EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:203:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 203, 26 ta' Ġunju 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 203

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
26 ta' Ġunju 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/877 tat-3 ta’ April 2020 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013, u li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/341 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013, li jistabbilixxi tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/878 tat-18 ta’ Ġunju 2020 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) ( 1 )

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/879 tat-23 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 897/2014 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jallinjaw id-dispożizzjonijiet għall-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera ffinanzjati fil-qafas tal-Istrument Ewropew tal-Viċinat ma’ miżuri speċifiċi b’reazzjoni għall-pandemija tas-COVID-19

59

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/880 tal-24 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li għandu x’jaqsam mal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

63

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/881 tal-25 ta’ Ġunju 2020 li jaċċetta talba għal trattament ta’ produttur esportatur ġdid fir-rigward tal-miżuri antidumping definittivi imposti fuq l-importazzjonijiet ta’ oġġetti taċ-ċeramika li jintużaw fuq il-mejda u fil-kċina li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1198

65

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/882 tal-25 ta’ Ġunju 2020 li jaċċetta talba għal trattament ta’ produttur esportatur ġdid fir-rigward tal-miżuri antidumping definittivi imposti fuq l-importazzjonijiet ta’ oġġetti taċ-ċeramika li jintużaw fuq il-mejda u fil-kċina li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina permezz tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1198

68

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/883 tal-25 ta’ Ġunju 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2020) 4375)  ( 1 )

71

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE ( ĠU L 176, 27.6.2013 )

95

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/452 tas-26 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/570 fir-rigward tal-kapaċitajiet stabbiliti biex jirrispondu għal riskji ta’ probabbiltà baxxa b’impatt għoli ( ĠU L 94 I, 27.3.2020 )

96

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top