EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 347, 15 ta' Diċembru 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.347.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 347

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
15 ta' Diċembru 2012


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1203/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 dwar il-bejgħ separat ta’ servizzi rregolati tar-roaming bl-imnut fi ħdan l-Unjoni ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1204/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li japprova emendi fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ denominazzjoni elenkata fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Castelmagno (DPO)]

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1205/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 802/2010 fir-rigward tal-prestazzjoni tal-kumpaniji ( 1 )

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1206/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 10287) bħala addittiv mal-għalf għat-tjur tas-simna, għall-ħnieżer żgħar miftuma u għall-ħnieżer tas-simna u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1332/2004 u (KE) Nru 2036/2005 (id-detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional Products) ( 1 )

12

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1207/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

15

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1208/2012 tal-14 ta’ Diċembru 2012 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mis-16 ta’ Diċembru 2012

17

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2012/782/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Diċembru 2012 li tiddetermina l-limiti kwantitattivi u talloka l-kwoti għal sustanzi kkontrollati skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu, għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru 2013 (notifikata bid-dokument numru C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar ir-rikonoxximent tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan skont id-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-sistemi għat-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9253)  ( 1 )

28

 

 

2012/784/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali nnotifikati mill-Awstrija dwar ċerti gassijiet serra industrijali (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2012 li tapprova ċerti programmi emendati għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ mard tal-annimali u żoonożi għas-sena 2012 u li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/807/UE fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Unjoni għal ċerti programmi approvati minn dik id-Deċiżjoni (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/221/UE fir-rigward ta’ miżuri nazzjonali għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni ta’ ċertu mard fl-annimali akkwatiċi f’partijiet tal-Irlanda, il-Finlandja u r-Renju Unit (notifikata bid-dokument numru C(2012) 9295)  ( 1 )

36

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2012/787/UE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2012 Tal-Kumitat dwar Il-Kooperazzjoni Doganali ALN-UE tad-29 ta’ Novembru 2012 dwar deroga mir-regoli ta’ oriġini kif stipulata fil-Protokoll 1 ta’ mal-Ftehim Interim li jistabbilixxi qafas għal Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar, fuq naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-oħra, biex tittieħed f’kunsiderazzjoni s-sitwazzjoni speċjali tal-Istati tal-Afrika tal-Lvant u tan-Nofsinhar fir-rigward tat-tonn ippriservat u l-flettijiet tat-tonn (loins)

38

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 692/2012 tal-24 ta’ Lulju 2012 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 43/2012 u (UE) Nru 44/2012 fir-rigward tal-protezzjoni tal-manta ġiganta u ċerti opportunitajiet tas-sajd ( ĠU L 203, 31.7.2012 )

41

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1155/2012 tal-5 ta’ Diċembru 2012 li jemenda għall-183 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi mmirati lejn ċerti persuni u entitajiet assoċjati man-netwerk ta’ Al Qaida ( ĠU L 335, 7.12.2012 )

43

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( ĠU L 181, 12.7.2012 )

43

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/235/PESK tat-12 ta’ April 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran ( ĠU L 100, 14.4.2011 )

44

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top