Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:286E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 286, 23 ta' Novembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta' l-Unjoni Ewropea

Ħarġa speċjali

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
23 ta' Novembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   (Informazzjoni)

 

PARLAMENT EWROPEW

 

SESSJONI 2005 - 2006

 

Dati tas-seduti: 12 - 15 ta' Diċembru 2005

 

It-Tnejn, 12 ta' Diċembru 2005

2006/C /01

MINUTI

1

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel

Stqarrija tal-President

Kompożizzjoni tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati

Dokumenti mressqa

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Petizzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta’ Proċedura)

Firma ta’ atti adottati skond il-proċedura ta’ kodeċiżjoni.

Ordni tas-seduta

Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta’ importanza politika

Talba għad-difiża ta’ l-immunitajiet u l-privileġġi ta’ Bruno Gollnisch (dibattitu)

Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom ***II (dibattitu)

Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fir-rigward ta’ ċertu limiti taż-żmien ***I (dibattitu)

Il-liġi dwar ir-regolazzjoni ta’ l-attivitajiet urbanistiċi (dibattitu)

L-effiċjenza fl-użu finali ta’ l-enerġija ***II (dibattitu)

Tassazzjoni ta’ kumpanniji: bażi komuni konsolidata ta’ taxxa tal-kumpanniji (dibattitu)

Is-sena Ewropea ta’ opportunitajiet ugwali għal kulħadd (2007) — Lejn soċjetà ġusta ***I (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA’ L-ATTENDENZA

15

 

It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2005

2006/C /02

MINUTI

17

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Votazzjoni fuq talba għal proċedura ta' urġenza

Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea ta' l-2006 modifikat mill-Kunsill (is-sezzjonijiet kollha) — Mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà — Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 8/2005 (dibattitu)

Programm Leġiżlattiv u ta' xogħol tal-Kummissjoni (2006) (tkomplija tad-dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Ftehim ta' koperazzjoni xjentifika u teknoloġika KE, KEEA/Konfederazzjoni Svizzera * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ir-restrizzjoni kwantitattiva temporanja fuq l-importazzjoni tal-birra fil-Finlandja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u ta' Network Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni ta' l-Ambjent ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Professjonali ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur jew ta' l-assistent direttur tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib fil- Kwalita' tal-Ħajja u l-Kundizzjonijiet tax-Xogħol ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur ta' l-Osservatorju Ewropew tad-Droga u l-Vizzju tad-Droga ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Awtorita' Ewropea dwar is-Sikurezza ta' l-Ikel ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll ta' Mard ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċinali ***I (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax- Xogħol ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurta' Marittima ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv u d-diretturi ta' l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurta' ta' l-Ajru ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea ***I (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tal-president ta' l-Uffiċju ta' l-Armonizzazzjoni tas-Suq Intern * (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tal-president ta' l-Uffiċju Kommunitarju dwar diversi tipi ta' ħxejjex * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur taċ-Ċentru ta' Traduzzjoni tal-korpi ta' l-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur ta' l-Osservatorju Ewropew dwar Fenomeni Razzisti u Kżenofobiċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv ta' l-Awtorita' Ewropea tas-Sorveljanza * (Artikolu 131 tar- Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Mandat tad-direttur eżekuttiv u ta' l-assistent direttur eżekuttiv ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Koperazzjoni Funzjonali fuq il-fruntieri esterni ta' l-Istati membri ta' l-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Is-sena Ewropea ta' opportunitajiet ugwali għal kulħadd (2007) — Lejn soċjetà ġusta ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehim li jagħmel applikabbli għad-Danimarka l-kriterji biex jiġi ddeterminat l-Istat responsabbli għall-eżaminar tat-talbiet għall-kenn u l-ħolqien tas-sistema Eurodac * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għall-Ftehim KE/l-Iżlanda u n-Norvegja li jistabbilixxi l-Istat responsabbli milleżaminar ta' talba għall-kenn * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Trażmissjoni ta' l-applikazzjonijiet għal liċenzji tas-sajd għal pajjiżi terzi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Programm ta' Għajnuna Teknika u ta' Skambju ta' Informazzjoni TAIEX għall-pajjiżi eliġibbli * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Applikazzjoni tal-kodiċi internazzjonali dwar il-ġestjoni tas-sigurtà fil-Komunita' ***II (votazzjoni)

Batteriji u akkumulaturi u l-iskart tagħhom ***II (votazzjoni)

L-effiċjenza fl-użu finali ta' l-enerġija ***II (votazzjoni)

Abbozz ta' baġit ta' emenda nru 8/2005 (votazzjoni)

Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fir-rigward ta' ċertu limiti taż-żmien ***I (votazzjoni)

Proċedura Ewropea għal ordni ta' ħlas ***I (votazzjoni)

Standards mhux kiefra għall-insib ta' ċerti speċji ta' annimali ***I (Votazzjoni finali)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (FI) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (IRL) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (SV) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (DA) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (B) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (ES) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (PT) * (votazzjoni)

Nomina ta' membru tal-Qorti ta' l-Awdituri (IT) * (votazzjoni)

Talba għad-difiża ta' l-immunitajiet u l-privileġġi ta' Bruno Gollnisch (votazzjoni)

Il-liġi dwar ir-regolazzjoni ta' l-attivitajiet urbanistiċi (votazzjoni)

Tassazzjoni ta’ kumpanniji: bażi komuni konsolidata ta’ taxxa tal-kumpanniji (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Konservazzjoni tad-data fil-qafas tal-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi aċċessibbli għall-pubbliku ***I (dibattitu)

Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

Drittijiet tal-bniedem u l-liberta’ ta’ l-istampa fit-Tuneżija (dibattitu)

Ktieb abjad dwar l-Istrateġija ta' l-Informazzjoni (dibattitu)

Aġenda

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi tat-triq ***II (dibattitu)

Id-drittijiet ta' persuni b'mobilità mnaqqsa matul vjaġġi bl-ajru ***I (dibattitu)

Il-promozzjoni tal-ħarsien tal-konsumatur fl-Istati Membri l-ġodda (dibattitu)

Miżuri favur pajjiżi firmatarji tal-Protokoll taz-Zokkor ***I (dibattitu)

L-irwol ta' l-għajnuna diretta mill-Istat bħala għodda ta' żvilupp reġjonali (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

39

ANNESS I

41

ANNESS II

54

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

110

P6_TA(2005)0469
Scientific and technological cooperation agreement between the EC, the EAEC and the Swiss Confederation *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a decision of the Council and of the Commission on the conclusion on behalf of the European Community and the European Atomic Energy Community of the Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the European Communities of the one part and the Swiss Confederation of the other part (COM(2005) 0333 — C6-0345/2005 — 2005/0135(CNS))

110

P6_TA(2005)0470
Beer imports into Finland *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council directive amending Directive 69/169/EEC as regards as the temporary quantitative restriction on beer imports into Finland (COM (2005)0427 — C6-0302/2005 — 2005/0175(CNS))

110

P6_TA(2005)0471
The term of office of the Executive Director of the European Environment Agency and the
European Environment Information and Observation Network ***I European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network as regards the term of office of the Executive Director (COM(2005)0190 — C6-0141/2005 — 2005/0072(COD))

111

P6_TC1-COD(2005)0072
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1210/90 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network as regards the term of office of the Executive Director

111

P6_TA(2005)0472
The term of office of the Director of the European Centre for the Development of Vocational Training ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 337/75 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0142/2005 — 2005/0073(COD))

113

P6_TC1-COD(2005)0073
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 337/75 of the Council establishing a European Centre for the Development of Vocational Training as regards the Director's term of office

113

P6_TA(2005)0473
The term of office of the Director and Deputy Director of the European Foundation for the improvement of living and working conditions ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1365/75 on the creation of a European Foundation for the improvement of living and working conditions as regards the term of office of the director and deputy director (COM(2005)0190 — C6-0143/2005 — 2005/0074(COD))

115

P6_TC1-COD(2005)0074
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1365/75 of the Council on the creation of a European Foundation for the improvement of living and working conditions as regards the term of office of the director and deputy director

115

P6_TA(2005)0474
The term of office of the Director of the European Training Foundation ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 1360/90 establishing a European Training Foundation as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0144/2005 — 2005/0075 (COD))

117

P6_TC1-COD(2005)0075
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1360/90 establishing a European Training Foundation as regards the director's term of office

117

P6_TA(2005)0475
The term of office of the Director of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) No 302/93 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction as regards the Director's term of office (COM(2005) 0190 — C6-0145/2005 — 2005/0076(COD))

118

P6_TC1-COD(2005)0076
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 302/93 on the establishment of a European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction as regards the Director's term of office

119

P6_TA(2005)0476
The term of office of the Executive Director of the European Food Safety Authority ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 178/2002 as regards the term of office of the Executive Director of the European Food Safety Authority (COM(2005)0190 — C6-0146/2005 — 2005/0081(COD))

120

P6_TC1-COD(2005)0081
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 178/2002 as regards the term of office of the Executive Director of the European Food Safety Authority

121

P6_TA(2005)0477
The term of office of the Director of the European Centre for disease prevention and control ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0147/2005 — 2005/0082(COD))

122

P6_TC1-COD(2005)0082
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 851/2004 establishing a European Centre for disease prevention and control as regards the director's term of office

123

P6_TA(2005)0478
The term of office of the Executive Director of the European Medicines Agency ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the term of office of the Executive Director of the European Medicines Agency (COM(2005)0190 — C6-0148/2005 — 2005/0083(COD))

124

P6_TC1-COD(2005)0083
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the term of office of the Executive Director of the European Medicines Agency

124

P6_TA(2005)0479
The term of office of the Director of the European Agency for Health and Safety at Work ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Health and Safety at Work as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0149/2005 — 2005/0085(COD))

126

P6_TC1-COD(2005)0085
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work as regards the Director's term of office

126

P6_TA(2005)0480
The term of office of the Executive Director of the Maritime Safety Agency ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency as regards the Executive Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0150/2005 — 2005/0086(COD))

128

P6_TC1-COD(2005)0086
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency as regards the Executive Director's term of office

128

P6_TA(2005)0481
The term of office of the Executive Director and the Directors of the European Aviation Safety Agency ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1592/2002 as regards the term of office of the Executive Director and the Directors of the European Aviation Safety Agency (COM(2005)0190 — C6-0151/2005 — 2005/0087(COD))

130

P6_TC1-COD(2005)0087
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1592/2002 as regards the term of office of the Executive Director and the Directors of the European Aviation Safety Agency

130

P6_TA(2005)0482
The term of office of the Executive Director of the European Railway Agency ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency as regards the term of office of the Executive Director (COM(2005)0190 — C6-0152/2005 — 2005/0088(COD))

132

P6_TC1-COD(2005)0088
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency as regards the term of office of the Executive Director

132

P6_TA(2005)0483
Term of office of the President of the Office for Harmonisation in the Internal Market *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 40/94 as regards the term of office of the President of the Office for Harmonisation in the Internal Market (COM(2005)0190 — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS))

134

P6_TA(2005)0484
The term of office of the President of the Community Plant Variety Office *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 2100/94 as regards the term of office of the President of the Community Plant Variety Office (COM(2005)0190 — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS))

135

P6_TA(2005)0485
The term of office of the Director of the Translation Centre for bodies of the European Union *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 2965/94 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS))

136

P6_TA(2005)0486
The term of office of the Director of the European Monitoring Centre on Rascism and Xenophobia *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1035/97 establishing a European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia as regards the Director's term of office (COM(2005)0190 — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS))

137

P6_TA(2005)0487
The term of office of the Executive Director of the European GNSS Supervisory Authority *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1321/2004 as regards the term of office of the Executive Director of the European GNSS Supervisory Authority (COM(2005)0190 — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS))

139

P6_TA(2005)0488
The term of office of the Executive Director and the Deputy Executive Director of the
European Agency for the Management of Operational Cooperation * European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 2007/2004 as regards the term of office of the Executive Director and the Deputy Executive Director of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (COM(2005)0190 — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS))

140

P6_TA(2005)0489
European Year of Equal Opportunities for All ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) — Towards a Just Society (COM(2005)0225 — C6-0178/2005 — 2005/0107(COD))

142

P6_TC1-COD(2005)0107
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Decision No .../2006/EC of the European Parliament and Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007) Towards a Just Society

142

ANNEX

148

P6_TA(2005)0490
Agreement on asylum applications and Eurodac (Denmark) *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national and Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of “Eurodac” for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention (COM(2004)0594 — 14787/1/2004 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS))

150

P6_TA(2005)0491
Agreement on asylum requests (Iceland and Norway) *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of a Protocol to the Agreement between the European Community, the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway (COM(2005)0131 — 8479/2005 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS))

150

P6_TA(2005)0492
Transmission of applications for fishing licences to third countries *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 3317/94 as regards the transmission of applications for fishing licences to third countries (COM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS))

151

P6_TA(2005)0493
Extension of TAIEX to ENPI-eligible countries *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision enabling countries eligible for the future European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) to benefit from the Technical Assistance and Information Exchange Programme (TAIEX) (COM(2005)0321 — C6-0283/ 2005 — 2005/0133(CNS))

152

P6_TA(2005)0494
International Saftey Management Code ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management Code within the Community and repealing Council Regulation (EC) No 3051/95 (6919/1/2005 — C6-0269/2005 — 2003/0291(COD))

154

P6_TA(2005)0495
Batteries, accumulators and their waste ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (5694/5/2005 — C6-0268/2005 — 2003/0282 (COD))

154

P6_TC2-COD(2003)0282
Position of the European Parliament adopted at second reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC

155

ANNEX I
MONITORING OF COMPLIANCE WITH THE ARTICLE 10 COLLECTION TARGETS

170

ANNEX II
SYMBOLS FOR BATTERIES, ACCUMULATORS AND BATTERY PACKS FOR SEPARATE COLLECTION

170

ANNEX III
LIST OF CATEGORIES OF APPLIANCE EXCLUDED FROM THE SCOPE OF ARTICLE 6

171

ANNEX IV
DETAILED TREATMENT AND RECYCLING REQUIREMENTS

171

P6_TA(2005)0496
Energy end-use efficiency ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (10721/3/2005 — C6-0298/2005 — 2003/0300(COD))

172

P6_TC2-COD(2003)0300
Position of the European Parliament adopted at second reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council on energy enduse efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC

172

ANNEX I
METHODOLOGY FOR CALCULATING THE NATIONAL INDICATIVE ENERGY SAVINGS TARGET

186

ANNEX II
ENERGY CONTENT OF SELECTED FUELS FOR END USE CONVERSION TABLE

187

ANNEX III
INDICATIVE LIST OF EXAMPLES OF ELIGIBLE ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MEASURES

188

ANNEX IV
GENERAL FRAMEWORK FOR MEASUREMENT AND VERIFICATION OF ENERGY SAVINGS

189

ANNEX V
INDICATIVE LIST OF ENERGY CONVERSION MARKETS AND SUB-MARKETS FOR WHICH BENCHMARKS CAN BE WORKED OUT

193

ANNEX VI
LIST OF ELIGIBLE ENERGY EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MEASURES

194

P6_TA(2005)0497
Draft amending budget No 8/2005
European Parliament resolution on draft amending budget No 8/2005 of the European Union for the financial year 2005, Section III, Commission (14861/2005 — C6-0412/2005 — 2005/2179(BUD))

195

P6_TA(2005)0498
Markets in financial instruments ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments, as regards certain deadlines (COM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD))

196

P6_TC1-COD(2005)0111
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/39/EC on markets in financial instruments, as regards certain deadlines

196

P6_TA(2005)0499
European order for payment procedure ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure (COM(2004)0173 — C6-0006/ 2004 — 2004/0055(COD))

200

P6_TC1-COD(2004)0055
Position of the European Parliament adopted at first reading on 13 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure

201

ANNEX
APPLICATION FOR A EUROPEAN ORDER FOR PAYMENT

214

P6_TA(2005)0500
Humane trapping standards ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council introducing humane trapping standards for certain animal species (COM(2004) 0532 — C6-0100/2004 — 2004/0183(COD))

220

P6_TA(2005)0501
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Olavi Ala-Nissilä as a Member of the Court of Auditors (C6-0337/2005 — 2005/0809(CNS))

221

P6_TA(2005)0502
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Máire Geoghegan-Quinn as a Member of the Court of Auditors (C6-0338/2005 — 2005/0810(CNS))

221

P6_TA(2005)0503
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Lars Heikensten as a Member of the Court of Auditors (C6-0339/2005 — 2005/0811(CNS))

222

P6_TA(2005)0504
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Morten Louis Levysohn as a Member of the Court of Auditors (C6-0340/2005 — 2005/0812(CNS))

222

P6_TA(2005)0505
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Karel Pinxten as a Member of the Court of Auditors (C6-0341/2005 — 2005/0813(CNS))

223

P6_TA(2005)0506
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Juan Ramallo Massanet as a Member of the Court of Auditors (C6-0342/2005 — 2005/0814(CNS))

223

P6_TA(2005)0507
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Vítor Manuel da Silva Caldeira as a Member of the Court of Auditors (C6-0343/2005 — 2005/0815(CNS))

224

P6_TA(2005)0508
Nomination of a Member of the Court of Auditors
European Parliament decision on the appointment of Massimo Vari as a Member of the Court of Auditors (C6-0344/2005 — 2005/0816(CNS))

224

P6_TA(2005)0509
Immunity of Bruno Gollnisch
European Parliament decision on the request for defence of the immunity and privileges of Bruno Gollnisch (2005/2072(IMM))

225

P6_TA(2005)0510
Application of development legislation
European Parliament resolution on the alleged abuse of the Valencian Land Law or Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU — law on development activities) and its effect on European citizens (Petitions 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 and others) (2004/2208(INI))

225

P6_TA(2005)0511
Corporate tax
European Parliament resolution on taxation of undertakings in the European Union: a common consolidated corporate tax base (2005/2120(INI))

229

 

L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2005

2006/C /03

MINUTI

235

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Dokumenti mressqa

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Preparazzjoni tal-Kunsill Ewropew (Brussel, 15-16 ta' Diċembru 2005), inkluża l-istrateġija għalliżvilupp (dibattitu)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet

Konservazzjoni tad-data fil-qafas tal-forniment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi aċċessibbli għall-pubbliku ***I (votazzjoni)

Għoti tal-Premju Sakharov (Seduta formali)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

L-użu preżunt ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u għad-detenzjoni illegali ta' priġunieri (dibattitu)

L-istadju ta' preparazzjoni tal-Bulgarija għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea — L-istadju ta' preparazzjoni tar-Rumanija għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Makkinarju ***II (dibattitu)

Networks tan-nisa: sajd, agrikoltura u diversifikazzjoni (dibattitu)

Finanzjament tal-Politika Komuni tas-Sajd, u fil-Liġi Marittima * (dibattitu)

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunita' fil-programmi ta' kontroll tas-sajd fl-Istati Membri * — Sanzjonijiet komunitarji fis-settur tas-sajd (dibattitu)

Protokoll għall-ftehim ta' sajd bejn il-KE u s-Seychelles * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

246

ANNESS I

248

ANNESS II

250

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

264

P6_TA(2005)0512
Data retention ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the retention of data processed in connection with the provision of public electronic communication services and amending Directive 2002/58/EC (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD))

264

P6_TC1-COD(2005)0182
Position of the European Parliament adopted at first reading on 14 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC

264

 

Il-Ħamis, 15 ta' Diċembru 2005

2006/C /04

MINUTI

274

PROĊEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Dokumenti mressqa

L-Esplojtazzjoni tal-likwidu biljari ta' l-orsijiet fiċ-Ċina (dikjarazzjoni bil-miktub)

Ħin tal-votazzjonijiet

Mobilizzazzjoni ta' l-istrument ta' flessibiltà (votazzjoni)

Proposta għal rifjut globali ta' l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2006 (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea — Sena finanzjarja 2006, modifikat mill- Kunsill (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit ġenerali 2006 (it-taqsimiet kollha) (votazzjoni)

Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunita' fil-programmi ta' kontroll tas-sajd fl-Istati Membri * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi tat-triq ***II (votazzjoni)

Makkinarju ***II (votazzjoni)

Abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea — Sena finanzjarja 2006 modifikat mill- Kunsill (firma)

Kontijiet annwali u konsolidati ta' certi tipi ta' kumpaniji ***I (votazzjoni)

Id-drittijiet ta' persuni b'mobilità mnaqqsa matul vjaġġi bl-ajru ***I (votazzjoni)

Miżuri favur pajjiżi firmatarji tal-Protokoll taz-Zokkor ***I (votazzjoni)

Protokoll għall-ftehim ta' sajd bejn il-KE u s-Seychelles * (votazzjoni)

Finanzjament tal-Politika Komuni tas-Sajd, u fil-Liġi Marittima * (votazzjoni)

Allokazzjoni ta' għajnuna makro-finanzjarja lill-Georgia * (votazzjoni)

Programm leġiżlattiv ta' Ħidma tal-Kummissjoni (2006) (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem u l-liberta’ ta' l-istampa fit-Tuneżija u l-evalwazzjoni tas-Summit Dinji tas-Soċjeta ta' l-Informatika tat-Tuneżija (votazzjoni)

Il-promozzjoni tal-ħarsien tal-konsumatur fl-Istati Membri l-ġodda (votazzjoni)

L-irwol ta' l-għajnuna diretta mill-Istat bħala għodda ta' żvilupp reġjonali (votazzjoni)

Politika ta' Żvilupp ta' l-UE (votazzjoni)

L-użu preżunt ta' pajjiżi ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (votazzjoni)

L-istadju ta' preparazzjoni tal-Bulgarija għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

L-istadju ta' preparazzjoni tar-Rumanija għall-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Networks tan-nisa: sajd, agrikoltura u diversifikazzjoni (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Linji tat-telefown għat-tfal fl-Ewropa (dikjarazzjoni bil-miktub)

Talba għat-tneħħija ta' l-immunità parlamentari

Modifika ta' proċedura

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tibet u f'Hong Kong

Id-Drittijiet tal-Bniedem fir-Russja

L-Etijopja u kunflitti ġodda fuq il-fruntieri

Ħin tal-votazzjonijiet

Is-Sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Tibet u f'Hong Kong (votazzjoni)

Drittijiet tal-bniedem fir-Russja (votazzjoni)

L-Etijopja kunflitti ġodda fuq il-fruntieri (votazzjoni)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

291

ANNESS I

293

ANNESS II

315

TESTI ADOTTATI Għalissa dawn it-testi m'humiex disponibbli bil-Malti.

362

P6_TA(2005)0513
Mobilisation of the flexibility instrument
European Parliament resolution on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the flexibility instrument in favour of the European Union's external actions according to point 24 of the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 (COM(2005)0278 — C6-0211/2005 — 2005/2137(ACI))

362

ANNEX

363

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

363

P6_TA(2005)0514
Draft general budget 2006 (all sections)
European Parliament resolution on the draft general budget of the European Union for the financial year 2006 as modified by the Council (all sections) (14864/2005 — C6-0415/2005 — 2005/2001 (BUD)) and Amending Letters Nos 1/2005 (14862/2005 — C6-0413/2005), 2/2005 (14863/2005 — C6-0414/2005) and 3/2005 (15379/2005 — C6-0427/2005) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2006

364

ANNEX
JOINT DECLARATIONS

368

P6_TA(2005)0515
Fisheries control programmes *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision amending Decision 2004/465/EC on a Community financial contribution towards Member States' fisheries control programmes (COM(2005)0328 — C6-0273/2005 — 2005/0136(CNS))

369

P6_TA(2005)0516
Charging of heavy goods vehicles ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures (9856/2005 — C6-0274/2005 — 2003/0175 (COD))

371

P6_TC2-COD(2003)0175
Position of the European Parliament adopted at second reading on 15 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

372

ANNEX I

384

ANNEX II

385

ANNEX III

388

P6_TA(2005)0517
Machinery ***II
European Parliament legislative resolution on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on machinery, and amending Directive 95/16/EC (5786/2/2005 — C6-0267/2005 — 2001/0004(COD))

390

P6_TC2-COD(2001)0004
Position of the European Parliament adopted at second reading on 15 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

390

ANNEX I
ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF MACHINERY

405

ANNEX II
DECLARATIONS

436

ANNEX III
CE MARKING

437

ANNEX IV
CATEGORIES OF MACHINERY TO WHICH ONE OF THE PROCEDURES REFERRED TO IN ARTICLE 12(3) AND (4) MUST BE APPLIED

438

ANNEX V
INDICATIVE LIST OF THE SAFETY COMPONENTS REFERRED TO IN ARTICLE 2(C)

439

ANNEX VI
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR PARTLY COMPLETED MACHINERY

440

ANNEX VII

440

ANNEX VIII
ASSESSMENT OF CONFORMITY WITH INTERNAL CHECKS ON THE MANUFACTURE OF MACHINERY

442

ANNEX IX
EC TYPE-EXAMINATION

442

ANNEX X
FULL QUALITY ASSURANCE

444

ANNEX XI
MINIMUM CRITERIA TO BE TAKEN INTO ACCOUNT BY MEMBER STATES FOR THE NOTIFICATION OF BODIES

446

ANNEX XII
CORRELATION TABLE

447

P6_TA(2005)0518
Annual and consolidated accounts ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC concerning the annual accounts of certain types of companies and consolidated accounts (COM(2004)0725 — C6-0164/ 2004 — 2004/0250(COD))

454

P6_TC1-COD(2004)0250
Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 December 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/.../EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC concerning the annual accounts of certain types of companies and consolidated accounts, Council Directive 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and Council Directive 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings

455

P6_TA(2005)0519
The rights of persons with reduced mobility when travelling by air ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of persons with reduced mobility when travelling by air (COM(2005)0047 — C6-0045/2005 — 2005/0007(COD))

464

P6_TC1-COD(2005)0007
Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (EC) No .../2006 of the European Parliament and of the Council concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air

464

ANNEX I
ASSISTANCE UNDER THE RESPONSIBILITY OF THE MANAGING BODIES OF AIRPORTS

473

ANNEX II
ASSISTANCE BY AIR CARRIERS

474

P6_TA(2005)0520
Measures for Sugar Protocol countries ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime (COM(2005)0266 — C6-0210/2005 — 2005/0117(COD))

475

P6_TC1-COD(2005)0117
Position of the European Parliament adopted at first reading on 15 December 2005 with a view to the adoption of Regulation (CE) No .../2005 of the European Parliament and of the Council establishing accompanying measures for Sugar Protocol countries affected by the reform of the EU sugar regime

475

ANNEX
SUGAR PROTOCOL COUNTRIES AS REFERRED TO IN ARTICLE 2

480

P6_TA(2005)0521
Protocol to the EEC-Seychelles fishing agreement *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles (COM(2005)0421 — C6-0321/2005 — 2005/0173(CNS))

481

P6_TA(2005)0522
Common fisheries policy and the Law of the Sea *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea (COM(2005)0117 — C6-0131/2005 — 2005/0045(CNS))

482

P6_TA(2005)0523
Macro-financial assistance to Georgia *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision providing macrofinancial assistance to Georgia (COM(2005)0571 — C6-0407/2005 — 2005/0224(CNS))

486

P6_TA(2005)0524
Commission legislative and work programme for 2006
European Parliament resolution on the Commission legislative and work programme for 2006

487

P6_TA(2005)0525
Human rights and press freedom in Tunisia
European Parliament resolution on human rights and freedom of the press in Tunisia and evaluation of the World Summit on the Information Society held in Tunisia

495

P6_TA(2005)0526
Promoting and protecting consumers' interests in the new Member States
European Parliament resolution on the promotion and protection of consumers' interests in the new Member States (2004/2157(INI))

497

P6_TA(2005)0527
Direct State aid as a tool of regional development
European Parliament resolution on the role of direct State aid as a tool of regional development (2004/2255(INI))

501

P6_TA(2005)0528
EU Development Strategy
European Parliament resolution on a Joint Statement by the Council and the representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission on European Union Development Policy: “The European Consensus on Development”

507

P6_TA(2005)0529
Presumed use of European countries for the transportation and illegal detention of prisoners by the CIA
European Parliament resolution on presumed use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners

509

P6_TA(2005)0530
Bulgaria
European Parliament resolution on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria (2005/2204(INI))

511

P6_TA(2005)0531
Romania
European Parliament resolution on the extent of Romania's readiness for accession to the European Union (2005/2205(INI))

516

P6_TA(2005)0532
Women's networks
European Parliament resolution on Women's networks: fishing, farming and diversification (2004/2263(INI))

519

P6_TA(2005)0533
Human rights situation in Tibet and Hong Kong
European Parliament resolution on Tibet and Hong Kong

523

P6_TA(2005)0534
Human rights in Russia
European Parliament resolution on human rights in Russia and the new NGO legislation

525

P6_TA(2005)0535
Ethiopia
European Parliament resolution on the situation in Ethiopia and the new border conflict

528


Tifsira tas-simboli użati

*

Proċedura ta' konsultazzjoni

**I

Proċedura ta' konsultazzjoni: l-ewwel qari

**II

Proċedura ta' konsultazzjoni: it-tieni qari

***

Proċedura ta' parir konformi

***I

Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari

***II

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tieni qari

***III

Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari

(It-tip ta' proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Informazzjoni dwar il-ħin tal-votazzjonijiet

Sakemm ma jiġix avżat mod ieħor, ir-relaturi infurmaw il-Presidenza bil-miktub dwar il-pożizzjoni tagħhom fuq l-emendi qabel il-votazzjonijiet.

Abbrevjazzjonijiet użati għall-kumitati parlamentari

AFET

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

DEVE

Kumitat għall-Iżvilupp

INTA

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

BUDG

Kumitat għall-Baġit

CONT

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

ECON

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

EMPL

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

ENVI

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sigurta' ta' l-Ikel

ITRE

Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija

IMCO

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

TRAN

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

REGI

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjunali

AGRI

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

PECH

Kumitat għas-Sajd

CULT

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

JURI

Kumitat għall-Affarijiet Legali

LIBE

Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

AFCO

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

FEMM

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u ta'- l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

PETI

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Abbrevjazzjonijiet użati għall-gruppi politiċi

PPE-DE

Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokratiċi Kristjani) u d-Demokratiċi Ewropej

PSE

Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew

ALDE

Grupp ta' l-Alleanza tad-Demokratiċi u l-Liberali għall-Ewropa

Verts/ALE

Grupp tal-Hodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

GUE/NGL

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku

IND/DEM

Grupp għall-Indipendenza u d-Demokrazija

UEN

Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet

NI

Membri mhux Affiljati

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 286 E.

MT

 

Top