EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:306E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 306, 15 ta' Diċembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

Ħarġa speċjali

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
15 ta' Diċembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2006 — 2007

 

Dati tas-seduti: 25 — 28 ta' Settembru 2006

 

It-Tnejn, 25 ta' Settembru 2006

2006/C /01

MINUTI

1

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Verifika tas-setgħat

Kalendarju tal-perjodi ta' sessoni

Avviż tal-President

Dokumenti mressqa

Petizzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Arja iktar nadifa għall-Ewropa ***I — Strateġija tematika dwar it-tniġġis fl-atmosfera (dibattitu)

Strateġija tematika għall-ambjent urban (dibattitu)

Kwittanza 2004: Taqsima I, il-Parlament Ewropew (dibattitu)

Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà (edukazzjoni u taħriġ) ***I (dibattitu)

Kompetenzi ewlenin għall-edukazzjoni u għat-tagħlim tul il-ħajja ***I (dibattitu)

l-inizjattivi intenzjonati biex jikkumplimentaw il-programmi skolastiċi nazzjonali permezz ta' materjali didattiċi adegwati biex jinkludu d-dimensjoni Ewropea (dibattitu)

Il-ħolqien ta' Qafas Ewropew ta' Kwalifiki (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

13

 

It-Tlieta, 26 ta' Settembru 2006

2006/C /02

MINUTI

15

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

White paper tal-Kummissjoni dwar servizzi ta' interess ġenerali (dibattitu)

Programm Komunitarju għall-impjiegi u s-solidarjetà soċjali — PROGRESS ***II (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew L-alloġġ u l-politika reġjonali (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni L-alloġġ u l-politika reġjonali (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunità parlamentari ta' Jannis Sakellariou (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-mezzi ta' komunikazzjoni u l-iżvilupp (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

l-inizjattivi intenzjonati biex jikkumplimentaw il-programmi skolastiċi nazzjonali permezz ta' materjali didattiċi adegwati biex jinkludu d-dimensjoni Ewropea (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Arja iktar nadifa għall-Ewropa ***I (votazzjoni)

Seduta formali — Il-Liberja

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

Kwittanza 2004: Taqsima I, il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà (edukazzjoni u taħriġ) ***I (votazzjoni)

Kompetenzi ewlenin għall-edukazzjoni u għat-tagħlim tul il-ħajja ***I (votazzjoni)

Strateġija tematika dwar it-tniġġis fl-atmosfera (votazzjoni)

Strateġija tematika għall-ambjent urban (votazzjoni)

Il-ħolqien ta' Qafas Ewropew ta' Kwalifiki (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

Progress tat-Turkija fit-triq għall-adeżjoni (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Programm Komunitarju għall-impjiegi u s-solidarjetà soċjali — PROGRESS ***II (tkomplija taddibattitu)

Protezzjoni ta' l-Euro mill-iffalsifikar — PERICLES * — Protezzjoni ta' l-Euro mill-iffalsifikar PERICLES — Stati Membri mhux parteċipanti * (dibattitu)

Konsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri waqt li jkunu għaddejjin proċeduri kriminali ġodda * (dibattitu)

Linji gwida strateġiċi komunitarji dwar il-koeżjoni *** (dibattitu)

GALILEO (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

27

ANNESS I

29

ANNESS II

38

TESTI ADOTTATI

95

P6_TA(2006)0359
Talba għad-difiża ta' l-immunità ta' Jannis Sakellariou
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-talba għad-difiża ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Jannis Sakellariou (2006/2145(IMM))

95

P6_TA(2006)0360
Il-midja u l-iżvilupp
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-midja u l-iżvilupp (2006/2080(INI))

96

P6_TA(2006)0361
Id-Dimensjoni Ewropea ta' materjal għat-tagħlim fl-iskejjel
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar inizjattivi biex jiġu kkumplimentati l-kurrikula ta' l-iskejjel li jipprovdu miżuri għal appoġġ xierqa biex tiġi inkluża d-dimensjoni Ewropea (2006/2041(INI))

100

P6_TA(2006)0362
Arja iktar nadifa għall-Ewropa ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (COM(2005)0447 — C6-0356/2005 — 2005/0183(COD))

102

P6_TC1-COD(2005)0183
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni tad-Direttiva 2006/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità ta' l-arja flambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa

103

ANNESS I
L-GĦANIJIET TAL-KWALITÀ TAD-DATA

121

ANNESS II
ID-DETERMINAZZJONI TAR-REKWIŻITI GĦALL-ISTIMA TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TAD-DIJOSSIDU TAL-KUBRIT, ID-DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU, U L-OSSIDI TAN-NITROĠENU, IL-PARTIĊELLI (PM10 u PM2.5), IĊ-ĊOMB, IL-MONOSSIDU TAL-KARBONJU U L-BENŻINA FL-ARJA TA' L-AMBJENT F'ŻONA JEW AGGLOMERAZZJONI

123

ANNESS III
IL-LOK TAL-PUNTI MNEJN JITTIEĦDU L-KAMPJUNI GĦALL-KEJL TAD-DIJOSSIDU TAL-KUBRIT, IDDIJOSSIDU TAN-NITROĠENU U L-OSSIDI TAN-NITROĠENU, IL-PARTIĊELLI (PM10 u PM2.5), IĊĊOMB, IL-MONOSSIDU TAL-KARBONJU U L-BENŻINA FL-ARJA TA' L-AMBJENT

124

ANNESS IV
KEJL TA' L-ISFONDI IRRISPETTIVAMENT MILL-KONĊENTRAZZJONI

126

ANNESS V
IL-KRITERJI GĦAD-DETERMINAZZJONI TA' L-GĦADD MINIMU TA' PUNTI MNEJN JITTIEĦDU LKAMPJUNI GĦALL-KEJL FISS TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TAD-DIJOSSIDU TAL-KUBRIT (SO2), IDDIJOSSIDU TAN-NITROĠENU (NO2) U L-OSSIDI TAN-NITROĠENU, IL-PARTIĊELLI (PM10, PM2.5), IĊĊOMB, IL-MONOSSIDU TAL-KARBONJU U L-BENŻINA FL-ARJA TA' L-AMBJENT

127

ANNESS VI
IL-METODI TA' REFERENZA GĦALL-ISTIMA TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TAD-DIJOSSIDU TALKUBRIT, ID-DIJOSSIDU TAN-NITROĠENU U L-OSSIDI TAN-NITROĠENU, IL-PARTIĊELLI (PM10 U PM2.5), IĊ-ĊOMB, IL-MONOSSIDU TAL-KARBONJU, IL-BENŻINA U L-OŻONU

128

ANNESSI VII
IL-VALURI TA' MIRA U L-GĦANIJIET GĦALL-MEDDA TWILA TAŻ-ŻMIEN GĦALL-OŻONU

129

ANNESS VIII
IL-KRITERJI GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI U L-GĦAŻLA TAL-PUNTI MNEJN JITTIEĦDU L-KAMPJUNI GĦALL-ISTIMI TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TA' L-OŻONU

131

ANNESS IX
IL-KRITERJI GĦAD-DETERMINAZZJONI TA' L-GĦADD MINIMU TA' PUNTI MNEJN JITTIEĦDU LKAMPJUNI GĦALL-KEJL FISS TAL-KONĊENTRAZZJONIJIET TA' L-OŻONU

132

ANNESS X
KEJL TA' SUSTANZI PREKURSURI TA' L-OŻONU

133

ANNESS XI
VALURI TA' LIMITU GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA TAL-BNEDMIN

134

ANNESS XII
IT-TAGĦRIF U L-LIMITI TAT-TWISSIJA

135

ANNESS XIII
LIVELLI KRITIĊI GĦALL-ĦARSIEN TAL-VEĠETAZZJONI

135

ANNESS XIV
IL-MIRA GĦAT-TNAQQIS TA' L-ESPOŻIZZJONI U L-VALUR TA' MIRA U L-VALUR TA' LIMITU GĦALL-PM2.5

135

ANNESS XV
TAGĦRIF LI GĦANDU JKUN INKLUŻ FIL-PJANIJIET LOKALI, REĠJONALI JEW NAZZJONALI JEW FIL-PROGRAMMI GĦAL TITJIB FIL-KWALITÀ TA' L-ARJA FL-AMBJENT TAĦT L-ARTIKOLU 21

136

ANNESS XVI
TAGĦRIF GĦALL-PUBBLIKU

139

ANNESS XVII
MIŻURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU FIS-SORS BIEX JAGĦMLUHA POSSIBBLI GĦALL-ISTATI MEMBRI SABIEX JILĦQU L-VALURI TA' LIMITU GĦALL-KWALITÀ TA' L-ARJA FIL-LIMITI TAŻŻMIEN STIPULAT

140

ANNESS XVIII
TABELLA TA' KORRELAZZJONI

140

P6_TA(2006)0363
Kwittanza 2004: Taqsima I — Il-Parlament Ewropew

143

143

145

P6_TA(2006)0364
Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobbiltà transnazzjonali fi ħdan il-Komunità għall-finijiet ta' edukazzjoni u taħriġ: Karta Ewropea ta' Kwalità għall-Mobbiltà (COM(2005)0450 — C6-0291/2005 — 2005/0179(COD))

160

P6_TC1-COD(2005)0179
Pożizzjoni tal-parlament ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni ta' Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobbiltà tranżnazzjonali fi ħdan il-Komunità għal finijiet ta'edukazzjoni u taħriġ: Karta Ewropea ta' Kwalità favur il-Mobbiltà

160

ANNESS
KARTA EWROPEA TA' KWALITÀ FAVUR IL-MOBBILTÀ

163

P6_TA(2006)0365
Kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja (COM(2005)0548 — C6-0375/2005 — 2005/0221(COD))

165

P6_TC1-COD(2005)0221
Pożizzjoni tal-parlament ewropeW adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Settembru 2006 bil-ħsieb ta' ladozzjoni ta' Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim matul il-ħajja

166

ANNESS
KOMPETENZI EWLENIN GĦAT-TAGĦLIM MATUL IL-ĦAJJA — QAFAS EWROPEW TA' REFERENZA

169

P6_TA(2006)0366
L-istrateġija tematika dwar it-tniġġis ta' l-arja
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tematika dwar it-tniġġis ta' l-arja (2006/2060(INI))

176

P6_TA(2006)0367
L-istrateġija tematika dwar l-ambjent urban
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija tematika dwar l-ambjent urban ((2006/2061(INI))

182

P6_TA(2006)0368
Il-ħolqien ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ħolqien ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (2006/2002(INI))

188

P6_TA(2006)0369
Projbizzjoni ta' prodotti li ġejjin mill-foka fl-Unjoni Ewropea
Dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-projbizzjoni ta' prodotti li ġejjin mill-foka fl-Unjoni Ewropea

194

 

L-Erbgħa, 27 ta' Settembru 2006

2006/C /03

MINUTI

196

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Kompożizzjoni tal-Parlament

Zona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja — Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni (dibattitu)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet

Protezzjoni ta' data personali (koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija) * (votazzjoni finali)

Protezzjoni ta' l-Euro mill-iffalsifikar — PERICLES * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protezzjoni ta' l-Euro mill-iffalsifikar PERICLES — Stati Membri mhux parteċipanti * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Konsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri waqt li jkunu għaddejjin proċeduri kriminali ġodda * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima dwar is-sajd bejn il-KE u l-Ginea-Bissaw * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz tal-Baġit ta' emenda Nru. 3/2006 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz tal-Baġit ta' emenda Nru 4/2006 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm Komunitarju għall-impjiegi u s-solidarjeta' soċjali — PROGRESS ***II (votazzjoni)

Linji gwida strateġiċi komunitarji dwar il-koeżjoni *** (votazzjoni)

White paper tal-Kummissjoni dwar servizzi ta' interess ġenerali (votazzjoni)

Progress tat-Turkija fit-triq għall-adeżjoni (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Sitwazzjoni fid-Darfur (dibattitu)

Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE ma' l-Indja (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

In-nisa fil-kummerċ internazzjonali (dibattitu)

It-titjib tas-sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tas-sajd (dibattitu)

L-isfruttar ta' barbun tat-tbajja' u ta' lingwat fil-Baħar tat-Tramuntana * (dibattitu)

Tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti (dibattitu)

Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

206

ANNESS I

208

ANNESS II

219

TESTI ADOTTATI

263

P6_TA(2006)0370
Protezzjoni ta' data personali *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni ta' qafas tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-koperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet kriminali (COM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS))

263

P6_TA(2006)0371
Protezzjoni ta' l-Euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għallprotezzjoni ta' l-Euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles”) (COM(2006)0243 — C6-0179/2006 — 2006/0078(CNS))

264

P6_TA(2006)0372
Protezzjoni ta' l-Euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) — Stati Membri mhux parteċipanti *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li testendi għall-Istati Membri li mhumiex parteċipanti l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 2006/.../KE li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għallprotezzjoni ta' l-Euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) (COM(2006)0243 — C6-0180/2006 — 2006/0079(CNS))

264

P6_TA(2006)0373
Konsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea waqt li jkunu għaddejjin proċeduri kriminali ġodda *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-konsiderazzjoni ta' kundanni fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea waqt li jkunu għaddejjin proċeduri kriminali ġodda (COM(2005)0091 — C6-0235/2005 — 2005/0018(CNS))

265

P6_TA(2006)0374
Ftehima dwar is-sajd bejn il-KE u l-Ginea-Bissaw *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar ilkonklużjoni ta' ftehima fil-forma ta' skambju ta' ittri dwar l-estensjoni tal-protokoll li jiffissa lopportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati fil-ftehima bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Ginea-Bissaw dwar is-sajd fl-ilmijiet tal-Ginea-Bissaw għallperjodu bejn is-16 ta' Ġunju 2006 u l-15 ta' Ġunju 2007 (COM(2006)0182 — C6-0167/2006 — 2006/0065(CNS))

270

P6_TA(2006)0375
Abbozz ta' baġit ta' emenda 3/2006 (Emendi)
Emendi għal Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 3/2006 ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006, Taqsima III — Kummissjoni, Taqsima VIII Parti B — Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad- Data (11297/2006 — C6-0239/2006 — 2006/2119(BUD))

271

P6_TA(2006)0376
Abbozz ta' baġit li jemenda Nru 3/2006
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-Abbozz ta' baġit li jemenda Nru 3/2006 ta' l- Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006, Taqsima III — Kummissjoni, Taqsima VIII Parti B — Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (11297/2006 — C6-0239/2006 — 2006/2119(BUD))

273

P6_TA(2006)0377
Abbozz ta' baġit li jemenda Nru 4/2006
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar l-Abbozz li jemenda l-baġit Nru 4/2006 ta' l- Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006, Taqsima III, Kummissjoni (11298/2006 — C6-0247/2006 — 2006/2149(BUD))

274

P6_TA(2006)0378
PROGRESS ***II
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward ta' ladozzjoni ta' deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm Komunitarju għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali — PROGRESS (6282/3/2006 — C6-0272/2006 — 2004/0158 (COD))

275

P6_TA(2006)0379
Linji gwida strateġiċi dwar il-koeżjoni ***
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida strateġiċi Komunitarji dwar il-koeżjoni (11807/2006 — C6-0266/2006 — 2006/0131(AVC))

276

P6_TA(2006)0380
Servizzi ta' interess ġenerali
dwar il-’White Paper’ tal-Kummissjoni dwar servizzi ta' interess ġenerali (2006/2101(INI))

277

P6_TA(2006)0381
Il-progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni (2006/2118 (INI))

284

 

Il-Ħamis, 28 ta' Settembru 2006

2006/C /04

MINUTI

297

PROĊEDURI TAS-SEDUTII

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (dibattitu)

Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (dibattitu)

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Ħin tal-votazzjonijiet

Żieda u titjib ta' l-assistenza ta' l-Unjoni Ewropea: miżuri ta' l-2006 għal assistenza effettiva (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-isfruttar ta' barbun tat-tbajja' u ta' lingwat fil-Baħar tat-Tramuntana * (votazzjoni)

Produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u l-indikazzjonijiet li jirreferu għalihom filprodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel * (votazzjoni)

GALILEO (votazzjoni)

Politika komuni ta' l-Immigrazzjoni (votazzjoni)

Sitwazzjoni fid-Darfur (votazzjoni)

Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali ta' l-UE ma' l-Indja (votazzjoni)

In-nisa fil-kummerċ internazzjonali (votazzjoni)

It-titjib tas-sitwazzjoni ekonomika fil-qasam tas-sajd (votazzjoni)

Tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti (votazzjoni)

Nanoxjenzi u nanoteknoloġiji (2005-2009) (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Aġenda tas-sessjoni parzjali li jmiss

Samit ASEM (Helsinki, bejn l-10 u l-11 ta' Settembru 2006) (dibattitu)

Azzjonijiet futuri fil-qasam tal-privattivi (dibattitu)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

310

ANNESS I

312

ANNESS II

325

TESTI ADOTTATI

373

P6_TA(2006)0382
Żieda u titjib ta' l-għajnuna ta' l-UE: Miżuri għall-2006 għal għajnuna aktar effettiva
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar “Kooperazzjoni aktar u aħjar: il-pakkett għall-2006 dwar għajnuna effettiva ta' l-UE” (2006/2208(INI))

373

P6_TA(2006)0383
L-isfruttar tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil-Baħar tat-Tramuntana *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-barbun tat-tbajja' u tal-lingwata fil- Baħar tat-Tramuntana (COM(2005)0714 — C6-0034/2006 — 2006/0002(CNS))

381

P6_TA(2006)0384
Il-produzzjoni u l-ittikkettar ta' prodotti organiċi *
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 dwar il-produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u lindikazzjonijiet li jirreferu għalihom fil-prodotti agrikoli u fl-oġġetti ta' l-ikel (COM(2005)0671 — C6-0033/2006 — 2005/0279(CNS))

387

P6_TA(2006)0385
Galileo
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni attwali tal-programm Galileo

393

P6_TA(2006)0386
Politika Komuni ta' l-UE dwar l-immigrazzjoni
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-politika komuni ta' l-UE dwar l-immigrazzjoni

394

P6_TA(2006)0387
Is-sitwazzjoni fid-Darfur
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sitwazzjoni fid-Darfur

397

P6_TA(2006)0388
Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u ta' kummerċ ta' l-UE ma' l-Indja
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi u ta' kummerċ ta' l-UE ma' l- Indja (2006/2034(INI))

400

P6_TA(2006)0389
In-nisa u l-kummerċ internazzjonali
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar perspettivi tan-nisa fil-kummerċ internazzjonali (2006/2009 (INI))

413

P6_TA(2006)0390
It-titjib tal-qagħda ekonomika ta' l-industrija tas-sajd
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-titjib tal-qagħda ekonomika ta' l-industrija tas-sajd (2006/2110(INI))

417

P6_TA(2006)0391
It-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord bastimenti (2006/2054(INI))

424

P6_TA(2006)0392
Nanoxjenza u nanoteknoloġija (2005-2009)
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar nanoxjenzi u nanoteknoloġiji: Pjan ta' azzjoni għall-Ewropa għall-2005-2009 (2006/2004(INI))

426


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

NI

Membri mhux Affiljati

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 306 E.

MT

 

Top