

P6_TA(2006)0496
Suċċessjoni u testmenti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar suċċessjoni u testmenti (2005/2148(INI))

342

ANNESS
RAKKOMANDAZZJONIJIET DETTALJATI DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

344

P6_TA(2006)0497
In-nisa fil-politika internazzjonali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar in-nisa fil-politika internazzjonali (2006/2057(INI))

347

P6_TA(2006)0498
Ġlieda kontra l-ittraffikar tal-persuni
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni — approċċ integrat u proposti għal pjan ta' azzjoni (2006/2078(INI))

355

P6_TA(2006)0499
Rapport annwali ta' l-Ombudsman għas-sena 2005
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet ta' l-Ombudsman Ewropew fis-sena 2005 (2006/2117(INI))

365

P6_TA(2006)0500
Politika ta' Komunikazzjoni Ewropea
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-White Paper dwar Politika ta' Komunikazzjoni Ewropea (2006/2087(INI))

369

P6_TA(2006)0501
Etjopja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Etjopja

376

P6_TA(2006)0502
Bangladexx
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar Bangladexx

377

P6_TA(2006)0503
Iran
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Iran

379


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

NI

Membri mhux Affiljati

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 314 E.

MT

 

Top