EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 241, 28 ta' Settembru 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 241

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 47
28 ta' Settembru 2004


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Atti Preparatorji

 

il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Fl-409 sessjoni plenarja tiegħu tat-2 u tat-3 ta' Ġunju 2004

2004/C 241/1

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi li tgħodd għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) — COM(2003) 427 finali - 2003/0168 (COD)

1

2004/C 241/2

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni - Lejn Industrija Farmaċewtika Ewropea Aktar b'Saħħitha għall-Ġid tal-Pazjent - Sejħa għal Azzjoni — COM (2003) 383 final

7

2004/C 241/3

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jemendaw id-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru. 1999/784/KE dwar il-parteċipazzjoni tal-Komunità fl-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew — COM(2003) 763 finali - 2003/0293 (COD)

15

2004/C 241/4

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi linji gwida għal networks transewropej ta' l-enerġija u għat-tneħħija tad-Deċiżjonijiet Nru. 96/391/KE u Nru. 1229/2003/KE — COM(2003) 742 finali - 2003/0297 (COD)

17

2004/C 241/5

“Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' regoli komuni għal ċerti mezzi tat-trasport għall-merkanzija bit-triq (Verżjoni kodifikata)” — COM(2004) 47 finali – 2004/0017 (COD)

19

2004/C 241/6

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar il-proċess ta' l-ippakkjar u skart ta' l-ippakkjar — COM(2004) 127 final - 2004/0045 COD

20

2004/C 241/7

Proposta għal Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1268/1999 dwar għajnuna Komunitarja għal miżuri ta' qabel is-sħubija għall-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fil-pajjiżi applikanti ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant fil-perjodu ta' qabel is-sħubija — COM(2004) 163 final -2004/0054 CNS

21

2004/C 241/8

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar prodotti ta' l-ikel intiżi għal użi nutrizzjonali partikolari (Verżjoni kodifikata) — COM(2004) 290 final - 2004/0090 (COD)

23

2004/C 241/9

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni li twaqqaf il-linji ta' gwida għat-tieni sessjoni ta' l-Inizjattiva tal-Komunità EQUAL dwar il-kooperazzjoni transnazzjonali biex jitmexxew 'il quddiem mezzi ġodda biex ikunu miġġielda l-għamliet kollha ta' diskriminazzjoni u inugwaljanzi b'rabta mas-suq tax-xogħol – Il-moviment ħieles ta' ideat tajbin (KOM(2003) 840 finali)

24

2004/C 241/10

Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistipula l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu bejn l-2005-2010 — COM(2004) 102 final - 2004/0032 (CNS)

27

2004/C 241/11

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trasmissjoni tal-gass — COM(2003) 741 final - 2003/0302 (COD)

31

2004/C 241/12

Integrazzjoni Reġjonali u Żvilupp Sostenibbli

34

2004/C 241/13

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li timplimenta l-prinċipju ta' trattament indaqs bejn in-nisa u l-irġiel fl-aċċess għal, u l-provvista tal-prodotti u s-servizzi — COM (2003) 657 finali – 2003/0265(CNS)

41

2004/C 241/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il- Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew: “Nippromwovu t-Teknoloġiji għas-servizz ta' l-iżvilupp sostenibbli: pjan ta' azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea favur l-ekoteknolġiji” (COM(2004) 38 final)

44

2004/C 241/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Id-Djalogu Transatlantiku: kif se tittejjeb ir-Relazzjoni Transatlantika

49

2004/C 241/16

Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures — COM(2003) 448 final - 2003/0175 (COD)

58

2004/C 241/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet minimi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2002/15/KE u tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru. 3820/85 u 3821/85 dwar il-leġiżlazzjoni soċjali li tirrelata ma' l-attivitajiet tat-trasport fit-triq — COM(2003) 628 finali – 2003/0255 (COD)

65


MT

 

Top