EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 310, 16 ta' Diċembru 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5015

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 310

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 47
16 ta' Diċembru 2004


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

2004/C 310/1

Trattat Li Jistabbilixxi kostituzzjoni għall-Ewropa

1

PREAMBOLU

3

PARTI I

11

TIFSIR U GĦANIJIET TA' L-UNJONI

11

DRITTIJIET FUNDAMENTALI U Ċ-ĊITTADINANZA TA' L-UNJONI

13

KOMPETENZI TA' L-UNJONI

14

ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI

18

IL-QAFAS ISTITUZZJONALI

18

L-ISTITUZZJONIJIET L-OħRA U L-KORPI KONSULTATTIVI TA'L-UNJONI

25

EŻERĊIZZJU TAL-KOMPETENZI TA' L-UNJONI

26

DISPOSIZZJONIJIET KOMUNI

26

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI

29

KOPERAZZJONI MSAĦĦA

33

ĦAJJA DEMOKRATIKA TA' L-UNJONI

34

FINANZI TA' L-UNJONI

36

L-UNJONI U L-ĠIRIEN TAGĦHA

38

SĦUBIJA FL-UNJONI

38

IL-KARTA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TA' L-UNJONI

41

PREAMBOLU

41

DINJITÀ

42

LIBERTAJIET

43

UGWALJANZA

46

SOLIDARJETÀ

47

ĊITTADINANZA

50

ĠUSTIZZJA

52

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI LI JIRREGOLAW L-INTERPRETAZZJONI U L-APPLIKAZZJONI TAL-KARTA L-APPLIKAZZJONI TAL-KARTA

53

POLITIKA U FUNZJONAMENT TA' L-UNJONI

55

DISPOSIZZJONIJIET TA' APPLIKAZZJONI ĠENERALI

55

NON-DISKRIMINAZZJONI U ĊITTADINANZA

56

POLITIKA U AZZJONIJIET INTERNI

58

SUQ INTERN

58

Stabbiliment u funzjonament tas-Suq Intern

58

Moviment liberu ta' persuni u ta' servizzi

59

Ħaddiema

59

Libertà ta' stabbiliment

61

Libertà tal-provvista ta' servizzi

63

Moviment liberu tal-merkanzija

64

Unjoni Doganali

64

Koperazzjoni doganali

65

Projbizzjoni ta' restrizzjonijiet kwantitattivi

65

Kapital u pagamenti

66

Regoli dwar il-kompetizzjoni

68

Regoli li japplikaw għal impriżi

68

Għajnuniet mill-Istati Membri

71

Disposizzjonijiet fiskali

73

Disposizzjonijiet komuni

73

POLITIKA EKONOMIKA U MONETARJA

76

Politika ekonomika

76

Politika monetarja

81

Disposizzjonijiet istituzzjonali

84

Disposizzjonijiet speċifiċi għall-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro

85

Disposizzjonijiet transitorji

86

POLITIKA F'OQSMA OĦRA

91

Impjieg

91

Politika soċjali

93

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

98

Agrikoltura u sajd

99

Ambjent

103

Protezzjoni tal-konsumatur

105

Trasport

105

Rettikolati trans-Ewropej

108

Riċerka u żvilupp teknoloġiku, u l-Ispazju

109

Enerġija

112

ŻONA TA' LIBERTÀ, SIGURTÀ U ĠUSTIZZJA

113

Disposizzjonijiet ġenerali

113

Politika dwar kontrolli fuq il-fruntieri, l-asil u l-immigrazzjoni

114

Koperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili

117

Koperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali

118

Koperazzjoni tal-pulizija

121

OQSMA FEJN L-UNJONI TISTA' TIDDEċiedi li TIEĦU AZZJONI TA' SOSTENN, TA' KORDINAZZJONI JEW KUMPLIMENTARI

123

Saħħa pubblika

123

Industrija

125

Kultura

125

Turiżmu

126

Edukazzjoni, żgħażagħ, sport u formazzjoni professjonali

127

Protezzjoni ċivili

128

Koperazzjoni amminstrattiva

129

ASSOĊJAZZJONI TAL-PAJJIŻI U T-TERRITORJI EXTRA-EWROPEJ

129

AZZJONI ESTERNA TA' L-UNJONI

131

DISPOSIZZJONIJIET TA' APPLIKAZZJONI ĠENERALI

131

POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

133

Disposizzjonijiet komuni

133

Politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni

138

Disposizzjonijiet finanzjarji

141

POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

142

KOPERAZZJONI MA' PAJJIŻI TERZI U GĦAJNUNA UMANITARJA

143

Koperazzjoni għall-iżvilupp

143

Koperazzjoni ekonomika, finanzjarja u teknika ma' pajjiżi terzi

144

Għajnuna umanitarja

145

MIŻURI RESTRITTIVI

146

FTEHIM INTERNAZZJONALI

146

RELAZZJONIJIET TA' L-UNJONI MA' ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI U MA' PAJJIŻI TERZI U DELEGAZZJONIJIET TA' L-UNJONI

149

IMPLIMENTAZZJONI TAL-KLAWŻOLA TA' SOLIDARJETÀ

149

IL-FUNZJONAMENT TA' L-UNJONI

150

KAPITOLU I -DISPOSIZZJONIJIET ISTITUZZJONALI

150

L-istituzzjonijiet

150

Il-Parlament Ewropew

150

Il-Kunsill Ewropew

153

Il-Kunsill tal-Ministri

153

Kummissjoni Ewropea

154

Il-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea

156

Il-Bank Ċentrali Ewropew

164

Il-Qorti ta' l-Awdituri

165

Korpi konsultattivi ta' l-Unjoni

167

Il-Kumitat tar-Reġjuni

167

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

168

Il-Bank Ewropew ta' l-Investiment

169

Disposizzjonijiet komuni għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji ta' l-Unjoni

170

DISPOSIZZJONIJIET FINANZJARJI

173

Il-Qafas finanzjarju pluriennali

173

Il-Budget annwali ta' l-Unjoni

174

Implimentazzjoni tal-budget u kwittanza

177

Disposizzjonijiet komuni

178

Ġlieda kontra l-frodi

179

KOPERAZZJONI MSAĦĦA

180

DISPOSIZZJONIJIET KOMUNI

182

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

186

Protokolli u annessi

203

ATT FINALI

401


 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 310.

MT

 

Top