EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:303E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 303, 13 ta' Diċembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 303E

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
13 ta' Diċembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Tagħrif

 

Parlament Ewropew

 

It-Tnejn, 3 ta' Lulju 2006

2006/C 303E/01

MINUTI

1

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Stqarrija tal-President

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Kompożizzjoni tal-Parlament (osservaturi)

Verifika tas-setgħat

Iffirmar ta' l-atti adottati b'kodeċiżjoni

Dokumenti mressqa

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Kriżi tal-kumpanija ta' assikurazzjoni Equitable Life (dibattitu)

Konsolidazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji — Żviluppi dwar inkorprorazzjonijiet u akkwisti (M&A) madwar il-boroż ta' l-Ewropa (dibattitu)

Kabotaġġ u s-servizzi internazzjonali ta' tramp * (dibattitu)

Informazzjoni dwar min iħallas li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I (dibattitu)

L-iżviluppi reċenti u l-prospetti tal-liġi tal-kumpaniji (dibattitu)

It-Tnaqqis ta' l-Impatt ta' l-Avjazzjoni fuq il-bidla fil-klima (dibattitu)

L-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-KE tad-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni ta' Århus ***III (dibattitu)

Batteriji u akkumulaturi u r-rimi tagħhom ***III (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

13

 

It-Tlieta, 4 ta' Lulju 2006

2006/C 303E/02

MINUTI

15

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dibattitu dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Is-70 anniversarju mill-kolp ta' Stat tal-Ġeneral Franco fi Spanja — (Dikjarazzjonijiet tal-President tal-Parlament Ewropew u tal-Presidenti tal-gruppi politiċi)

ERDF, FSE, Fond ta' Koeżjoni (dispożizzjonijiet ġenerali) *** — It-twaqqif ta' Fond ta' Koeżjoni *** — Il-Fond Soċjali Ewropew ***II — Il-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali ***II — Grupp Ewropew ta' koperazzjoni territorjali (EGTC) ***II (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew L-impatt u l-konsegwenzi tal-politiki strutturali fuq il-koeżjoni ta' l-UE (Artikolu 117 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni L-impatt u l-konsegwenzi tal-politiki strutturali fuq il-koeżjoni ta' l-UE (Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Kriminalità organizzata transkonfinali (l-ittraffikar illegali ta' migranti) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Kriminalità organizzata transkonfinali (it-traffikar ta' persuni) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

L-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-KE tad-dispożizzjonijiet tal-konvenzjoni ta' Århus ***III (votazzjoni)

Batteriji u akkumulaturi u r-rimi tagħhom ***III (votazzjoni)

Il-Fond Soċjali Ewropew ***II (votazzjoni)

Il-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali ***II (votazzjoni)

Grupp Ewropew ta' koperazzjoni territorjali (EGTC) ***II (votazzjoni)

Notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali ***I (votazzjoni)

ERDF, FSE, Fond ta' Koeżjoni (dispożizzjonijiet ġenerali) *** (votazzjoni)

It-twaqqif ta' Fond ta' Koeżjoni *** (votazzjoni)

Kabotaġġ u s-servizzi internazzjonali ta' tramp * (votazzjoni)

Sistema tar-riżorsi proprji tal-KE * (votazzjoni)

Kriżi tal-kumpanija ta' assikurazzjoni Equitable Life (votazzjoni)

Konsolidazzjoni fis-settur tas-servizzi finanzjarji (votazzjoni)

L-iżviluppi reċenti u l-prospetti tal-liġi tal-kumpaniji (votazzjoni)

It-Tnaqqis ta' l-Impatt ta' l-Avjazzjoni fuq il-Bidla fil-Klima (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tar-ristrutturar tal-kummerċ fl-Ewropa (dibattitu)

Iktar riċerka u innovazzjoni — Investiment għat-tkabbir u għall-impjiegi (dibattitu)

L-industrija tal-manifattura ta' l-Unjoni — lejn approċċ aktar integrat għall-politika industrijali (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

L-industrija tal-manifattura ta' l-Unjoni — lejn approċċ aktar integrat għall-politika industrijali (tkomplija tad-dibattitu)

Ir-rekwiżiti tekniċi tad-dgħajjes tan-navigazzjoni interna ***II (dibattitu)

L-avjazzjoni ċivili (l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tal-proċeduri amministrattivi) ***II (dibattitu)

Ġarr ta' skart radjuattiv u ta' fjuwil nukleari użat * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

31

ANNESS I

33

ANNESS II

43

TESTI ADOTTATI (1)

64

P6_TA(2006)0281
Transnational organised crime (the smuggling of migrants) *
European Parliament legislative resolution on the amended proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

64

P6_TA(2006)0282
Transnational organised crime (trafficking in persons) *
European Parliament legislative resolution on the amended proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

64

P6_TA(2006)0283
Application of the provisions of the Aarhus Convention to EC institutions and bodies ***III
European Parliament legislative resolution on the joint text approved by the Conciliation Committee for a regulation of the European Parliament and of the Council on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

65

P6_TA(2006)0284
Batteries, accumulators and their waste ***III
European Parliament legislative resolution on the joint text approved by the Conciliation Committee for a Directive of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

66

P6_TA(2006)0285
European Social Fund ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

67

P6_TA(2006)0286
European Regional Development Fund ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

67

P6_TA(2006)0287
European grouping of territorial co-operation (EGTC) ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on a European grouping of territorial cooperation (EGTC) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

68

P6_TA(2006)0288
Service of documents in civil or commercial matters ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

69

P6_TC1-COD(2005)0126
Position of the European Parliament adopted at first reading on 4 July 2006 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 29 May 2000 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters

69

ANNEX
REQUEST FOR SERVICE OF DOCUMENTS

75

P6_TA(2006)0289
ERDF, ESF, Cohesion Fund (general provisions) ***
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

100

ANNEX
EUROPEAN PARLIAMENT AND COMMISSION STATEMENT

101

P6_TA(2006)0290
Establishment of a Cohesion Fund ***
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation establishing a Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

101

P6_TA(2006)0291
The liner conference block exemption and cabotage and international tramp services *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation repealing Regulation (EEC) No 4056/86 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 to maritime transport, and amending Regulation (EC) No 1/2003 as regards the extension of its scope to include cabotage and international tramp services (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

102

P6_TA(2006)0292
Own resources *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the system of the European Communities' own resources (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

106

P6_TA(2006)0293
Crisis of Equitable Life
European Parliament resolution on the crisis of the Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

108

P6_TA(2006)0294
Consolidation in the European financial services industry
European Parliament resolution on further consolidation in the financial services industry (2006/2081(INI))

110

P6_TA(2006)0295
Recent developments in and prospects for company law
European Parliament resolution on recent developments and prospects in relation to company law (2006/2051(INI))

114

P6_TA(2006)0296
Reducing the climate change impact of aviation
European Parliament resolution on reducing the climate change impact of aviation (2005/2249(INI))

119

 

L-Erbgħa, 5 ta' Lulju 2006

2006/C 303E/03

MINUTI

124

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Finlandja (dibattitu)

Sitwazzjoni fil-Palestina (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

It-tisħiħ tal-koperazzjoni transkonfinali tal-pulizija waqt avvenimenti internazzjonali fl-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ir-rekwiżiti tekniċi tad-dgħajjes tan-navigazzjoni interna ***II (votazzjoni)

L-avjazzjoni ċivili (l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tal-proċeduri amministrattivi) ***II (votazzjoni)

Ġarr ta' skart radjuattiv u ta' fjuwil nukleari użat * (votazzjoni)

Iktar riċerka u innovazzjoni — Investiment għat-tkabbir u għall-impjiegi (votazzjoni)

L-industrija tal-manifattura ta' l-Unjoni — lejn approċċ aktar integrat għall-politika industrijali (votazzjoni)

Merħba uffiċjali

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Ħarsien u konservazzjoni tal-patrimonju reliġjuż fil-parti tat-Tramuntana ta' Ċipru (dikjarazzjoni bil-miktub)

Adozzjoni Internazzjonali fir-Rumanija (dikjarazzjoni bil-miktub)

Allegat użu ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u ż-żamma illegali ta' priġunieri (dibattitu)

Interċezzjoni mis-servizzi sigrieti Amerikani ta' dejta ta' trasferimenti bankarji tas-sistema SWIFT (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-politika tal-Viża fir-rigward tal-Pajjiżi tal-Balkani tal-Punent — Simplifikazzjoni tal-formalitajiet ta' ħruġ ta' viża għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (dibattitu)

Setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (Ftehima Interistituzzjonali) — Setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (proċeduri) (dibattitu)

Proċedura ta' informazzjoni reċiproka fil-qasam ta' l-immigrazzjoni u ta' refuġju * — L-integrazzjoni ta' l-immigranti fl-Unjoni Ewropea — Politika ta' immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea

AIDS, ngħaddu għall-azzjoni (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

134

ANNESS I

136

ANNESS II

143

TESTI ADOTTATI (1)

155

P6_TA(2006)0297
Strengthening cross-border police cooperation *
European Parliament legislative resolution on the initiative by the Kingdom of the Netherlands with a view to the adoption of a Council Decision on strengthening cross-border police cooperation with regard to meetings attended by large numbers of people from more than one Member State, at which policing is primarily aimed at maintaining law and order and security and preventing and combating criminal offences (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

155

P6_TA(2006)0298
Technical requirements for inland waterway vessels ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

157

P6_TC2-COD(1997)0335
Position of the European Parliament adopted at second reading on 5 July 2006 with a view to the adoption of European Parliament and Council Directive 2006/…/EC laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC

158

ANNEX I
LIST OF COMMUNITY INLAND WATERWAYS DIVIDED GEOGRAPHICALLY INTO ZONES 1, 2, 3 AND 4

168

ANNEX II
MINIMUM TECHNICAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO VESSELS ON INLAND WATERWAYS OF ZONES 1, 2, 3 AND 4

189

ANNEX III
SUBJECTS FOR POSSIBLE ADDITIONAL TECHNICAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO VESSELS ON INLAND WATERWAYS OF ZONES 1 AND 2

353

ANNEX IV
SUBJECTS FOR POSSIBLE REDUCTIONS OF THE TECHNICAL REQUIREMENTS APPLICABLE TO VESSELS ON INLAND WATERWAYS OF ZONES 3 AND 4

354

ANNEX V
MODEL COMMUNITY INLAND NAVIGATION CERTIFICATES

355

ANNEX VI
MODEL REGISTER OF COMMUNITY INLAND NAVIGATION CERTIFICATES

372

ANNEX VII
CLASSIFICATION SOCIETIES

375

ANNEX VIII
RULES OF PROCEDURE FOR THE CARRYING OUT OF INSPECTIONS

377

ANNEX IX
REQUIREMENTS APPLICABLE TO SIGNAL LIGHTS, RADAR INSTALLATIONS AND RATE-OF-TURN INDICATORS

378

P6_TA(2006)0299
Harmonisation of technical requirements and administrative procedures in air transport ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069 (COD))

437

P6_TC2-COD(2000)0069
Position of the European Parliament adopted at second reading on 5 July 2006 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 on the harmonisation of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation

438

ANNEX

445

P6_TA(2006)0300
Shipments of radioactive waste and nuclear spent fuel *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive on the supervision and control of shipments of radioactive waste and nuclear spent fuel (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

634

P6_TA(2006)0301
More research and innovation — investing for growth and employment
European Parliament resolution on implementing the Community Lisbon Programme: more research and innovation — investing for growth and employment: A common approach (2006/2005(INI))

640

P6_TA(2006)0302
Towards a more integrated approach for industrial policy
European Parliament resolution on a policy framework to strengthen EU manufacturing — towards a more integrated approach for industrial policy (2006/2003(INI))

646

 

Il-Ħamis, 6 ta' Lulju 2006

2006/C 303E/04

MINUTI

651

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Żvilupp u Migrazzjoni (dibattitu)

Kummerċ ġust u żvilupp (dibattitu)

Riżultati tal-laqgħat tad-WTO fl-aħħar ta' April f'Ġinevra u perspettivi futuri (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Ġbir tal-VAT u l-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni fiskali * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Partnership bejn l-UE u l-Karibbew għat-tkabbir, l-istabbilità u l-iżvilupp (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protezzjoni ta' ħaddiema fis-servizzi tas-saħħa kontra l-infezzjonijiet trażmessi mid-demm ikkawżati minn ġrieħi minn siringi (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Strument Ewropew ta' Viċinanza u ta' Sħubija ***I (votazzjoni)

Strument għall-Istabilità ***I (votazzjoni)

Strument ta' għajnuna għal qabel l-adeżjoni * (votazzjoni)

Setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (Ftehima Interistituzzjonali)

Setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (proċeduri) * (votazzjoni)

Informazzjoni dwar min iħallas li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***I (votazzjoni)

Regolament finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-kommunitajiet Ewropej * (votazzjoni finali)

Proċedura ta' informazzjoni reċiproka fil-qasam ta' l-immigrazzjoni u ta' refuġju * (votazzjoni)

Emendi għall-protokol dwar il-privileġġi u l-immunitajiet (votazzjoni)

Il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tar-ristrutturar tal-kummerċ fl-Ewropa (votazzjoni)

Allegat użu ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u ż-żamma illegali ta' priġunieri (votazzjoni)

Interċezzjoni mis-servizzi sigrieti Amerikani ta' dejta ta' trasferimenti bankarji tas-sistema SWIFT (votazzjoni)

L-integrazzjoni ta' l-immigranti fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Żvilupp u Migrazzjoni (votazzjoni)

Kummerċ ġust u żvilupp (votazzjoni)

AIDS, ngħaddu għall-azzjoni (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-vot

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Riżultati tal-laqgħat tad-WTO fl-aħħar ta' April f'Ġinevra u perspettivi futuri (tkomplija tad-dibattitu)

Indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini ta' ċerti prodotti importati minn pajjiżi Terzi (marka ta' l-oriġini) (dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Somalja

Il-Mawritanja

Il-Libertà ta' l-Espressjoni fl-Internet

Ħin tal-votazzjonijiet

Somalja (votazzjoni)

Il-Mawritanja (votazzjoni)

Il-Libertà ta' l-Espressjoni fl-Internet (votazzjoni)

Indikazzjoni tal-pajjiż ta' l-oriġini ta' ċerti prodotti importati minn pajjiżi Terzi (marka ta' l-oriġini) (votazzjoni)

Explications de vote

Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

669

ANNESS I

671

ANNESS II

690

TESTI ADOTTATI (2)

747

P6_TA(2006)0303
Simplification of VAT charging to counter tax evasion and avoidance *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion and avoidance, and repealing certain Decisions granting derogations (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

747

P6_TA(2006)0304
EU-Caribbean partnership for growth, stability and development
European Parliament resolution on the EU-Caribbean partnership for growth, stability and development (2006/2123(INI))

750

P6_TA(2006)0305
Healthcare workers and blood-borne infections due to needlestick injuries
European Parliament resolution with recommendations to the Commission on protecting European healthcare workers from blood-borne infections due to needlestick injuries (2006/2015(INI))

754

ANNEX TO THE MOTION FOR A RESOLUTION
DETAILED RECOMMENDATIONS AS TO THE CONTENT OF THE PROPOSAL REQUESTED

756

P6_TA(2006)0306
European Neighbourhood and Partnership Instrument ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

760

P6_TC1-COD(2004)0219
Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2006 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2006 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument

761

ANNEX
PARTNER COUNTRIES REFERRED TO IN ARTICLE 1

779

P6_TA(2006)0307
Instrument for Stability ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Stability (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

780

P6_TC1-COD(2004)0223
Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2006 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2006 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Stability

781

ANNEX
STABILITY INSTRUMENT

797

P6_TA(2006)0308
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

798

P6_TA(2006)0309
Implementing powers conferred on the Commisison (Interinstitutional agreement)
European Parliament decision on the conclusion of an interinstitutional agreement taking the form of a joint statement concerning the draft for a Council Decision amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (new regulatory procedure with scrutiny) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

806

P6_TA(2006)0310
Implementing powers conferred on the Commission (procedures) *
European Parliament legislative resolution on the draft Council Decision amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

810

P6_TA(2006)0311
Payer information with transfers of funds ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on information on the payer accompanying transfers of funds (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

811

P6_TC1-COD(2005)0138
Position of the European Parliament adopted at first reading on 6 July 2006 with a view to the adoption of Regulation (EC) No …/2006 of the European Parliament and Council on information on the payer accompanying transfers of funds

811

P6_TA(2006)0312
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

824

P6_TA(2006)0313
Mutual information procedure *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the establishment of a mutual information procedure concerning Member States' measures in the areas of asylum and immigration (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

825

P6_TA(2006)0314
Modification of the Protocol on Privileges and Immunities
European Parliament resolution on modification of the Protocol on Privileges and Immunities

830

P6_TA(2006)0315
Economic and social consequences of business restructuring in Europe
European Parliament resolution on the economic and social consequences of companies restructuring in Europe

831

P6_TA(2006)0316
Extraordinary rendition
European Parliament resolution on the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners, adopted midway through the work of the Temporary Committee (2006/2027(INI))

833

P6_TA(2006)0317
Interception of bank transfer data from the SWIFT system by the US secret services
European Parliament resolution on the interception of bank transfer data from the SWIFT system by the US secret services

843

P6_TA(2006)0318
Integration of immigrants in the European Union
European Parliament resolution on strategies and means for the integration of immigrants in the European Union (2006/2056(INI))

845

P6_TA(2006)0319
Development and migration
European Parliament resolution on development and migration (2005/2244(INI))

852

P6_TA(2006)0320
Fair Trade and development
European Parliament resolution on Fair Trade and development (2005/2245(INI))

865

P6_TA(2006)0321
AIDS — Time to deliver
European Parliament resolution on HIV/AIDS: Time to Deliver

871

P6_TA(2006)0322
Somalia
European Parliament resolution on Somalia

874

P6_TA(2006)0323
Mauritania
European Parliament resolution on Mauritania

876

P6_TA(2006)0324
Freedom of expression on the Internet
European Parliament resolution on freedom of expression on the Internet

879

P6_TA(2006)0325
Origin marking
European Parliament resolution on origin marking

881


 

2006/C 303E/05

s19


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

 

(2)   (Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti).

MT

 

Top